Subjects -> METALLURGY (Total: 58 journals)
Showing 1 - 10 of 10 Journals sorted alphabetically
Acta Metallurgica Slovaca     Open Access  
Advanced Device Materials     Open Access   (Followers: 3)
American Journal of Fluid Dynamics     Open Access   (Followers: 48)
Archives of Metallurgy and Materials     Open Access   (Followers: 9)
Asian Journal of Materials Science     Open Access   (Followers: 5)
Canadian Metallurgical Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Complex Metals     Open Access   (Followers: 2)
Corrosion Communications     Open Access  
Energy Materials : Materials Science and Engineering for Energy Systems     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Handbook of Magnetic Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Indian Journal of Engineering and Materials Sciences (IJEMS)     Open Access   (Followers: 10)
International Journal of Metallurgy and Alloys     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
International Journal of Metals     Open Access   (Followers: 6)
International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials     Hybrid Journal   (Followers: 8)
International Journal of Mining and Geo-Engineering     Open Access  
Ironmaking & Steelmaking     Hybrid Journal   (Followers: 4)
ISIJ International - Iron and Steel Institute of Japan     Full-text available via subscription   (Followers: 23)
JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Journal of Advanced Joining Processes     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Central South University     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Cluster Science     Hybrid Journal  
Journal of Iron and Steel Research International     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Materials & Metallurgical Engineering     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Materials Processing Technology     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Journal of Metallurgical Engineering     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Sustainable Metallurgy     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Materials Science and Metallurgy Engineering     Open Access   (Followers: 7)
Metallurgical and Materials Engineering     Open Access  
Metallurgical and Materials Transactions A     Hybrid Journal   (Followers: 41)
Metallurgical and Materials Transactions B     Hybrid Journal   (Followers: 30)
Metallurgical and Materials Transactions E     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Metallurgical Research & Technology     Full-text available via subscription  
Metallurgical Research and Technology     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Metallurgy and Foundry Engineering     Open Access   (Followers: 1)
Mining, Metallurgy & Exploration     Hybrid Journal  
Powder Diffraction     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Powder Metallurgy     Hybrid Journal   (Followers: 33)
Powder Metallurgy and Metal Ceramics     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Powder Metallurgy Progress     Open Access   (Followers: 5)
Rare Metals     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Revista de Metalurgia     Open Access  
Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgica y Geográfica     Open Access  
Revista Remetallica     Open Access  
Russian Metallurgy (Metally)     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Science and Technology of Welding and Joining     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Soldering & Surface Mount Technology     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Stainless Steel World     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
Transactions of the IMF     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Transactions of the Indian Institute of Metals     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Tungsten     Hybrid Journal  
Universal Journal of Materials Science     Open Access   (Followers: 1)
Welding in the World     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Welding International     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
 • Розробка програмного додатку для роботи
         зі слабоструктурованими даними
         медичних протоколів

  • Authors: Д.В. Бичко , В.В. Шендрик , Ю.В. Парфененко
   Pages: 7 - 13
   Abstract: У даній роботі розглядається реалізація пошуку слабоструктурованих даних медичних протоколів з використанням API, який був створений на базі програмного додатку. Запропоновано процес обробки слабоструктурованого медичного протоколу шляхом формування JSON-файлів, занесення їх до бази даних та представлення на веб-сторінці. Запити користувача оброблюються через розроблений API та відображаються у вигляді результату через створений інтерфейс програмного додатку. Запропоновано структуру зберігання даних медичних протоколів у реляційній базі даних, механізм їх занесення та оновлення бази шляхом виконання автоматизованого скрипту. На прикладі тестових даних представлено градацію параметрів, що отримані шляхом первинної обробки протоколу і чітко характеризують симптоми та дозволяють швидко визначити захворювання. Розроблено програмний інтерфейс, який реалізує автоматичний витяг даних з бази даних, застовуючи PHP, та дозволяє взаємодіяти лікарю з системою шляхом розширення ...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240563
    
 • Виготовлення електрошлаковим
         наплавленням ударної частини молотків
         механізму струшування електрофільтрів

