A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted by number of followers
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 285)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 256)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 251)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 243)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 47)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 40)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 30)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 28)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 24)
A Fragata     Open Access   (Followers: 23)
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 19)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 18)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 11)
International Bibliography of Military History     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 6)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 6)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 6)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Chinese Military History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 5)
O Periscópio     Open Access   (Followers: 5)
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Informativo Marítimo     Open Access   (Followers: 4)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 3)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 3)
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 3)
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
Journal of African Military History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Acanto     Open Access   (Followers: 2)
Caderno de Ciências Navais     Open Access   (Followers: 2)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access   (Followers: 1)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Revista do Exército     Open Access   (Followers: 1)
Âncoras e Fuzis     Open Access   (Followers: 1)
Espírito de Corpo     Open Access   (Followers: 1)
Navigator     Open Access  
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access  
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access  
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Babilônia     Open Access  
EsSEX : Revista Científica     Open Access  
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access  
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access  
Cuadernos de Marte     Open Access  
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
Sanidad Militar     Open Access  
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2311-7249 - ISSN (Online) 2410-7336
Published by National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovsky Homepage  [1 journal]
 • Методичні положення обґрунтування
         складу організаційних структур

  • Authors: Олексій Загорка , Сергій Поліщук , Ірина Загорка , Наталія Фреган
   Pages: 5 - 15
   Abstract: Під час створення або розвитку організації ключовим аспектом є визначення її потрібного складу, тобто сукупності елементів, здатних виконати визначені завдання з максимальною ефективністю за раціонального використання ресурсів. Проте функціонування організації здійснюється в умовах невизначеності. Це ускладнює обґрунтування складу її організаційної структури. Метою статті є розроблення методичних положень обґрунтування складу організаційної структури окресленого типу на основі принципів системного аналізу для виконання завдань за призначенням. Під час проведення дослідження застосовано: метод безпосереднього оцінювання – для визначення експертами ступеня взаємозв’язку згрупованих за визначеними ознаками завдань під час визначення необхідних типів підрозділів (елементів) організаційної структури; метод аналізу ієрархій – для оцінювання важливості завдань, які повинні виконуватися організацією; метод планування експерименту – для формування варіант&#...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-5-15
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Методика обробки надлишкової
         інформації звукометричного комплексу
         HALO

  • Authors: Володимир Тимчук
   Pages: 16 - 24
   Abstract: Вирішення проблеми точності застосування різних артилерійських систем в умовах відсічі збройної агресії російської федерації є вкрай значущою, що залежить від потенційної якості засобів артилерійської розвідки, можливості яких обмежені відомими фізичними (акустичними) принципами. Сьогодні чимало технічних систем військового призначення надійшли в Україну без тестувань, а одразу для бойового застосування, зокрема, і звукометричний комплекс HALO, що ускладнює пошук напрямів модернізації (удосконалення) шляхом експериментальних досліджень. Водночас ретельний аналіз функціонування засобів артилерійської розвідки свідчить про високу частку інформаційної, часової і структурної надлишковості у багатьох військових системах, зокрема і HALO, що потребує додаткової обробки отриманих даних для покращення тактико-технічних характеристик зразка озброєння. Метою статті є розроблення методики додаткової обробки надлишкової інформації звукометричного комплексу для реалізаці...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-16-24
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Удосконалений алгоритм розрахунку
         значень часових показників в
         ієрархічних структурах завдань планів
         підготовки операцій

  • Authors: Леонід Маслюк , Василь Гавалко, Анатолій Колодяжний , Сергій Джигомон
   Pages: 25 - 34
   Abstract: Важливими і відповідальними заходами під час підготовки і планування операції є проведення розрахунку часу і формування документів з організації роботи органу військового управління, які передбачають проведення розрахунків часових показників виконання завдань плану підготовки операції службовими особами та підпорядкованими частинами (підрозділами). Безпосереднє використання класичних методів і алгоритмів у галузі планування і управління проєктами (планами) для вирішення таких завдань неможливе через специфіку структури таких планів і певні обмеження щодо часових показників їх завдань. Враховуючи необхідність неодноразового проведення таких розрахунків і забезпечення високого рівня оперативності під час виконання цих завдань у сучасних умовах підготовки операції, метою статті є розроблення удосконаленого алгоритму для проведення розрахунку часових показників завдань плану підготовки операції в автоматичному режимі. Для досягнення поставленої мети бу...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-25-34
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Математична модель оцінювання
         ефективності системи радіоелектронної
         боротьби з безпілотними літальними
         апаратами на основі ймовірнісного
         підходу

