A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> WATER RESOURCES (Total: 160 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Environmental Toxicology
Journal Prestige (SJR): 0.652
Citation Impact (citeScore): 2
Number of Followers: 11  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Print) 1520-4081 - ISSN (Online) 1522-7278
Published by John Wiley and Sons Homepage  [1764 journals]
 • Issue Information

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Environmental Toxicology, Volume 37, Issue 12, Page 2813-2818, December 2022.
   PubDate: 2022-11-11T12:12:17-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23292
   Issue No: Vol. 37, No. 12 (2022)
    
 • Decreased thioredoxin reductase 3 expression promotes nickel‐induced
         damage to cardiac tissue via activating oxidative stress‐induced
         apoptosis and inflammation

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yue Liu; Wenxue Ma, Qiaohan Liu, Pinnan Liu, Senqiu Qiao, Lihua Xu, Yue Sun, Xiaoxue Gai, Ziwei Zhang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-24T05:25:40-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23710
    
 • Bone marrow mesenchymal stem cells repair hexavalent chromium‐induced
         testicular injury by regulating autophagy and ferroptosis mediated by the
         AKT/mTOR pathway in rats

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ruijian Zhuge; Zhongrun Li, Changhao He, Wenxuan Ma, Jun Yan, Qian Xue, Rui Wang, Ying Liu, Rifeng Lu, Haiying Du, Fei Yin, Li Guo
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-23T05:40:45-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23713
    
 • EF‐24 inhibits TPA‐induced cellular migration and MMP‐9 expression
         through the p38 signaling pathway in cervical cancer cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Chung‐Yuan Lee; Yung‐Chuan Ho, Chiao‐Wen Lin, Min‐Chieh Hsin, Po‐Hui Wang, Ya‐Cheng Tang, Shun‐Fa Yang, Yi‐Hsuan Hsiao
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-22T05:55:47-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23709
    
 • Rutin alleviates bisphenol A‐glycidyl methacrylate‐induced generation
         of proinflammatory mediators through the MAPK and NF‐κB pathways in
         macrophages

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Fu‐Mei Huang; Yu‐Chao Chang, Min‐Wei Lee, Ni‐Yu Su, Li‐Chiu Yang, Yu‐Hsiang Kuan
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-22T05:35:32-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23711
    
 • Co‐exposure to molybdenum and cadmium triggers pyroptosis and autophagy
         by PI3K/AKT axis in duck spleens

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xuesheng Chu; Xueyan Dai, Wenjing Pu, Huiling Guo, Gang Huang, Bingyan Huang, Ting Cui, Caiying Zhang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-18T10:30:36-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23712
    
 • KCNQ1OT1 sponges miR‐34a to promote malignant progression of malignant
         melanoma via upregulation of the STAT3/PD‐L1 axis

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xin Wang; Zhiyao Ren, Yunfeng Xu, Xiang Gao, Hainian Huang, Fei Zhu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-18T10:26:38-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23687
    
 • Involvement of a AS3MT/c‐Fos/p53 signaling axis in arsenic‐induced
         tumor in human lung cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Mingjun Sun; Huirong Cheng, Tianle Yu, Jingwen Tan, Ming Li, Qian Chen, Yun Gu, Chenglan Jiang, Shuting Li, Yuefeng He, Weihua Wen
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-18T10:20:31-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23708
    
 • Phthalate derivative DEHP disturbs the antiproliferative effect of
         camptothecin in human lung cancer cells by attenuating DNA damage and
         activating Akt/NF‐κB signaling pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ritesh Urade; Chon‐Kit Chou, Han‐Lin Chou, Bing‐Hung Chen, Tsu‐Nai Wang, Eing‐Mei Tsai, Chun‐Tzu Hung, Shyh‐Jong Wu, Chien‐Chih Chiu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-17T06:38:59-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23686
    
 • Inhibition of the BNIP3/NIX‐dependent mitophagy aggravates
         copper‐induced mitochondrial dysfunction in duck renal tubular
         epithelial cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: He Bai; Yukun Fang, Huabin Cao, Chenghong Xing, Caiying Zhang, Yu Zhuang, Xiaoquan Guo, Guyue Li, Mingwen Hu, Guoliang Hu, Fan Yang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-15T09:45:31-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23704
    
