A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ELECTRONICS (Total: 207 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Energy Storage Materials
Journal Prestige (SJR): 5.208
Citation Impact (citeScore): 13
Number of Followers: 7  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 2405-8297 - ISSN (Online) 2405-8297
Published by Elsevier Homepage  [2974 journals]
 • Modulating metal-free Zn-bromine batteries with covalent organic framework
         anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: March 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 67Author(s): Ruanye Zhang, Hai Xu, Derong Luo, Jiuqing Wang, Hui Dou, Xiaogang Zhang
    
 • Double-phase electrolyte enabling the long-lasting redox mediation in
         Li–O2 batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: March 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 67Author(s): Hanyun Zhong, Jing Wang, Xiaowei Mu, Ping He, Haoshen Zhou
    
 • Chemical Design of Covalent Organic Frameworks for Aqueous Zinc Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Lei Zhu, Qiwang Shao, Changyou Zhang, Xianjia Cao, Dongming Liu, Chunyi Zhi, Donghong Wang
    
 • Dendrite-Free Zinc Deposition Enabled by MXene/Nylon Scaffold and
         

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhiyu Wang, Peng Zhang, Jizhen Zhang, Kunning Tang, Junlun Cao, Zixuan Yang, Si Qin, Joselito M. Razal, Weiwei Lei, Dan Liu
    
 • Synergistic Interaction between Amphiphilic Ion Additive Groups for Stable
         Long-life Zinc Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Qiaoyi Yan, Zhengqiang Hu, Zhengzheng Liu, Feng Wu, Yi Zhao, Renjie Chen, Li Li
    
 • Progress on application of covalent organic frameworks for advanced
         lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xuyan Ni, Jinqiu Zhou, Kecheng Long, Piao Qing, Tuoya Naren, Shaozhen Huang, Wen Liu, Qiwen Zhao, Yijun Qian, Tao Qian, Chenglin Yan, Libao Chen
    
 • Biomacromolecule guiding construction of effective interface layer for
         ultra-stable zinc anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jiaqi Yang, Meijia Qiu, Mengni Zhu, Chaocang Weng, Yue Li, Peng Sun, Wenjie Mai, Min Xu, Likun Pan, Jinliang Li
    
 • The intermolecular interaction enables ordered ion transport in
         quasi-solid-state electrolyte for ultra-long life lithium-metal battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Chuan Ou, Siyang Ye, Zhaojie Li, Xueying Zheng, Fei Tian, Danni Lei, Chengxin Wang
    
 • Synergistic Fe and Co binary single atoms based air cathodes for high
         performance and ultra-stable Zn-air batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: March 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 67Author(s): Yu-Chieh Ting, Chih-Chieh Cheng, Shin-Hong Lin, Ting-Yu Lin, Po-Wei Chen, Fan-Yu Yen, Shao-I Chang, Chih-Heng Lee, Hsin-Yi Tiffany Chen, Shih-Yuan Lu
    
 • Coupling donor doping and anion vacancy in Ni3Se4 battery-type cathode for
         large-capacity and high-rate charge storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: March 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 67Author(s): Yuxiao Zhang, Ge Gao, Yating Deng, Yunpeng Liu, Yinna He, Jiangnan Song, Yiwei Wang, Lina Yang, Chenyan Ma, He Cheng, Alan Meng, Guicun Li, Lei Wang, Jian Zhao, Zhenjiang Li
    
 • Stabilized High-Voltage Operation of Co-Free NMX Cathode via
         CEI-Controlling

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Myungeun Choi, Hyunbong Choi, Sangwoo Park, Won Mo Seong, Yongseok Lee, Wonseok Ko, Min-kyung Cho, Jinho Ahn, Youngsun Kong, Jongsoon Kim
    
