A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2311-7249 - ISSN (Online) 2410-7336
Published by National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovsky Homepage  [1 journal]
 • Застосування методів теорії ігор при
         оптимізації просторової структури
         системи розвідки повітряного
         противника

  • Authors: Олексій Загорка, Сергій Поліщук, Ірина Загорка
   Pages: 5 - 12
   Abstract: Під час підготовки та ведення бойових дій повітряний противник шляхом вибору напрямків завдання ударів по об’єктах і військах буде намагатися мінімізувати імовірність ураження засобів повітряного нападу, а протилежна сторона максимізувати цю імовірність, зокрема шляхом побудови раціональної системи розвідки повітряного противника. Побудова системи розвідки повітряного противника здійснюється в умовах невизначеності напрямків завдання ударів засобами повітряного нападу по об’єктах і військах, а також висот їх застосування. Якщо висоти застосування засобів повітряного нападу можуть бути визначені на основі досвіду минулих війн і збройних конфліктів, то для урахування невизначеності напрямків ударів доцільно використовувати методи, які дозволяють ураховувати таку невизначеність. У статті наведена методика оптимізації просторової структури системи розвідки повітряного противника на підставі використання ігрових методів, що дозволяє ураховувати невиk...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-5-12
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Методика оцінювання ефективності
         виконання заходів протимінної
         діяльності

  • Authors: Максим Комісаров, Микола Підгородецький
   Pages: 13 - 18
   Abstract: Одним із завдань оперативного (бойового) забезпечення військ (сил) Збройних Сил України під час відбиття збройної агресії російської федерації є розмінування (відповідно до закону [1] одна із складових протимінної діяльності в Україні) місцевості та об’єктів. За попередніми оцінками до початку повномаштабної агресії площа територій Донецької та Луганської областей, яка вважається забрудненою вибухонебезпечними предметами (далі-ВНП), складала: на звільненій території – близько 7000 км², на тимчасово непідконтрольній нашій державі території – близько 9000 км² [15-17]. Станом на кінець квітня 2022 року за повідомленням офісу ООН Україна є одна з найзамінованіших країн у світі. За попередніми оцінками, вже 80 000 км² території України потребують очистки через мінування та забруднення вибухонебезпечними залишками. Наявність значних площ, забруднених ВНП, призводить до втрат, як серед військовослужбовців, так і мирного населення. За даними Стокгольмського інституту Миру, Україна за кількістю втрат займ...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-13-18
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Міжнародні кібернавчання LOCKED SHIELDS – 2022.
         Проблемні питання в підготовці
         складових сил оборони та безпеки
         України

  • Authors: Євген Живило , Олександр Черноног
   Pages: 19 - 24
   Abstract: В сучасних умовах для України забезпечення кібербезпеки є одним із пріоритетів у системі національної безпеки. За цих умов вага кіберзагроз зростає і ця тенденція в міру розвитку інформаційних технологій та їх споріднення з технологіями штучного інтелекту в найближче десятиліття посилюватиметься. Збільшення такого впливу на функціонування структур управління як національних, так і транснаціональних вимагає до формування нового безпекового формату. Між світовими центрами сили відбувається поділ сфер впливу у кіберпросторі, посилюється їх прагнення за рахунок такого поділу забезпечити реалізацію власних геополітичних інтересів. Рівень виклику у національному сегменті кіберпростору країн-світу в цілому з кожним роком зростає як за розміром, так і за рівнем складності. Складовим сил оборони та безпеки України вкрай необхідні досвідчені експерти з хорошими навичками в тестуванні на проникнення, передачі, обміні інформацією та ситуаційною обізнаністю. При цьому важ&#...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-19-24
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Методика розрахунку потреб ресурсного
         забезпечення об’єктів критичної
         інформаційної інфраструктури

  • Authors: Леся Козубцова, Володимир Подоляк, Ігор Козубцов
   Pages: 25 - 32
   Abstract: В науковій статті запропоновано методику розрахунку потреб ресурсного забезпечення об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Під потребою у забезпеченні виконання заходів кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в статті запропоновано розуміти необхідну кількість засобів кіберзахисту та обслуговуючого персоналу для забезпечення роботи організації. Розроблення зазначеної методики виникла необхідність у формуванні загального порядку розрахунку потреби забезпечення виконання заходів кібербезпеки в об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчив відсутність у відкритому доступі аналогічної методики. Зазначена методика необхідна власнику об’єкта критичної інформаційної інфраструктури для своєчасного планування ресурсного забезпечення об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Ці дані також необхідні для забезпечення ефективного функціонування об’єкта к...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-25-32
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Методика проектування концептуальної
         схеми бази даних для автоматизованої
         інформаційної системи органу
         військового управління

