Subjects -> METALLURGY (Total: 59 journals)
Showing 1 - 10 of 10 Journals sorted alphabetically
Acta Metallurgica Slovaca     Open Access   (Followers: 2)
Advanced Device Materials     Open Access   (Followers: 6)
American Journal of Fluid Dynamics     Open Access   (Followers: 44)
Archives of Metallurgy and Materials     Open Access   (Followers: 9)
Asian Journal of Materials Science     Open Access   (Followers: 4)
Canadian Metallurgical Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Complex Metals     Open Access   (Followers: 2)
Energy Materials : Materials Science and Engineering for Energy Systems     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Graphene and 2D Materials     Open Access   (Followers: 6)
Handbook of Ferromagnetic Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Handbook of Magnetic Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
High Temperature Materials and Processes     Open Access   (Followers: 6)
Indian Journal of Engineering and Materials Sciences (IJEMS)     Open Access   (Followers: 11)
International Journal of Metallurgy and Alloys     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
International Journal of Metals     Open Access   (Followers: 7)
International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials     Hybrid Journal   (Followers: 12)
International Journal of Mining and Geo-Engineering     Open Access   (Followers: 4)
Ironmaking & Steelmaking     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ISIJ International - Iron and Steel Institute of Japan     Full-text available via subscription   (Followers: 26)
Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional’nye Pokrytiya (Proceedings of Higher Schools. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings)     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Journal of Advanced Joining Processes     Open Access  
Journal of Central South University     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Cluster Science     Hybrid Journal  
Journal of Heavy Metal Toxicity and Diseases     Open Access  
Journal of Iron and Steel Research International     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal of Materials & Metallurgical Engineering     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Journal of Materials Processing Technology     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Journal of Metallurgical Engineering     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Sustainable Metallurgy     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Materials Science and Metallurgy Engineering     Open Access   (Followers: 7)
Metal Finishing     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
Metallurgical and Materials Engineering     Open Access   (Followers: 7)
Metallurgical and Materials Transactions A     Hybrid Journal   (Followers: 42)
Metallurgical and Materials Transactions B     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Metallurgical and Materials Transactions E     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Metallurgical Research & Technology     Full-text available via subscription  
Metallurgical Research and Technology     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Metallurgy and Foundry Engineering     Open Access   (Followers: 3)
Mining, Metallurgy & Exploration     Hybrid Journal  
Powder Diffraction     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Powder Metallurgy     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Powder Metallurgy and Metal Ceramics     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Powder Metallurgy Progress     Open Access   (Followers: 5)
Practical Metallography     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Rare Metals     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Revista de Metalurgia     Open Access  
Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgica y Geográfica     Open Access  
Revista Remetallica     Open Access   (Followers: 1)
Russian Metallurgy (Metally)     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Science and Technology of Welding and Joining     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Soldering & Surface Mount Technology     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Steel Times lnternational     Partially Free   (Followers: 19)
Transactions of the IMF     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Transactions of the Indian Institute of Metals     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Tungsten     Hybrid Journal  
Universal Journal of Materials Science     Open Access   (Followers: 3)
Welding in the World     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Welding International     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
 • Розпізнавання облич за допомогою
         згорнутої нейронної мережі

  • Authors: О.І. Проніна , Д.В. Юхно , С.В. Альошин
   Pages: 7 - 13
   Abstract: В статті розглядається тема розпізнавання обличчя за допомогою згорнутої нейронної мережі, яка може на основі проведеного тренування з обмеженою кількістю світлин розпізнати та ідентифікувати людину в реальному часі. В рамках роботи було проведено аналіз наукових публікацій існуючих методів розпізнавання та вилучення об’єктів на зображені. Виявлено, що використання вже існуючого апарату класифікаторів Хаара має ряд недоліків, тому необхідно покращити та модифікувати цей класифікатор. Були визначені основні критерії, що необхідно модифікувати в стандартному класифікаторі для його покращення. Був виявлений загальний алгоритм для роботи зі зображенням при розпізнаванні. Для реалізації була побудована математична модель нейронної мережі та класифікатора. В експериментальних дослідженнях було проведено навчання нейронної мережі та її тестування на різних варіантах відображення обличчя на світлинах. Для визначення адекватності роботи розробленої згорнутої нейр...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226118
    