  • Authors: І.М. Білоник , О.Є. Капустян , Д.І. Білоник , С.О. Шумикін , О.А. Шумілов , Є.Я. Губарь
   Pages: 14 - 21
   Abstract: Показана доцільність та актуальність розробки технологічних рішень, що дозволяють підвищити ефективність роботи електричних осаджувальних фільтрів, які являються основним газоочисним устаткуванням на теплових електростанціях, підприємствах металургійної та цементної промисловості. Рекомендовано поліпшити роботу механізму струшування електрофільтру шляхом формування ударної частини молотка матеріалом стійким до пластичної деформації в умовах дії ударних навантажень та забезпечує мінімальну і незмінну площу ударного контакту молотка з ковадлом балки струшування протягом усього циклу експлуатації. Огляд і аналіз публікацій у сфері наплавлення дозволив виявити відсутність даних про властивості наплавленого електрошлаковим способом пропонованого матеріалу, а так само про його застосування в ударних механізмах електрофільтрів. Ударну частину молотка виготовили із запропонованого матеріалу шляхом електрошлакового наплавлення у спеціальному роз’ємн...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240566
    
 • Матеріалознавча експертиза як елемент
         загальної оцінки стану транспортних
         засобів

  • Authors: В.Г. Гаврилова
   Pages: 21 - 27
   Abstract: Виконано оглядовий аналіз методів матеріалознавчої експертизи як найважливішої частини загальної інженерно-технологічної експертизи транспортних засобів. Узагальнені та сформульовані завдання в ході проведення експертних заходів, питання, які вирішує експерт з метою виявлення дефектів матеріалів та встановлення причин їх утворення. Показано доцільність проведення спеціальних досліджень та роль фрактографії у цьому процесі. Систематизовані та класифіковані види дефектів деталей автомобілів, внаслідок яких виникає руйнування. Охарактеризовані умови проведення експертних випробувань залежно від конкретних ситуацій. Результати роботи рекомендується застосовувати для розробки навчального курсу «Експертиза матеріалів», а також при викладанні курсів «Матеріали для застосування на транспорті» та «Механічні властивості матеріалів».
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240568
    
 • Вплив Q&P-обробки на мікроструктуру та
         механічні властивості низьковуглецевої
         TRIP-assisted сталі

  • Authors: Р.О. Кусса
   Pages: 28 - 36
   Abstract: В статті розглянуто вплив термічної обробки за технологією «Quenching-and-Partitioning» (Q&P) на фазово-структурний стан та механічні властивості низьколегованої TRIP-assisted сталі 20С2Г2Б. Встановлено, що Q&P-обробка із аустенітизацією у межкритичному інтервалі (МКІ) температур із гартувальним охолодженням до 200°С і наступною витримкою при 350-400°С впродовж 5-20 хв істотно підвищує пластичність в порівнянні зі стандартною термічною обробкою низьковуглецевих TRIP-assisted сталей. Q&P-термообробка з аустенітизацією в однофазному інтервалі температур із гартувальним охолодженням до 235°С і наступною витримкою при 350-400°С впродовж 5-20 хв забезпечує зростання показників міцності та ударної в’язкості сталі. Найбільш високий комплекс механічних властивостей (PSE » 20 ГПа %) забезпечується МКІ/Q&P обробкою з витримкою при 400°С впродовж 5 хв та 20 хв. Поліпшення механічних властивостей пов’язується із формуванням багатофазної мікроструктури, яка містить підвищену кількість залишкового аустеніту, та зі здатністю аустеніту до прояву TRIP-ефекту
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240569
    
 • Моделювання інструмента при
         вібро-магнітно-абразивному обробленні і
         вплив його на якість обробки надтвердої
         кераміки

