A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> WATER RESOURCES (Total: 160 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Water and Wastewater / Ab va Fazilab
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1024-5936 - ISSN (Online) 2383-0905
Published by Water and Wastewater Consulting Engineers Homepage  [1 journal]
 • فعال‌سازی خاک ‌رس قرمز برای جذب رنگ و
         احیای آن با فرایند فتوفنتون

  • Abstract: امروزه تولید فاضلاب‌های صنعتی، بهداشتی و نفوذ آنها به منابع آبی مشکلات زیادی به بار آورده است. به‌علاوه محدودیت در منابع آب قابل استفاده در صنعت، کشاورزی و شرب و همچنین فاضلاب‌ها، جوامع بشری را به استفاده بهینه از منابع موجود و بازیابی (استفاده مجدد) آبهای آلوده هدایت کرده است. در این پژوهش، اثر هر یک از روش‌های فعال‌سازی اسیدی و قلیایی بر فعالیت جذب ‌سطحی رنگ توسط خاک ‌رس قرمز انجام شد. هر یک از خاک‌های فعال ‌شده برای حذف رنگ ‌‌متیلن‌بلو با روش جذب ‌سطحی استفاده شد تا خاک فعال ‌شده با بیشترین کارایی مشخص شود. عوامل مؤثر بر جذب شامل اثرات pH محلول (معادل 5 تا 11)، غلظت ماده رنگ‌زا (100 تا 400 میلی‌گرم در لیتر) و مقدار جاذب (2/0 تا 03/0 گرم) در جذب رنگ ‌‌متیلن‌بلو بر روی جاذب بهینه بررسی شد و شرایط بهینه تعیین شد. در ادامه برای بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژیکی از آنالیزهای پراش اشعه ایکس و ‌اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر و آنالیز تبدیل فوریه‌ مادون‌ قرمز استفاده شد. نتایج آنالیزهای شیمیایی نشان داد خاک فعال شده با اسید 3 مولار، بیشترین ظرفیت جذب در بین روش‌های فعال‌سازی را دارد. بر اساس آنالیزهای شناسایی انجام شده، مساحت سطح خاک ž...
    
 • تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به
         کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
         توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان)

  • Abstract: اگرچه تشویق خانوارها به پذیرش رفتارهای حفاظت از آب، به‌عنوان یک استراتژی مؤثر در تأمین آب پایدار، توجه مدیریت تقاضای آب را به خود جلب کرده، اما موفقیت در چنین سیاست‌هایی به پذیرش داوطلبانه افراد وابسته است. با توجه به نقش مهم روانشناسی در تبیین رفتار انسان، این پژوهش به بررسی عوامل اساسی اجتماعی- روانشناختی مؤثر بر پذیرش رفتارهای حفاظت از آب خانگی و چگونگی تبیین این رفتارها به‌کمک توسعه تئوری رفتار، برنامه‌ریزی شده و با اضافه کردن متغیر عادت، به مدل اصلی این تئوری پرداخت. در این پژوهش که صرفاً بر روی رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب (حفاظت رفتاری) متمرکز بود، 343 نفر از شهروندان شهر اصفهان شرکت کردند. در این راستا، یک پژوهش پیمایشی به کمک یک پرسش‌نامه ساختاریافته به‌عنوان ابزار پژوهش، انجام و از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که با اضافه کردن متغیر عادت به تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، مدل توسعه‌یافته قادر است به‌ترتیب 75 و 51 درصد از واریانس تمایل به انجام رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب و نیز رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب را پیش‌بینی کند. بر اساس یافته‌ها، متغی...
    
 • بررسی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از
         محلول آبی با استفاده از جاذب کک پیرولیزی
         اصلاح شده