  • Authors: Ігор Шовкошитний
   Pages: 35 - 44
   Abstract: Однією з тенденцій російсько-української війни є зростання уваги до розвитку та впровадження новітніх багатофункціональних безпілотних систем і засобів (комплексів) радіоелектронної боротьби для протидії безпілотним літальним апаратам. Бойове застосування таких систем неможливе без оцінювання ефективності процесів, які відбуваються в умовах конфліктної взаємодії сил і засобів радіоелектронної боротьби та безпілотних літальних апаратів противника. Таке оцінювання потрібне не лише для вибору дієвих технічних рішень під час розроблення конкретних зразків озброєння, а й для синтезу локальних і просторово-розподілених систем радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами, формування яких в Україні наразі лише триває. Інструментом оцінювання є математичні моделі, які повинні мати розумний баланс між достатньою точністю, повнотою відображення властивостей систем (об’єктів) та простотою їх моделювання. Такі властивості мають імовірнісні моделі, які...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-35-44
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Модель системи супутникового зв’язку
         та передачі даних спеціального
         призначення

  • Authors: Володимир Руденко , Михайло Зінченко, Олександр Яковчук , Ольга Плугова
   Pages: 45 - 58
   Abstract: У цій статті розглядається нова перспективна модель системи супутникового зв’язку та передачі даних Збройних Сил України з врахуванням досвіду ведення війни з російською федерацією, аналізу існуючих систем супутникового зв’язку армій провідних країн світу та країн членів НАТО, новітніх досягнень інформаційних технологій в галузі зв’язку і тенденцій розвитку електронних комунікаційних мереж як складова частина електронної комунікаційної мережі Збройних Сил України. Проведений аналіз основних публікацій та досліджень в області розвитку систем супутникового зв’язку спеціального призначення показав, що на сьогодні є ряд наукових праць, монографій та інших видань щодо аналізу існуючої системи супутникового зв’язку ЗС України, провідних країн світу та країн членів НАТО, проте дані роботи не враховують досвіду ведення війни в сучасних умовах з російською федерацією та досягнень новітніх технологій. Враховуючи зазначене, у статті проводиться аналіз ефективності фун...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-45-58
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Використання таргетування для
         максимізації результативності вогневої
         підтримки силами і засобами ракетних
         військ і артилерії в операціях

  • Authors: Юрій Репіло , Олег Головченко, Олексій Ріман , Олексій Іщенко
   Pages: 59 - 68
   Abstract: Результати аналізу змісту ведення операцій під час відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України засвідчили, що для сьогодення характерні воєнні дії високої інтенсивності. Досягнення їх мети прямо пов’язане з результативною вогневою підтримкою, основний обсяг завдань якої виконуватимуть сили і засоби ракетних військ і артилерії. На основі досвіду отриманих уроків застосування військ (сил) під час відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України визначено, що у теорії та практиці військового управління виникла невідповідність між потребою максимізації результативності вогневої підтримки силами і засобами ракетних військ і артилерії в операціях та відсутністю адекватної методології для досягнення цього. Аналіз матеріалів доктринального забезпечення НАТО показав, що одним із можливих ключових інструментів вирішення зазначеної суперечності в теорії та практиці військового управління армій країн-ч&...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-59-68
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Удосконалена методика визначення
         параметрів руху хвилі прориву та
         затоплень під час зруйнування
         гідротехнічних споруд

  • Authors: Володимир Коцюруба, Ігор Прощин
   Pages: 69 - 76
   Abstract: У статті обґрунтовано актуальність прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах та нагальну потребу в адекватному науково-методичного апараті для проведення розрахунків та моделювання наслідків гідротехнічних аварій. Зокрема — із посиланням на дані про причини та наслідки найбільших аварій на гідроспорудах в Україні та світі. У основній частині дослідження розглядаються теоретичні основи та удосконалена методика визначення параметрів активних та пасивних затоплень місцевості внаслідок зруйнування гідротехнічних споруд задля прогнозування можливих наслідків дії хвилі прориву. Окрім того, наведено приклад верифікації запропонованої методики визначення параметрів затоплень.
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-69-76
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Концептуальні погляди на побудову
         системи захисту від кібератак із
         застосуванням методів штучного
         інтелекту в
         інформаційно-комунікаційних системах

