A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted by number of followers
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 285)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 256)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 251)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 243)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 47)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 40)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 30)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 28)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 24)
A Fragata     Open Access   (Followers: 23)
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 19)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 18)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 11)
International Bibliography of Military History     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 6)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 6)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 6)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Chinese Military History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 5)
O Periscópio     Open Access   (Followers: 5)
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Informativo Marítimo     Open Access   (Followers: 4)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 3)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 3)
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 3)
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
Journal of African Military History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Acanto     Open Access   (Followers: 2)
Caderno de Ciências Navais     Open Access   (Followers: 2)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access   (Followers: 1)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Revista do Exército     Open Access   (Followers: 1)
Âncoras e Fuzis     Open Access   (Followers: 1)
Espírito de Corpo     Open Access   (Followers: 1)
Navigator     Open Access  
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access  
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access  
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Babilônia     Open Access  
EsSEX : Revista Científica     Open Access  
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access  
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access  
Cuadernos de Marte     Open Access  
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
Sanidad Militar     Open Access  
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Fra Krig og Fred
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2246-3070
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • Forord

  • Authors: Michael Hesselholt Clemmesen, Niels Bo Poulsen
   Pages: 9 - 11
   Abstract: Intet Resumé
   PubDate: 2020-03-13
    
 • Renæssancefæstningen Hals Skanse: Om de nationale politiske
         forudsætninger og de internationale fæstningsmæssige forudsætninger
         for Hals Skanse og om renæssancefæstningen Hals Skanse

  • Authors: Henrik Gjøde Nielsen
   Pages: 12 - 48
   Abstract: I artiklen præsenterer forfatteren syntesen af tyve års studier af befæstningsværket ved Hals ved den østlige indsejling til Limfjorden. Han følger dets udvikling fra redoute etableret i 1620’erne, de kejserlige tyske styrkers forstærkning af fæstningsværket under 30‐årskrigen, samt den efterfølgende udbygning til en egentlig bastionær skanse derefter. Værket skulle dels forsvare mod en landsætning ved fjordmundingen og spærre adgangen til fjorden, dels sikre mulighederne for at anvende fjordmundingen som udgangspunkt for flåden og for dennes indsats for at kontrollere forbindelsen over Skagerrak til Norge.
   PubDate: 2020-04-01
    
 • At føre krig i Rusland: Tyske opfattelser fra Napoleonskrigene og
         Clausewitz til Moltke den yngre

  • Authors: Peter Hertel Rasmussen
   Pages: 49 - 72
   Abstract: Forfatteren følger udviklingen i den preussisk‐tyske holdning til en krig med og i Rusland igennem århundredet før udbruddet af 1. Verdenskrig. I den første halvdel af perioden var opfattelsen præget af erindringen om, hvordan Napoleons felttog i
   1812‐13 var forløbet og af det forhold, at Preussen ikke havde noget modsætningsforhold til stormagten i øst. Men da forholdet i de to sidste årtier op mod århundredeskiftet forværredes, måtte man nå til en afklaring af, hvordan man måtte føre en krig mod Rusland, hvis den brød ud. Den dominerende opfattelse var, at i det tilfælde skulle krigen på østfronten enten føres defensivt, eller også skulle krigen udkæmpes med begrænset mål med operationerne koncentreret i Ruslands vestligste dele, dvs. først og fremmest i den russiske del af Polen. Der var dog også tyske officerer, der havde den opfattelse, at ny teknologi, herunder først og fremmest jernbanerne, gjorde, at erfaringerne fra Napoleons invasionsforsøg ikke  længere var gældende, og at det nu var muligt at opnå afgørende militære fordele ved operationer i selve Rusland. Fra august 1914 blev krigen en realitet, og også tyskerne fik erfaringer med, at sejre i det vestlige Rusland ikke bragte afgørelsen.
   PubDate: 2020-04-01
    