  • Abstract: ترکیبات دارویی به‌طور گسترده در درمان بیماری‌ها استفاده می‌شوند و از این میان، آنتی‌بیوتیک‌ها پرمصرف‌ترین گروه دارویی هستند. حضور این ترکیبات در محیط‌زیست، خطر جدی برای سلامت جهانی محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش، دستیابی به نرخ حذف بالای آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی، با استفاده از کک پیرولیزی اصلاح شده توسط اوره به‌عنوان پسماند جامد کربنی صنایع پتروشیمی و بهینه‌سازی فرایند جذب بود. خصوصیات و مشخصه‌های جاذب توسط آنالیزهای SEM، XRD، FTIR، BET و EDX تعیین شد. در دمای محیط (۲۵ درجه سلسیوس)، تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سطحی از جمله مقدار جاذب، pH محلول، زمان تماس و غلظت اولیه آلاینده بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل، مشخص شد که میزان بهینه و بیشینه جذب داروی تتراسایکلین در pH برابر با ۵، مقدار جاذب ۳ گرم در لیتر، غلظت اولیه آلاینده ۵۰ میلی‌گرم در لیتر و زمان تماس ۹۰ دقیقه رخ می‌دهد و این مقدار بهینه برابر ۳۲/۹۶ درصد به‌دست آمد. بر اساس نتایج آنالیز SEM و BET، مشخص شد مرحله فعال‌سازی باعث افزایش تخلخل و ایجاد حفره‌های فراوان در سطح جاذب می‌شود. نتایج آنالیز FTIR مشخص کرد که جذب آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین توسط گروه‌های آمینی مثبت‌کننده NH درسطح جاذب ...
    
 • اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون پلی‌آمید
         با پوشش نانوذرات اکسیدگرافن برای حذف فلز
         سنگین کبالت از پساب‌های صنعتی

  • Abstract: استفاده از نانوذرات آبدوست برای اصلاح سطح غشا، از جمله روش‌های مناسب به‌منظور بهبود خواص غشاهای فیلم نازک کامپوزیتی به‌ویژه در زمینه حذف فلزات سنگین از محیط‌های آبی است. در این پژوهش غشای نانوفیلتراسیون پلی‌آمیدی فیلم نازک با زیرلایه متخلخل پلی‌سولفون به‌روش پلیمریزاسیون بین سطحی تری‌مسویل کلراید و پیپرازین تهیه شد. به منظور اصلاح سطح غشاها و ساخت غشای جدید نانوکامپوزیت فیلم نازک به‌روش پوشش‌دهی، نانوذرات اکسید گرافن اصلاح شده با 3- آمینو پروپیل تری‌اتوکسی سیلان درون محلول 1- اتیل 3 – (3 – دی‌متیل آمینو پروپیل‌کربودی ایمید هیدرو کلراید) به‌عنوان فعال‌کننده گروه‌های عاملی پراکنده و سپس به‌روش پوشش‌دهی بر روی سطح غشای پلی‌آمیدی لایه نشانی شد. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف‌سنجی مادون قرمز، زاویه تماس آب و آبدوستی به‌منظور بررسی ساختار، مورفولوژی و همچنین تست‌های اندازه‌گیری شار آب و میزان پس‌زنی برای بررسی عملکرد و کارایی غشاهای سنتز شده در سیستم فیلتراسیون، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت نانوذرات منجر به بهبود خاصیت آبدوستی سطح غشاهای ن...
    
 • توسعه ساخت غشای اولترافیلتراسیون
         کامپوزیت پلیمر پلی وینیلیدین فلوراید با
         نانوذرات مس (II) اکسید (PVDF/CuO) به‌منظور
         تصفیه فاضلاب شهری

  • Abstract: گرفتگی بیولوژیکی در غشاهای اولترافیلتراسیون پلیمری یکی از معضلات اساسی فرایندهای غشایی است. در این راستا، نانوذرات CuO با ویژگی‌هایی مانند مقاومت زیاد در برابر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و همچنین خواص ضدباکتریایی می‌تواند به‌‌عنوان یکی از افزودنی‌های مؤثر در ساخت غشاهای اولترافیلتراسیون کامپوزیتی و کاهش پدیده گرفتی بیولوژیکی محسوب شود. در این پژوهش، به‌منظور افزایش خواص آبدوستی، عدم تمایل به گرفتگی در سطح غشا و بهبود عملکرد تصفیه‌گیری غشای اولترافیلتراسیون از پلیمر PVDF (16 درصد wt)، نانوذره صفحه‌ای شکلCuO  (1 درصد wt) و پلیمرPVP (1 درصد wt) در ساخت غشا به روش وارونگی فاز استفاده شد. برای ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذره CuO سنتز شده به روش هیدروترمال و غشاهای ساخته شده از آنالیز XRD و FTIR، همچنین برای بررسی مورفولوژی غشا و نانوذره CuO از آنالیز FESEM و TEM استفاده شد. ترکیب نانوذره CuO با ساختار نیمه‌کریستالی پلیمر PVDF سبب بهبود خواص آبدوستی و فاز β در ساختار غشا شد. نتایج ارزیابی‌ها نشان داد که میزان آبدهی و پس‌زنی غشای نانوکامپوزیت CuO به‌ترتیبLMH  357 و 96 درصد بوده است. زاویه تماس در سطح غشای اصلاح شده 59 درجه بود که نسبت به نمونه شاهد 25 درصد خواص آب...
    