  • Authors: Леонід Савіцький, Сергій Безносенко , Роман Горбач
   Pages: 77 - 85
   Abstract: Зважаючи на значущу роль інформаційно-комунікаційних систем на сучасному театрі бойових дій і враховуючи отриманий досвід ведення бойових операцій на сході України та після повномасштабного вторгнення російської федерації 24 лютого 2022 року, кібербезпека набуває надзвичайно важливого значення. Метою статті є огляд існуючих алгоритмів захисту та висловлення концептуальних поглядів на побудову систем захисту від кібератак із використанням методів штучного інтелекту. У статті застосовано теоретичні методи, а саме аналіз публікацій і досліджень за тематикою протидії кібератакам та захист систем передачі інформації. Також були використані загальнонаукові методи досліджень, серед яких використано аналітичні методи в оцінюванні ефективності системи, що розглядається у статті. Під час побудови графіків вжито елементи статистики та графо-аналітичні методи. Застосований методичний підхід дав змогу проаналізувати матеріали за темою дослідження, піддати аналізу отриман ...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-77-85
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Пропозиції з удосконалення технічних
         характеристик тепловізійних пристроїв

  • Authors: Микола Конотопець, Ігор Самойлов , Антон Сторчак
   Pages: 86 - 92
   Abstract: Метою статті є розроблення пропозицій з удосконалення технічних характеристик тепловізійних пристроїв для виявлення та нейтралізації радіоелектронних засобів знімання інформації, що можуть бути використані на об’єктах інформаційної діяльності. Під час написання статті застосовано методи аналізу і порівняння для розгляду будови та порівняння технічних характеристик радіоелектронних засобів. Наведений математичний апарат дав змогу проаналізувати математичні залежності параметрів тепловізора на основі характеристик приймача. За допомогою методу синтезу розроблено пропозиції стосовно удосконалення технічних характеристик тепловізійних пристроїв. Також із використанням технічних і технологічних методів виявлення та контролю радіоелектронних засобів формалізовано модель виявлення радіоелектронних засобів знімання інформації на об’єктах інформаційної діяльності за енергетичним критерієм, що включає в себе основні фізичні характеристики пр&...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-86-92
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Кіберборотьба в умовах збройного
         протистояння: аналіз, стратегії та
         виклики

  • Authors: Вадим Машталір , Олександр Гук, Рустам Мурасов , Сергій Фараон , Володимир Лоза
   Pages: 93 - 104
   Abstract: Протидія кіберзагрозам в умовах сьогодення розглядається як один із найважливіших пріоритетів безпеки і вагомий чинник у розвитку військового, соціального, економічного та інших секторів. Перебіг російсько-української війни демонструє розуміння цінності інноваційних технологій у збройному протистоянні, збільшення цифровізації військових дій з метою збереження людського ресурсу, та збільшення кібератак на сторону противника з метою суспільно-політичного залякування і нанесення шкоди національним інтересам держави. З’являється тенденція використання стратегій асиметричних непрямих дій в кіберпросторі або через кіберпростір, заснованих на комбінації військових зусиль з політичними, економічними та інформаційно-психологічними методами впливу на супротивника для вирішення завдань, які раніше вирішувалися лише з використанням військової сили. Метою статті є аналіз існуючих кіберзагроз, сучасних форм і способів ведення кіберборотьби, а також обґрунтування н ...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-93-104
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Спосіб підвищення швидкодії адаптивних
         систем обробки сигналів
         радіолокаційних головок самонаведення
         літальних апаратів