  • Authors: Валерій Крайнов, Микола Філатов, Роман Грозовський
   Pages: 33 - 40
   Abstract: Автоматизовані інформаційні системи органу військового управління, що орієнтовані на конкретні програми, не відповідають вимогам споживачів, оскільки процес обробки масивів даних ними є недосконалий. Ці обставини обумовили необхідність розробки ї бази даних, застосування якої сприяло їх інтенсивному використанню. База даних накопичує в своєму середовищі інформацію, необхідну для аналізу обстановки та організації оперативно-тактичних розрахунків. Процес її проектування і створення є багатоетапним та трудомістким, і вимагає обробку, інтеграцію, перетворення територіально і функціонально розподілених даних за рахунок залучення висококваліфікованих фахівців в різних сферах (аналітиків, програмістів, офіцерів-користувачів). Цей процес відрізняється високим ступенем складності, що обумовлено необхідністю врахування великої кількості параметрів, які характеризують склад і структуру бази даних, а також умови її експлуатації. Якість і терміни створення баз даних баk...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-33-40
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Особливості функціонування системи
         ситуаційних центрів на різних стадіях
         розвитку надзвичайних ситуацій

  • Authors: Вадим Тютюник, Олександр Ященко, Ігор Рубан, Ольга Тютюнник
   Pages: 41 - 52
   Abstract: З метою подальшого розвитку науково-технічних основ створення в єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, в роботі розглянуті особливості функціонування ситуаційних центрів на різних стадіях розвитку надзвичайних ситуацій та особливості обґрунтування експертами антикризових рішень щодо функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту для забезпечення відповідного рівня безпеки життєдіяльності населення та території держави. Показано, що ефективність функціонування системи ситуаційних центрів залежить від науково-технічного рівня реалізації в державі системи цивільного захисту, системи моніторингу надзвичайних ситуацій, системи передачі даних про надзвичайні ситуації та системи захисту інформації, що циркулює у процесі функціонування єдиної державної системи цивільног&...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-41-52
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Обгрунтування шляхів використання
         сучасних інформаційних технологій для
         обліку матеріальних засобів по службі
         пального збройних сил україни за
         досвідом передових країн світу

  • Authors: Олег Воробйов, Ігор Власов, Сергій Тягай, Михайло Бамбуляк
   Pages: 53 - 58
   Abstract: Вивчені особливості обліку матеріальних засобів служби пального Збройних Сил України в мирний та воєнний час в різноманітних умовах та недоліки, які притаманні цьому процесу за досвідом війни України з Росією, а також проведення операції Об’єднаних сил та антитерористичної операції. Обґрунтована актуальність проблеми, яка пов’язана з необхідністю удосконалення обліку матеріальних засобів для підвищення ефективності функціонування служби пального в системі логістичного забезпечення Збройних Сил України в умовах їх бойового застосування. Визначена мета статті, яка полягає в обґрунтуванні шляхів використання сучасних інформаційних технологій в процесі обліку матеріальних засобів по службі пального Збройних Сил України. Для досягнення мети проведений аналіз використання сучасних інформаційних технологій в процесі обліку матеріальних засобів в передових країнах НАТО та досвіду ведення локальних війн і збройних конфліктів. На основі проведеного аналізу виз...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-53-58
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Аналіз функціонування системи
         забезпечення військ (сил) Збройних Сил
         України під час широкомасштабної
         збройної агресії

