A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted alphabetically
A Fragata     Open Access   (Followers: 6)
Acanto     Open Access   (Followers: 2)
Africa Conflict Monitor     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Âncoras e Fuzis     Open Access   (Followers: 2)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 11)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 39)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Caderno de Ciências Navais     Open Access  
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 3)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 279)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Cuadernos de Marte     Open Access  
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Defence Science Journal     Open Access   (Followers: 32)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 28)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 3)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
Espírito de Corpo     Open Access   (Followers: 3)
EsSEX : Revista Científica     Open Access  
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Fra Krig og Fred     Open Access   (Followers: 1)
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Informativo Marítimo     Open Access   (Followers: 1)
International Bibliography of Military History     Hybrid Journal   (Followers: 10)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 260)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of African Military History     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Bioterrorism & Biodefense     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Chinese Military History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access  
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access  
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Defense Studies & Resource Management     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 6)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 5)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 6)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Journal of Terrorism Research     Open Access   (Followers: 19)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal on Baltic Security     Open Access   (Followers: 1)
Martial Arts Studies     Open Access  
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal  
Navigator     Open Access   (Followers: 3)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access  
O Periscópio     Open Access   (Followers: 3)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 267)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa / Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering     Open Access   (Followers: 3)
Revista Agulhas Negras     Open Access  
Revista Babilônia     Open Access  
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
Revista do Exército     Open Access  
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access  
Revista Naval de Odontologia On Line / Naval Dental Journal     Open Access   (Followers: 2)
Revista Política y Estrategia     Open Access  
Sabretache     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sanidad Militar     Open Access  
Scandinavian Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 1)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 3)
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Security and Defence Quarterly     Open Access   (Followers: 5)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 46)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 256)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 17)
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access  
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 7)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 8)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 16)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access  
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 29)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wiedza Obronna     Open Access  
선진국방연구     Open Access  

              [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Wiedza Obronna
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0209-0031 - ISSN (Online) 2658-0829
Published by Towarzystwo Wiedzy Obronnej Homepage  [1 journal]
 • AKSJOLOGICZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO JAKO ŹRÓDŁO
         UTWORZENIA I ROZWOJU UNIJNEGO MECHANIZMU OCHRONY LUDNOŚCI

  • Authors: Irmina Denysiuk
   Pages: 87 - 112
   Abstract: W artykule autor porusza problematykę organizacji i funkcjonowania unijnych mechanizmów ochrony ludności z uwzględnieniem ich rozwoju na przestrzeni lat. Te rozwiązania służą ułatwieniu podejmowania działań na wypadek zagrożeń godzących w życie, zdrowie, mienie, infrastrukturę i środowisko naturalne. W ramach utworzonego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności państwa członkowskie mogą otrzymać wsparcie w przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych następstw zagrożeń, realizowane w trzech płaszczyznach: strategicznej, operacyjnej i taktycznej. Współpraca wielostronna państw oparta jest na zasadach pomocniczości, współdziałania i interoperacyjności, co wspiera Komisja Europejska, ale także uwzględniono autonomiczność decyzji poszczególnych państw i dobrowolności w zakresie udziału i określenia potencjału zaangażowania. Mechanizmy na rzecz szeroko rozumianej ochrony ludności ewoluowały na przestrzeni lat, począwszy od roku 1985. Obecny kształt Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności daje możliwości współpracy koncepcyjnej i wykonawczej, wsparcia finansowego na potrzeby działań ratowniczych i ochronnych, uwzględnia także możliwą operacyjność poza granicami UE.
   PubDate: 2023-01-16
   DOI: 10.34752/2022-f281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2023)
    
 • WSTĘP REDAKTORA NAUKOWEGO WYDANIA

  • Authors: Justyna Kurek-Sobieraj
   Pages: 3 - 10
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • TRÓJFILAR BEZPIECZEŃSTWA USTROJOWEGO UWARUNKOWANIA AKSJOLOGICZNE

