A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted by number of followers
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 283)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 273)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 266)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 266)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 44)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 38)
Defence Science Journal     Open Access   (Followers: 32)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 31)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 28)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 28)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 26)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 22)
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Journal of Terrorism Research     Open Access   (Followers: 19)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 16)
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 9)
International Bibliography of Military History     Hybrid Journal   (Followers: 8)
A Fragata     Open Access   (Followers: 8)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Africa Conflict Monitor     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Revista Naval de Odontologia On Line / Naval Dental Journal     Open Access   (Followers: 6)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Informativo Marítimo     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Chinese Military History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 5)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 5)
Security and Defence Quarterly     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Espírito de Corpo     Open Access   (Followers: 4)
Navigator     Open Access   (Followers: 4)
Caderno de Ciências Navais     Open Access   (Followers: 4)
Âncoras e Fuzis     Open Access   (Followers: 4)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
O Periscópio     Open Access   (Followers: 4)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Journal of Bioterrorism & Biodefense     Open Access   (Followers: 4)
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 3)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 3)
Acanto     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 3)
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa / Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering     Open Access   (Followers: 3)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Scandinavian Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 1)
Fra Krig og Fred     Open Access   (Followers: 1)
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Defense Studies & Resource Management     Hybrid Journal   (Followers: 1)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
Sabretache     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
Journal of African Military History     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal on Baltic Security     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access  
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access  
Revista do Exército     Open Access  
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Babilônia     Open Access  
EsSEX : Revista Científica     Open Access  
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access  
Revista Agulhas Negras     Open Access  
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Wiedza Obronna     Open Access  
선진국방연구     Open Access  
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access  
Cuadernos de Marte     Open Access  
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access  
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Revista Política y Estrategia     Open Access  
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Martial Arts Studies     Open Access  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access  
Sanidad Militar     Open Access  
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2228-0669
Published by Tallinn University Homepage  [5 journals]
 • Saateks

  • Authors: Kaarel Piirimäe
   Pages: 7 - 10
   Abstract: Saateks
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Miks peaksid elukutselised sõjaväelased õppima antiik- ja keskaja
         sõjaajalugu'

  • Authors: Clifford J. Rogers
   Pages: 11 - 30
   Abstract: On üldine veendumus, et sõjaajaloo õppimine on ohvitserihariduse möödapääsmatu osa. Ehkki paljud edukad väejuhid, sealhulgas Napoleon ja MacArthur, on esile tõstnud oma suurt lugemust, mis ulatus kuni antiikautoriteni välja, kirjutas Clausewitz: „Mida kaugemale me ajas tagasi läheme, seda vähem kasulikku sõjaajalugu me saame.“ Käesolevas artiklis väidetakse vastupidist: ohvitseridel on palju võita, kui nad kaasavad oma õpingutesse eelmodernse sõjanduse. Avaram ja mitmepalgelisem näidete ja
   juhtumiuuringute valik võimaldab usaldusväärsemat üldistamist, pakub rohkem inspiratsiooniallikaid ning aitab hoiduda küll ahvatlevast, kuid ebamõistlikust oletusest, et järgmine sõda sarnaneb senise viimasega, kui ka sama ahvatlevast ja ebamõistlikust eeldusest, et võidu tagab ainuüksi materiaalne tugevus. Veel enam, antiik ja keskaegse sõjanduse uurijad peavad toime tulema nappide ja vastuolulise andmete ja faktidega, nagu ka ohvitserid, kes rakendavad lahingus oma eriväljaõppe põhiteadmisi. Eelmodernne ajalugu on nagu sõdagi ebakindel tegelikkus: paljusid „fakte“ saab nimetada ainult tõenäosusteks. Parim ettevalmistusviis selleks, et suuta sõjaudust läbi näha, oleks seega harjutada piilumist läbi aegade sumu.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • 1799. aasta Alpide kampaania kui Vene mägisõjadoktriini
         lävepakk