 • Формування рекомендацій фільмів на
         основі гібридного підходу

  • Authors: О.Є. П’ятикоп , К.Г. Мініна , Р.О. Безуглов
   Pages: 13 - 19
   Abstract: Стаття присвячена темі створення системи рекомендацій, яка зможе проаналізувати дані, отримані від користувача про вподобання фільмів та використати їх для прогнозування нових рекомендацій. В рамках роботи було проведено аналіз наукових видань, існуючих методів та алгоритмів, які використовуються для побудови системи рекомендацій та їх гібридизацію. Визначено, що гібридизація може бути досягнута різними підходами завдяки поєднанню декількох алгоритмів. Об’єднання методів для вирішення проблеми в більшості випадків дає більш ефективні і точні результати. Для реалізації гібридного підходу обрано два метода: фільтрацію на основі вмісту та спільну (колаборативну) фільтрацію, кожен з яких відповідає певному сценарію рекомендацій. У експериментальних дослідженнях було випробувано здатність системи запропонувати фільми, спираючись на дані про подібність користувачів. Подібність користувачів розраховувалась на основі вимірювання ступеня лінійної залежності – коеф&#...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226119
    
 • Розробка програмного забезпечення
         кафедрального веб-сервера для
         дистанційного викладання курсів з
         електроприводу

  • Authors: І.Д. Горбатко , О.Є. Григоренко
   Pages: 20 - 27
   Abstract: У даній статті розглядається можливість реалізації невеликого веб-сервера, основним завданням якого являється надання доступу до кафедральних навчальних курсів з електроприводу з подальшою можливістю їх накопичення та редагування. Середовищем розробки для веб-додатку був мікрофреймворк Flask для створення веб-додатків на мові програмування Python. Flask класифікується як мікрофреймворк, тому що не вимагає певних інструментів або бібліотек, свідомо надаючи свободу вибору розробнику який функціонал реалізовувати в своєму додатку, підтримуючи розширення, які можуть додавати функції програми, як якщо б вони були реалізовані в самому Flask. Цей функціонал реалізується за допомогою набору розширень, які за бажанням можна встановити у мікрофреймворк таким чином, як якщо б вони були реалізовані в самому Flask. У веб-додатку були реалізовані наступні функції: система реєстрації користувачів, надавання ролі для викладачів, адміністративна сторінка для викладачів та два види файлового менеджеру як д ...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226120
    
 • До питання про власні частоти
         поперечних коливань системи
         «балка-двигун»

  • Authors: Т.М. Карпенко , І.М. Музика
   Pages: 28 - 33
   Abstract: У статті розглянуті задачі по визначенню уточнених значень частот власних згинальних коливань балок для поширених в інженерній практиці розрахункових схем. Об’єкт вивчення – пружна балка і розташований на ній двигун з неврівноваженою ексцентрично насадженою масою. Дослідження виконувалися з метою отримання достатнього коефіцієнта динамічності і уточненого формулювання умови міцності балки. Для визначення власної частоти з врахуванням маси балки побудована динамічна модель об’єкта з приведеною масою, розташованою в перерізі балки, через яке проходить сила тяжіння двигуна. Запропоновано методику визначення коефіцієнта зведення маси, зведеного коефіцієнта згинальної жорсткості балки, власної частоти коливань. Для цього використовується рівняння зігнутої осі балки, з огляду на зміну координати точки зведення. Визначено основну частоту коливань системи з врахуванням осьового моменту інерції маси двигуна щодо його центральної осі. Рішення рівняння частот для мало...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226121
    
 • Технологія і обладнання для наплавлення
         валків гарячої прокатки композиціями
         підвищеної тріщиностійкості

  • Authors: Л.К. Лещинський , В.М. Матвієнко , В.П. Іванов , К.К. Степнов , Е.І. Возьянов , О.В. Карауланов
   Pages: 34 - 41
   Abstract: Наведено результати аналізу шляхів підвищення тріщиностійкості наплавлених композицій при зміцненні валків гарячої прокатки. Показано, що запобігти утворенню кільцевих магістральних тріщин дозволяє технологія формування шарів з швів з непрямолінійною траєкторією укладання (зигзагоподібних або синусоїдальних) і асиметричною зміною траєкторії в кожному наступному шарі. При поширенні тріщин в таких швах відбувається їх взаємне перетинання з подальшим галуженням і уповільненням. Разом з тим, періодична зміна траєкторії швів супроводжується розорієнтацією кристалічної структури, що сприяє уповільненню тріщини. Підвищити опір розтріскуванню дозволяє зміна напрямку наплавлення, а отже напрямку росту дендритів в металі суміжних шарів багатошарової композиції, що наплавляється на валки гарячої прокатки. Показано, що при такій зміні, з метою зменшення ймовірності утворення дефектів в першому шарі (підшару), наплавлення здійснюється по гвинтовій лінії з максимально м...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226126
    