 • The traditional Chinese medicine Qiangjing tablet prevents blood‐testis
         barrier injury induced by CdCl2 through the PI3K/Akt/Rictor signaling
         pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yifeng Shen; Yaodong You, Kun Zhu, Guangsen Li, Xiaopeng Huang, Diang Chen, Fang Yang, Liang Dong, Junjun Li, Xujun Yu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-12T07:55:57-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23706
    
 • Protective mechanism of ferulic acid against neomycin‐induced
         ototoxicity in zebrafish

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Hsin‐Lin Cheng; Shan‐Chih Lee, Ju Chang‐Chien, Tzu‐Rong Su, Jiann‐Jou Yang, Ching‐Chyuan Su
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-11T05:06:47-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23707
    
 • Exposure to copper activates mitophagy and endoplasmic reticulum
         stress‐mediated apoptosis in chicken (Gallus gallus) cerebrum

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yihui Huo; Feiyang Ma, Tingyu Li, Chaiqin Lei, Jianzhao Liao, Qingyue Han, Ying Li, Jiaqiang Pan, Lianmei Hu, Jianying Guo, Zhaoxin Tang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-09T05:57:44-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23701
    
 • Apigenin attenuates inflammatory response in allergic rhinitis mice by
         inhibiting the TLR4/MyD88/NF‐κB signaling pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Huajing Li; Hongmei Zhang, Hua Zhao
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-09T05:53:35-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23699
    
 • CCL3‐CCR5 axis promotes cell migration and invasion of colon
         adenocarcinoma via Akt signaling pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Bugao Guan; Hongbo Li, Jian Yao, Jinbao Guo, Fei Yu, Guangrun Li, Benhai Wan, Jun Ma, Desong Huang, Lu Sun, Yan Chen
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-08T05:45:37-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23675
    
 • Molecular and biochemical investigation of the protective effects of rutin
         against liver and kidney toxicity caused by malathion administration in a
         rat model

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Cihan Gur; Fatih Mehmet Kandemir
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-08T04:45:19-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23700
    
 • LncRNA ZFAS1 promotes laryngeal cancer progression through
         RBFOX2‐mediated MENA alternative splicing

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Baocai Lu; Xiao Li, Wenjie Miao, Qi Liu, Ruixue Li, Can Cui, Qingzu Gao, Rong Lian
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-06T11:35:55-08:00
   DOI: 10.1002/tox.23695
    
 • Chlorphoxim induces neurotoxicity in zebrafish embryo through activation
         of oxidative stress

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yanxia Xiong; Chengyuan Wang, Mengyi Dong, Meifeng Li, Chengyu Hu, Xiaowen Xu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-04T03:15:00-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23702
    
 • The role and mechanism of unfolded protein response signaling pathway in
         methylmercury‐induced apoptosis of mouse spermatocytes germ cell‐2
         cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xiayu Zhang; Huifang Hao, Kai Ma, Huan Pang, Xinyue Li, Tiantian Tian, Shanshan Hou, Xiaofan Ning, Hao Wu, Qiaohong Hou, Meng Li, Yunxiang Sun, Xiuling Song, Minghua Jin
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-04T03:08:53-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23684
    
 • Astragaloside IV protects against oxidized low‐density
         lipoprotein‐induced injury in human umbilical vein endothelial cells via
         the histone deacetylase 9 (HDAC9)/NF‐κB axis

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Decai Chen; Yan Du, Shouwan Ye, Jinsong Yu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-02T12:09:45-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23696
    
 • 1α,25‐dihydroxyvitamin D3 supplementation alleviates
         perfluorooctanesulfonate acid‐induced reproductive injury in male mice:
         Modulation of Nrf2 mediated oxidative stress response

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yongchao Liang; Jingjing Lu, Wenjie Yi, Ming Cai, Weiqiang Shi, Bingyan Li, Zengli Zhang, Fei Jiang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-11-02T04:42:29-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23685
    
 • Bisphenol A (BPA) induces apoptosis of mouse Leydig cells via oxidative
         stress

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Meijuan Zhang; Bingchun Ma, Si Yang, Jinglei Wang, Jiaxiang Chen
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-31T11:10:19-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23690
    
 • XAV‐939 inhibits epithelial‐mesenchymal transformation in pulmonary
         fibrosis induced by crystalline silica via the Wnt signaling pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Zhihao Lv; Hao Xu, Xuezhe Si, Shushuo Xu, Xinxiao Li, Ning Li, Qiang Zhou, Meiyu Chang, Sanqiao Yao, Haibin Li
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-28T12:35:23-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23693
    