  • Authors: Володимир Кивлюк, Юрій Ганненко, Світлана Ганненко
   Pages: 59 - 64
   Abstract: У статті на основі аналізу забезпечення військ (сил) Збройних Сил України під час широкомасштабної збройної агресії російської федерації визначені основні проблемні питання забезпечення матеріальними засобами військ (сил) Збройних Сил України та пропонуються шляхи їх вирішення. Останнім часом багато уваги приділяється питанням забезпечення військ (сил) матеріальними засобами. Так, під час бойових дій в Україні військовослужбовці при незадовільному забезпеченні не спроможні виконувати бойові завдання за призначенням та несуть великі втрати в особовому складі та військової техніці. Існуючий стан системи забезпечення військ (сил) Збройних Сил України військовим майном та послугами потребує удосконалення та приведення у відповідність до сучасних вимог під час російської широкомасштабної збройної агресії проти України. Розумний підхід до сутності логістики в системах забезпечення та визначення її ролі в управлінні матеріальними, інформаційними та фінансовими ...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-59-64
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Алгоритм обробки вимірювальної
         інформації засобами полігонного
         вимірювально-обчислювального комплексу
         

  • Authors: Микола Павлунько, Олег Посмітюх, Олег Богатов, Микола Шилан
   Pages: 65 - 72
   Abstract: Розглянуті питання взаємозв’язку поміж ймовірністю приймання вірного рішення людиною (оператором вогневого засобу), що приймає рішення в процесі проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки та/або проведення навчань військ з бойовою, а також якістю функціонування вимірювальних засобів стріляючих підрозділів і полігонного вимірювально-обчислювального комплексу. Розроблений алгоритм обробки вимірювальної інформації, який дозволить максимізувати ймовірність прийняття вірного рішення людиною (оператором вогневого засобу) при виникненні ризикової ситуації. Складена узагальнена кваліфікація ризикових подій на полігоні (на бойовій позиції комплексу протиповітряної оборони) по принципу залежності від головних причин їх виникнення та ступеня безпеки. Здійснений аналіз нових або тих, що повторюються, небезпечних факторів на виконання заходів по їх усуненню або зменшенню небажаного впливу (якщо їх неможливо усунути) ще до того, як виникне небезп...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-65-72
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Методика апробації проектів
         стратегічних концептуальних документів
         у сфері воєнної безпеки

  • Authors: В'ячеслав Косевцов, Анатолій Лобанов, Валерій Свинаренко
   Pages: 73 - 78
   Abstract: Останнім часом у зв’язку з інтеграцією України до Північно-атлантичного альянсу НАТО в державі розробляється велика кількість концептуальних стратегічних документів, особливо у сфері воєнної безпеки. На жаль, якість цих документів дуже часто бажає бути кращою. Розроблені концептуальні стратегічні документи дуже часто мало стикуються між собою, а іноді по деяких питаннях суперечать один одному. Отже, виникла необхідність розробити методичний апарат оцінювання концептуальних стратегічних документів ще на етапі їх розроблення. У статті пропонується науково-методичний апарат комплексного оцінювання проєктів стратегічних концептуальних документів. Для проведення зазначеної процедури запропонований перелік показників – ступінь відповідності назви документа його структурі  і змісту; ступінь врахування вимог документів вищого рівня; ступінь впливу основних положень документа на процес планування на основі спроможностей розвитку ЗС України (сил оборони); ступінь ...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-73-78
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Аналіз базових принципів, концепцій та
         понять доктринального забезпечення
         збройних сил провідних країн світу

  • Authors: Юрій Репіло, Віктор Россійцев, Олексій Іщенко
   Pages: 79 - 90
   Abstract: Робота із впровадження окремих іноземних стандартів у діяльність Збройних Сил України неможлива без розуміння наріжних концепцій доктринального забезпечення відповідної країни. Збройним Силам України визначено завдання щодо врахування стандартів провідних країн світу у національні керівні документи. Втім, кожна країна світу має власні мову, стандарти і термінологію відмінні від стандартів НАТО та Збройних Сил України. Крім цього, доктринальні положення провідних країн містять поняття і терміни які відсутні у положеннях національних керівних документах. Врахування стандартів провідних країн світу потребує дослідження наріжних концепцій доктринального забезпечення таких країн. Метою статті є виділення, опис і систематизація принципів, концепцій та понять доктринального забезпечення збройних сил провідних країн світу на прикладі Сухопутних військ США. Сполучені Штати Америки є однією з провідних країн світу і її керівні документи мають значний вплив на розвиm...
   PubDate: 2022-07-04
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-79-90
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Інформаційні технології як засіб
         підвищення якості вивчення
         військово-технічних дисциплін

