A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted alphabetically
A Fragata     Open Access   (Followers: 8)
Acanto     Open Access   (Followers: 1)
Africa Conflict Monitor     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Âncoras e Fuzis     Open Access   (Followers: 2)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 11)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 39)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Caderno de Ciências Navais     Open Access   (Followers: 1)
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 3)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 288)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Cuadernos de Marte     Open Access  
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Defence Science Journal     Open Access   (Followers: 33)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 28)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 3)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
Espírito de Corpo     Open Access   (Followers: 2)
EsSEX : Revista Científica     Open Access  
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Fra Krig og Fred     Open Access   (Followers: 1)
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Informativo Marítimo     Open Access   (Followers: 1)
International Bibliography of Military History     Hybrid Journal   (Followers: 11)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 260)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Journal of African Military History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Bioterrorism & Biodefense     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Chinese Military History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access  
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access  
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Defense Studies & Resource Management     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 6)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 34)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 5)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 6)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Journal of Terrorism Research     Open Access   (Followers: 19)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal on Baltic Security     Open Access   (Followers: 1)
Martial Arts Studies     Open Access  
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal  
Navigator     Open Access   (Followers: 2)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access  
O Periscópio     Open Access   (Followers: 3)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 262)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa / Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering     Open Access   (Followers: 3)
Revista Agulhas Negras     Open Access  
Revista Babilônia     Open Access  
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
Revista do Exército     Open Access  
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access  
Revista Naval de Odontologia On Line / Naval Dental Journal     Open Access   (Followers: 2)
Revista Política y Estrategia     Open Access  
Sabretache     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sanidad Militar     Open Access  
Scandinavian Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 1)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 3)
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Security and Defence Quarterly     Open Access   (Followers: 5)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 46)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 260)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 17)
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access  
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 7)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 8)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 16)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access  
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 30)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wiedza Obronna     Open Access  
선진국방연구     Open Access  

              [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2228-0669
Published by Tallinn University Homepage  [5 journals]
 • Saateks

  • Authors: Kaarel Piirimäe
   Pages: 7 - 10
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Miks peaksid elukutselised sõjaväelased õppima antiik- ja keskaja
         sõjaajalugu'

  • Authors: Clifford J. Rogers
   Pages: 11 - 30
   Abstract: On üldine veendumus, et sõjaajaloo õppimine on ohvitserihariduse möödapääsmatu osa. Ehkki paljud edukad väejuhid, sealhulgas Napoleon ja MacArthur, on esile tõstnud oma suurt lugemust, mis ulatus kuni antiikautoriteni välja, kirjutas Clausewitz: „Mida kaugemale me ajas tagasi läheme, seda vähem kasulikku sõjaajalugu me saame.“ Käesolevas artiklis väidetakse vastupidist: ohvitseridel on palju võita, kui nad kaasavad oma õpingutesse eelmodernse sõjanduse. Avaram ja mitmepalgelisem näidete ja
   juhtumiuuringute valik võimaldab usaldusväärsemat üldistamist, pakub rohkem inspiratsiooniallikaid ning aitab hoiduda küll ahvatlevast, kuid ebamõistlikust oletusest, et järgmine sõda sarnaneb senise viimasega, kui ka sama ahvatlevast ja ebamõistlikust eeldusest, et võidu tagab ainuüksi materiaalne tugevus. Veel enam, antiik ja keskaegse sõjanduse uurijad peavad toime tulema nappide ja vastuolulise andmete ja faktidega, nagu ka ohvitserid, kes rakendavad lahingus oma eriväljaõppe põhiteadmisi. Eelmodernne ajalugu on nagu sõdagi ebakindel tegelikkus: paljusid „fakte“ saab nimetada ainult tõenäosusteks. Parim ettevalmistusviis selleks, et suuta sõjaudust läbi näha, oleks seega harjutada piilumist läbi aegade sumu.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • 1799. aasta Alpide kampaania kui Vene mägisõjadoktriini
         lävepakk