  • Authors: В.І. Бурлаков
   Pages: 37 - 42
   Abstract: Показано, що дослідженням проблеми фінішної обробки займалися багато учених, але поєднання вібраційної та електромагнітної складових, отримання процесу притирки деталей з надтвердої кераміки та достатньо високих показників з якості та продуктивності обробки не було зроблене. Суть досліджуваної обробки полягає в тому, що на оброблювальне середовище і заготовки, що поміщені в робочу камеру вібраційного верстата, впливає постійне магнітне поле, спрямоване перпендикулярно площині циркуляційного руху робочого середовища. Робоче середовище переміщається під дією вібрації, а феромагнітний абразив, гранули Al2O3 і штучні алмази (які утримуються на гранулах) орієнтуються уздовж магнітних силових ліній. Магнітні силові лінії проходять через робочу камеру у напрямку від одного полюса до іншого. Заготовки не співударяються при обробці завдяки щільному розташуванню абразиву. У статті обґрунтовано, що одну з провідних ролей у вібро-магнітно-абразивному обробленні відіграє різаль&...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240570
    
 • Оцінка металургійної цінності
         марганцевої сировини

  • Authors: В.В. Кривенко , В.П. Лялюк , Є.В. Чупринов , І.М. Трус , А.М. Овчарук
   Pages: 43 - 50
   Abstract: Виконано комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей і металургійної цінності марганцевої сировини різних родовищ, що використовуються при виробництві феросплавів в рудовідновних печах підвищеної потужності. Розглянуто питання повернення у виробництво продуктів збагачення сировини і відходів феросплавного виробництва, використання яких в металургійному переділі без підготовки і огрудкування неможливо. Зіставлені вимоги до показників якості марганцевих руд і концентратів за нормативними документами різних країн. Досліджено металургійні властивості і кінетичні закономірності відновлення зразків марганцевої сировини різних родовищ
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240571
    
 • Особливості інтеркаляції
         металургійного графіту

  • Authors: В.О. Маслов , Ю.П. Пустовалов , Л.О. Трофімова , Л.О. Дан
   Pages: 50 - 57
   Abstract: Розглянуті особливості інтеркаляції графіту, що був отриманий з залізографітових відходів металургійного виробництва. Вперше запропонована і обчислена модель розрахунку об’ємної щільності цього графіту. Впроваджено нове поняття «коефіцієнт порушення цілісності графіту К» та формула для його обчислення
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240573
    
 • Аеродинамічне розділення залізорудних
         окатишів по крупності

  • Authors: Є.В. Чупринов , В.П. Лялюк , Ф.М. Журавльов , С.В. Швед , І.А. Василенко
   Pages: 57 - 66
   Abstract: Розглянуто можливість організації повітряної класифікації обпалених окатишів на відкритих складах готової продукції. Досліджено особливості вибору конструктивних умов аеродинамічного сортування окатишів, що забезпечують максимальні і достатні відстані між частинками різних розмірів на встановленому горизонті для сортування окатишів за їх розмірами. Теоретично показана можливість класифікації обпалених окатишів повітряним потоком з відділенням необхідних крупності і кількості фракцій при їх вивантаженні зі стрічкового конвеєра
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240575
    
 • Врахування пружинення при художньому
         куванні волютоподібних елементів

  • Authors: О.С. Аніщенко , А.В. Гущин , В.В. Кухар , А.Г. Присяжний
   Pages: 66 - 74
   Abstract: Для волюти у вигляді спіралі Архімеда, яка умовно поділена на 5 ділянок, наведений алгоритм розрахунків збільшення радіусів та кутів гнуття кожної з ділянок. Розрахунки показують, що пружинення тим інтенсивніше, чим більше відношення радіусу гнуття до товщини для кожної ділянки волюти, вище міцнісні властивості сталей, їх схильність до зміцнення в процесі деформації. Значне пружинення фіксується, якщо радіуси гнуття та товщина відрізняються майже на порядок
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240578
    
 • Прогнозування енергетичного стану
         нерівноважних термодинамічних систем в
         умовах деградації їхньої внутрішньої
         будови та функціональних властивостей