 • Polysulfide-Mediated Solvation Shell Reorganization for Fast Li+ Transfer
         probed by in-situ Sum Frequency Generation Spectroscopy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jian Wang, Haitao Liu, Jing Zhang, Qingbo Xiao, Chong Wang, Yongzheng Zhang, Meinan Liu, Qi Kang, Lujie Jia, Dong Wang, Qi Li, Wenhui Duan, Henry Adenusi, Stefano Passerini, Yuegang Zhang, Hongzhen Lin
    
 • Impact of Degradation Mechanisms at the Cathode/Electrolyte Interface of
         Garnet-Based All-Solid-State Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Moritz Clausnitzer, Martin Ihrig, Luca Cressa, Simon Hein, Martin Finsterbusch, Santhana Eswara, Liang-Yin Kuo, Timo Danner, Payam Kaghazchi, Dina Fattakhova-Rohlfing, Olivier Guillon, Arnulf Latz
    
 • A High-voltage and Low-solvating Electrolyte Towards Promising
         Micro-Si/Ni-rich NMC Full Cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yiye Guo, Mouren Miao, Yun-Xiao Wang, Chunxing Yan, Jin Liu, Yuliang Cao, Hanxi Yang, Xinping Ai, Fu-Sheng Ke
    
 • Non–closed–loop recycling strategies for spent lithium–ion
         batteries: Current status and future prospects

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Haoxuan Yu, Haitao Yang, Kechun Chen, Liming Yang, Meiting Huang, Zhihao Wang, Hui Lv, Chenxi Xu, Liang Chen, Xubiao Luo
    
 • Mitigation of Charge Heterogeneity by Uniform In Situ Coating Enables
         Stable Cycling of LiCoO2 at 4.6 V

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yu Li, Hongyi Pan, Luyu Gan, Mingwei Zan, Yuli Huang, Bitong Wang, Biao Deng, Tian Wang, Xiqian Yu, Bo Wang, Hong Li, Xuejie Huang
    
 • A crown-ether-enabled eutectic electrolyte for ultra-high temperature
         lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yulai Pu, Qin Wang, Renju Dou, Xiaoyan Ren, Lehui Lu
    
 • Size-controlled wet-chemical synthesis of sulfide superionic conductors
         for high-performance all-solid-state batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: March 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 67Author(s): Junghwan Sung, Hae Gon Lee, Yung-Soo Jo, Dong-Hee Kim, Heetaek Park, Jun-Ho Park, Doohun Kim, Yoon-Cheol Ha, Kang-Jun Baeg, Jun-Woo Park
    
 • Conversion of aliphatic structure-rich coal maceral into high-capacity
         hard carbons for sodium ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Guangxin Zhao, Tianqi Xu, Yuemin Zhao, Zonglin Yi, Lijing Xie, Fangyuan Su, Zongxu Yao, Xuejiang Zhao, Jinhao Zhang, Wei Xie, Xiaoming Li, Liang Dong, Cheng-Meng Chen
    
 • Stabilizing LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 Cathode by Combined Moisture and HF
         Digestion/Adsorption for High-performance Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Kaiming Wang, Aaron Jue Kang Tieu, Ziwei Wei, Yuqing Zhou, Liang Zhang, Siqi Li, Kaiyang Zeng, Fei Shen, Stefan Adams, Xiaogang Han
    
 • Bi-functional Material SnSSe/rGO with Anionic Vacancies Serves as a
         Polysulfide Shuttling Blocker and Lithium Dendrite Inhibitor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhenzhen Yang, Zhendong Guo, Xin Wang, Wenqiang Lu, Qi Wang, Yifan Zhao, Mingguang Yao, Pengyue Gao, Dong Zhang, Fei Du
    
 • Concentrated Weak Hydrated Electrolytes towards Ultra-Stable High-Voltage
         Zinc Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jun Yang, Zhifu Liang, Jun Zhang, Zhiqiang Wang, Hongming Chen, Woon-Ming Lau, Dongsheng Geng
    
 • Unraveling the mechanism of sodium storage in low potential region of hard
         carbons with different microstructures

