A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted by number of followers
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 284)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 274)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 266)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 266)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 44)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 37)
Defence Science Journal     Open Access   (Followers: 32)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 30)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 26)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 23)
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Journal of Terrorism Research     Open Access   (Followers: 19)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 16)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 9)
A Fragata     Open Access   (Followers: 8)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 8)
International Bibliography of Military History     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Africa Conflict Monitor     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Revista Naval de Odontologia On Line / Naval Dental Journal     Open Access   (Followers: 6)
Security and Defence Quarterly     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Chinese Military History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 5)
Informativo Marítimo     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 4)
Âncoras e Fuzis     Open Access   (Followers: 4)
Caderno de Ciências Navais     Open Access   (Followers: 4)
Espírito de Corpo     Open Access   (Followers: 4)
Navigator     Open Access   (Followers: 4)
O Periscópio     Open Access   (Followers: 4)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 4)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Bioterrorism & Biodefense     Open Access   (Followers: 4)
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 3)
Acanto     Open Access   (Followers: 3)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 3)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 3)
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa / Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering     Open Access   (Followers: 3)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 2)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Scandinavian Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Sabretache     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Fra Krig og Fred     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Defense Studies & Resource Management     Hybrid Journal   (Followers: 1)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Journal on Baltic Security     Open Access   (Followers: 1)
Journal of African Military History     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access  
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access  
Revista do Exército     Open Access  
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Babilônia     Open Access  
EsSEX : Revista Científica     Open Access  
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access  
Revista Agulhas Negras     Open Access  
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Wiedza Obronna     Open Access  
선진국방연구     Open Access  
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access  
Cuadernos de Marte     Open Access  
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access  
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Revista Política y Estrategia     Open Access  
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Martial Arts Studies     Open Access  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access  
Sanidad Militar     Open Access  
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Wiedza Obronna
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0209-0031 - ISSN (Online) 2658-0829
Published by Towarzystwo Wiedzy Obronnej Homepage  [1 journal]
 • OŚWIADCZENIE TOWARZYSTWA WIEDZY OBRONNEJ W SPRAWIE INWAZJI ROSJI NA
         UKRAINĘ

  • Authors: TOWARZYSZTWO WIEDZY OBRONNEJ
   Pages: 5 - 6
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • WSTĘP REDAKTORA NAUKOWEGO WYDANIA

  • Authors: Leszek ELAK
   Pages: 7 - 10
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • PRZYGOTOWANIE SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RP: ZADANIA I
         ORGANIZACJA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ SZCZEBLA CENTRALNEGO

  • Authors: Waldemar KITLER
   Pages: 11 - 34
   Abstract: Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie koncepcji organów zarządzających bezpieczeństwem narodowym na szczeblu rady ministrów i ministrów kierowników działów administracji rządowej. Odpowiedzi wymagają następujące pytania: Jaką organizację aparatu zarządzającego bezpieczeństwem należałoby przyjąć, by był nie tylko złożonym zbiorem różnych organów administracji publicznej, przygotowanych dla nich stanowisk kierowania oraz planów działania, ale był też zespołem organizacyjnie i merytorycznie przygotowanym do zawiadywania całościowo sprawami bezpieczeństwa narodowego' Jakie powinny być zadania naczelnych organów administracji rządowej, ich organów doradczych i organów sztabowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego' Realizując badania, autor korzystał z różnych metod badawczych, pośród których wymienić należy metody: podejścia systemowego, formalno-prawną, analizę instytucjonalną, wykładnię celowościową, metodę analizy tekstu prawnego, wnioskowania, analogii i abstrahowania oraz metodę porównawczą.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-a278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • FORMACJE INŻYNIERYJNE SIŁ POWIETRZNYCH W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA
         KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – DIAGNOZA I PROPOZYCJE ZMIAN W
         ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

  • Authors: Stanisław KOWALKOWSKI, Waldemar KAWKA, Grzegorz PIELA
   Pages: 35 - 70
   Abstract: Artykuł zawiera ocenę obecnego stanu i możliwości wykorzystania formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zarządzania kryzysowego oraz propozycję ich antycypacyjnego wykorzystania w przedmiotowym zakresie. Celem przeprowadzonych badań naukowych, których pisemne opracowanie zawiera się w treściach przedkładanej publikacji, była identyfikacja aktualnych zdolności formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zarządzania kryzysowego i przedstawienie projektu koncepcyjnego organom odpowiedzialnym za kierowanie inżynierią wojskową w Wojsku Polskim. Dodatkową wartością przedkładanego wydawnictwa jest porównanie wyników badań naukowych  – w prezentowanym zakresie – z adekwatnymi badaniami autorów, prowadzonymi w odniesieniu do całości formacji inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-b278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • THE ISLAMIC STATE AS A SOURCE OF TERRORIST THREATS