  • Authors: І.Ф. Ткаченко , В.І. Мірошниченко
   Pages: 74 - 81
   Abstract: Розроблено теоретичний підхід до індивідуального прогнозування характеристик енергетичного стану термодинамічних систем (ТС) у нерівноважних умовах функціонування, що супроводжуються передбачуваною та випадковою деградацію їхньої внутрішньої будови та функціональних властивостей. Отримано аналітичні співвідношення задля розрахунку базових параметрів, що забезпечують ефективне функціонування ТС з урахуванням індивідуальних особливостей їхньої внутрішньої будови. Розроблений загальний підхід застосовано задля прогнозування інтервалу температур розвитку дислокаційної повзучості дисперсно-зміцненої сталі ASTM A316 промислового виробництва. Отримані результати та їхнє фундаментальне теоретичне підґрунтя засвідчують можливість використання розробленого підходу у різних сферах застосування: техніка, управління, економіка, медицина тощо
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240582
    
 • Експериментальне дослідження
         електропровідності шлаків, що
         застосовуються у процесах спеціальної
         електрометалургії (СЕМ)

  • Authors: С.Л. Макуров , О.Є. Погібаєв
   Pages: 81 - 87
   Abstract: Розвиток металургійної промисловості України в значній мірі залежить від експорту спеціальних сталей високої якості, які одержують способами спеціальної електрометалургії. Якість металу, що одержують такими способами (в першу чергу способом ЕШП), визначається властивостями флюсу на основі CaF2, з якого протягом плавки утворюється рідкий шлак. Шлак служить джерелом теплоти, а також середовищем, в якому включення, що містяться в металі, та шкідливі домішки видаляються в результаті хімічної реакції або розчинення. Впливаючи на шлак, можна здійсювати вплив не лише на хімічний склад, а також на структуру злитка. В цілому вказані шлаки повинні мати не лише високу рафінуючу здатність, а й відповідати ряду інших вимог, які на практиці частенько вступають у протиріччя. У кожному конкретному випадку треба підібрати такий шлак, який відповідатиме найбільш важливим вимогам, у першу чергу має оптимальну електропровідність. З метою застосування шлаків раціонального хімічного составу виконали...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240586
    
 • Дослідження властивостей формувальних
         сумішей, що містять лігносульфонати та
         поліетіленполіамін

  • Authors: Л.А. Большаков , Л.О. Дан , Л.О. Трофімова
   Pages: 87 - 91
   Abstract: В роботі розглянуті результати досліджень комплексу властивостей формувальних сумішей, що містять в якості сполучного лігносульфонати технічні в поєднанні з поліетиленполіаміном
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240588
    
 • Експериментальне дослідження процесу
         розкочування ступінчастих конусних
         кілець

  • Authors: О.Є. Марков , В.В. Панов , Ю.О. Іванова , А.С. Хващинський , А.В. Мусорін , М.С. Косілов
   Pages: 92 - 99
   Abstract: У роботі був експериментально досліджений технологічний процес розкочування конусних кілець з буртом. Запропонований спосіб полягає у розкочуванні пустотілої заготовки з буртом бойком зі східчастим профілем. Розроблена методика проведення експериментальних досліджень на свинцевих та сталевих моделях. Розроблена методика дозволила встановити залежності змінення форми ступінчастої пустотілої заготовки при деформуванні її ступінчастим бойком. У досліджені варіювалася відносна висота виступу ступінчастої вихідної заготовки в інтервалі 2,2...2,5. А також встановлювався вплив ступеня деформації на конусність та зміну діаметрів пустотілої заготовки. Це дослідження було проведено задля отримання інформації стосовно кількісної оцінки формозмінення. Для розробки технологічного процесу кування конусних обичайок з виступом технологу треба мати рекомендації з утворення конусності на поковці залежно від вихідних розмірів ступінчастої пустотілої заготовки, а також ступ ...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240592
    
 • Оптимізація технологічних процесів
         переробки мінеральних відходів
         Дашкесенських руд

  • Authors: Г.Х. Керімова
   Pages: 100 - 105
   Abstract: У статті розглядається оптимізація технологічних процесів переробки мінеральних відходів збагачення Дашкесенських руд з урахуванням динаміки енергоємності операцій. Наведено методи оцінки параметрів математичних моделей методом найменших квадратів. Встановлено, що практичний пошук екологічно раціональних технологічних рішень можна зводити до вирішення завдань лінійного математичного програмування. Основні результати оптимізації технологічних процесів отримані у вигляді рівнянь оптимального часу для кожної технологічної операції. Для пошуку оптимальних рішень та розробки фізичних моделей і математичних описів оптимізування процесів повторної обробки відходів використана теорія графів. Побудовано структурні схеми, орієнтований граф і спільні матриці суміжності процесів переробки мінеральних технологічних відходів збагачення Дашкесенських залізних руд. Визначено, що завдання оптимізації технологічних процесів переробки мінеральних відходів фо&...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240593
    