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: March 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 67Author(s): Huilan Sun, Qiaoyan Zhang, Yanqiang Ma, Zhaojin Li, Di Zhang, Qujiang Sun, Qiujun Wang, Dan Liu, Bo Wang
    
 • Smart-responsive sustained-release capsule design enables superior air
         storage stability and reinforced electrochemical performance of
         cobalt-free nickel-rich layered cathodes for lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: March 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 67Author(s): Qi Shi, Feng Wu, Haoyu Wang, Yun Lu, Jinyang Dong, Jiayu Zhao, Yibiao Guan, Bin Zhang, Rui Tang, Yun Liu, Jinzhong Liu, Yuefeng Su, Lai Chen
    
 • Anion electrostatic insertion boosts efficient zinc ferrocyanide cathode
         for aqueous dual-ion battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuanming Tan, Zhao Chen, Zengren Tao, Anding Wang, Shimei Lai, Shaowei Ho, Yangyi Yang
    
 • Serum Albumin Hydrogels Designed by Protein Re-association for
         Self-powered Intelligent Interactive Systems

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yifan Zhang, Xiaoyou Wang, Shuihong Zhu, Lei Wang, Jungang Jiang, Junli Chen, XiangYang Liu
    
 • Natural Honey Helps Stabilize Zinc Anode for Dendrite-Free Aqueous Zinc
         Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Feipeng Tan, Xinze Cai, Weibin Yan, Qunhao Wang, Jiangqi Zhao, Wei Zhang
    
 • Empirical correlation of quantified hard carbon structural parameters with
         electrochemical properties for sodium-ion batteries using a combined WAXS
         and SANS analysis.

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Laura Kalder, Annabel Olgo, Jonas Lührs, Tavo Romann, Riinu Härmas, Jaan Aruväli, Pouya Partovi-Azar, Albrecht Petzold, Enn Lust, Eneli Härk
    
 • ‘Magic Methyl Effect’ in 2-Benzylpyridine-based H2 Storage Materials:
         Enhanced H2 Storage/Release Performances

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jeong Jae Lee, Kwanyong Jeong, Sunil Kwon, Hyunwoo Yook, Soo Min Kim, Jeong Woo Han, Jungkyu Choi, Ji Hoon Park
    
 • Exploiting Domain Knowledge to Reduce Data Requirements for Battery Health
         Monitoring

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jinpeng Tian, Liang Ma, Tieling Zhang, Te Han, Weijie Mai, C.Y. Chung
    
 • VOLTA: a tool for battery screening bridging the gap between virtual
         electrode materials and practical applications

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Antonio Carnevali, M. Rosa Palacin, Clare P. Grey, Alejandro A. Franco
    
 • Activating the Redox Chemistry of MnO2/Mn2+ in Aqueous Zn Batteries based
         on Multi-ions Doping Regulation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yajun Zhao, Xiaoyu Xia, Qi Li, Yueyang Wang, Yanchen Fan, Yi Zhao, Wen Liu, Xiaoming Sun
    
 • Thermodynamic Regulation of Electrolyte to Achieve Air-Tolerant
         Viologen-Based Flow Battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Mingbao Huang, Wenjin Li, Dehan Lin, Kai Wan, Zhiyong Fu, Zhipeng Xiang, Zhenxing Liang
    
 • Robust P-Se bond coupling of atomically amorphous W-P clusters to
         crystalline WSe2 via dual p-band centers for enhanced sodium-ion storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Maohui Yu, Fanyan Zeng, Yaohui Qu, Xin Wang, Siming Chen, Shuxiao Hu, Dui Ma, Meilan Xie, Shenglian Luo
    
 • Flame-retarding quasi-solid polymer electrolytes for high-safety lithium
         metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xianyu Liu, Hao Jia, Hongping Li
    