 • Curcumin alleviates ketamine‐induced oxidative stress and apoptosis via
         Nrf2 signaling pathway in rats' cerebral cortex and hippocampus

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xintong Zhang; Yuan Cui, Xiaopeng Song, Xiaodi Jin, Xuanbo Sheng, Xinyu Xu, Ting Li, Hong Chen, Li Gao
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-28T12:32:00-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23697
    
 • Adverse effects of chronic ammonia stress on juvenile oriental river prawn
         (Macrobrachium nipponense) and alteration of glucose and ammonia
         metabolism

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Shanshan Wei; Jin Zhang, Wanxin Chen, Anfu Shen, Dongsheng Zhou, Jinxian Zheng, Habib Thiam, Zhili Ding, Samwel Mchele Limbu, Youqin Kong
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-26T11:29:54-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23698
    
 • PI3K/AKT/mTOR pathway mediated‐cell cycle dysregulation contribute to
         malignant proliferation of mouse spermatogonia induced by
         microcystin‐leucine arginine

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xingde Du; Haohao Liu, Zhihui Tian, Shiyu Zhang, Linjia Shi, Yongshui Wang, Xing Guo, Bingyu Zhang, Shumeng Yuan, Xin Zeng, Huizhen Zhang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-26T10:19:38-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23691
    
 • Zearalenone damages the male reproductive system of rats by destroying
         testicular focal adhesion

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Peirong Cai; Nannan Feng, Hui Zou, Jianhong Gu, Xuezhong Liu, Zongping Liu, Yan Yuan, Jianchun Bian
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-26T09:53:55-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23694
    
 • Choline alleviated perinatal fluoride exposure‐induced learning and
         memory impairment through α4β2 nAChRs and α7 nAChRs in offspring mice

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yangfei Zhao; Xiaojuan Zhao, Jundong Wang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-26T05:14:40-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23692
    
 • Impact of Saussurea lappa root extract against copper oxide nanoparticles
         induced oxidative stress and toxicity in rat cardiac tissues

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ehab Tousson; Doaa M. El‐Gharbawy
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-26T04:49:52-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23688
    
 • Vitamin B complex blocks the dust fall PM2.5‐induced acute lung injury
         through DNA methylation in rats

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jun Bai; Lanlan Tang, Yajun Luo, Zhixia Han, Chenwen Li, Yaochuan Sun, Qian Sun, Ji Lu, Hao Qiu, Zhenhu Zhao, Tingting Huo, Wei Xiong, Qingbi Zhang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-25T10:49:17-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23689
    
 • The potential immunotoxicity of emamectin benzoate on the human
         THP‐1 macrophages

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ziyi Wei; Weiguo Wang, Wen Fu, Ping Zhang, Hao Feng, Wenping Xu, Liming Tao, Zhong Li, Yang Zhang, Xusheng Shao
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-21T06:20:28-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23681
    
 • N6‐methyladenosine modification in trophoblasts promotes circSETD2
         expression, inhibits miR‐181a‐5p, and elevates MCL1 transcription to
         reduce apoptosis of trophoblasts

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yajun Xia; Dan Wang, Hongbo Guan, Ying Wang, Guiyu Song
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-19T10:09:34-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23683
    
 • Per‐ and polyfluoroalkyl substances activate UPR pathway, induce
         steatosis and fibrosis in liver cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Qi Qi; Suryakant Niture, Sashi Gadi, Elena Arthur, John Moore, Keith E. Levine, Deepak Kumar
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-17T09:32:19-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23680
    
 • Curative effect of zinc‐selenium tea on rat's cardiotoxicity induced by
         long‐term exposure to nonylphenol

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: YuJie Zhang; Jie Xu, Chao Liu, Xianping Long, Mucong Zheng, Jie He, Fangmei Lin, Jie Yu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-14T12:24:42-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23667
    
 • Impairment of ovarian follicular development caused by titanium dioxide
         nanoparticles exposure involved in the TGF‐β/BMP/Smad pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jianhui Ji; Yingjun Zhou, Zhengpeng Li, Juan Zhuang, Yuguan Ze, Fashui Hong
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-11T12:33:39-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23676
    