 • Застосування рівнянь теорії
         пластичності пористому тілу в процесах
         обробки тиском

  • Authors: С.М. Рустамова , А.Т. Мамедов
   Pages: 106 - 112
   Abstract: У статті представлені результати застосування рівнянь теорії пластичності до процесів обробки тиском порошкового тіла типу пористої втулки. Віддано перевагу математичній моделі, що описує пластичну поведінку пористого тіла. З цією метою використана гіпотеза про застосування пластичної течії Бельтрама при побудові моделі пластичної поведінки пористого тіла, побудовані епюри дотичної і нормальної напруг, контактної поверхні тіла. На основі гіпотези Бельтрама виражено умову пластичності, в якій в тривимірному просторі головних напруг рівняння є еліпсоїдом. Отримано рівняння пластичної течії пористого порошкового тіла при повторному ущільненні. Для випадку, коли відомі компоненти девіатора напруг, при використанні деяких граничних умов стає можливим знаходження компонентів тензорів напруг. Випробування процесів деформування пористого тіла проведено на циліндричних порошкових зразках розмірами D´Н = 10´10 мм. Після первинного пресування їх відносна щільність становиl...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240596
    
 • Моделювання динамічних режимів роботи
         асинхронного електроприводу з
         відцентровим насосним навантаженням

  • Authors: В.Г. Лисяк , М.Й. Олійник
   Pages: 113 - 121
   Abstract: Проведено огляд та аналіз різних підходів до моделювання режимів роботи асинхронного електроприводу з відцентровими агрегатами насосних станцій. Показано, що сучасні дослідження з цієї тематики переважно зосереджені або на системах керування електроприводу насосів, або на гідравлічній підсистемі, або на оптимізації енергетичних та економічних макропоказників режимів роботи насосних станцій в цілому. Запропоновано математичну модель динамічних режимів роботи асинхронного електроприводного відцентрового насосного агрегату з трубопроводом, у якій зі збалансованим ступенем деталізації представлено електромеханічну та гідравлічну підсистеми. Проведено тестування розробленої моделі шляхом комп’ютерного симулювання низки експлуатаційних та аварійних режимів.
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240665
    
 • Використання складових миттєвої
         потужності при локальному тестуванні
         шихтованих осердь статорів синхронних
         двигунів індукційним методом

  • Authors: В.В. Прус , О.О. Дегтяренко , Р.А. Вакуленко , В.С. Дзюбан
   Pages: 122 - 129
   Abstract: У роботі вдосконалено метод використання складових миттєвої потужності у якості діагностичних параметрів при локальному індукційному тестуванні осердь статорів синхронних двигунів. Обумовлено шляхи покращення їх інформативності, стійкості та вірогідності при зміні ступеня насичення магнітної системи, частоти та відстані між індуктором та зубцями осердь, що обумовлюють реальні режими їх діагностики
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240670
    
 • Подовження утилізаційного ресурсу
         штампів для горизонтально-кувальних
         машин

  • Authors: В.Ю. Іващенко , В.В. Кухар
   Pages: 130 - 139
   Abstract: Проаналізовані тенденції впровадження у різних країнах світу принципів «зеленої» або циркулярної економіки стосовно до ковальсько-штампувального виробництва та шляхи підвищення робочої стійкості інструменту та вибору доцільного процесу утилізації як комплексного утилізаційного ресурсу штампового інструменту. Для порівняння наведено опис ситуації в Україні. Показано, що малогабаритні штампи у порівнянні з крупно- та середньогабаритними мають значно меншу ресурсоефективність, бо не підлягають відновленню та відпрацьовують лише один робочий термін. До того ж стійкість штампів однієї конструкції дуже варіюється залежно від типу руйнування, який обумовлений стохастичним комплексом чинників: хімічною неоднорідністю сталі, технологічними переробками заготовки під штамп, якістю обслуговування, станом обладнання та ін. Уповільнення процесу відходоутворення можна досягти використанням якіснішого інструменту, якій витримуватиме більшу кількість кувальних циклі...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240676
    