  • Authors: Олексій Мезенцев , Ігор Шовкошитний, Михайло Капась
   Pages: 105 - 110
   Abstract: Відомо, що ефективність сучасних літальних апаратів (керованих засобів ураження) залежить від типу систем наведення їх швидкодії та перешкодостійкості. Адаптивні системи захисту дають змогу подолати апріорну невизначеність статистичних характеристик сигналів і радіоперешкод, що потребує пошуку нових технічних рішень для адаптивної обробки сигналів на фоні перешкод. Ефективність цих рішень можна підвищити за рахунок використання в системах захисту від перешкод надійної апріорної інформації. Метою статті є розроблення способу підвищення швидкодії адаптивних систем обробки сигналів радіолокаційних головок самонаведення літальних апаратів (зокрема, кореляційно-екстремальної системи наведення) в умовах навмисних радіозавад. У дослідженні застосовано методи теорії радіолокації, матричного аналізу та теорії адаптивних систем. У публікаціях розглянуто математичні моделі, що описують роботу антенних решіток в умовах радіоперешкод, зроблено висновки про можливі...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-105-110
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Розвиток науково-технічних основ
         створення геоінформаційної системи
         акустичного моніторингу масштабних
         пожеж із рідкими органічними речовинами
         на території міста

  • Authors: Вадим Тютюник, Олександр Лєвтєров , Ольга Тютюник , Усачов Дмитро
   Pages: 111 - 127
   Abstract: Сучасні міста являють собою складну, цілісну та динамічну систему, в якій взаємодіють люди, природа, економіка і суспільство, а також характеризуються просторовим та часовим розподілом параметрів життєдіяльності. Однак, міста у процесі свого функціонування та розвитку створюють передумови для виникнення різного роду небезпек, серед яких масштабні пожежі з рідкими органічними речовинами, які негативно впливають на стан природно-екологічного, економіко-технічного і соціально-політичного балансу на території міста і в регіоні, а також можуть завдати шкоди життєво важливим національним інтересам. З урахуванням цього, метою статті є розвиток науково-технічних основ створення геоінформаційної системи акустичного моніторингу масштабних пожеж із рідкими органічними речовинами як складової підсистеми Safe City в системі Smart City для достовірного виявлення та ідентифікації на території міста джерел масштабних пожеж із рідкими органічними речовинами. Під час проведення дослідження заст&...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-111-127
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Метод оцінювання ефективності
         функціонування системи кадрових
         органів Збройних Сил України

  • Authors: Микола Думенко
   Pages: 128 - 140
   Abstract: Метою статті є розроблення методу оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України для подальшого прийняття управлінських рішень щодо її удосконалення. Метод розроблений на підставі аналізу структури і змісту роботи підрозділів системи кадрових органів Збройних Сил України й самої системи загалом на етапі її функціонування та планування розвитку як у мирний, так і у воєнний час. Під час написання статті застосовано метод аналізу ієрархій. Зазначений методологічний підхід дав змогу вирішити завдання щодо оцінювання ефективності функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України. Він базується на розгляді процесу функціонування системи кадрових органів Збройних Сил України як багатопараметричного процесу, що описується десятьма параметрами (показниками) та передбачає виконання дев’яти завдань, а також структурувати інформацію для визначення ступеня важливості показників. Для оцінювання ефективност...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-128-140
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Концептуальні підходи формування
         організаційної структури підрозділів
         Державної прикордонної служби України

  • Authors: Михайло Стрельбіцький, Валентин Мазур , Володимир Лемешко , Ольга Лемешко
   Pages: 141 - 150
   Abstract: Ключовою умовою досягнення успіху будь-яким суб’єктом господарювання (підприємством, установою, організацією і, зокрема, прикордонним підрозділом) є відповідність його організаційної структури визначеним місії (головній меті), цілям і функціональним завданням. Завдяки раціональній організаційній структурі, такий суб’єкт господарювання може гнучко реагувати на виклики та загрози і ефективно функціонувати у разі зміни обстановки. Якісне та повне виконання оперативно-службових завдань прикордонним підрозділом залежить від ситуації на державному кордоні України, організаційно-штатної структури прикордонного підрозділу, належної укомплектованості силами та засобами (вогнева міць, мобільність, автономність тощо), а також – рівня підготовки особового складу з виконання завдань за призначенням. Разом із тим, характер факторів, що впливають на ефективність виконання функціональних завдань прикордонним підрозділом є різнотипним: детермінованим і ймовірнісним. Метою ста&...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-141-150
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Концептуальний підхід до створення
         ситуаційного центру сталого розвитку
         регіону