 • Ударна в’язкість при односторонньому
         високошвидкісному зварюванні труб для
         газо- і нафтопровідних магістралей

  • Authors: С.В. Щетинін , В.І. Щетиніна , П.В. Никитенко , Елсаєд Халед, О.В. Коваль
   Pages: 41 - 46
   Abstract: Встановлені закономірності регулювання енергетичної характеристики зварювальної дуги, суми приелектродних падінь напруги і градієнта потенціалу в стовпі при різних способах зварювання. Розроблено процес одностороннього високошвидкісного зварювання труб для газо- і нафтопровідних магістралей, який забезпечує за рахунок аргону зниження суми приелектродних падінь напруги, градієнта потенціалу і напруги дуги, зменшення погонної енергії, тепловкладення, зварювальних напруг, подрібнення мікроструктури, саморегулювання дуги, стабільність процесу, підвищення якості і ударної в’язкості зварних з’єднань
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226128
    
 • Підвищення тріщиностійкості при
         аргонодуговому високошвидкісному
         наплавленні на низькій погонній енергії
         

  • Authors: С.В. Щетинін , В.І. Щетиніна , О.В. Коваль , П.В. Никитенко , Елсаєд Халед
   Pages: 47 - 51
   Abstract: Встановлено закономірності впливу концентрації дуги і енергії на магнітне поле зварювального струму і тріщиностійкість валків. Зі зменшенням діаметра електрода індукція магнітного поля зварювального струму, електромагнітна сила і магнітний тиск зростають, що приводить до збільшення пінч-ефекту, здрібненню мікроструктури і підвищенню тріщиностійкості. Розроблено процес аргонодугового високошвидкісного наплавлення на низькій погонній енергії, який забезпечує концентрацію дуги і енергії, зниження зварювальних напруг, здрібнення мікроструктури, попередження утворення тріщин, підвищення тріщиностійкості та зносостійкості валків
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226131
    
 • Вибір матеріалу і способу зміцнення
         ударної частини молотків механізму
         струшування електрофільтрів

  • Authors: І.М. Білоник , М.М. Береговенко , Д.І. Білоник , О.Є. Капустян, А.Е. Смакограй , С.О. Шумикін
   Pages: 52 - 59
   Abstract: У статті представлені дані про зміцнення молотків ударного механізму струшування осаджувальних і коронуючих електродів електрофільтрів електрошлаковим наплавленням. Огляд і аналіз публікацій у сфері газоочищення дозволив виявити сформовані тенденції до підвищення ефективності передачі ударного імпульсу механізму струшування електрофільтру шляхом зниження енерговитрат і збереження високої ефективності ударного імпульсу. Оскільки ефективність роботи ударного механізму струшування електрофільтру має обернену залежність від площі контакту бойка і хвилеводу, їх пластична деформація в процесі експлуатації призводить до зменшення амплітуди і збільшення тривалості ударного імпульсу, що негативно позначається на роботі механізму струшування електрофільтрів. Визнано необхідним прагнення забезпечувати точковий контакт в ударних механізмах. Проведено аналіз матеріалів, які можна доцільно рекомендувати для виготовлення ударної частини молотка. Предст ...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226182
    
 • Офлюсовані локальні спеки –
         огрудкована залізорудна моносировина
         для сучасної доменної плавки

  • Authors: Є.В. Чупринов , Ф.М. Журавльов , В.П. Лялюк , Д.О. Кассім , К.О. Шмельцер
   Pages: 60 - 70
   Abstract: Розроблено і випробувано технології отримання нових видів огрудкованого залізорудного матеріалу і моносировини для доменної плавки, що володіють кращими металургійними характеристиками агломерату і окатишів та мають в своєму складі підвищений вміст заліза і залишковий вуглець. Використання цього матеріалу в доменному виробництві дозволить істотно поліпшити техніко-економічні показники виплавки чавуну
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226183
    
 • Управління технологічним процесом
         конвертерної плавки по розрахунковій
         температурі реакційної зони