 • PCNB exposure during early embryogenic development induces developmental
         delay and teratogenicity by altering the gene expression in Xenopus laevis
         

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Tayaba Ismail; Hongchan Lee, Youni Kim, Hong‐Yeoul Ryu, Dong‐Hyung Cho, Zae Young Ryoo, Dong‐Seok Lee, Taeg Kyu Kwon, Tae Joo Park, Taejoon Kwon, Hyun‐Shik Lee
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-11T03:40:07-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23679
    
 • Polystyrene microplastics induce autophagy and apoptosis in birds lungs
         via PTEN/PI3K/AKT/mTOR

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Hongmin Lu; Kai Yin, Heng Su, Dongxu Wang, Yue Zhang, Lulu Hou, Jun bo Li, Yu Wang, Mingwei Xing
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-07T04:20:48-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23663
    
 • Excessive fluoride impairs autophagy flux in ameloblasts which is
         prevented by the autophagy activator rapamycin

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Shuran Yao; Qingqing Weng, Yiying Zhu, Jialiang Liu, Yinyue Luo, Dongxin Da, Ying Zhang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-03T07:52:23-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23677
    
 • CircRPPH1 promotes the stemness of gastric cancer cells by targeting
         miR‐375/SLC7A11 axis

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jiayun Liu; Huanjuan Yang, Jie Deng, Rongqi Jiang, Enqing Meng, Hao Wu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-03T07:16:07-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23668
    
 • Tetrachlorobisphenol A and bisphenol AF induced cell migration by
         activating PI3K/Akt signaling pathway via G protein‐coupled estrogen
         receptor 1 in SK‐BR‐3 cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Mengjie Yu; Lanbing Xu, Bingli Lei, Su Sun, Yingxin Yang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-03T06:38:39-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23669
    
 • Blimp1 suppressed CD4+ T cells‐induced activation of fibroblast‐like
         synoviocytes by upregulating IL‐10 via the rho pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Qingliang Meng; Zhike Wen, Wanting Meng, Hua Bian, Huimin Gu, Ruiting Zuo, Junping Zhan, Huilian Wang, Xiyun Miao, Wei Fan, Zipeng Zhou, Fuzeng Zheng, Liying Wang, Xiao Su, Junfu Ma
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-10-01T09:48:28-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23672
    
 • Protective effect of wogonin on inflammatory responses in BisGMA‐treated
         macrophages through the inhibition of MAPK and NFκB pathways

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Li‐Chiu Yang; Yu‐Chao Chang, Chen‐Yu Chiang, Fu‐Mei Huang, Ni‐Yu Su, Yu‐Hsiang Kuan
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-30T10:08:56-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23655
    
 • Autophagic response of intestinal epithelial cells exposed to polystyrene
         nanoplastics

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xin Xu; Yudong Feng, Chenjie Han, Zhengrong Yao, Yaxin Liu, Chi Luo, Jinghao Sheng
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-30T08:50:36-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23678
    
 • The potential adverse effects of acrylamide on the oxidative stress
         response, fatty acids profile, and histopathological aspect of the
         Mediterranean Holothuria forskali respiratory tree

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Wafa Trabelsi; Chaima Fouzai, Khaoula Telahigue, Imene Chetoui, Salwa Nechi, Emna Chelbi, Sonia Zrelli, Nejla Soudani
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-30T08:44:04-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23674
    
 • Thymoquinone induces apoptosis in temozolomide‐resistant glioblastoma
         cells via the p38 mitogen‐activated protein kinase signaling pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ai Mai; Shu‐Wen Ye, Jia‐Yu Tu, Jun Gao, Zhan‐Fang Kang, Qian‐Ming Yao, Wei‐Jen Ting
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-29T10:40:45-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23664
    
 • The effect and mechanism of excessive iodine on the endothelial function
         of human umbilical vein endothelial cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Dandan Wang; Peng Li, Lixiang Liu, Peng Liu, Zheng Zhou, Meihui Jin, Baoxiang Li, Fan Li, Yao Chen, Hongmei Shen
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-26T11:19:04-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23671
    
 • The dual role of boron in vitro neurotoxication of glioblastoma cells via
         SEMA3F/NRP2 and ferroptosis signaling pathways

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Fatih Kar; Ceyhan Hacioğlu, Sedat Kaçar
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-22T10:18:45-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23662
    