  • Authors: Alexander Statiev
   Pages: 31 - 68
   Abstract: Keiserlik Vene armee võitles esimest korda mägedes 1799. aastal, kui Aleksandr Suvorov viis oma korpuse Itaaliast üle Šveitsi Alpide, et ühineda Vene vägedega Zürichi all ja tõrjuda Prantsuse armee Šveitsist välja. Tema sõdurid olid kogenud professionaalid, kes olid Itaalias prantslaste vastu sõdides võitnud muljetavaldava hulga lahinguid. Suvorov ei näinud ette Alpides tekkida võivaid raskusi ja oli veendunud, et ta pühib sinna siirdud Prantsuse garnisonid kergesti oma teelt. Kuid mägisõja kogemuste puudumise tõttu põrkus Suvorovi korpus tohutute strateegiliste, taktikaliste ja logistiliste probleemidega, kaotas poole oma elavjõust ega saavutanud
   oma eesmärke. Šveitsi sõjakäik näitas, et mägisõjas pole kohta amatööridele, diletantidele ja spontaansusele. Hiljem Venemaa piiridel paiknevates mägedes sõdides ignoreerisid Vene ja siis Nõukogude armee samuti mägisõja omapära ning võitlesid kõigil neil sõjakäikudel nagu tasandikel – koos ettearvatavalt kohutavate tagajärgedega.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Sõjalise doktriini loomine ajalookogemuse alusel 20. sajandi Saksamaa,
         Prantsusmaa, Iisraeli ja USA näitel

  • Authors: Łukasz Przybyło
   Pages: 69 - 105
   Abstract: Artiklis käsitletakse sõjaajaloo ja minevikukogemuse rolli või selle puudumist sõjalise doktriini kujundamisel. Analüüs põhineb neljal juhtumiuuringul: Reichsheer/Wehrmacht 1919–1940, Prantsuse armee 1919–1940, Iisraeli kaitsejõud 1948–1973 ja USA maavägi 1973–1991. Sünteesis kirjeldab autor sõjaajaloo rolli toimiva sõjalise doktriini loomisel sõja kolmel tasandil: taktikatasand, operatsioonitasand ja strateegiatasand. Hoiatavate näidetena meie kaasaegsetele poliitikutele ja otsustajatele tuuakse välja mõned sõjaajaloo kuri- ja väärtarvituse juhtumid.


   PubDate: 2022-05-31
    
 • Millist minevikku sõdur vajab' Sõjaajalugu, ajalooharidus ja
         demokraatlik eetika tänapäeva Saksamaal

  • Authors: Jörg Echternkamp
   Pages: 106 - 120
   Abstract: Sõjaväeliste traditsioonide loomine sõltub tähendusest, mis kaasaja vajadustest lähtuvalt omistatakse mineviku teatud aspektidele. Traditsiooniloome ajalugu Lääne-Saksamaal alates 1955. aastast on üheks näiteks. Pärast natsionaalsotsialismi ajastu lõppu eeldati, et Bundeswehr, uue demokraatliku riigi relvajõud, eristab end Wehrmachtist ja toonitab sõdurite rolli kodanikena. Ajalooteadmised muudeti osaks demokraatlikust haridusest ja need ei olnud enam sõjaliste saavutuste eeskujuks. Sõjaajaloo keskus, sõjaajaloo muuseum ja rändnäitused ning ka sõjaajaloo aimeaja kirjad andsid oma panuse selle mõtestamisse, mis on minevikutraditsioonis väärtuslikku. Siia kuulusid eriti 19. sajandi alguse Preisi reformid, atentaat Hitlerile 1944. aasta 20. juulil ja Bundeswehri enda ajalugu. Väidetakse, et sõjaajaloo tundmine aitab sõduritel lahingus paremini hoomata sõjaliste operatsioonide eetilist raamistikku, pakub orientatsiooni ja toetab nende identiteeti. Kas  a kuidas peaks traditsioone sobitama muutuvate sõjaliste tingimustega, on vastuoluline küsimus.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Ajaloolased oleviku teenistuses: ekspeditsioonivägede ohvitseride
         koolitamine. Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi kogemused
         1991–2008