  • Authors: Justyna Kurek-Sobieraj
   Pages: 11 - 22
   Abstract: Warunkiem bezpieczeństwa ustrojowego państwa jako podmiotu realizującego zadania o charakterze wewnętrznym i zewnętrznych jest prawidłowe ukształtowanie relacji pomiędzy trzema ośrodkami władzy jakie tworzą władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza. W zasadzie właśnie stabilność władzy rozumiana jako prawidłowe ukształtowanie relacji pomiędzy trzema kluczowymi ośrodkami powinna być postrzegana w kategoriach aksjologicznych jako dobro determinujące bezpieczeństwo ustrojowe a tym samym bezpieczeństwo polityczne państwa na arenie międzynarodowej oraz w ramach realizacji polityki wewnętrznej. Trójpodział władzy jako zasada funkcjonowania państwa ma charakter uniwersalny i wywodzi się z ponadnarodowych tradycji konstytucyjnych. Nie jest ona typowa jedynie dla państw demokratycznych. W zależności jednak od historycznych doświadczeń i politycznych koncepcji różnie przebiega ukształtowanie schematu relacji pomiędzy ośrodkami władzy. Bezpieczeństwo ustrojowe państwa to nie tylko współpraca, ale przede wszystkim utrzymujący się zdrowy poziom napięcia i wzajemnej kontroli pomiędzy trzema punktami oparcia „trójnogu bezpieczeństwa ustrojowego”.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.34752/2022-a281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO I POLITYCZNEGO W ŚWIETLE
         

  • Authors: Jacek Pawłowski
   Pages: 23 - 34
   Abstract: Bezpieczeństwo państwa obejmuje wiele  dziedzin, wśród których do najważniejszych zalicza się bezpieczeństwo militarne i polityczne. Wymienione dziedziny należą do obszarów szczególnej aktywności państwa zwłaszcza z racji występowania różnorodnych zagrożeń, a obrona i ochrona przed nimi winna zapewnić społeczeństwu warunki bezpiecznego bytu i rozwoju.  Według kryterium przedmiotowego omawiane dziedziny są postrzegane jako główne i najczęściej rozpatrywane z punktu widzenia podmiotu jakim jest państwo. Bezpieczeństwo militarne od zarania utożsamiane było i jest współcześnie z siłą wojskową. Jest to kategoria podstawowa bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo polityczne jest związane z państwem i jego funkcjonowaniem jako podmiotu polityki, w aspekcie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. W toku rozwoju cywilizacyjnego nie ukształtował się dotychczas inny podmiot, który lepiej niż państwo zapewniłby bezpieczeństwo ludziom na określonym terytorium.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.34752/2022-b281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • THEORIES OF WAR IN PRACTICE: CAUSES AND TERMINATION (IN THE EXAMPLE OF THE
         SECOND KARABAKH WAR)

  • Authors: Ender Guner, Khayal Iskandarov, Pıotr Gawlıczek
   Pages: 53 - 70
   Abstract: Most military operations, military campaigns and wars in history have lasted longer than expected. Why do wars last longer than expected' In general, what factors determine the duration of the war' These are some of the questions that researchers think about the most. It should be noted that in order to draw reasonable conclusions about the duration of wars, they must be grouped according to their characteristics. Wars vary in intensity and scale. While some wars lasted for years, even decades, others lasted only a few days. Some wars involved only two countries, some took on a global scale. In some wars, limited battles took place and some have been engraved in history with heavy destruction. In many cases, while countries mobilize the whole society for war, some do not see the need for it. The article depicts the essence of the theories of war regarding the causes and termination, substantiates the link between them and highlights the factors that affect the duration of the war. The results of the analysis of the the Second Karabakh War and the conditions of peace have been presented. Opinions have been put forward about the outcomes of the war.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.34752/2022-c281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • THE SYNERGY BETWEEN TECHNOLOGY AND SOLDIERS IN WARFARE – THE RUSSIAN
         ARMED FORCES IMAGE DURING THE WAR IN UKRAINE

  • Authors: Zdzisław Śliwa
   Pages: 53 - 70
   Abstract: The technology has impacted all the domains of human life and one of them are military affairs. The combination of sophisticated technologies and human capacities has created new qualities based on training and education allowing to achieve advantage over less developed nations. On the contemporary battlefield this combination of people and modern weapons could cause success or lead to failure if not achieved. The range of emerging military technologies is very wide including reducing dependency on people enhancing combat efficiency. However, the technological culture of societies matters to ensure that qualified personnel could operate such a variety of systems. This is related to the values of a society and respect for other people and nations facilitating understanding and following the rules and laws, which are recognized in democratic and civilized societies. The war in Ukraine has demonstrated the importance of synergy between technology and soldiers especially when comparing the Ukrainian and Russian armed forces. There is a different perception of those armed forces based on their performance during war. The paper will focus on the Russian way of conducting aggression against sovereign Ukraine to discuss two aspects of the Russian Federation’s armed forces: technology and the human factor. The paper will use official documents and data within primary and secondary research allowing analysing and synthesising specific aspects of Russian efficiency during war.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.34752/2022-d281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • PRZEDSIĘBIORCY W PROCESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W POLSCE. STAN PRAWNY I
         ORGANIZACYJNY PRZYGOTOWAŃ – PRÓBA SYSTEMATYZACJI