  • Authors: Н.Г. Радько , Є.В. Чупринов , В.П. Лялюк , М.Г. Коренко , В.В. Кривенко
   Pages: 70 - 75
   Abstract: Отримано новий параметр киснево-конвертерного процесу (температура випромінювання поверхні реакційної зони), що дозволяє здійснювати контроль плавки протягом всієї її тривалості. В основі алгоритму, який розраховує цей параметр, лежить вимір потужності теплового потоку, що отримує охолоджуюча вода
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226184
    
 • Розробка лабораторного стенду для
         визначення характеристик
         безколекторного двигуна постійного
         струму

  • Authors: С.К. Поднебенна , В.В. Бурлака , І.С. Корольов
   Pages: 76 - 80
   Abstract: У статті розглянуті переваги безколекторних двигунів постійного струму (БДПС). У порівнянні зі звичайними двигунами постійного струму коефіцієнт корисної дії БДПС може сягати 93-95%. Це обумовлює їх використання у системах електротранспорту: електромобілях, електровелосипедах та ін. Запропоновано включити вивчення БДПС до освітнього процесу, для чого пропонується розробка та створення лабораторного стенду для дослідження механічних та регулювальних характеристик БДПС. У статті розглянутий принцип роботи безколекторних двигунів постійного струму, методи керування інвертором напруги. Розроблено три варіанти лабораторного стенду для досліджень безколекторних двигунів постійного струму. Стенд містить два двигуни БДПС зі збудженням від постійних магнітів типу CG48V 1000W 50, ротори яких з’єднані між собою. Один з двигунів – випробуваний, другий виконує роль електромагнітного гальма. Вали двигунів з’єднані між собою. Така кінематика дозволяє вимірювати момент, який створюється дослі&...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226185
    
 • Стан електромеханічного обладнання та
         аналіз режимів роботи тягових
         електроприводів кар’єрних
         електровозів

  • Authors: А.М. Артеменко , О.П. Чорний , О.К. Данилейко
   Pages: 81 - 92
   Abstract: У статті досліджено стан електромеханічного обладнання та проведено аналіз режимів роботи тягових електроприводів кар’єрних електровозів на основі статистичних даних промислових підприємств. Розглянуто формування кар’єрного залізничного транспорту України тяговими агрегатами залежно від обсягів видобутку та експлуатації гірничо-транспортного устаткування, роботу якого продемонстровано на прикладі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Проаналізовано вплив зміни електричних параметрів обмоток та умов зчеплення коліс з рейковим полотном на аварійність і працездатність багатодвигунового тягового електропривода постійного струму з двигунами послідовного збудження. Зроблено висновки щодо виявлення можливих відмов тягових електричних двигунів магістральних і кар’єрних електровозів. Сформульовано завдання подальших досліджень режимів роботи тягового електропривода електровозів: створення математичних моделей та обґрунтування методі...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226186
    
 • Підвищення ефективності системи
         електроприводу токарного верстату на
         базі перетворювачів частоти

  • Authors: С.К. Поднебенна , В.Г. Кисляк , О.М. Бондарук
   Pages: 93 - 98
   Abstract: У статті досліджено систему електроприводу токарного верстату 1Е61М, який широко використовується на металооброблюючих підприємствах. Існуюча система живлення передбачає наявність трифазної мережі, не забезпечує плавний пуск та регулювання швидкості головного руху верстату. В роботі запропоновано забезпечити підвищення ефективності системи електроприводу токарного верстату 1Е61М за рахунок впровадження частотно-регульованого електроприводу на базі широко розповсюдженого перетворювача частоти АЕ200-4.0 G. Основні його переваги – низька вартість та можливість живлення від однофазної мережі. Використання цього перетворювача частоти дозволило зменшити споживання струму від мережі на 56%, що свідчить про підвищення ефективності; забезпечити плавний пуск електродвигуна та покращити регулювальні характеристики системи електроприводу. Для аналізу електромагнітної сумісності з електричною мережею було проведено дослідження з використанням аналізатору якості електрое...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226187
    
 • Модернізація промислових роботів

  • Authors: Д.Ю. Шарейко , І.С. Білюк , О.С. Садовий , О.В. Савченко , А.М. Фоменко , А.В. Козаченко
   Pages: 99 - 108
   Abstract: Наведено спосіб модернізації промислових роботів за рахунок використання синхронних сервоелектродвигунів з цифровою системою керування. Цифрова система керування може бути побудована або на основі контролера, або з використанням ЕОМ. Отримана методика розрахунку параметрів цифрового регулятора на задані показники якості керування
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226188
    