 • Den svensk‐danske maritime forbrødring fra 1918

  • Authors: Michael Hesselholt Clemmesen
   Pages: 74 - 90
   Abstract: Forfatteren beskriver den nu glemte tætte forbrødring mellem de svenske og danske mariner, der indledtes fra 1912. I løbet af 1918 udviklede forholdet sig til et de facto‐alliancesamarbejde mellem de to neutralitetsforsvarsstyrker under presset fra de krigsførendes inddragelse af Kattegat i deres operationer. De fremmede gesandtskaber erkendte udviklingen, og den britiske militærattaché i København og den britiske gesandt i Stockholm opregnede i analyser hjem de fordele, som de nordiske lande – og Storbritannien – kunne opnå ved et tættere formelt samarbejde mellem landene. Mod slutningen tog de to skandinavistisksindede ledende embedsmænd i marineministerierne, Hjalmar Rechnitzer i Danmark og Otto Lybeck i Sverige, initiativ til at udbygge det praktiske samarbejde med netværksskabende informations‐ og kammeratskabsaktiviteter, og allerede før Lybeck i 1927 blev værnschef, havde danske søofficerer adgang til den svenske flådes mest fortrolige tekniske felt, nemlig skydemetoder for det svære skibsartilleri på de nye panserskibe af Sverige‐klassen.
   PubDate: 2020-04-01
    
 • Om Nils Arnberger, den svenske marineattaché, der i 1928‐29 var
         tysk agent mod Danmark

  • Authors: Michael Hesselholt Clemmesen
   Pages: 91 - 139
   Abstract: Forfatteren beskriver, hvorledes det var en fjendtlig udnyttelse af disse tætte og åbne forbindelser mellem de danske og svenske flåder, som den svenske kommandørkaptajn Nils Arnberger udnyttede på den tyske Rigsflådes vegne mod Danmark. Det skete, efter han i efteråret 1927 på kontreadmiral Lybecks initiativ var blevet placeret som svensk marineattaché i Berlin med sideakkreditering i bl.a. København. Netop da var den tyske marineledelse nået til den konklusion, at værnets fremtidige militære og politisk synlige rolle afhang af, at man fik bygget, hvad der senere blev betegnet som et ”lommeslagsskib”. Mulighederne for at overbevise den tyske hær med rigsværnsministeren og derigennem tilstrækkeligt mange politikere om, at byggeriet var nødvendigt, var afhængige af, om skibet ville have en indlysende central rolle under en krig med kombinationen Polen og Frankrig. Da marinen i samme periode var svækket politisk af en korruptionsskandale, var det afgørende, at der kunne præsenteres en fortælling om, at netop bygningen af dette skib ville kunne blive afgørende for Tysklands muligheder i en sådan krig. Denne leverede Arnberger fra vinteren 1928 og et år frem.
   PubDate: 2020-04-01
    
 • Den sovjetiske militære kortlægning af Danmark under Den Kolde
         Krig:

  • Authors: Stig Roar Svenningsen
   Pages: 140 - 176
   Abstract: Artiklen giver en første analyse af den kortlægning af Danmark, som blev gennemført af den sovjetiske generalstab fra begyndelsen af 1950’erne som en del af et globalt kortlægningsprojekt. Beskrivelsen sker på grundlag af Det Kgl. Biblioteks kortsamling. Kortene omfattede både lavt klassificerede topografiske kort og fortrolige specialkort. Da det kun er få af specialkortene, der er faldet i vestlige hænder, vurderer Svenningsen, at den sovjetiske generalstab ved sammenbruddet fra 1991 koncentrerede sig om at få specialkortene evakueret, mens man accepterede tabet af de topografiske kort. Angående de topografiske kort viser forfatteren, at kortene i de første ca. tyve år blev udarbejdet og opdateret på grundlag af danske civile kortblade. Forfatteren sammenligner med østtyske militære topografiske kort og konstaterer, at disse giver et betydeligt mere detaljeret billede af nøgleinfrastruktur. Dette er logisk. Vi ved nu, at det var polske og netop østtyske styrker, der forberedte en invasion af Danmark.
   PubDate: 2020-04-01
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.198.73
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted by number of followers
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 285)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 256)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 251)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 243)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 47)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 40)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 30)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 28)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 24)
A Fragata     Open Access   (Followers: 23)
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 19)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 18)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 11)
International Bibliography of Military History     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 6)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 6)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 6)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Chinese Military History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 5)
O Periscópio     Open Access   (Followers: 5)
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Informativo Marítimo     Open Access   (Followers: 4)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 3)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 3)
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 3)
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
Journal of African Military History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Acanto     Open Access   (Followers: 2)
Caderno de Ciências Navais     Open Access   (Followers: 2)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access   (Followers: 1)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Revista do Exército     Open Access   (Followers: 1)
Âncoras e Fuzis     Open Access   (Followers: 1)
Espírito de Corpo     Open Access   (Followers: 1)
Navigator     Open Access  
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access  
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access  
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Babilônia     Open Access  
EsSEX : Revista Científica     Open Access  
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access  
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access  
Cuadernos de Marte     Open Access  
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
Sanidad Militar     Open Access  
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.198.73
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-