 • Оцінка пилоутворення на відкритих
         терміналах морських портів при
         перевантаженні та зберіганні вугілля

  • Authors: В.В. Кухар
   Pages: 139 - 148
   Abstract: Проаналізовано стан перевалки кам’яного вугілля у морських портах України у 2019-2020 рр., умови його перевантаження та зберігання з точки зору викидів в атмосферне повітря вугільного пилу та негативного впливу на працівників, навколишнє середовище, прилеглі житлові та селбищні зони, робочі машини і механізми. Визначені розрахункові параметри для оцінки викидів пилу при перевантаженні вугілля грейферним способом та зберіганні на відкритих складах терміналів морських портів України. Виконано оцінку кількості вугільного пилу, який викидається у атмосферне повітря при перевантаженні і відкритому зберіганні кам’яного вугілля, для загальних масштабів перевалки у морських портах України у вказані роки. Показані перспективи розробки та застосування методів і засобів зменшення кількості пилу при перевантаженні і зберіганні кам’яного вугілля у морських портах
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240680
    
 • Зниження утворення пилу при вибухових
         роботах в підземних гірничих виробках

  • Authors: Д.В. Савельєв , О.В. Столбченко , А.А. Юрченко , Д.Р. Грунтовой
   Pages: 149 - 157
   Abstract: У статті розглянуто спосіб зниження концентрації дрібнодисперсного пилу в тупиковій підземній гірничій виробці при її проведенні буро-підривним способом. Розроблено конструкцію заряду з використанням пластичної суміші в якості набійки, яка розширюється і твердіє, що забезпечує перерозподіл енергії вибуху по всій колонці заряду і зниження питомого імпульсу в зоні інтенсивного подрібнення породи за рахунок затримки продуктів детонації в шпурі до початку руйнування гірського масиву. Це забезпечує зниження утворення дрібнодисперсного пилу при підриві заряду вибухівки в середньому в 6 разів
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240683
    
 • Лабораторна перевірка способу контролю
         дегазації гірничого масиву

  • Authors: О.П. Когтєва
   Pages: 157 - 164
   Abstract: Розглянуто декілька варіантів зниження газової та газодинамічної безпеки при проведенні підготовчих виробок по викидонебезпечному пласту, увага акцентована на запропонованому способі проведення підготовчої виробки, що включає буріння випереджаючих свердловин, гідророзпушування вугільного пласта шляхом нагнітання у нього води та механічне руйнування вугілля й гірських порід. Спосіб відрізняється тим, що при гідророзпушуванні вугільного пласта до води додають пігмент, виконують відсмоктування метану зі свердловини, а механічне руйнування пласта й гірських порід при проведенні виробки виконують у межах простору, обробленого пігментом для наочного оцінювання ситуації. В лабораторних умовах перевірена ефективність способу і можливість реалізації в реальних умовах
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240685
    
 • Вдосконалення методу моделювання
         потоку повітряних суден за рахунок
         імплементації моделі генерації його
         випадкових елементів

  • Authors: О.С. Лавриненко
   Pages: 165 - 173
   Abstract: У статті представлений підхід до вдосконалення методу моделювання потоку повітряних суден для інтелектуальної навчальної системи «Диспетчер Tower». Вдосконалення стосується аспекту автоматичного генерування випадкових даних для класу «Повітряне судно», що є важливою і невід’ємною частиною цієї системи. Наявність механізму генерації випадкових даних щодо повітряних суден із різними льотно-технічними характеристиками в потоці дозволяє привнести в систему динамічну і стохастичну складові. Такий підхід забезпечує змінюваність повітряної обстановки в зоні відповідальності диспетчера аеродромної диспетчерської вишки, максимально наближену до реальних умов, і дозволяє відпрацювати якісно більшу кількість технологічних операцій при управлінні повітряним рухом. Як наслідок, це дозволяє відтворити обстановку в зоні відповідальності диспетчера аеродромної диспетчерської вишки та провести перевірку адекватності еталонної моделі суб’єкта навчання. Запропоноване вд...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240687
    