  • Authors: Marian Kuliczkowski
   Pages: 71 - 86
   Abstract: Przygotowania obronne w Polsce prowadzone są w oparciu o obowiązujący system aktów prawnych i normatywnych, który wpisuje się w konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić, że skuteczność przygotowań obronnych państwa bez udziału przedsiębiorców jest niemożliwa. W związku z tym, w procesie przygotowań obronnych państwa realizowanych w czasie pokoju należy odpowiednio przygotowywać siły i środki przedsiębiorców do ich wykorzystania w czasie mobilizacji i wojny. Podjęta w artykule próba systematyzacji prawnych oraz organizacyjnych aspektów udziału przedsiębiorców w procesie przygotowań obronnych w Polsce wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych wprowadzonych przez ustawę z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny. Wspomniana ustawa uchylając przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców w sposób zasadniczy zmieniła dotychczas obowiązujący zakres przedmiotowy i podmiotowy wyłącznie do organizowania zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych RP. Sentencją pracy autora na etapie pogłębiania wiedzy w przedmiotowym zakresie, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Kierując się tą przesłanką, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy z przedmiotowego zakresu w niniejszym opracowaniu zostały przedstawione dwa okresy opisujące problematykę udziału przedsiębiorców w procesie przygotowań obronnych w Polsce: przed i po wprowadzeniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.34752/2022-e281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • WIĘKSZY UDZIAŁ PRYWATNEGO SEKTORA OCHRONNEGO W
         BEZPIECZEŃSTWIE POLSKI

  • Authors: Bogusław Pacek, Piotr Pacek
   Pages: 113 - 126
   Abstract: Polska wzorem innych państw włączyła prywatny sektor ochronny do systemu bezpieczeństwa   pod koniec XX wieku. Prawie od początku prywatne firmy zajmujące się ochroną osób i mienia rozwijały się w szybkim tempie. Początek istotnego udziału sektora niepaństwowego w zapewnieniu bezpieczeństwa w Polsce po II wojnie światowej dała Ustawa o Straży Przemysłowej z 31 stycznia 1961, która ograniczała działalność do obiektów państwowych, ale już kilka lat później Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. - pierwsze specjalne, odrębne uregulowanie prawne na poziomie ustawy w zakresie ochrony mienia i osób w Polsce - dokonała rewolucji w udziale prywatnego sektora w bezpieczeństwie. Wraz z upływem lat rosła w Polsce liczba firm ochroniarskich, rozszerzał się też zakres ich działań ochronnych a także  rosło znaczenie ochrony osób i mienia w państwie. Prywatyzacja zadań dotyczących ochrony wynikała  głównie z faktu, iż organy i instytucje państwa nie były w stanie same zabezpieczyć wszystkich zadań dotyczących bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem firm ochroniarskich pojawiały się wyzwania dot. zakresu zadań oraz uprawnień pracowników ochrony. Wzrastał też udział technologii w działalności ochronnej. Jednym z istotnych wyzwań stawały się regulacje prawne, stanowiące podstawę do działalności prywatnych firm ochroniarskich i dające określone uprawnienia ich pracownikom. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie tych rozwiązań prawnych oraz zaproponowanie nowych uregulowań, które pozwoliłyby na szersze wykorzystanie firm ochroniarskich w Polsce oraz zapewnienie, by już działające firmy i sami pracownicy ochrony mogli bardziej efektywnie działać na rzecz bezpieczeństwa Polski.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • GAMING SZANSĄ ROZWOJU BADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
         MILITARNEGO

  • Authors: Marek Klasa
   Pages: 127 - 147
   Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie spektrum szans rozwoju badań w zakresie bezpieczeństwa militarnego, dzięki szerokiemu zastosowaniu gamingu w rozumieniu metody badawczej wykorzystującej gry w roli narzędzi badawczych, w ramach ustrukturyzowanego podejścia metodologicznego umożliwiającego pozyskiwanie danych jakościowych i ilościowych na temat procesów decyzyjnych. Dana metoda czy narzędzie może być określone mianem gry jeśli spełnia warunki definicyjne. Szanse wypływające bezpośrednio z wykorzystania gamingu zostały zidentyfikowane jako: (1) możliwość poddawania próbom w bezpiecznym (sztucznym) środowisku idei z krytycznej dziedziny jaką stanowi bezpieczeństwo militarne, i w której za błędy płaci się zwyczajowo najwyższą cenę, (2) umożliwienie powstawania nieprzewidzianych zjawisk podobnych do Czarnych Łabędzi w skutek zachodzących w grze interakcji, co aby móc lepiej zrozumieć ich wpływ na poddawane próbom systemy, (3) zwiększenie liczby dostępnych metod i narzędzi badawczych.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.34752/2022-h281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • INCLUSIVE NETWORK APPROACH TO CONDUCT MILITARY FORESIGHT ANALYSIS: THE
         CASE STUDY OF THE NUP 2X35 CAMPAIGN