  • Authors: Alexander Statiev
   Pages: 31 - 68
   Abstract: Keiserlik Vene armee võitles esimest korda mägedes 1799. aastal, kui Aleksandr Suvorov viis oma korpuse Itaaliast üle Šveitsi Alpide, et ühineda Vene vägedega Zürichi all ja tõrjuda Prantsuse armee Šveitsist välja. Tema sõdurid olid kogenud professionaalid, kes olid Itaalias prantslaste vastu sõdides võitnud muljetavaldava hulga lahinguid. Suvorov ei näinud ette Alpides tekkida võivaid raskusi ja oli veendunud, et ta pühib sinna siirdud Prantsuse garnisonid kergesti oma teelt. Kuid mägisõja kogemuste puudumise tõttu põrkus Suvorovi korpus tohutute strateegiliste, taktikaliste ja logistiliste probleemidega, kaotas poole oma elavjõust ega saavutanud
   oma eesmärke. Šveitsi sõjakäik näitas, et mägisõjas pole kohta amatööridele, diletantidele ja spontaansusele. Hiljem Venemaa piiridel paiknevates mägedes sõdides ignoreerisid Vene ja siis Nõukogude armee samuti mägisõja omapära ning võitlesid kõigil neil sõjakäikudel nagu tasandikel – koos ettearvatavalt kohutavate tagajärgedega.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Sõjalise doktriini loomine ajalookogemuse alusel 20. sajandi Saksamaa,
         Prantsusmaa, Iisraeli ja USA näitel

  • Authors: Łukasz Przybyło
   Pages: 69 - 105
   Abstract: Artiklis käsitletakse sõjaajaloo ja minevikukogemuse rolli või selle puudumist sõjalise doktriini kujundamisel. Analüüs põhineb neljal juhtumiuuringul: Reichsheer/Wehrmacht 1919–1940, Prantsuse armee 1919–1940, Iisraeli kaitsejõud 1948–1973 ja USA maavägi 1973–1991. Sünteesis kirjeldab autor sõjaajaloo rolli toimiva sõjalise doktriini loomisel sõja kolmel tasandil: taktikatasand, operatsioonitasand ja strateegiatasand. Hoiatavate näidetena meie kaasaegsetele poliitikutele ja otsustajatele tuuakse välja mõned sõjaajaloo kuri- ja väärtarvituse juhtumid.


   PubDate: 2022-05-31
    
 • Millist minevikku sõdur vajab' Sõjaajalugu, ajalooharidus ja
         demokraatlik eetika tänapäeva Saksamaal

  • Authors: Jörg Echternkamp
   Pages: 106 - 120
   Abstract: Sõjaväeliste traditsioonide loomine sõltub tähendusest, mis kaasaja vajadustest lähtuvalt omistatakse mineviku teatud aspektidele. Traditsiooniloome ajalugu Lääne-Saksamaal alates 1955. aastast on üheks näiteks. Pärast natsionaalsotsialismi ajastu lõppu eeldati, et Bundeswehr, uue demokraatliku riigi relvajõud, eristab end Wehrmachtist ja toonitab sõdurite rolli kodanikena. Ajalooteadmised muudeti osaks demokraatlikust haridusest ja need ei olnud enam sõjaliste saavutuste eeskujuks. Sõjaajaloo keskus, sõjaajaloo muuseum ja rändnäitused ning ka sõjaajaloo aimeaja kirjad andsid oma panuse selle mõtestamisse, mis on minevikutraditsioonis väärtuslikku. Siia kuulusid eriti 19. sajandi alguse Preisi reformid, atentaat Hitlerile 1944. aasta 20. juulil ja Bundeswehri enda ajalugu. Väidetakse, et sõjaajaloo tundmine aitab sõduritel lahingus paremini hoomata sõjaliste operatsioonide eetilist raamistikku, pakub orientatsiooni ja toetab nende identiteeti. Kas  a kuidas peaks traditsioone sobitama muutuvate sõjaliste tingimustega, on vastuoluline küsimus.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Ajaloolased oleviku teenistuses: ekspeditsioonivägede ohvitseride
         koolitamine. Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi kogemused
         1991–2008

