A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ELECTRONICS (Total: 207 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Energy Storage Materials
Journal Prestige (SJR): 5.208
Citation Impact (citeScore): 13
Number of Followers: 7  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 2405-8297 - ISSN (Online) 2405-8297
Published by Elsevier Homepage  [2974 journals]
 • Perturbation of Na-ion distribution for enhancement of ionic conductivity
         to a practical level of over 1 mS·cm−1 in Na3ZnGaS4

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jung Yong Seo, Woon-Bae Park, Seol Yeon Kang, Young-Kook Lee, Kee-Sun Sohn, Myoungho Pyo
    
 • Navigating Materials Chemical Space to Discover New Battery Electrodes
         Using Machine Learning

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Mukhtar Lawan Adam, Oyawale Adetunji Moses, Jonathan Pradana Mailoa, Chang- Yu Hsieh, Xue-Feng Yu, Hao Li, Haitao Zhao
    
 • Ternary eutectic electrolytes attune the electrode/electrolyte interphase
         layer toward long-life zinc ion batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenruo Li, Weiqiang Kong, Wei Liu, Shaofeng Xu, Haoyuan Zhu, Shun Liu, Wenhao Yu, Zhongsheng Wen
    
 • Recent Developments of Electrospun Nanofibers for Electrochemical Energy
         Storage and Conversion

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jiadeng Zhu, Chaoyi Yan, Guoqing Li, Hui Cheng, Ya Li, Tianyi Liu, Qian Mao, Hyunjin Cho, Qiang Gao, Chunxia Gao, Mengjin Jiang, Xia Dong, Xiangwu Zhang
    
 • Green power unleashed: plant extracts forge oxygen bridges for achieving
         zinc-ion battery super-longevity

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Linfang Hu, Yuying Han, Lijin Yan, Chong Zhu, Zhixiong Xu, Xuefeng Zou, Yang Zhou, Bin Xiang
    
 • Selective Zn-ion channels enabled by a double-network protective layer for
         stable zinc anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Minghui Zhang, Jin-Hong Li, Yongwei Tang, Da-Wei Wang, Heshu Hu, Mengting Liu, Bing Xiao, Peng-Fei Wang
    
 • Coordinated Self-assembly of Ultraporous 3D Aramid Nanofibrous Separators
         with a Poly(vinyl alcohol) Sheath for Lithium-metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Donggeun Lee, Arum Jung, Ping Liu, Bongjun Yeom
    
 • High-performance intercalated composite solid electrolytes for lithium
         metal battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yutong Jing, Qiang Lv, Bo Wang, Bochen Wu, Cheng Li, Shengbo Yang, Dianlong Wang, Huakun Liu, Shixue Dou
    
 • Corrigendum to “Stable sodium-metal batteries with a hierarchical
         structured electrode toward reversible confinement of Na dendrites”
         [Energy Storage Materials 64 (2024) 103047]

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Sang Jun Lee, Dongwoo Kang, Dong Yeol Hyeon, Dong Seok Kim, Suyoon Eom, Su Hwan Jeong, Dong Park Lee, Dawon Baek, Jou-Hyeon Ahn, Gyeong Hee Ryu, Kwi-Il Park, San Moon, Joo-Hyung Kim
    
 • Retraction notice to ‘MoS2 Nanosheets with Expanded Interlayer Spacing
         for Rechargeable Aqueous Zn-Ion Batteries’ Energy Storage Materials 19
         (2019) 94–101]

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Hongfei Li, Qi Yang, Funian Mo, Guojin Liang, Zhuoxin Liu, Zijie Tang, Longtao Ma, Jun Liu, Zhicong Shi, Chunyi Zhia
    
 • In-situ spatial-embedding construction of FeCo nucleus-bound carbon
         skeletons for durable rechargeable liquid and flexible Zn-air batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jiahui Zheng, Guang Hu, Bei Liu, Yijiang Liu, Huaming Li, Hongwei Zhao, Mei Yang
    
 • Unraveling the Two-Phase Lithiation process in TiS2 by using the
         combination of operando EQCM and Electrochemical Dilatometry techniques