 • Підвищення надійності приводу
         електрогармати для закриття льотки
         доменної печі

  • Authors: I.М. Каракуц
   Pages: 109 - 113
   Abstract: У даній статті розглядається електрогармата для закриття льотки доменної печі, виявляються недоліки, які можуть негативно вплинути на продуктивність електрогармати, а саме дискретність переміщення гака електромагніту захоплення в петлю. Представлене рішення основної проблеми електромагніту захоплення, як важливої і невід’ємної частини електрогармати для закриття льотки доменної печі, що в свою чергу призведе до підвищення надійності роботи вищевказаного апарату
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226189
    
 • Розробка віртуального вимірювального
         обладнання для систем контролю

  • Authors: Алмаз Мобіл кuзu Мехдієва
   Pages: 114 - 119
   Abstract: У статті розглядається питання вимірювань віртуальними приладами, яке є актуальним питанням часу. Першим кроком у галузі управління та технологій є проведення вимірювань. Віртуальні вимірювальні прилади були вивчені з огляду на їх широко використання у промисловості. Системи керування, які є яскравим прикладом сучасних технологій, є ідеальним інструментом для отримання високоякісної продукції у виробництві та промисловості, оскільки аналогові системи керування, що використовуються давно, поступаються місцем цифровим системам з високою точністю та широким спектром функцій. Враховуючи все це, було проведено імітаційне моделювання процесу: технологічні процеси на виробничих ділянках виконуються безперервно, одним з них є процес збору продукту або сировини в резервуар або перенесення його з резервуара на конкретний пристрій. Цей процес вимагає контролю рівня продукту в резервуарі, який повинен бути автоматичним. Прилади для вимірювання рівня підтримують рівень проду ...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226190
    
 • Математична модель для дослідження
         термічного оброблення залізорудних
         обкотишів на конвеєрній випалювальній
         машині

  • Authors: О.В. Митрофанов
   Pages: 120 - 129
   Abstract: Розроблена комплексна математична модель для дослідження керування процесом термічного оброблення залізорудних обкотишів на конвеєрній випалювальній машині при управлінні контролером нечіткої логіки із здійсненням параметричної ідентифікації параметрів газоповітряних потоків впродовж технологічних зон. Система має комплексну математичну модель, що включає в себе змінні, які характеризують параметри технологічних зон
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226191
    
 • Визначення та діагностика проблем
         

  • Authors: Нурана Махяддин кизи Аллахвердиєва
   Pages: 130 - 135
   Abstract: У представленій статті розглядаються проблеми контролю якості будівельних матеріалів. Як відомо, якість будівельних матеріалів на даний момент є однією з найактуальніших проблем. Під контролем якості розуміється перевірка відповідності показників якості товару вимогам прийнятих технічних нормативних документів (стандартів, технічних умов і ін.). Контроль якості – набір показників якості матеріалу для перевірки відповідності вимогам. У статті також проведений аналіз останніх досліджень і публікацій, проаналізована ефективність методів контролю якості та структура функціональної діагностики системи контролю якості. Одним з найбільш важливих напрямків контролю якості є діагностика проблем контролю. Діагностика – виявлення і вивчення ознак, що характеризують стан будівлі, конструкцій будівель і споруд з метою виявлення можливих відхилень і запобігання порушень нормального режиму експлуатації. Існує два основних типи діагностики: функціональна і систематична. Ос...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226192
    
 • Аналіз сучасних методів обробки
         зернових за критерієм ефективності

  • Authors: М.П. Кунденко , А.Ю. Руденко
   Pages: 136 - 144
   Abstract: Проаналізовано сучасні методи обробки зернової продукції за критерієм ефективності при зберіганні зернового матеріалу. Визначено основні переваги та недоліки хімічного, біологічного та електрофізичного методів обробки зернового матеріалу. Визначено, що перспективним напрямом розвитку знезараження та обробки зернових від шкідників є електрофізичний метод. Використання методу високої й надвисокої частоти опромінення дає високу ефективність дії проти шкідників, оскільки впливає на живі клітини шкідників, знищуючи їх зсередини. Немає протипоказань для людського організму і досягається поліпшення біологічних показників злаків, оскільки метод позитивно впливає на оброблене зерно та стимулює органели насіннєвої клітини при задоволенні сучасних потреб сільського господарства. Визначений один з основних недоліків обробки методом високої та надвисокої частоти опромінення
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226193
    