 • اثرات COVID-19 بر منابع آب و فاضلاب و
         پیامدهای زیست محیطی آن (مطالعه موردی شهر
         مشهد)

  • Abstract: مقدمه: شیوع COVID-19 باعث مشکلات زیست محیطی بسیار، از جمله افزایش زباله‌های پزشکی و پسماندهای خانگی، افزایش مصارف شوینده‌ها، کاهش بازیافت زباله و آلودگی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق ورود فاضلاب‌های آلوده و انتقال شیرابه و همچنین افزایش تقاضا و مصرف آب در بخش خانگی شده است. RNA، COVID-19 در مدفوع، ادرار و فاضلاب‌ها در مناطق مختلف دنیا یافت شده است. در حقیقت، فاضلاب بیمارستان‌ها، به ویژه واحدهای بیماری‌های عفونی، ممکن است حاوی ویروس همه‌گیر COVID-19 باشد، بنابراین نیاز به ضد‌عفونی کارآمد قبل از تخلیه در آب‌های طبیعی است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، COVID-19 مثل سایر ویروس‌ها برای بقا به یک محیط مناسب نیاز دارد و ویژگی‌های بسیاری مانند دما، نور، pH، شوری، مواد آلی، مواد معلق، زمان سفر ویروس در فاضلاب بر بقاء و غلظت آن تاثیر می‌گذارد. هرچه میزان مواد معلق و مواد آلی در فاضلاب بیشتر باشد ماندگاری و غلظت SARS-CoV-2 نیز افزایش میابد. SARS-CoV-2 نسبت به دما بسیار حساس هستند، بطوریکه زمان ماندگاری آنها در تمام انواع آب (یعنی فاضلاب بیمارستان، فاضلاب خانگی و آب لوله کشی) در دمای 4 درجه سانتیگراد به 14 روز و حتی طولانی تر می‌رسد، ولی غلظت آن‌ها در دمای 20 درجه سانتیگراد ...
    
 • اصلاح پلی‌اتیلن ترفتالات عامل‌دار شده
         با سنتز التراسونیک نانوذرات نقره و حذف و
         اندازه‌گیری الکتروشیمیایی رنگ متیل
         اورنژ

  • Abstract: یکی از پرکاربردترین پلیمرها در تصفیه و جذب آلاینده، پلی‌اتیلن ترفتالات است که با تصفیه منابع آبی، مصرف آنها را بهینه و از محیط‌زیست محافظت می‌کند. مشکل این پلیمر عدم وجود گروه عاملی در سطح، برای اتصال نانوذرات است. بنابراین در این پژوهش، در دو مرحله ابتدا پلیمر، با گروه کربوکسیلیک به‌روش سنتز شیمیایی عامل‌دار شد، سپس نانوذره نقره به کمک روش اولتراسونیک بر روی آنها سنتز شد. شرایط بهینه سنتز نانوذرات به‌دست آمد (pH معادل 9 و غلظت 2/0 مولار). در این شرایط، میانگین اندازه ذرات 64 نانومتر بود. در بخش دوم، پلیمر اصلاح شده برای حذف رنگ متیل اورانژ استفاده شد. پارامترهای بهینه برای حذف بررسی شد (pH معادل 9، دمای 35 درجه سیلسیوس و نسبت غلظت رنگ به جاذب 5 میکرومولار در 1/0 گرم). بیشترین درصد حذف رنگ در شرایط بهینه، 92 درصد پس از 120 دقیقه بود. اثر ضد باکتری پلیمر PET-AgNPs بر روی دو نوع باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی گرم مثبت و گرم منفی مشاهده شد. در بخش دوم، الکترود طلا را با ترکیبی از پلیمر PET-AgNPs و نانولوله کربنی اصلاح کرده و برای تشخیص رنگ متیل اورانژ استفاده شد. دامنه خطی 6-10×5 تا 8-10×2 مولار و حد تشخیص 9-10×6/7 مولار به‌دست آمد. پارامترهای مؤثر بر حذف و ایزوترم و سین...
    
 • تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ
         تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله

  • Abstract: این پژوهش مطالعه‌ای بر تأثیر بازچرخانی بر روی آلاینده‌های شیرابه و تولید بیوگاز در سلول دفن در غرب استان تهران بود. بازچرخانی به‌عنوان روشی مؤثر در کاهش آلاینده‌های شیرابه و افزایش تولید بیوگاز مطرح است. در این پژوهش یک ترانشه با ابعاد 5/2*3*3 متر حفر و یک لوله برای برداشت شیرابه در یکی از اضلاع آن جانمایی شد. پارامترهای اندازه‌گیری شده شامل COD، BOD، کدورت، TSS، آمونیوم، فسفات، مس، آهن، کادمیم، سرب و روی بود. به‌منظور ارزیابی تولید بیوگاز، میزان تولید گازهای CH4، H2S و SO2 در چندین مرحله سنجش شد. در ابتدا تولید بیوگاز تولیدی در ترانشه در 7 تکرار سنجش شد. بازچرخانی شیرابه در نسبت‌های 20:1، 10:1، 5:1 و 40:1 انجام شد. مقایسه نتایج نشان داد که در نسبت 20:1 بیشترین کاهش در میزان آلاینده‌های شیرابه اتفاق می‌افتد. در این نسبت بیشترین میزان تولید گازهای CH4، H2S و SO2 به‌ترتیب 50127، 12/21 و ppm23/0 به‌دست آمد. در نسبت 20:1 کاهش در میزان COD، BOD، آمونیوم، فسفات، TSS و کدورت به‌ترتیب برابر 1650 (26 درصد)، 889 (20 درصد)، 1650 (26 درصد)، 10 (23 درصد)، 63 میلی‌گرم بر لیتر (11 درصد) وNTU 2/11 (23 درصد) به‌دست آمد. اگرچه تأثیر بازچرخانی در کاهش آلاینده‌ها به‌خصوص آلاینده‌های آلی مطلوب بود، تصفیه تکمیلی برای مصارف ثانویه پساب موردنیاز بود.
    
 • شناسایی و اولویت‌بندی ریسک در
         پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب
         (مطالعه موردی: پروژه انتقال آب به اراضی
         صفادشت)

  • Abstract: در شرایط تقاضای فزاینده آب و بودجه عمومی ناکافی دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، مشارکت‌های‌ عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- خصوصی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها مانند تأمین و انتقال آب دارند. با این حال، انجام چنین پروژه‌هایی همواره با ریسک‌های متعدد و متنوعی همراه است که موفقیت پروژه‌های بیان شده را تهدید می‌کنند. با توجه به شکاف پژوهشی پیرامون شناسایی و ارزیابی ریسک در بستر پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب، هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک در یک پروژه مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب به اراضی صفادشت بود. مرحله اول پژوهش به شناسایی ریسک‌های پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی پرداخت. در این مرحله از پژوهش با برگزاری جلسات طوفان فکری، سعی شد ریسک‌های مرتبط با پروژه بررسی شده شناسایی شوند. در مرحله دوم، اقدام به وزن‌دهی به سه معیار پژوهش اعم از "احتمال وقوع"، "اثر هزینه‌ای" و "اثر زمانی" با استفاده از تکنیک بهترین- بدترین شد. مرحله سوم نیز که مرحله نهایی پژوهش بود به اولویت‌بندی ریسک‌های شناسایی شده در مرحله اول و با استفاده از تکنیک مجموع ساده وزنی اختصاص یافت. بر پایه تحلیل‌های انجام شده به‌ترتیب، تغییر شر...
    
 • شناسایی و پیش‌بینی رفتار مصرف با
         استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف
         مشترکین