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jeronimo Miranda, Giovanna Franklin, Tyler Mathis, Pierre-Louis Taberna, Patrice Simon
    
 • Bistate-type ion storage of azo polymer for aqueous zinc ion
         battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yaxin Wang, Huilin Cui, Ran Li, Chencheng Yue, Hongchen Pan, Zijie Tang, Xiaoke Wang, Yilun Lin, Hongfei Li, Cuiping Han, Ding Nan, Chunyi Zhi, Haiming Lv
    
 • Microstructural engineering for Ta-doped Li-garnet solid electrolyte
         toward enhancing performance

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Fugang Lu, Jiujie Xu, Zhanguo Liu, Tiesong Lin, Xin Yue, Xiaoming Duan, Jincheng Lin, Xinyue Li, Xinfei Zhang, Panpan Lin, Ce Wang, Peng He
    
 • Coupling of reasonable micro-defect structure and multiple chemisorption
         sites for boosting the K+ storage capacity in dual-carbon potassium ion
         hybrid capacitors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 December 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhiyuan Liu, Hui Peng, Xuan Xie, Xin Wang, Wenbo Hou, Wenxing Miao, Bo Tao, Guofu Ma, Ziqiang Lei
    
 • Quinone carbonyl activation for in situ constructing kinetic-boosted
         zincophilic polymer interphase toward high performance Zn metal anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yuting Fang, Pengcheng Lei, Haoran Xing, Wenlong Cai, Zhechen Fan, Weiwei Wang, Qianyao Wu, Xiaojun Wu, Yongchun Zhu
    
 • Metallized Stacked Polymer Film Capacitors for High-Temperature Capacitive
         Energy Storage

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Weibin Ren, Minzheng Yang, Mengfan Guo, Le Zhou, Jiayu Pan, Yao Xiao, Erxiang Xu, Ce-Wen Nan, Yang Shen
    
 • Fast Zinc-Ion Storage Enabled by Hydrophobic Alkyl Chains via Reducing
         Dual Diffusion Barriers

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 27 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Huibin Liu, Xiaohan Hou, Tiantian Fang, Xinyu Luo, Yan Li, Xuewen Hu, Zhuo Chen, Yang Li, Wenchao Peng, Xiaobin Fan
    
 • Cobalt atom-cluster interactions synergistically enhance the activity of
         oxygen reduction reaction in seawater

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 27 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Junda Lu, Qi Lu, Yue Guo, Xiangqi Chen, Zexiang Yin, Yanhui Cao, Yuanyuan Guo, Jinfeng Zhang, Haozhi Wang, Yang Wang, Xuerong Zheng, Kenneth I. Ozoemena, Yida Deng
    
 • Diffusion kinetics of ionic charge carriers across Ti3C2T x MXene-aqueous
         electrochemical interfaces

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 27 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Suman Yadav, Narendra Kurra
    
 • A Multifunctional Janus Layer for LLZTO/PEO Composite Electrolyte with
         Enhanced Interfacial Stability in Solid-State Lithium Metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Tong Duan, Hongwei Cheng, Yanbo Liu, Qiangchao Sun, Wei Nie, Xionggang Lu, Panpan Dong, Min-Kyu Song
    
 • Heteroatom-doped Carbon Attached to Ultra-fine Fe-NiCoP as
         High-Performance Oxygen Electrocatalyst for Zn-air Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Shucheng Ren, Li Liu, Fandi Meng, Yongli Liu, Yushi Xie, Hong-bin Sun, Yang Yang, Haile Yan, Fuhui Wang
    
 • Crosslinked polymer-in-salt solid electrolyte with multiple ion transport
         paths for solid-state lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jun Yang, Rongrong Li, Panpan Zhang, Jingmin Zhang, Jia Meng, Longwei Li, Zheng Li, Xiong Pu
    
 • High-performance lithium metal batteries based on composite solid-state
         electrolytes with high ceramic content

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiaoyu Zhang, Jinhuan Wang, Dongqi Hu, Wei Du, Chuanxin Hou, Huiyu Jiang, Yuting Wei, Xiao Liu, Fuyi Jiang, Jianchao Sun, Hua Yuan, Xiaoyu Huang
    