  • Authors: Andrzej Lis, Jarosław Mokrzycki
   Pages: 149 - 162
   Abstract: The aim of the paper is to explore the case of the NUP 2X35 strategic analysis campaign conducted by the Polish Armed Forces (PAF) and to identify lessons and best practices from employing the inclusive network approach to the conduct of strategic foresight analysis. The research process is centred around the following research questions: (1) What are the assumptions of the NUP 2X35 campaign of strategic analysis' (2) How was the strategic foresight analysis conducted' (3) What are the lessons and best practices from the campaign' (4) How can the case illustrate the employment of the concepts of a learning organization, open innovation and absorptive capacity in military organizations' The single case study methodology is employed as a framework for analysis. Data for analysis is collected from personal, participatory observations conducted by the authors, analysis of official documents related to NUP 2X35 released to the public, and opinions about the project expressed by key leaders of the Polish Armed Forces. The NUP 2X35 strategic foresight analysis is an interesting example of employing an inclusive, network approach to bring valuable external (civilian) knowledge into military analysis. The case shows how the armed forces recognize external knowledge, establish inclusive communities of interest grouping together military officers and civilian researchers to absorb this knowledge, how knowledge is assimilated and transformed, and finally exploited for the benefit of the Polish Armed Forces, the national defence sector and NATO. Moreover, the military pays back by increasing the awareness and understanding of defence and national security issues among the society.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.34752/2022-i281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ŻOŁNIERZY W ŚWIETLE USTAWY O OBRONIE
         OJCZYZNY – ZAGADNIENIA WYBRANE

  • Authors: Jakub Kosowski
   Pages: 163 - 176
   Abstract: Artykuł porusza tematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy w świetle ustawy o obronie Ojczyzny. Nowa regulacja, obejmująca kompleksowo sfery organizacyjne, służbowe i dyscyplinarne, zastąpiła rozdrobnione dotychczas przepisy, w tym ustawę o dyscyplinie wojskowej. Ustawodawca dokonał jednak licznych zmian w zakresie zarówno sfery materialnej, jak i proceduralnej w zakresie dyscypliny wojskowej. Z uwagi na obszerność przedmiotowej problematyki, niniejsze opracowanie odnosi się do wybranych aspektów, w tym istoty przewinienia dyscyplinarnego, ale także rezygnacji z prowadzenia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na charakter/ istotę popełnionego przewinienia.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.34752/2022-j281
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM: METODOLOGICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
         MILITARNEGO

  • Authors: Justyna Kurek-Sobieraj
   Pages: 177 - 202
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • ACADEMIC SYMPOSIUM ON METHODOLOGICAL DETERMINANTS OF MILITARY SECURITY

  • Authors: Justyna Kurek-Sobieraj
   Pages: 203 - 223
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM: AKSJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
         USTROJOWEGO

  • Authors: Justyna Kurek-Sobieraj
   Pages: 225 - 241
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • ACADEMIC SYMPOSIUM ON METHODOLOGICAL DETERMINANTS OF CONSTITUTIONAL
         SECURITY

  • Authors: Justyna Kurek-Sobieraj
   Pages: 243 - 258
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM: METODOLOGICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
         POWSZECHNEGO

  • Authors: Klaudia Stachowiak, Marek Klasa
   Pages: 259 - 286
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • ACADEMIC SYMPOSIUM ON METHODOLOGICAL DETERMINANTS OF CIVIL SECURITY

  • Authors: Klaudia Stachowiak, Marek Klasa
   Pages: 287 - 312
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM: AKSJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZENSTWA
         PUBLICZNEGO

  • Authors: Piotr Hac, Marek Fałdowski
   Pages: 313 - 325
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 • ACADEMIC SYMPOSIUM ON METHODOLOGICAL DETERMINANTS OF PUBLIC SECURITY

  • Authors: Piotr Hac, Marek Fałdowski
   Pages: 327 - 338
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 281, No. 4 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.230.154
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-