  • Authors: Leszek ELAK
   Pages: 71 - 87
   Abstract: The article presents the Islamic State as a source of terrorist threats. In the eyes of ISIS fighters, the Western world is tantamount to moral corruption, and the lack of any values. By its actions, ISIS aims at pushing the followers of other religions out of the areas defined in the prophecies in the name of cleansing the world from evil. The author analyzes the activity of Islamic extremists in the context of the great wave of migration to Europe from the Middle East region. This phenomenon influenced changes in the international security environment, especially in the European Union countries. The author shows how ISIS, using ideology, pushes Islamic fundamentalists to prepare terrorist attacks. Combating such threats poses major challenges for anti-terrorist services.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-c278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • WYZWANIA W KONTEKŚCIE MIGRACJI I KRYZYS NA GRANICY
         POLSKO-BIAŁORUSKIEJ

  • Authors: Zdzisław ŚLIWA, Aleksander Ksawery OLECH
   Pages: 89 - 107
   Abstract: Migracja ludności to zjawisko społeczne, które wpływało i wpływa na rozwój cywilizacji, organizacji międzynarodowych i państw. Historycznie jest ono powodowane wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Kryzys migracyjny w 2021 roku wyraźnie wskazał na możliwość jego wykorzystania jako elementu niemilitarnego, agresywnego oddziaływania na inne państwa poniżej progu wojny. Migracja inspirowana i finansowana przez Białoruś oraz wspierana przez Rosję służyła dążeniu do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce oraz na Litwie, a pośrednio w Unii Europejskiej. Artykuł omawia wpływ migracji na bezpieczeństwo i sytuację wewnętrzną Unii oraz podejmuje omówienie kryzysu na granicy Polsko - Białoruskiej jako studium przypadku. W publikacji zastosowano jakościowe metody badawcze w oparciu o dostępne źródła naukowe odnoszące się do teorii i praktycznego wymiaru omawianej problematyki. Wstępna analiza zakłada, że reagowanie na kryzysy migracyjne, jako zjawisko bezpośrednio wpływające na funkcjonowanie demokratycznych społeczeństw, wskazuje na brak przygotowania państw oraz ograniczoną jedność działania organizacji w relacji do przyczyn i skutków.  
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-d278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

  • Authors: Joanna Beata WYPORSKA-FRANKIEWICZ, Ewa CISOWSKA-SAKRAJDA
   Pages: 109 - 141
   Abstract: Prowadzone rozważania koncentrują się wokół zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej w kontekście bezpieczeństwa państwa. W tekście omówiono zagadnienia takie jak: pojęcie i znaczenie informacji publicznej oraz bezpieczeństwa państwa, rolę prawa do informacji publicznej, problematykę kolizji prawa do informacji publicznej i innych konstytucyjnych praw i wolności, a także istotę bezpieczeństwa informacji publicznej. Na tym tle podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej, realizujące zasadę jawności, nie stwarzają przypadkiem nadmiernych zagrożeń dla funkcjonowania państwa, w tym dla jego bezpieczeństwa.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-e278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • OPTYMALIZACJA PROCESU SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO STUDENTÓW PROGRAMU EDUKACJI
         WOJSKOWEJ „LEGIA AKADEMICKA” DETERMINANTEM PROGRESYWNOŚCI POTENCJAŁU
         OBRONNEGO PAŃSTWA

  • Authors: Robert WOŹNIAK
   Pages: 143 - 163
   Abstract: Pośród kilku wymiarów profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP model szkolenia i doskonalenia zawodowego można uznać za jeden z istotniejszych jej efektów. Proces przygotowania teoretycznego i praktycznego kandydatów na żołnierzy, bez względu na ich przeznaczenie (służba czynna czy rezerwy osobowe), wymaga stałego monitorowania i adaptacji. Jakość i efektywność szkolenia są czynnikami, które powinny być najważniejszymi determinantami całego procesu. Aby szkolenie było efektywne nie wystarczy jedynie najnowszy sprzęt wojskowy, specjalistyczne trenażery czy nowoczesne symulatory. Niezbędne są również odpowiednie metody oraz formy nauczania. Istotną kwestię stanowi planowanie, organizacja procesu oraz umiejętny dobór treści programowych. Na równi z wymienionymi czynnikami znaczący wpływ wywiera również zabezpieczanie materiałowe i techniczne. Każdy nowy projekt szkoleniowy, po przeprowadzaniu pilotażu powinien podlegać stopniowo dalszej optymalizacji celem uzyskania maksymalnych efektów szkoleniowych przy minimalizacji nakładów. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”, który z wieku niemowlęcego przechodzi w dorosłe życie.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-f278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • WSPÓŁCZESNA KATEGORYZACJA ZAGROŻEŃ KOSMICZNYCH