 • A Bi-based artificial interphase to achieve ultra-long cycling life of
         Al-metal anode in non-aqueous electrolyte

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Sonal Kumar, Prasad Rama, Wei Ying Lieu, Chang Zhang, Wutthikrai Busayaporn, Deviprasath Chinnadurai, Gaoliang Yang, Zhenxiang Xing, Yuanjian Li, Zareen Abbas, Wei Liu, Zhi Wei Seh
    
 • Porous lithiophilic Cu-Sn solid solution current collector for
         dendrite-free lithium metal batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xiangyu Fei, Hui Gao, Yanzhao Xu, Wensheng Ma, Bin Yu, Fuquan Tan, Guanhua Cheng, Zhonghua Zhang
    
 • Interfacial Strategies Towards Highly Stable Li-metal Anode of
         Liquid-based Li-metal Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Wenhao Tang, Jingyi Ma, Xinquan Zhang, Yanjie Li, Siqi Meng, Yanlin Zhang, Huiyou Dong, Ruiping Liu, Rui Gao, Ming Feng
    
 • Investigation of lithium-ion battery nonlinear degradation by experiments
         and model-based simulation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Heze You, Xueyuan Wang, Jiangong Zhu, Bo Jiang, Guangshuai Han, Xuezhe Wei, Haifeng Dai
    
 • Quantifying the impact of operating temperature on cracking in battery
         electrodes, using super-resolution of microscopy images and stereology

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: January 2024Source: Energy Storage Materials, Volume 64Author(s): Orkun Furat, Donal P. Finegan, Zhenzhen Yang, Matthias Neumann, Sangwook Kim, Tanvir R. Tanim, Peter Weddle, Kandler Smith, Volker Schmidt
    
 • Recent Advances in Anode Design for Mild Aqueous Zn-ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ao Yu, Wei Zhang, Nimanyu Joshi, Yang Yang
    
 • Influence of precursor morphology and cathode processing on performance
         and cycle life of sodium-zinc chloride (Na-ZnCl2) battery cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Louis Sieuw, Tu Lan, Enea Svaluto-Ferro, Fabrizio Vagliani, Sumit Kumar, Wenjin Ding, Alberto Turconi, Diego Basso, Andrea Pozzi, Corsin Battaglia, Meike V.F. Heinz
    
 • Sandwich-Structured Anode Enables High Stability and Enhanced Zinc
         Utilization for Aqueous Zn-Ion Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Xin Wang, Yumiao Tian, Konghua Yang, Chenhui Ma, Wenqiang Lu, Xiaofei Bian, Nan Chen, Heng Jiang, Yan Li, Xing Meng, Pengyue Gao, Dong Zhang, Fei Du
    
 • Simultaneous anodic de-lithiation/cathodic lithium- embedded regeneration
         method for recycling of spent LiFePO4 battery

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yingpan Yang, Jialiang Zhang, Hao Zhang, Yuxin Wang, Yongqiang Chen, Chengyan Wang
    
 • Unraveling the Performance Decay of Micro-sized Silicon Anodes in
         Sulfide-based Solid-State Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jianming Tao, Juanjuan Han, Yubing Wu, Yanmin Yang, Yue Chen, Jiaxin Li, Zhigao Huang, Yingbin Lin
    
 • PTFE nanofiber cross-linked acetylene black: a flexible self-supporting
         semi-confined architecture for ultra-high sulfur loading and areal
         capacity

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhanwei Xu, Yuchuan Ren, Xuetao Shen, Kai Yao, Jiayin Li, Hao Luo, Liang Li, Zhi Li, Jianfeng Huang
    
 • Heterogeneous Double-Layered Hybrid Solid Electrolyte with a
         Concentration-Gradient Structure for High-Performance All-Solid-State
         Lithium Batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Ji-Hwan Kim, Jiwon Sun, Jae-Sung Jang, Deok-Hye Park, So-Yeon Ahn, Won-Chan Kim, Kyoungmin Min, Kyung-Won Park
    