 • Cryptotanshinone protects against oxidative stress in the
         paraquat‐induced Parkinson's disease model

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jui‐Ming Sun; Surbhi Agarwal, Tushar Dnyaneshwar Desai, Da‐Tong Ju, Yung‐Ming Chang, Shih‐Chieh Liao, Tsung‐Jung Ho, Yu‐Lan Yeh, Wei‐Wen Kuo, Yu‐Jung Lin, Chih‐Yang Huang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-20T12:30:47-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23660
    
 • LncRNA RHPN1‐AS1 inhibition induces autophagy and apoptosis in prostate
         cancer cells via the miR‐7‐5p/EGFR/PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xiulong Ma; Hongtao Ren, Yang Zhang, Baofeng Wang, Hongbing Ma
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-20T05:34:59-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23656
    
 • Progressive disruption of neurodevelopment by mid‐gestation exposure to
         lipopolysaccharides and the ameliorating effect of continuous
         alpha‐glycosyl isoquercitrin treatment

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Hiromu Okano; Kazumi Takashima, Yasunori Takahashi, Ryota Ojiro, Qian Tang, Shunsuke Ozawa, Xinyu Zou, Mihoko Koyanagi, Robert R. Maronpot, Toshinori Yoshida, Makoto Shibutani
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-20T05:26:25-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23661
    
 • Kurarinone attenuates hydrogen peroxide‐induced oxidative stress and
         apoptosis through activating the PI3K/Akt signaling by upregulating IGF1
         expression in human ovarian granulosa cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Weiwei Li; Xiurong Yin, Yani Yan, Cong Liu, Gang Li
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-17T04:24:08-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23659
    
 • AKG induces cell apoptosis by inducing reactive oxygen species‐mediated
         endoplasmic reticulum stress and by suppressing PI3K/AKT/mTOR‐mediated
         autophagy in renal cell carcinoma

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Fan Wu; Xuexia Xie, Guoliang Li, Dongping Bao, Haomin Li, Guohao Wu, Yiqi Lai, Yaping Xing, Peng Ouyang, Guo Chen, Zhifeng Wang, Caiyong Lai
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-16T05:15:18-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23658
    
 • An integrative cellular metabolomic study reveals downregulated
         tricarboxylic acid cycle and potential biomarkers induced by
         tetrabromobisphenol A in human lung A549 cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Hailang He; Tingyu Pan, Xiaojian Shi, Shuang Yang, Paniz Jasbi, Yan Jin, Julia Yue Cui, Haiwei Gu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-15T05:44:27-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23657
    
 • Glycine protects the male reproductive system against lead toxicity via
         alleviating oxidative stress, preventing sperm mitochondrial impairment,
         improving kinematics of sperm, and blunting the downregulation of enzymes
         involved in the steroidogenesis

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Mohammad Mehdi Ommati; Hassan Nategh Ahmadi, Samira Sabouri, Socorro Retana‐Marquez, Narges Abdoli, Sajjad Rashno, Hossein Niknahad, Akram Jamshidzadeh, Khadijeh Mousavi, Mohammad Rezaei, Alireza Akhlagh, Negar Azarpira, Forouzan Khodaei, Reza Heidari
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-11T06:40:06-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23654
    
 • Green synthesized nickel doped cobalt ferrite nanoparticles exhibit
         antibacterial activity and induce reactive oxygen species mediated
         apoptosis in MCF‐7 breast cancer cells through inhibition of
         PI3K/Akt/mTOR pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Sobana Sundram; Suganya Baskar, Alagumanian Subramanian
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-08T06:04:39-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23644
    
 • Silver nanoparticles synthesized by Euphorbia hirta exhibited
         antibacterial activity and induced apoptosis through downregulation of
         PI3Kγ mediated PI3K/Akt/mTOR/p70S6K in human lung adenocarcinoma A549
         cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Rajalakshmi Ramachandran; Ramya Parthasarathy, Sangeetha Dhayalan
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-08T05:00:17-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23643
    
 • Natural swietenine attenuates diabetic nephropathy by regulating the
         

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jingyu Duan; Liangliang He, Wenhao Deng, Mengyuan Lu, Yutong Zhai, Feilong Pei, Shuang Liu, Chunping Zhang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-06T05:42:50-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23653
    