  • Authors: Radosław BIELAWSKI
   Pages: 165 - 180
   Abstract: Artykuł dotyczy współczesnych zagrożeń kosmicznych. W pierwszej części zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z przedmiotem badań, takie jak: zagrożenie, kluczowe zagrożenie, zagrożenie kosmiczne oraz dokonano podziału tych zagrożeń. Przeprowadzono analizę wybranych raportów rządowych i na ich podstawie określono wskazane tam zagrożenia kosmiczne – broń kosmiczną, a wśród niej środki walki: kinetyczne, niekinetyczne, elektroniczne i cybernetyczne. W dalszej część odniesiono się do wybranych, dostępnych dokumentów strategicznych. Stanowiły je współczesne strategie kosmiczne opracowane przez Francję i Wielką Brytanię, w których określono niemilitarne i militarne zagrożenia kosmiczne. W kolejnej części pracy odniesiono się do zagrożeń (głównie naturalnych) antycypowanych przez agencje rządowe – obiekty bliskie Ziemi. W stosunku do zagrożeń kosmicznych określono ich charakterystykę oraz wskazano skutki jakie mogą one wywołać. W ostatniej części artykułu, na podstawie analiz wskazanych dokumentów i podejść, skategoryzowano współczesne militarne i niemilitarne zagrożenia kosmiczne.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-g278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA
         – WYNIKI BADAŃ

  • Authors: Rafał PARCZEWSKI
   Pages: 181 - 190
   Abstract: Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej wykorzystywane są do czynności związanych z ochroną środowiska. Platformy bezzałogowe uzyskują coraz większą popularność w różnych obszarach społecznych.W Polsce  z roku na roku przybywa coraz więcej odpadów, które stają się uciążliwe dla środowiska. Właściwe przetrzymywanie odpadów nie jest szkodliwe, dlatego ich właściwa segregacja oraz przetwarzanie powinno odbywać się na jak najwyższym poziomie. Wykorzystanie funkcjonalności bezzałogowych statków powietrznych do monitoringu czy zobrazowania danego terenu powinno przyczyniać się do zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Monitoringiem gospodarki odpadowej w Polsce zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, która swoje zadania wykonuje poprzez regionalne Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-h278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • WYBRANE ASPEKTY PROCEDURALNE STOSOWANIA STANÓW NADZWYCZAJNYCH W
         POLSCE

  • Authors: Piotr HAC
   Pages: 191 - 202
   Abstract: W artykule autor odniósł się do wybranych aspektów proceduralnych stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce. W szczególności podjęto temat ewentualnej możliwości zastosowania więcej niż jednego stanu nadzwyczajnego w tym samym czasie na jednym obszarze, jak również kwestii zmiany obostrzeń wolności i praw człowieka i obywatela w trakcie obowiązywania stanu nadzwyczajnego. Powyższe przemyślenia mogą być istotne dla problematyki stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce, w szczególności w kontekście wprowadzonego we wrześniu 2021 roku stanu wyjątkowego na części obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-i278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA NA SZCZEBLU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
         W OBSZARZE KOMPETENCJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DOTYCZĄCYCH
         OBRONNOŚCI

  • Authors: Krzysztof MESZYŃSKI, Rafał ROMANOWSKI
   Pages: 203 - 219
   Abstract: W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obszarze obronności państwa. Autorzy artykułu przedstawili rozważania oraz wyniki przeprowadzonych w 2020 roku badań dotyczących kompetencji MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi i realizacji przypisanych zadań obronnych do działów administracji rynki rolne, rolnictwo i rozwój wsi oraz urzędu obsługującego Ministra – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentowany materiał nie zawiera informacji niejawnych, a materiałem źródłowym przedstawionych treści stanowią akty prawa wewnętrznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dokumenty normatywne i opracowania zwarte. Efektem podjętego tematu są wnioski i postulaty dotyczące aktualnego stanu diagnozowanej problematyki i postulowanych kierunków zmian.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-j278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 • HISTORIA KOREAŃSKICH SPORÓW TERYTORIALNYCH I ICH WPŁYW NA STOSUNKI Z
         CHINAMI ORAZ JAPONIĄ

  • Authors: Natalia Monika MATIASZCZYK
   Pages: 221 - 236
   Abstract: Japonia oraz Chiny posiadają długą tradycję ingerowania w sytuację na Płw. Koreańskim. Wynikiem tego jest wiele sporów historycznych, ale również i terytorialnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oraz analiza głównych sporów terytorialnych, które wpływają na współczesne relacje dyplomatyczne Chin i Japonii z Koreą Południową oraz Koreą Północną. Zostanie przedstawiona zarówno ich geneza, jak i stan obecny, w tym sytuacje, do których doprowadzała eskalacja konfliktów. Analizie poddane zostaną następujące spory: wyspy Dokdo/Takeshima, skała Ieodo/Suyan i granice wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Żółtym, przebieg granicy chińsko-północnokoreańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy wysp na rzekach Yalu i Tumen, a także przynależność państwowa góry Beakdu. Co jakiś czas spory te prowadzą do eskalacji napięć, potęgując zarówno rywalizację polityczną, jak i gospodarczą w Azji Wschodniej, a niemożność ich rozwiązania szkodzi relacjom między państwami koreańskimi a ich sąsiadami.
   PubDate: 2022-03-25
   DOI: 10.34752/2022-k278
   Issue No: Vol. 278, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.237.27.159
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-