  • Authors: Дмитро Чопа, Анатолій Дерев'янчук, Владислав Дерев'янчук
   Pages: 91 - 98
   Abstract: Сучасні умови застосування Збройних Сил України визначають нові вимоги до організації навчання та підготовки військових фахівців. Існує нагальна  потреба в розробленні нових технологій навчання, підвищенні рівня засвоювання навчального матеріалу та удосконаленні способів контролю його засвоєння. Тому в статті наводяться деякі напрями застосування інформаційних технологій у підготовці військових фахівців (на прикладі спеціалістів РВ і А), які забезпечують підвищення якості вивчення військово-технічних дисциплін. Авторами пропонуються до розгляду створення і використання мультимедійних навчальних артилерійських комплексів, комп’ютерних  систем навчання, віртуальних сховищ навчального контенту та мультимедійних  віртуальних тренажерів, які пройшли апробацію у вищих військових навчальних закладах України та кафедрі військової підготовки Сумського державного університету. На підставі результатів педагогічного експерименту з користувачами зазначен&#...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-91-98
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Часткова методика оцінювання рівня
         методичної діяльності кафедри
         військової підготовки

  • Authors: Олександр Георгадзе, Віктор Петров
   Pages: 99 - 104
   Abstract: Необхідність впровадження нових підходів щодо організації військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу зумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України та потребою сил оборони держави у якісно підготовлених молодших офіцерах. Трансформація системи підготовки у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти з урахуванням стандартів держав-членів НАТО, швидкі зміни технологій і поява нових зразків стрілецької зброї та озброєння, тактики дій, характерних для сучасних збройних конфліктів, способів, форм та методів навчання з вогневої підготовки вимагають обґрунтованого підходу до питань удосконалення методичної діяльності кафедри військової підготовки, що не можливо без використання відповідного науково-методичного апарату. У статті запропонована часткова методика оцінювання рівня методичної діяльності кафедри військової підготовки, як складова комплексн ...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-99-104
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Модель інтелектуалізації оптимальної
         траєкторії проходження дистанційного
         курсу

  • Authors: Юрій Кравченко, Євгеній Махно, Максим Тищенко , Олександр Шапран
   Pages: 105 - 114
   Abstract: У цій роботі висвітлено один із сучасних напрямків дослідження в області штучного інтелекту, як науки з розроблення інтелектуалізованих автоматичних систем. Визначено роль інтелектуалізації адміністрування систем дистанційного навчання в освітньому процесі освітніх навчальних закладів. Ця стаття дає можливість зрозуміти масштаби і перспективи розвитку даного напрямку, штучного інтелекту з його властивостями адаптації, безперервного трансформування у відповідь на виклики сьогодення та намічені перспективи, підходи до його вивчення та забезпечення функціонування. Наразі перспективними напрямками в умовах сьогодення є інтелектуалізація елементів адміністрування та автоматизація ряду навчальних компонентів у системах дистанційного навчання. Інтелектуалізація адміністрування в освітньому процесі дасть можливість автоматизувати рутинні, типові завдання, які потребують людських ресурсів і багато часу на їх виконання. Одним з них є розроблення оптимальної т...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-105-114
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • SIR-модель розповсюдження та врахування
         результатів негативного впливу
         інформаційних каналів на громадську
         думку населення

  • Authors: Олександр Войтко, Владислав Солонніков, Олена Полякова
   Pages: 115 - 120
   Abstract: В статті розглядається задача кількісного оцінювання приросту нових активних фоловерів  вітчизняного новинного каналу в соціальних мережах з урахуванням  результатів негативної дії каналу однакової інформаційної спроможності, але проросійського  соціально-політичного спрямування,  та сумарного впливу їх повідомлень на громадську думку населення досліджуваного регіону країни  щодо  вступу України в Північноатлантичний альянс та Європейський Союз. Для досягнення мети дослідження авторами в якості математичного інструментарію використовувалася  аналітична модель процесу розповсюдження інформації (SIR-модель епідемії). Застосування цієї моделі  було здійснено за допомогою  інтерактивної системи Matlab R2007. Побудовані графіки процесу зростання кількості активних фоловерів зазначених інформаційних каналів як результат їхнього  впливу на різні цільові аудиторії населення. Здійснена оцінка кінцевих сумарних змін кількості нових фоловерів інформаційних канал...
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.33099/2311-7249/2022-43-1-115-120
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.9.151
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.9.151
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-