 • Temperature-dependent Viscoelastic Liquid MOFs Based Cellulose Gel
         Electrolyte for Advanced Lithium-Sulfur Batteries Over an Extensive
         Temperature Range

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yangze Huang, Lixuan Zhang, Jiawen Ji, Chenyang Cai, Yu Fu
    
 • A solid-diffusion-free hydronium-ion battery with ultra-long cycle life
         over 8000 cycles

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Shibo An, Lintong Hu, Xiaolong Li, Shuhai Zhao, Minjie Shi, Chao Yan
    
 • Promoting Homogeneous Lithiation of Silicon Anodes via the Application of
         Bifunctional PEDOT:PSS/PEG Composite Binders

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Nyung Joo Kong, Myeong Seon Kim, Jae Hyun Park, Jong Bok Kim, Jung Ho Jin, Hyun-Wook Lee, Seok Ju Kang
    
 • Interfacial Challenges, Processing Strategies, and Composite Applications
         for High Voltage All-Solid-State Lithium Batteries Based on Halide and
         Sulfide Solid-State Electrolytes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Fuqian Liu, Lu Gao, Zhipeng Zhang, Linlin Zhang, Nanping Deng, Yixia Zhao, Weimin Kang
    
 • One Thousandth of Quaternity Slurry Additive Enables One Thousand Cycle of
         5V LNMO Cathode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Jing Zhang, Longhao Cao, Jiapei Li, Ming Yang, Jingxiong Yu, Ya-Jun Cheng, Yudai Huang, Yonggao Xia
    
 • Enable reversible conversion reaction of copper fluoride batteries by
         hydroxyl solution and anion acceptor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yifan Yu, Meng Lei, Yangyang Liu, Keyi Chen, Chuanzhong Lai, Jiulin Hu, Chilin Li
    
 • Stable Sodium-Metal Batteries with a Hierarchical Structured Electrode
         Toward Reversible Confinement of Na Dendrites

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Sang Jun Lee, Dongwoo Kang, Dong Yeol Hyeon, Dong Seok Kim, Suyoon Eom, Su Hwan Jeong, Dong Park Lee, Dawon Baek, Jou-Hyeon Ahn, Gyeong Hee Ryu, Kwi-Il Park, San Moon, Joo-Hyung Kim
    
 • Ion-intercalation Architecture for Robust Functionalization of
         Two-Dimensional MXenes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Junyan Li, Ming Lu, Weijia Zheng, Wei Zhang
    
 • Excellent energy storage properties with ultrahigh W rec in lead-free
         relaxor ferroelectrics of ternary Bi0.5Na0.5TiO3-SrTiO3-Bi0.5Li0.5TiO3 via
         multiple synergistic optimization

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Changbai Long, Ziqian Su, Huiming Song, Anwei Xu, Laijun Liu, Yang Li, Kun Zheng, Wei Ren, Haijun Wu, Xiangdong Ding
    
 • Current collectors of Carbon Fiber Reinforced Polymer for Stackable Energy
         Storage Composites

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 14 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Yusu Han, Byeong Jun So, Hyeong Jun Kim, Ju Hyeon Kim, Ju Hwan Lee, Gilyong Shin, Jae Yun Baek, Heejin Kim, Min Wook Lee, Seung Ki Moon, Kyeong-Bae Seo, Sang Yoon Park, Jei Gyeong Jeon, Hyunseong Shin, Tae June Kang
    
 • Beyond Lithium-ion Batteries: Recent developments in polymer-based
         electrolytes for alternative metal-ion-batteries

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Lada Elbinger, Marcel Enke, Nicole Ziegenbalg, Johannes C. Brendel, Ulrich S. Schubert
    
 • Zwitterion as Electrical Double Layer Regulator to in-situ formation of
         Fluorinated Interphase towards Stable Zinc Anode

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 November 2023Source: Energy Storage MaterialsAuthor(s): Zhengtai Zha, Tianjiang Sun, Diantao Li, Tao Ma, Weijia Zhang, Zhanliang Tao
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.206.48.243
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-