 • Self-discharge in Rechargeable Electrochemical Energy Storage Devices

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Binson Babu
    
 • High-Performance Solid-State Li-ion Batteries Enabled by Homogeneous,
         Large-Area Ferroelectric PVDF-TrFE Solid Polymer Electrolytes via
         Horizontal Centrifugal Casting Method

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Hyunwoo Kim, Jihye Kim, Juho Lee, Minju Lee, Min Kyung Kim, Seokhoon Ahn, Jinsoo Kim, Jungho Jin, Seok Ju Kang
    
 • Green Synthesis and Applications of MXene for Lithium–Sulfur
         Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ying-Xian Li, Yu-Shuai Feng, Lan-Xing Li, Xianze Yin, Fei-Fei Cao, Huan Ye
    
 • Unveiling the thermal decomposition mechanism of high-nickel cathode with
         loaded nano-Al2O3 on conductive carbon for safe lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Mingzeng Luo, Yu Su, Zhefei Sun, Xiaoyu Yu, Zhanning He, Jun Zhou, Ruiting Yan, Ming-Sheng Wang, Yixiao Li, Yong Yang
    
 • Research progress in wide-temperature flexible zinc-air batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Qi Liu, Hongtu Shi, Tianyu Han, Lei Wang, Honggang Fu
    
 • The Le Chatelier's principle enables closed loop regenerating ternary
         cathode materials for spent lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Miaomiao Zhou, Ji Shen, Yang Duan, Yinze Zuo, Zhiwei Xing, Ruiping Liu
    
 • Uncertainty Quantification and Propagation in Lithium-ion Battery
         Electrodes using Bayesian Convolutional Neural Networks

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Chance Norris, Abhinand Ayyaswamy, Bairav S. Vishnugopi, Carianne Martinez, Scott A. Roberts, Partha P. Mukherjee
    
 • Precise compressive strain regulation to activate the electrocatalytic
         activity of FeOOH enabling ultrastable lithium-sulfur batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Bo Jiang, Chenghao Zhao, Xiaoju Yin, Yu Zhang, Xun Sun, Sheng Gu, Naiqing Zhang
    
 • Exploiting bifunctional ZnTe for Zn anode protection and conversion-type
         cathode toward compatible aqueous Zn-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Dawei Sha, Chengjie Lu, Rongxiang Hu, Zhuoheng Bao, Long Pan, ZhengMing Sun
    
 • Preparing iron oxide clusters surface modified Co3O4 nanoboxes by chemical
         vapor deposition as an efficient electrocatalyst for oxygen evolution
         reaction

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Dengke Zhao, Guang-Qiang Yu, Jinchang Xu, Qikai Wu, Wei Zhou, Shunlian Ning, Xi-Bo Li, Ligui Li, Nan Wang
    
 • Three birds with one arrow: Multifunctional single-atom catalysts enable
         efficient lithium-sulfur batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Dawei Yang, Canhuang Li, Meenu Sharma, Mengyao Li, Jiaao Wang, Jishi Wei, Kun Liu, Yizhou Zhang, Junshan Li, Graeme Henkelman, Qiaobao Zhang, Andreu Cabot
    
 • Modulating the oxygen redox activity of an ultra-high capacity P3 type
         cathode for sodium-ion batteries via beryllium introduced

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Baorui Chen, Yuhang Xin, Yingshuai Wang, Xiangyu Ding, Chunyu Jiang, Feng Wu, Hongcai Gao
    
 • Medium- and high entropy materials as positive electrodes for sodium-ion
         batteries: Quo Vadis'

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): N.G. Garcia, Josué M. Gonçalves, Carla Real, Bruno Freitas, José G. Ruiz-Montoya, Hudson Zanin
    
 • Highly lithiophilic and uniform Co-MOF-derived ultrathin Co3O4 Nanoarrays
         enable Dendrite-free Lithium Metal Anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuan Wang, Xuanyang Li, Luchao Wu, Jian Tan, Guanglei Liu, Chuming Ye, Longli Ma, Zhu Liu, Mingxin Ye, Jianfeng Shen
    