  • Abstract: آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، توجه به الگوی رفتار مصرف آب و شناخت مشترکین و مصرف‌کنندگان با جایگاه بالاتر در هرم ارزش در حوزه سیاست‌گذاری مدیریت مصرف آب است. هرم ارزش، ابزاری است که مشترکین باارزش از نظر مصرف را شناسایی می‌کند، بنابراین کاربرد و اهمیت زیادی در حوزه مدیریت مصرف آب به‌منظور شناسایی مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف دارد. ازاین‌رو در این پژوهش به‌منظور شناسایی الگوی رفتاری مصرف مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز بر مبنای هرم ارزش مصرف آنها و پیش‌بینی مشترکین با جایگاه بالاتر در هرم ارزش، از تکنیک‌های داده‌کاوی استفاده شد. در چارچوب روش پیشنهادی ابتدا داده‌های مربوط به مصرف مشترکین آب شامل مشترکین مسکونی، تجاری و صنعتی، عمومی و اداری، اماکن مذهبی و آموزشی، نظامی و غیردولتی برای 2 سال متوالی از پایگاه داده شرکت آب و فاضلاب شیراز استخراج شد و پس از تعیین تعداد بهینه خوشه با استفاده از شبکه عصبی خودسازمان‌ده و شاخص دیویس بولدین، عملیات خوشه‌بندی با استفاده از الگوریتم K‌میانگین انجام شد. لازم به‌ذکر است که شاخص‌ها و معیارهای خوشه‌بندی مشترکین شامل نوع کاربری، محل سکونت، میزان مصرف، سابقه انشعاب غیرمجاز...
    
 • بررسی تأثیر pH بر عملکرد زیست راکتور
         غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد
         مغذی از پساب شهری

  • Abstract: تصفیه پساب شهری و تولید، به‌طور هم‌زمان یک روش نوین و کارآمد در صنعت تصفیه است، با به‌کارگیری محیط کشت مصنوعی، پساب شهری به‌عنوان منبع غذایی ریزجلبک به‌کار می‌رود. کشت ریزجلبک در پساب، مرحله‌ای با‌اهمیت در تصفیه فاضلاب محسوب می‌شود که افزون بر تصفیه پساب، تولید هم‌زمان زیست‌توده نیز انجام می‌شود که می‌تواند برای مصارف متعدد به‌کار رود و ارزش زیادی دارد. در این پژوهش تأثیر pH اولیه بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری بررسی شد. در این پژوهش ابتدا ریزجلبک کلرلا ولگاریس در یک زیست راکتور نوری غشایی با شدت نور 300 میکرومول فوتون بر مترمربع در ثانیه در سیکل نوری 24 ساعت روشنایی و غلظت اولیه ۱ گرم در لیتر وزن خشک ریزجلبک در سه pH اولیه ۴، ۷ و ۱۰ کشت داده شد. سپس با توجه به رابطه مستقیم رشد ریزجلبک و حذف مواد مغذی بهترین pH اولیه در حذف نیترات و فسفات از پساب شهری بررسی شد. با توجه به نتایج، ریزجلبک پس از 9 روز با پساب شهری سازگار شده و در pH اولیه برابر ۷ بیشترین نرخ رشد ریزجلبک برابر بر با 37/2 گرم وزن خشک در لیتر و حذف نیترات و فسفات به‌ترتیب 88 و 87 درصد به‌دست آمد و همچنین در روز پانزدهم در همان pH اولیه بیشتری&#...
    
 • ارزیابی کیفیت شیرابه و تأثیرات آن بر
         کشاورزی در مجاورت محل دفن زباله‌ شهر
         زنجان

  • Abstract: با توجه ‌به احتمال نشت شیرابه موجود در محل‌های دفن زباله به داخل آبخوان و امکان وجود آلاینده‌هایی مانند هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین، می‌توان محل‌های دفن را به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای منابع آب زیرزمینی به‌شمار آورد. در این پژوهش، تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی، در مجاورت محل دفن پسماندهای جامد شهری واقع در یک منطقه کشاورزی در جنوب غربی شهر زنجان بررسی شد. برای این منظور تجزیه‌و‌تحلیل 18 پارامتر فیزیکوشیمیایی، فلزات سنگین و باکتریایی در شیرابه محل دفن و 14 نمونه آب زیرزمینی تا شعاع ۵ کیلومتری از محل دفن در طی دو دوره نمونه‌برداری (آذرماه 1399 و خردادماه 1400) بررسی شد. در این پژوهش برای بررسی میزان آلایندگی شیرابه و نیز میزان آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه ناشی از شیرابه و یا سایر منابع از شاخص‌های مختلفی از جمله شاخص آلودگی شیرابه، نسبت جذب سدیم، شاخص کیلی، شاخص نفوذپذیری و درصد سدیم محلول استفاده شد. با توجه ‌به نتایج شاخص LPI آلودگی آبهای نمونه‌برداری شده با شیرابه بررسی شد و نتایج، حاکی از عدم آلودگی منابع آبی بررسی شده به شیرابه است. همچنین کیفیت این منابع برای استفاده در کشاورزی طبق شاخص‌های SAR، KR و PI مطلوب، ارزیابی شد و صž...
    
 • بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌خانه
         شهر قصر شیرین در پرورش آبزیان

  • Abstract: به‌کارگیری منابع نامتعارف آب مانند استفاده مجدد از انواع فاضلاب تصفیه شده با رعایت اصول محیط‌زیستی، اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پساب تصفیه شده با روش وتلند مصنوعی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه بر کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی به‌منظور استفاده بهینه در صنعت آبزی‌پروری بود. در این پژوهش پارامترهای کیفی آب شامل کدورت، DO،COD ، MPN کل کلیفرم، نیترات، فسفات و آزمایش‌ها در بخش زیست‌سنجی، پایش بافت به لحاظ وجود عوامل بیماری‌زا بررسی شد. نتایج نشان ‌داد که مقدار COD، کدورت و MPN کل کلیفرم پساب خروجی از تصفیه‌خانه به‌ترتیب 33 میلی‌گرم در لیتر، NTU 4/13 و 230000 است. آنالیز پساب بعد از عبور از حوضچه UV و آب‌گیری کامل استخر با پساب تصفیه شده و گندزدایی شده، مقدار COD، کدورت و MPN کل کلیفرم به‌ترتیب 25 میلی‌گرم در لیتر، NTU 13 و 8000 است. بار میکربی پساب با عبور از حوضچه UV به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. آزمایش‌های زیست‌سنجی انجام شده نشان‌دهنده رشد مناسب آبزیان در طی روند رشد بوده و شاخص بالا و مناسبی داشته است. همچنین با توجه به آزمایش‌های میکربی انجام شده اثری از میکرب‌های قابل‌انتقال به انسان در بافت ماهیان مشاهده نشد. با ...
    
 • مطالعه تجربی ترکیبات آلی فرار منتشره از
         حوضچه‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های
         نفتی

  • Abstract: واحد تصفیه پساب پالایشگاه‌های نفت یکی از منابع مهم در انتشار ترکیبات آلی فرار بوده و قرار گرفتن در معرض این آلاینده‌ها خطرات قابل‌توجهی بر کارکنان پالایشگاه و ساکنین مجاور دارد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان ترکیبات آلی فرار و غلظت آنها در پساب‌های پالایشگاهی و همچنین تخمین میزان انتشار به هوا بود. غلظت و بار آلودگی ترکیبات آلی فرار در پساب تولیدی واحدهای عملیاتی و حوضچه‌های تصفیه پساب توسط دستگاه کروماتوگرافی گاز و تخمین انتشار ترکیبات آلی فرار با استفاده از روش‌های Rank 2 و Rank 3 سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا انجام شد. میزان آلودگی پنج ترکیب هگزان، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن رسیده به واحد بازیافت 1095 تن در سال و برای پنج ترکیب یاد شده به‌همراه پنتان، هپتان، متیل‌ سیکلو هگزان، 1و2و4 تری‌متیل بنزن، 1و3و5 تری‌متیل بنزن و دودکان، 5379 تن در سال محاسبه شد. بر همین اساس به‌ازای هر تن نفت خام فراورش شده، 187 گرم از مجموع پنج ترکیب و 692 گرم از یازده ترکیب، از واحدهای فرایندی تولید ‌شد. 78 درصد بار آلودگی یازده ترکیب و 60 درصد بار آلودگی پنج ترکیب به واحد بازیافت می‌رسد که نشان‌دهنده انتشار آلاینده‌ها در مسیر انتقال به واحد بازیافت بود. هم...
    
 • بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک
         برگ چای و کاه برنج