  • Authors: Юрій Бродський , Сергій Ковбасюк
   Pages: 151 - 159
   Abstract: Метою статті є розроблення концептуального підходу створення Регіонального ситуаційного центру, що дасть змогу підвищити ефективність управління регіоном. Під час проведення дослідження було застосовано методи системного аналізу, моделювання, агрегування, декомпозиції та системний підхід. На основі системного аналізу та з урахуванням принципів системного підходу доведено, що новий концептуальний підхід відрізняється від існуючих орієнтацією на всебічний та гармонійний розвиток регіону в процесі збереження функції оперативного виявлення та реагування на кризові ситуації, що забезпечить виконання завдання сталого розвитку регіону. Використання методів агрегування, декомпозиції та моделювання дало змогу запропонувати варіант підвищення ефективності управління регіоном шляхом створення інформаційно-комунікаційної системи комплексного моніторингу з підсистемою інформаційної підтримки управлінських рішень, яку рекомендовано реалізувати у вигляді навk...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-151-159
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Інтелектуальна модель формування
         індивідуальної освітньої траєкторії
         здобувача на навчальній платформі

  • Authors: Світлана Венгер, Андрій Марченко
   Pages: 160 - 170
   Abstract: У статті розглядається питання створення інтелектуальної інформаційної технології керування освітнім процесом на навчальній-платформах, що дає змогу інтегрувати раніше отримані знання в освітній процес, автоматизувати процес планування освіти, забезпечити прозорість і контроль за формуванням навчального шляху здобувача вищої освіти. Метою статті є розроблення інтелектуальної моделі формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача на основі дигітал-технологій з використанням агента для адаптації процесу дистанційного навчання під визначений рівень набутих знань слухачем, курсантом (студентом). Під час написання статті застосовані методи дослідження: аналіз і синтез, метод графів та моделювання. Зазначений методологічний підхід дає змогу розробляти (удосконалювати) форми, методи та алгоритми реалізації сучасних дигітал-технологій для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти й створювати інтелектуального агента для &...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-160-170
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Концептуальний підхід до визначення
         необхідного внеску інженерних військ у
         забезпечення заданого рівня
         боєздатності військ (сил) Збройних Сил
         України у мультидоменному середовищі

  • Authors: Олександр Волощенко
   Pages: 171 - 176
   Abstract: Аналіз сучасних війн і збройних конфліктів свідчить, що більшість держав-членів НАТО, реально оцінивши власні загрози національній безпеці й обороні, активно приступили до напрацювання доктринальної бази війн майбутнього. Найбільш важливими у цій базі вважаються концепції мультидоменних операцій, які ведуться військами (силами) у мультидоменному середовищі, зокрема, на суходолі, на морі, у повітряному, космічному та в кіберпросторі. З урахуванням зазначеного, стаття присвячена вирішенню актуального наукового завдання, суть якого полягає у визначенні необхідного внеску інженерних військ у забезпечення заданого рівня боєздатності військ (сил) Збройних Сил України у мультидоменному середовищі. У ході дослідження використано теорію бойових потенціалів, методи системного аналізу та математичного моделювання, що дозволило системно підійти до вирішення проблемного питання та отримати коректні результати з визначення необхідного внеску інженерних військ у забезпечk...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-171-176
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 • Порівняльний аналіз особливостей
         українського та російського досвіду
         ведення стратегічних комунікацій в
         інтересах мобілізації