 • Strategies for pH regulation in aqueous zinc ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Mingqiang Liu, Peiqingfen Wang, Wei Zhang, Hongzhen He, Guanjie He, Shusheng Xu, Lu Yao, Thomas Miller
    
 • Metal Organic Framework-Based Materials for Metal-Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenlong Yang, Jun Wang, Jikang Jian
    
 • Rearrangement of H-bonds Network of Solvation Structure via a Zincophilic
         Polyol-type Surfactant to Stabilize Zinc Anode in Aqueous Zinc-ion
         Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Huicai Wang, Mengyu Zhu, Huibo Wang, Chunxin Li, Zejia Ren, Yanlei Zhang, Shi Chen, Heng Li, Danling Chen, Zhengshuai Bai, Yanyan Zhang, Yuxin Tang
    
 • Insights into electrolyte-induced temporal and spatial evolution of an
         ultrafast-charging Bi-based anode for sodium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Xinfei Wu, Zijian Li, Wencong Feng, Wen Luo, Lujie Liao, Hongwei Cai, Xingbao Chen, Zhaohui Deng, Jiahao Wu, Boyu Xing, Jingke Ren, Zirui Lou, Liqiang Mai
    
 • Self-purification and silicon-rich interphase achieves high-temperature
         (70°C) sodium-ion batteries with nonflammable electrolyte

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Hao-Jie Liang, Han-Hao Liu, Jin-Zhi Guo, Xin-Xin Zhao, Zhen-Yi Gu, Jia-Lin Yang, Xin-Yi Zhang, Zhi-Ming Liu, Wen-Liang Li, Xing-Long Wu
    
 • Realizing High-Areal-Capacity Anode-Free Zn Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yanmei Li, Jiawei Wang, Sicong Wang, Yingyu Wang, Yuan Xu, Liwei Cheng, Mengyao Tang, Gongkai Wang, Wenhuai Tian, Weifeng Huang, Hua Wang
    
 • Biomass-based electrolyte design for aqueous zinc-ion batteries: Recent
         advances and future outlook

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenyi Guo, Tianjiao Hua, Changpeng Qiao, Yuhan Zou, Yuyuan Wang, Jingyu Sun
    
 • Stacking Pressure Homogenizes the Electrochemical Lithiation Reaction of
         Silicon Anode in Solid-State Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Qingbo Cao, Zhe-Tao Sun, Ke Ye, Peng Shen, Kun Jiang, Shou-Hang Bo
    
 • Low-strain layered Zn0.56VOPO4∙2H2O as a high-voltage and long-lifespan
         cathode material for Zn-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Dong Zhao, Xiangjun Pu, Chunlei Wang, Zibing Pan, Mingyue Ding, Yuliang Cao, Zhongxue Chen
    
 • High-Voltage Li Metal Batteries Enabled by A Nonflammable Amphiphilic
         Electrolyte

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xuzixu Cui, Panzheng Zhou, Zhixin Xu, Qian Liu, Yanna Nuli, Jiulin Wang, Reid C. Van Lehn, Jun Yang
    
 • High-Performance Li-S Batteries Boosted by Redox Mediators: A Review and
         Prospects

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Weihua Jin, Xiaoyu Zhang, Min Liu, Yong Zhao, Peng Zhang
    
 • “Mobius strip-like” FeSn alloy: a novel highly-distorted 3D
         hierarchical porous anode for ultrafast and stable Li storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Huanyan Liu, Jizhou Zhang, Peng Xiang, Shichao Zhang, Sanqiang Shi, Wenbo Liu
    
 • Recent Advances in Interface Engineering of Silicon Anodes for Enhanced
         Lithium-Ion Battery Performance

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Liang Wang, Jie Yu, Shaoyuan Li, Fengshuo Xi, Wenhui Ma, Kuixian Wei, Jijun Lu, Zhongqiu Tong, Bao Liu, Bin Luo
    