 • Обґрунтування впровадження sin-балок в
         несучу конструкцію напіввагона

  • Authors: С.В. Панченко , О.В. Фомін , Г.Л. Ватуля , А.О. Ловська , М.В. Павлюченков , А.В. Рибін
   Pages: 174 - 183
   Abstract: Проведено наукове обґрунтування впровадження SIN-балок в несучу конструкцію універсального напіввагона. Дослідження проведені стосовно напіввагона моделі 12-757 побудови ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Використання
   SIN-балок в якості основних несучих елементів рами сприяє зменшенню її маси на 6% у порівнянні з рамою вагона-прототипу. Здійснено розрахунок на міцність рами напіввагона з SIN-балками в якості несучих елементів. При цьому використано програмний комплекс SolidWorks Simulation, який реалізує метод скінчених елементів. В якості скінчених елементів застосовані просторові ізопараметричні тетраедри. Встановлено, що максимальні еквівалентні напруження виникають в зоні взаємодії хребтової балки зі шворневою та складають близько 335,3 МПа і не перевищують допустимі. Максимальні переміщення зосереджені в центральній частині рами та склали близько 29,0 мм. Визначено основні показники динаміки несучої конструкції напіввагона. Розрахунок здійснений за умови руху напіввагона у порожньому стан...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240690
    
 • Модель нормування витрат енергії на
         тягу електропоїздів

  • Authors: А.П. Фалендиш , Д.А. Іванченко , О.В. Клецька , О.В. Кіріцева , М.А. Барибін , В.С. Джус
   Pages: 184 - 196
   Abstract: У статті розглянуті питання визначення витрати енергоресурсів на тягу поїздів з врахуванням поїзних умов та особливостей тягового рухомого складу. Встановлено критерії оптимальності будь-якої математичної моделі та вимоги до неї. Представлено фізичну суть нормування витрати палива та електроенергії по АТ «Укрзалізниця» в цілому, а також розглянуто на базі локомотивного депо та машиніста зокрема. Проаналізовано методику кривих обмеження діапазону нормування витрат й представлено можливі шляхи вирішення. На базі контролера машиніста, як елементу управління режимами ведення поїзда, розглянуто приклад однорідних дискретних марківських ланцюгів вибору режиму ведення поїзда. Проаналізовано існуючі підходи до розрахунку норм витрат електроенергії на тягу електрорухомого складу та порівняно з поточним станом методики нормування в фактичних депо. Розглянуто вимоги машиністів-інструкторів з теплотехніки (й іншого персоналу з контролю, обробки та корегування) та стан за&...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240694
    
 • Обґрунтування диференціації показника
         «безпека» і імплементація його в
         систему ВАДС

  • Authors: Г.Ю. Бурлакова , М.Д. Букіна
   Pages: 197 - 203
   Abstract: У статті наведено детальний розгляд показника «безпека» та його компонентів для визначення важливості кожного компонента показника в системі оцінки якості надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Визначено ступінь необхідності компонентів показника в системі оцінки якості пасажирських перевезень, а також ступінь впливу кожного компонента на якість надання послуг по перевезенню пасажирів автомобільним транспортом. З аналізу робіт вчених, які досліджували показник безпеки, не представляється можливим скласти класифікацію елементів показників, тому що відсутнє дроблення суцільного показника «безпека» на елементи. Але єдиний показник недоцільний, тому що безпека повинна розглядатися в симбіозі трьох видів безпеки (безпеки транспортного засобу, безпеки водія, безпеки пасажирів). На підставі проведення анкетування пасажирів і перевізників м. Маріуполя з визначення наявності та використання запропонованих компонентів показника «безпека» ...
   PubDate: 2021-05-27
   DOI: 10.31498/2225-6733.42.2021.240703
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.174.110
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-