 • Leucine‐rich repeat kinase 2 is protective during acute kidney injury
         through its activation of autophagy in podocytes

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jin‐Ping Wang; Ji‐Ping Yan, Rui‐Ling Xiao, Rong‐Shan Li
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-05T06:38:09-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23650
    
 • Limonene protects human skin keratinocytes against UVB‐induced
         photodamage and photoaging by activating the Nrf2‐dependent antioxidant
         defense system

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: K. J. Senthil Kumar; M. Gokila Vani, Sheng‐Yang Wang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-05T05:56:28-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23646
    
 • Downregulation of circ‐ZNF644 alleviates LPS‐induced HK2 cell injury
         via miR‐335‐5p/HIPK1 axis

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Junzuo Gong; Shiqiao Zhao, Shu Luo, Songlin Yin, Xiaofeng Li, Yao Feng
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-09-02T03:29:24-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23642
    
 • Xiaotansanjiefang inhibits the viability of colorectal cancer cells via
         Jagged 1/Notch 3/Snail signaling pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Min Ye; Jiaqi Du, Xiaowei Wang, Lijuan Xiu, Xuan Liu, Yufang Gu, Bei Pei, Dazhi Sun, Xiaoqiang Yue
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-30T03:34:11-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23651
    
 • Scutellarin alleviates cerebral ischemia/reperfusion by suppressing
         oxidative stress and inflammatory responses via MAPK/NF‐κB pathways in
         rats

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yuming Zhang; Zhen Zhang, Jun Wang, Xiajing Zhang, Jing Zhao, Ning Bai, Annamalai Vijayalakshmi, Qifan Huo
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-29T02:34:17-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23645
    
 • Perfluorooctanoic acid exposure in vivo perturbs mitochondrial metabolic
         during oocyte maturation

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Pingping Zhang; Changyong Qi, Zhinan Ma, Yixiong Wang, Lei Zhang, Xiaojing Hou
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-27T07:44:04-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23652
    
 • The toxicity mechanism of glabridin in prostate cancer cells is involved
         in reactive oxygen species‐dependent PI3K/Akt pathway: Integrated
         utilization of bioinformatic analysis and in vitro test validation

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Fengyan Zhang; Fufang Wang, Wenjie Li, Liping Liang, Xicheng Sang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-27T07:24:07-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23649
    
 • Circ_SNX27 regulates hepatocellular carcinoma development via
         miR‐637/FGFR1 axis

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Hua Li; Bingli Liu, Xin Xu, Shunle Li, Di Zhang, Qingfeng Liu
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-27T04:25:39-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23640
    
 • Bromoacetic acid causes oxidative stress and uric acid metabolism
         dysfunction via disturbing mitochondrial function and Nrf2 pathway in
         chicken kidney

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yuting Wu; Jiwen Liu, Shuhui Liu, Wentao Fan, Chenchen Ding, Zhangshan Gao, Zhihui Tang, Yan Luo, Xizhi Shi, Lei Tan, Suquan Song
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-26T02:46:33-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23647
    
 • Molybdenum and cadmium co‐exposure promotes M1 macrophage polarization
         through oxidative stress‐mediated inflammatory response and induces
         pulmonary fibrosis in Shaoxing ducks (Anas platyrhyncha)

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Gang Huang; Junrong Luo, Huiling Guo, Xueru Wang, Zhisheng Hu, Wenjing Pu, Xuesheng Chu, Caiying Zhang
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-26T02:21:11-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23641
    
 • Di(2‐ethylhexyl) phthalate induced thyroid toxicity via endoplasmic
         reticulum stress: In vivo and in vitro study

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Qi Xu; Tianyang Zhao, Hyonju Ri, Jiaming Ye, Weisen Zhao, Yuezhu Zhang, Lin Ye
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-25T05:48:14-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23648
    
 • hUC‐MSCs exosomal miR‐451 alleviated acute lung injury by modulating
         macrophage M2 polarization via regulating MIF‐PI3K‐AKT signaling
         pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jisong Liu; Fuxi Xing, Quanyou Fu, Bo He, Zhigang Jia, Juan Du, Yong Li, Xiangzhou Zhang, Xulin Chen
   Abstract: Environmental Toxicology, EarlyView.
   PubDate: 2022-08-23T06:38:39-07:00
   DOI: 10.1002/tox.23639
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.224.102
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-