 • Low-Temperature Zn-based Batteries: A Comprehensive
         Overview

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Shumin Zheng, Biru Eshete Worku, Junye Shi, Zewei Zou, Hui Shao, Bao Wang, Jian Qi
    
 • Synergistic dual co-solvents hybrid electrolyte design enabling
         high-voltage flexible aqueous lithium-ion fiber batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Bingfei Dai, Xiaofan Shi, Xudong Pei, Feng Xu, Yang Zhao
    
 • A mini review: How to select electrolyte additives for better Zn anode
         electrochemistry'

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Yang Zhou, Xuyan Ni, Baojiu Hao, Xi Zhou, Chenglin Yan, Jinqiu Zhou, Tao Qian
    
 • Electrochemical conversion from hydroxyl to carbonyl groups for improved
         performance of dual-carbon lithium ion capacitors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Ziqing Xu, Ruiwu Li, Guomeng Xie, Delai Qian, Haitao Fang, Zhengjia Wang
    
 • Exploring the electrochemistry of PTCDI for aqueous lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): John Brown, Martin Karlsmo, Ezzoubair Bendadesse, Patrik Johansson, Alexis Grimaud
    
 • Correlating lithium plating quantification with thermal safety
         characteristics of lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Hanwei Zhou, Conner Fear, Rachel E. Carter, Corey T. Love, Partha P. Mukherjee
    
 • Electrostatic polarity-regulated, vinylene-linked cationic covalent
         organic frameworks as an ionic sieve membrane for long-cyclable
         lithium-sulfur batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Linhai Sun, Zhongping Li, Lipeng Zhai, Hyunseok Moon, Cheng Song, Kyeong-Seok Oh, Xiangtao Kong, Diandian Han, Zhiqiang Zhu, Yang Wu, Sang-Young Lee, Liwei Mi
    
 • Ca2+ pre-intercalated bilayered vanadium oxide for high-performance
         aqueous Mg-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Qiang Fu, Xiaoyu Wu, Xianlin Luo, Ziming Ding, Sylvio Indris, Angelina Sarapulova, Zhen Meng, Morgane Desmau, Zhengqi Wang, Weibo Hua, Christian Kübel, Björn Schwarz, Michael Knapp, Helmut Ehrenberg, Yingjin Wei, Sonia Dsoke
    
 • Regulating the local chemical environment of Zn powder surface by
         multi-site anchoring effect to achieve highly-stable Zn anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Qi Li, Sihan Tang, Ruiying Luo, Peng Wei, Peng Chen, Jianlong Cong, Guizhou Liu, Zhufeng Liu, Yizhong Gou, Hongzhi Wu, Shixiong Sun, Jiantao Han, Yusheng Shi, Chun Fang, Chunze Yan
    
 • Synergetic impact of dual substitution on anionic–Cationic activity of
         P2-type sodium manganese oxide

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Hye-Jin Kim, Natalia Voronina, Konstantin Köster, A-Yeon Kim, Hun-Gi Jung, Hyungsub Kim, Koji Yazawa, Hitoshi Yashiro, Payam Kaghazchi, Seung-Taek Myung
    
 • Overcoming the conductivity-selectivity trade-off in flow battery
         membranes via weak supramolecular interaction mediated pseudo-nanophase
         separation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Sisi Xiao, Ping Xiong, Zutao Sheng, Qianqian Cheng, Mingjie Li, Guang Zeng, Sangshan Peng, Qing He
    
 • Symmetric dual-ion batteries enabled by conjugated p-n fusion microporous
         polymers

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Zehao Yu, Liya Huang, Yinxu Wang, Zhiqiang Luo, Liubin Wang, Bin Qin, Mao Liang
    
 • Manganese charge redistribution induced by high-entropy charge
         compensation mechanism for aqueous potassium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Bingqiu Liu, Qi Zhang, Lingyu Zhang, Xue Yong, Lu Li, Chungang Wang
    