  • Authors: Tamir Libel
   Pages: 123 - 143
   Abstract: Artiklis on käsitletud sõjaväelise hariduse ja sõjaajaloo rolli USA ja Briti ohvitseride väljaõppes pärast külma sõda. Artikli esimene osa annab ülevaate külma sõja järel tehtud peamistest ümberkorraldustest professionaalses sõjalises hariduses. Keskendutakse järgmistele teemadele: sõjaväelisest haridusest üldiselt, tsiviilerialade kasvavast hulgast kadeti- ja sõjakoolides ning professionaalse sõjaväelise hariduse õppekavade akadeemilisest akrediteerimisest. Teises osas analüüsitakse USA ja Briti sõjakolledžites teenivate ajalooõppejõudude rolli muutumist nende ümberkorralduste tulemusena, ajaloo õpetamise eesmärkide arengut, kursantide ajaloouurimuste kasutamist professionaalses enesearendamises ning ajalooõppe lõimimist professionaalse sõjaväelise hariduse süsteemi teiste õppevaldkondadega, nagu näiteks sõjamängud ja matkeharjutused. Artikkel lõpeb arutlusega nende arengute mõjust sõjaajaloo rollile sõjaväelises ja akadeemilises maailmas ning soovitab mõnda nende arengute käigus saadud kogemust tuleviku ümberkorralduste tegemiseks.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Muutuv lahinguväli, kohanemine ja innovatsioon: Esimese
         maailmasõja õpikogemused

  • Authors: Kaarel Piirimäe
   Pages: 144 - 183
   Abstract: Alates tööstusrevolutsioonist ja tehnilise progressi kiirenemisest on sõjaväelised organisatsioonid seisnud probleemi ees, kuidas võimalikult kiiresti kohaneda muutuva lahinguväljaga ning viia oma relvastus, protseduurid, taktikad, operatsioonikunst ja strateegiad vastavusse tehnoloogia pakutavate võimaluste ja nõuetega. Tänapäeva sõjavägi on oma loomult konservatiivne bürokraatlik organisatsioon ja see muudab innovatsiooni keerukaks. Tulevaseks sõjaks on raske valmistuda, sest minevikukogemus ei pruugi olla usaldusväärne teenäitaja. Küll aga saab ajaloost küllap õppida, kuidas kohaneda ja uueneda võimalikult efektiivselt, kui sõda on juba alanud. Selleks on Esimese maailmasõja üle saja aasta tagused sündmused endiselt huvipakkuvad. Käesolevas artiklis on kokku võetud viimase aja uurimused kohanemisest ja innovatsioonist ning taktika ja sõjakunsti arengust Esimese maailmasõja eel ja ajal ning arutletakse selle üle, kas on universaalseid mustreid, mis aitaksid nüüdisaegsetel relvajõududel, sealhulgas Eesti kaitseväel, olla sõjakunsti uuendamisel edukad.
   PubDate: 2022-05-31
    
 • Kolm sissetungi Saaremaale: operatsioonid „Albion“ (1917), „Beowulf
         “ (1941) ja „Moonsund“ (1944)

  • Authors: Steen Bornholdt Andersen
   Pages: 184 - 231
   Abstract: 20. sajandi esimesel poolel vallutati Saaremaa kolmel korral eduka maabumisoperatsiooniga. 1917. aasta Saksa keiserliku armee ekspeditsiooni korpuse dessant maandati avamerelt suurtelt sõjalaevadelt Tagalahe kallastel Saaremaa looderannikul. Wehrmachti sissetung 1941. aasta septembris ning Punaarmee dessant kolm aastat hiljem tehti Mandri-Eestist üle Suure väina, Muhumaa ja Väikese väina tammi kaudu. Artikkel annab ülevaate kõigist kolmest operatsioonist ning hindab nende läbiviimist, lähtudes doktriinidest ja sõjapidamispõhimõtetest.
   PubDate: 2022-05-31
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.230.152.133
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-