 • Шляхи удосконалення ущільнень для
         підвищення експлуатаційної безпеки
         насосів АЕС

  • Authors: О.С. Шевченко , С.С. Шевченко
   Pages: 145 - 154
   Abstract: Вузол ущільнення є складною системою, від якої багато в чому залежать надійність, безпека і довговічність насосного агрегату. Проведено аналіз існуючих конструкцій вузлів ущільнення насосів атомних електростанцій, який показав, що найбільшого поширення набули гідростатичні і механічні торцові ущільнення з поліпшеними умовами змащення. Найбільш перспективним є гідростатичне ущільнення з імпульсним урівноваженням аксіально рухомого кільця, яке при обертанні вала забезпечує безконтактну роботу з малими витоками, а при стоянці – повну герметичність. Побудована модель і методика розрахунку імпульсного торцового ущільнення як системи автоматичного регулювання торцового зазору і протікання, яка дозволяє виявити небезпечні області частот обертання і підібрати параметри ущільнення так, щоб амплітуди вимушених осьових коливань кільця не виходили за допустимі межі. Наведені приклади промислового застосування ущільнюючих систем, створених на основі імпульсних ущільн...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226199
    
 • Фільтрувальний респіратор з примусовою
         подачею повітря

  • Authors: С.І. Чеберячко , Ю.І. Чеберячко , О.В. Дерюгін , Д.В. Славінський , Д.Г. Клімов
   Pages: 155 - 171
   Abstract: Фільтрувальний респіратор з примусовою подачею повітря є ефективним засобом індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) користувачів в особливо небезпечних умовах, насичених шкідливими речовинами, в яких не можна користуватись іншими типами захисного спорядження. Для вирішення поставленої задачі застосовувались методи раціонального вирішення винахідницьких задач. Зокрема, застосовувався підхід готового об’єкта (об’єкт не змінюється), в якому підсилюється одна ознака, а також застосовувався вибір одного об’єкта із декількох, тобто опрацьовувалась одна пошукова концепція із декількох. Розроблено конструкцію фільтрувального респіратора з примусовою подачею повітря, який відрізняється від відомих аналогів наявністю блоку контролю об’єму і якості очищеного повітря, що вдихається, з урахуванням частоти і глибини дихання користувача при виконанні фізичного навантаження. Встановлено, що об’єм повітряного потоку, який потрапляє у підмасковий простір до органів д...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226205
    
 • Оцінка вмісту надмалих частинок в
         продуктах руйнування гірських порід
         насичених поверхнево-активними
         речовинами

  • Authors: Д.В. Савельєв , О.В. Столбченко , І.М. Чеберячко
   Pages: 171 - 179
   Abstract: Дрібнодисперсні фракції пилу, з розміром часток менше 3 мкм, утворюються в повітрі рудникової атмосфери під час вибуху, що є недопустимим по санітарним нормам умов праці робочих. З використанням рентгеноструктурного аналізу вивчено гранулометричний склад пилоподібних частинок пісковиків і вугілля, оброблених поверхнево-активними речовинами (ПАР). Зміна механізму руйнування вуглепородного масиву під дією ПАР сприяє зниженню концентрації пилу за рахунок швидкого осідання під дією сил гравітації
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226208
    
 • Модель визначення часу обслуговування
         вагонів на металургійному комбінаті

  • Authors: О.В. Кіріцева , О.В. Клецька , Д.А. Іванченко , А.C. Ігнатова
   Pages: 180 - 187
   Abstract: У статті розглянуті особливості знаходження рухомого складу, який прибуває з зовнішньої мережи на металургійний комбінат. Його просування від «вхідної» станції до «вихідної» розбито поелементно для вивчення та аналізу «слабких місць», які впливають на збільшення часу знаходження вагонів на підприємстві поза встановленим нормативом. Детально розглянуті та проаналізовані операції за всіма багатофункціональними залізничними станціями промислового підприємства, на яких перебувають вантажні вагони. Усі дії з вагонами представлені у вигляді математичної моделі, цільова функція якої складається з суми операцій, які були виконані з вантажними вагонами за кожною станцією їх просування, а також затрат, використаних за ці операції. Запропонована модель дозволяє розраховувати витрати за вагон при урахуванні часу його знаходження на коліях виробничого комбінату. Функція має елементи розгалуження для коректного підрахунку витрат за різними обставинами, які виникають у робот...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226210
    