 • Unexpected stable cycling performance at low temperatures of Li-ion
         batteries with Si/C anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Kai Sun, Xueyan Li, Zhuojun Zhang, Kang Fu, Xu Xiao, Lili Gong, Peng Tan
    
 • Iodine-redox-chemistry-modulated ion transport channels in MXene enables
         high energy storage capacity

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Jie Wang, Linlin Hao, Jinwen Qin, Xing Zhang, Yang Cheng, Lufeng Yue, Yixin Wang, Minxia Jiang, Zhenhua Wang, Minhua Cao
    
 • Roll-to-roll fabrication of lithium metal anodes with hierarchical
         lithiophilic structures and controlled deposition for enhanced stability

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Gangqiang Peng, Guohong Wang, Abdul Rehman Akbar, Dawei Zheng, Wenbo Wang, Licheng Huang, Cong Chen, Geng Luo, Shien-Ping Feng, Fude Liu
    
 • Accelerated Li2S conversion in sparingly-solvating electrolytes enabled
         with dipole-dipole interaction for wide-temperature Li-S batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Ruining Jiang, Xiaoqun Qi, Jie Ji, Fengyi Yang, Cong Feng, Jin Zheng, Xiaoyu Jin, Renyuan Zhang, Long Qie
    
 • Distinct roles: Co-solvent and additive synergy for expansive
         electrochemical range and low-temperature aqueous batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Zekai Ma, Zhangyating Xie, Jiawei Liu, Jenel Vatamanu, Lidan Xing, Weishan Li
    
 • Anionic and cationic co-driving strategy for enhanced lithium storage and
         migration on Si-based anodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Liqianyun Xu, Faiza Arshad, Renjie Chen, Feng Wu, Li Li
    
 • A novel hyperbranched polyurethane solid electrolyte for room temperature
         ultra-long cycling lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Honghao Wang, Xuening Li, Qinghui Zeng, Zhenfeng Li, Yu Liu, Jiazhu Guan, Yuchen Jiang, Lin Chen, Yong Cao, Rongzheng Li, Ailian Wang, Zhi-xiang Wang, Liaoyun Zhang
    
 • Covalent organic frameworks-based functional separators for rechargeable
         batteries: Design, mechanism, and applications

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Shaochong Cao, Jian Tan, Longli Ma, Yongshuai Liu, Qianming He, Wenyi Lu, Zhu Liu, Mingxin Ye, Jianfeng Shen
    
 • A critical review of recent advancements in high-temperature
         supercapacitors: Thermal kinetics, interfacial dynamics, employed
         strategies, and prospective trajectories

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Sonali A. Beknalkar, Aviraj M. Teli, Vinayak V. Satale, Rutuja U. Amate, Pritam J. Morankar, Manesh A. Yewale, Jae Cheol Shin
    
 • Recent advances on charge storage mechanisms and optimization strategies
         of Mn-based cathode in zinc–manganese oxides batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Jingyi Luan, Hongyan Yuan, Jie Liu, Cheng Zhong
    
 • Multi-functionalized full-interface integrated engineering towards highly
         reversible Li-rich Mn-based cathode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 February 2024Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Saichao Li, Yuanyuan Liu, Yinggan Zhang, Guiyang Gao, Weibin Guo, Qixiang Xu, Hualong Wu, Mengjian Fan, Laisen Wang, Baisheng Sa, Jie Lin, Dong-Liang Peng, Qingshui Xie
    
 • A high-efficient stable surface-prelithiated Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2
         cathode enabled by sacrificial lithium nitrides for high-energy-density
         lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Jia Lu, Yuke Wang, Yan Qiao, Siyu Yang, Xinyu Cheng, Ming Yang, Jing Zhang, Zhengwen Fu
    