  • Authors: Tamir Libel
   Pages: 123 - 143
   Abstract: Artiklis on käsitletud sõjaväelise hariduse ja sõjaajaloo rolli USA ja Briti ohvitseride väljaõppes pärast külma sõda. Artikli esimene osa annab ülevaate külma sõja järel tehtud peamistest ümberkorraldustest professionaalses sõjalises hariduses. Keskendutakse järgmistele teemadele: sõjaväelisest haridusest üldiselt, tsiviilerialade kasvavast hulgast kadeti- ja sõjakoolides ning professionaalse sõjaväelise hariduse õppekavade akadeemilisest akrediteerimisest. Teises osas analüüsitakse USA ja Briti sõjakolledžites teenivate ajalooõppejõudude rolli muutumist nende ümberkorralduste tulemusena, ajaloo õpetamise eesmärkide arengut, kursantide ajaloouurimuste kasutamist professionaalses enesearendamises ning ajalooõppe lõimimist professionaalse sõjaväelise hariduse süsteemi teiste õppevaldkondadega, nagu näiteks sõjamängud ja matkeharjutused. Artikkel lõpeb arutlusega nende arengute mõjust sõjaajaloo rollile sõjaväelises ja akadeemilises maailmas ning soovitab mõnda nende arengute käigus saadud kogemust tuleviku ümberkorralduste tegemiseks.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Muutuv lahinguväli, kohanemine ja innovatsioon: Esimese
         maailmasõja õpikogemused

  • Authors: Kaarel Piirimäe
   Pages: 144 - 183
   Abstract: Alates tööstusrevolutsioonist ja tehnilise progressi kiirenemisest on sõjaväelised organisatsioonid seisnud probleemi ees, kuidas võimalikult kiiresti kohaneda muutuva lahinguväljaga ning viia oma relvastus, protseduurid, taktikad, operatsioonikunst ja strateegiad vastavusse tehnoloogia pakutavate võimaluste ja nõuetega. Tänapäeva sõjavägi on oma loomult konservatiivne bürokraatlik organisatsioon ja see muudab innovatsiooni keerukaks. Tulevaseks sõjaks on raske valmistuda, sest minevikukogemus ei pruugi olla usaldusväärne teenäitaja. Küll aga saab ajaloost küllap õppida, kuidas kohaneda ja uueneda võimalikult efektiivselt, kui sõda on juba alanud. Selleks on Esimese maailmasõja üle saja aasta tagused sündmused endiselt huvipakkuvad. Käesolevas artiklis on kokku võetud viimase aja uurimused kohanemisest ja innovatsioonist ning taktika ja sõjakunsti arengust Esimese maailmasõja eel ja ajal ning arutletakse selle üle, kas on universaalseid mustreid, mis aitaksid nüüdisaegsetel relvajõududel, sealhulgas Eesti kaitseväel, olla sõjakunsti uuendamisel edukad.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Kolm sissetungi Saaremaale: operatsioonid „Albion“ (1917), „Beowulf
         “ (1941) ja „Moonsund“ (1944)

  • Authors: Steen Bornholdt Andersen
   Pages: 184 - 231
   Abstract: 20. sajandi esimesel poolel vallutati Saaremaa kolmel korral eduka maabumisoperatsiooniga. 1917. aasta Saksa keiserliku armee ekspeditsiooni korpuse dessant maandati avamerelt suurtelt sõjalaevadelt Tagalahe kallastel Saaremaa looderannikul. Wehrmachti sissetung 1941. aasta septembris ning Punaarmee dessant kolm aastat hiljem tehti Mandri-Eestist üle Suure väina, Muhumaa ja Väikese väina tammi kaudu. Artikkel annab ülevaate kõigist kolmest operatsioonist ning hindab nende läbiviimist, lähtudes doktriinidest ja sõjapidamispõhimõtetest.
   PubDate: 2022-05-31
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.199.4
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-