  • Authors: Віталій Кацалап, Вікторія Наместнік
   Pages: 177 - 184
   Abstract: У статті здійснено порівняльний аналіз особливостей українського та російського досвіду ведення стратегічних комунікацій в інтересах мобілізації на основі систематизації ключових меседжів відповідних інформаційних кампаній. Емпіричною базою дослідження слугували загальнодоступні відеоматеріали, що поширюють у російському та українському сегменті Telegram, на платформі YouTube та у соціальних мережах. Для проведення дослідження використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: систематизацію, порівняльний аналіз, елементи SWOT-аналізу. Зазначений методологічний підхід дає змогу виокремити спільні й відмінні ознаки стратегічних комунікацій в інтересах мобілізації в Україні та російській федерації, а також ризики від поширення цих меседжів і можливості для ведення подальшої інформаційної взаємодії як у внутрішньому інформаційному просторі, так і в інформаційному просторі противника. Встановлено, що спільними тематичним напрямами інформаційних кампаній в інтереса...
   PubDate: 2024-05-01
   DOI: 10.33099/2311-7249/2024-49-1-177-184
   Issue No: Vol. 49, No. 1 (2024)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.198.73
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> MILITARY (Total: 106 journals)
Showing 1 - 24 of 24 Journals sorted by number of followers
Conflict, Security & Development     Hybrid Journal   (Followers: 285)
Small Wars & Insurgencies     Hybrid Journal   (Followers: 256)
Perspectives on Terrorism     Open Access   (Followers: 251)
International Peacekeeping     Hybrid Journal   (Followers: 243)
Security Studies     Hybrid Journal   (Followers: 47)
British Journal for Military History     Open Access   (Followers: 40)
Journal of Military History     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Defence Studies     Hybrid Journal   (Followers: 30)
Defense & Security Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 28)
War in History     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Armed Forces & Society     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Civil Wars     Hybrid Journal   (Followers: 24)
A Fragata     Open Access   (Followers: 23)
First World War Studies     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Journal of Conflict and Security Law     Hybrid Journal   (Followers: 19)
The RUSI Journal     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Media, War & Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Small Wars Journal     Open Access   (Followers: 18)
Journal of Slavic Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Defence and Peace Economics     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Armed Conflict Survey     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Arms & Armour     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal of Military Ethics     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Military Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 11)
International Bibliography of Military History     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal for Maritime Research     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Bulletin of the Atomic Scientists     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Military Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Military Balance     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Military and Veterans Health     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Military Behavioral Health     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of the Royal Army Medical Corps     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Strategic Comments     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Nonproliferation Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of National Security Law & Policy     Free   (Followers: 6)
Journal of Military Experience     Open Access   (Followers: 6)
Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 6)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Naval Architecture and Marine Engineering     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Chinese Military History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Military and Strategic Studies     Open Access   (Followers: 5)
O Periscópio     Open Access   (Followers: 5)
Medicine, Conflict and Survival     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Intelligent Defence Support Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Defense Modeling and Simulation : Applications, Methodology, Technology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Military Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Critical Military Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Informativo Marítimo     Open Access   (Followers: 4)
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies     Open Access   (Followers: 3)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Signals     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Defence Technology     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Archives in Military Medicine     Open Access   (Followers: 3)
Ciencia y Poder Aéreo     Open Access   (Followers: 3)
Special Operations Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of power institutions in post-soviet societies     Open Access   (Followers: 2)
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence     Open Access   (Followers: 2)
Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat / Estonian Yearbook of Military History     Open Access   (Followers: 2)
Journal of African Military History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Human Factors and Mechanical Engineering for Defense and Safety     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Digital War     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Acanto     Open Access   (Followers: 2)
Caderno de Ciências Navais     Open Access   (Followers: 2)
Post-Soviet Armies Newsletter     Open Access   (Followers: 1)
Revista Cubana de Medicina Militar     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Vojnotehnički Glasnik     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Defense Analytics and Logistics     Open Access   (Followers: 1)
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Revista do Exército     Open Access   (Followers: 1)
Âncoras e Fuzis     Open Access   (Followers: 1)
Espírito de Corpo     Open Access   (Followers: 1)
Navigator     Open Access  
Journal of Conventional Weapons Destruction     Open Access  
Revista Militar de Ciência e Tecnologia     Open Access  
Revista Científica Fundação Osório     Open Access  
Revista Babilônia     Open Access  
EsSEX : Revista Científica     Open Access  
O Adjunto : Revista Pedagógica da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas     Open Access  
Doutrina Militar Terrestre em Revista     Open Access  
Coleção Meira Mattos : Revista das Ciências Militares     Open Access  
Social Development & Security : Journal of Scientific Papers     Open Access  
Cuadernos de Marte     Open Access  
Scientific Journal of Polish Naval Academy     Open Access  
Medical Journal Armed Forces India     Full-text available via subscription  
Revista Científica General José María Córdova     Open Access  
Gettysburg Magazine     Full-text available via subscription  
Sanidad Militar     Open Access  
Naval Research Logistics: an International Journal     Hybrid Journal  

              [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.198.73
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-