 • Melamine induced co-regulation of solvation structure and interface
         engineering to achieve dendrite-free Zn-ion hybrid capacitors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Xin Wang, Hui Peng, Kanjun Sun, Fan Yang, Zhiyuan Liu, Shuzhen Cui, Xuan Xie, Guofu Ma
    
 • Improved compatibility of aqueous electrolyte with TiO2(B) toward
         high-voltage aqueous rechargeable Mg-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Caiyun Sun, Guangsheng Huang, Chaohe Xu, Lingjie Li, Aitao Tang, Xiaoyuan Zhou, Jingfeng Wang, Fusheng Pan
    
 • Decorating silicon surface by an electroactive covalent organic framework
         to develop high-performance lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Xiang Li, Wei Liu, Yan Wang, Linze Lv, Huaiwei Feng, Song Gu, Honghe Zheng
    
 • Single atom vacancy engineering with highly reversible N4 sites enable
         ultra-low overpotential for durable zinc-ion supercapacitors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Ziwei Cao, Runze Ma, XiangTing Xiao, Dengyi Xiong, WenJun Yi, Shusheng Tao, Zhanbo Song, Yu Xiong, Wentao Deng, Jiugang Hu, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji, Guoqiang Zou
    
 • Anomalous calendar aging of Ni-rich cathode batteries: Focusing on
         structural degradation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Xiaodong Xu, Shengjin Tang, Xuebing Han, Yu Wu, Languang Lu, Xiang Liu, Chuanqiang Yu, Xiaoyan Sun, Xuning Feng, Minggao Ouyang
    
 • Integrated anode with 3D electron/ion conductive network for stable
         lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Ziqiang Liu, Xiao Fu, Zhendong Li, Dingcheng Guo, Zhe Peng, Ruijuan Xiao, Xiayin Yao
    
 • Temperature stability lock of high-performance lead-free relaxor
         ferroelectric ceramics

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Simin Wang, Fei Yan, Jin Qian, Guanglong Ge, Zhengqian Fu, Zhongbin Pan, Faqiang Zhang, Jinfeng Lin, Kun Zeng, Chukai Chen, Bo Shen, Zhifu Liu, Jiwei Zhai
    
 • Closed pore engineering of activated carbon enabled by waste mask for
         superior sodium storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Shaohong Zhang, Ning Sun, Xue Li, Razium Ali Soomro, Bin Xu
    
 • Unveiling voltage evolution during Li plating-relaxation-Li stripping
         cycling of lithium-ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Wenxin Mei, Yue Zhang, Yuxuan Li, Ping Zhuo, Yuxi Chu, Ye Chen, Lihua Jiang, Hongmin Zhou, Jinhua Sun, Qingsong Wang
    
 • Enhancing electrochemomechanics: How stack pressure regulation affects
         all-solid-state batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Chanhee Lee, Ji Young Kim, Ki Yoon Bae, Taewon Kim, Soon-Jae Jung, Samick Son, Hyun-Wook Lee
    
 • Regulating the helmholtz plane by trace polarity additive for long-life Zn
         ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Yu Liu, Bin Xie, Qiang Hu, Ruyi Zhao, Qiaoji Zheng, Xiaomin Huang, Shenzhen Deng, Yu Huo, Jingxin Zhao, Bingang Xu, Dunmin Lin
    
 • Unified understanding and mitigation of detrimental phase transition in
         cobalt-free LiNiO2

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Itsuki Konuma, Naohiro Ikeda, Benoît D.L. Campéon, Hinata Fujimura, Jun Kikkawa, Huu Duc Luong, Yoshitaka Tateyama, Yosuke Ugata, Masao Yonemura, Toru Ishigaki, Taira Aida, Naoaki Yabuuchi
    
 • Fire-safe polymer electrolyte strategies for lithium batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 25 February 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 66Author(s): Minghong Wu, Shiheng Han, Shumei Liu, Jianqing Zhao, Weiqi Xie
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.26.196.222
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ELECTRONICS (Total: 207 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.26.196.222
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-