  • Abstract: بالا بودن میزان آهن و منگنز در آب شرب باعث ایجاد رسوب، کدورت، طعم بد و رنگ می‌شود. با توجه به سطح زیر کشت چای و برنج در استان گیلان و تولید اجتناب‌ناپذیر ضایعات حاصل از آنها، می‌توان با استفاده از پسماند آنها نسبت به حذف عناصر نامطلوب اقدام کرد. این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی به‌صورت ناپیوسته و با بررسی اثر عوامل تأثیرگذار مانند pH، زمان تماس، غلظت اولیه، مقدار جاذب و دما انجام شد. همچنین با استفاده از روش دسته‌بندی گروهی داده‌های عددی (GMDH) مدل‌سازی فرایند جذب به‌روش ناپیوسته انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین ظرفیت جذب آهن برحسب mg/g برای ضایعات برگ چای 44/19 و کاه برنج 99/19 و منگنز برای برگ چای برابر 86/19و کاه برنج 49/19 بود. بهترین شرایط حذف آهن و منگنز از محلول آبی در pH خنثی، زمان تماس40 تا 50 دقیقه، دوز مصرفی جاذب 05/0 گرم و دمای 25 تا 35 درجه سلسیوس برای برگ چای و کاه برنج بود. در مجموع مدل GMDH کارایی زیادی برای پیش‌بینی غلظت نهایی آهن و منگنز در منابع آبی داشت. در کل می‌توان نتیجه گرفت که کاه برنج و برگ چای می‌توانند به‌عنوان جاذب‌های طبیعی ارزان‌قیمت و سازگار با محیط‌زیست در حذف آهن و منگنز از آب استفاده شوند.
    
 • حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با روش
         اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم
         فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب
         دارویی

  • Abstract: امروزه ورود آنتی‌بیوتیک‌ها به منابع آبی به علت گستردگی مصرف، سمّی بودن، ایجاد مقاومت دارویی و اثرات پایدار به‌عنوان یکی از آلاینده‌های مهم در محیط به‌شمار می‌روند. هدف از این پژوهش کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته منوپرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فولاد در حضور اشعه ماورای‌بنفش برای حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محیط‌های آبی و پساب بود. در این پژوهش اثر متغیرهای pH، دمای محلول، مدت زمان واکنش، غلظت اولیه آنتی‌بیوتیک‌ها، غلظت منوپرسولفات سدیم و شدت اشعه ماورای‌بنفش بر کارایی فرایند بررسی شد. غلظت آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا اندازه‌گیری شد. در این پژوهش و در شرایط بهینه و در زمانی که غلظت منوپرسولفات سدیم 2 میلی‌مولار، pH برابر 2، میزان یون‌های آهن موجود در سرباره صنایع فولاد 4/0 گرم در لیتر، شدت اشعه ماورای‌بنفش 8 وات و در مدت زمان 60 دقیقه کارایی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین، COD و TOC به‌ترتیب برابر با 98، 8/61، 9/48 درصد و مقدار معدنی‌سازی بیشتر از 55 درصد به‌دست آمد. میزان حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین رابطه مستقیمی با غلظت یون‌های آهن، منوپرسولفات سدیم، شدت اشعه ماورای‌ب&#...
    
 • حذف آنتی‌بیوتیک سفازولین با استفاده از
         رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلیکول از
         محیط آبی

  • Abstract: سفازولین آنتی‌بیوتیکی پرمصرف در درمان عفونت‌های باکتریایی است که به شکل اصلی و یا متابولیزه شده از طریق تخلیه فاضلاب‌ها و پساب‌ها، وارد منابع آبی می‌شود. حضور آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط می‌تواند باعث تأثیرگذاری بر روی پاتوژن‌های غیرهدف، تغییر ساختار، غنای جلبک‌های موجود در منابع آبی، مداخله بر فتوسنتز گیاهان و ایجاد ناهنجاری‌های مورفولوژی در گیاهان شود. روش‌های مختلفی برای حذف آنتی‌بیوتیک بررسی شد. در این میان جذب سطحی یکی از روش‌های مناسب است. بنابراین در این پژوهش، سنتز رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن گلایکول و ارزیابی عملکرد آن در حذف سفازولین توسط فرایند جذب سطحی بررسی شد. رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلایکول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی تهیه شد. برای تعیین ویژگی‌های رزین سنتز شده از میکروسوپ الکترونی عبوری، دستگاه گرما وزن‌سنجی و طیف‌سنج مادون قرمز استفاده شد. در این پژوهش تأثیر پارامترهای pH معادل 2 تا 8، مقدار جاذب 1/0 تا 5 گرم، غلظت اولیه آنتی‌بیوتیک در مقدار 10 تا 100 میلی‌گرم در لیتر، زمان تماس 15 تا 120 دقیقه و دمای 20 تا 70 درجه سلسیوس، واجذب جاذب با اسید نیتریک و هیدروکسید سدیم، ترکیبات مزاحم کلرور و سولفات بررسی شد. ایز&#...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.201.97.26
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-