 • Випробування дизельного палива,
         модифікованого присадкою DFC2020

  • Authors: І.Р. Вихопень , О.В. Клецька , О.В. Кіріцева , А.Л. Сумцов , М.А. Барибін
   Pages: 188 - 196
   Abstract: Зменшення об’ємів витрати палива будь-якими транспортними засобами із силовою установкою на основі двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) було, є і буде одним із самих актуальних завдань, на вирішення якого спрямовані зусилля великої кількості вчених із різних областей науки. Одним із самих простих, в плані технічної реалізації, способом вирішення даної задачі являється використання різного роду присадок. Стаття присвячена висвітленню процесу виконання еколого-енергетичних випробувань дизельного палива, модифікованого шляхом додавання присадки, яка згідно заявлених виробником властивостей здійснює вплив на протікання процесу сумішоутворення та згорання в циліндрах дизеля, повноту згорання палива, чим забезпечує підвищення паливної економічності дизеля та зниження кількості шкідливих викидів в атмосферу, тобто покращення екологічного рівня викидів дизелем тепловоза. На основі отриманих результатів сформульовано висновок щодо перспектив використання даного типm...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226212
    
 • Фактори, що впливають на зіткнення
         автомобілів, які рухаються один за одним
         

  • Authors: Аллахверді Джамал огли Шаріфов
   Pages: 197 - 204
   Abstract: Автомобілі, які складають транспортний потік, різновидні. На вулицях міста транспортний потік складається, в основному, з легкових та вантажних автомобілів, а також з автобусів. Кількість інших транспортних засобів в транспортному потоці незначна, тому при розрахунках їх можна не враховувати. Попадання в чергу автомобілів, що рухаються один за іншим, має випадковий характер. При цьому спостерігається кілька випадків: легковий автомобіль рухається за легковим; вантажний автомобіль рухається за легковим; автобус рухається за легковим; легковий автомобіль рухається за вантажним; вантажний автомобіль рухається за вантажним; автобус рухається за вантажним; легковий автомобіль рухається за автобусом, вантажний автомобіль рухається за автобусом, автобус рухається за автобусом. Врахування випадкового попадання автомобілів в чергу при виникненні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) має велике значення для визначення гальмівного шляху автомобіля, тому що різні автомобілі мають р ...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226215
    
 • Створення симуляційної моделі руху
         автобусів на міських маршрутах

  • Authors: Ф.С. Дашдаміров
   Pages: 205 - 211
   Abstract: Обґрунтовано доцільність розробки імітаційних моделей для дослідження роботи автобусів на міських автобусних маршрутах. Показані основні переваги застосування імітаційних моделей. Для побудови моделі автобусного маршруту найбільш підходить симуляція, що заснована на агентому моделюванні. У роботі показані основні недоліки розроблених імітаційних моделей на ранніх версіях програми Anylogic. Розроблено методику побудови моделі симуляції роботи автобусного маршруту за допомогою інструментів програмного забезпечення Anylogic 8.5.2., яка враховує рух автобусів у загальному транспортному потоці. Це може допомогти розробникам розкладів руху автобусів враховувати транспортну щільність. Дана послідовність використання інструментів програми для введення даних пасажиропотоку і роботи автобусів за маршрутом. Для введення параметрів руху запропоновано використання бібліотеки Road, а для введення параметрів руху пасажирів – бібліотеки Pedestrian. З метою спостереження руху автобусів в загально...
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226216
    
 • Особливості функціональних можливостей
         і телематичного забезпечення системи
         «Колісні транспортні
         засоби-Інфраструктура»

  • Authors: Р.В. Симоненко
   Pages: 211 - 216
   Abstract: Представлена розробка функціональних можливостей і системного забезпечення інформаційної телематичної системи «Колісні транспортні засоби-Інфраструктура», як системи супутникового моніторингу і управління транспортними засобами в умовах інфраструктури. Показані основні інформаційні складові телематичного забезпечення системи у взаємодії зі встановленими морфологічними структурами
   PubDate: 2020-12-24
   DOI: 10.31498/2225-6733.41.2020.226218
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.237.9.125
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-