Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Arbeidsrett     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Arbetsliv i omvandling     Open Access   (Followers: 1)
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access   (Followers: 1)
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 19)
Gaceta Laboral     Open Access  
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 17)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 29)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 33)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 11)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 63)
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsmarknad & Arbetsliv
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1400-9692
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Introduktion

  • Authors: Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Kristina Palm, Anna Peixoto
   Pages: 4 - 5
   PubDate: 2023-12-13
   DOI: 10.58236/aa.25834
   Issue No: Vol. 29, No. 3-4 (2023)
    
 • Prokrastinera: maska, nätslappa och arbetskraftens obestämbarhet

  • Authors: Jan Ch Karlsson
   Pages: 62 - 79
   Abstract: Prokrastinera innebär i grunden att skjuta upp att börja med eller avsluta en uppgift. I den här essän diskuterar jag teorier om att prokrastinera och den djupgående klyfta bland forskarna som distinktionen mellan aktiv och passiv prokrastinering skapat. Därefter går jag in på en metodologisk kritik av forskningen om prokrastinering i lönearbetet och avslutar med ett förslag till en i mina ögon mer fruktbar sådan forskning.
   PubDate: 2023-12-13
   DOI: 10.58236/aa.25494
   Issue No: Vol. 29, No. 3-4 (2023)
    
 • Recension av boken - Vad gör en fackförening'

  • Authors: Jonas Axelsson
   Pages: 80 - 84
   PubDate: 2023-12-13
   DOI: 10.58236/aa.25507
   Issue No: Vol. 29, No. 3-4 (2023)
    
 • Emotionellt arbete och belastning i fängelsearbete

  • Authors: Per-Åke Nylander, Anders Bruhn
   Abstract: Kriminalvårdare är ett komplext yrke som dagligen hanterar intagna i fängelser, vilket innefattar att bemöta olika känslouttryck. Denna artikel handlar om hur detta emotionella arbete förändrats över tid. Den baseras på en jämförelse av data från två forskningsprojekt (2009 och 2019). Resultatet visar att kriminalvårdare upplever att det emotionella arbetet blivit mer påtagligt, och att den belastning och trötthet som följer av detta blivit större. Samtidigt upplever många små möjligheter till återhämtning från detta under arbetstiden. Utvecklingen kan ses i ljuset av den ökade beläggningen men kan också kopplas till ideologiska och organisatoriska förändringar inom den svenska kriminalvården.
   PubDate: 2023-11-17
   DOI: 10.58236/aa.25111
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2023)
    
 • Recension av boken Äldreomsorgen – en aktuell historia

  • Authors: Eskil Wadensjö
   PubDate: 2023-11-14
   DOI: 10.58236/aa.25550
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2023)
    
 • Quo vadis, Academia'

  • Authors: Anna-Karin Wyndhamn, Anna Stevenson
   Abstract: I denna essä om hur den ideologiska styrningen av universitetet påverkar akademisk frihet tas avstamp i två fallstudier där enskilda forskare ifrågasatt förändringsinitiativ som i bred bemärkelse skildras som goda, rätta och sanna. Genom att studera hur kritik mot dessa förändringsinitiativ bemöts, visar vi hur dessa antaganden om godhet fungerar som en form av normativ styrning som även påverkar den formella maktutövningen. Vi visar hur en sådan styrning utgör ett hinder för konstruktiv dialog inom universitetet. Essän avslutas med en reflektion kring hur hotet mot den akademiska friheten kan härledas både inom och utom akademin.
   PubDate: 2023-09-29
   DOI: 10.58236/aa.25167
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2023)
    
 • Introduktion

  • Authors: Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Kristina Palm, Anna Peixoto
   Pages: 4 - 5
   PubDate: 2023-09-19
   DOI: 10.58236/aa.25421
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2023)
    
 • Recension av boken Liv i rörelse - Göteborgs befolkning och
         arbetsmarknad 1900–1950

  • Authors: Bengt Furåker
   Pages: 66 - 68
   PubDate: 2023-09-19
   DOI: 10.58236/aa.25368
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2023)
    
 • Recension av boken - Det otrygga arbetslivet i Sverige och det nya behovet
         av arbetslivsforskning

  • Authors: Niklas Selberg
   Pages: 69 - 75
   PubDate: 2023-09-19
   DOI: 10.58236/aa.25369
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2023)
    
 • Från bruksmentalitet till anställningsbarhet – eller från ett
         flytande begrepp till ett annat'

  • Authors: Jon Sunnerfjell
   Abstract: I efterdyningarna av globalisering och automatisering tampas alltjämt många före detta industriorter i Sverige med att ställa om till en tjänste och serviceinriktad ekonomi. I denna artikel presenterar jag analyser av etnografiska observationer från två arbetsmarknadspolitiska åtgärder organiserade i en utpräglad bruksortsmiljö där begreppet bruksmentalitet förekom som förklaring till hög arbetslöshet och låg studiemotivation. Resultaten visar hur lokala värdesystem kan inverka på förståelsen och översättningen av den arbetsmarknadspolitik som förs inom ramen för det så kallade ”aktiva” samhället främjandes policybegrepp som anställningsbarhet och entreprenörskap.
   PubDate: 2023-09-08
   DOI: 10.58236/aa.25139
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2023)
    
 • ”Man får inte ta någon genväg in i
         konsultarbetet”

  • Authors: Kerstin Arnesson, Ulrika Järkestig Berggren, Ann-Sofie Bergman
   Abstract: I artikeln fördjupas kunskapen om den privata konsultens väg in i arbetet som konsult, tiden som konsult och väg ut mot andra uppdrag. Resultatet visar att vägen in och vägen ut, utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv, vilar på samma restriktioner, det vill säga brist på makt och inflytande och krav på samordning. Tilläggas kan en önskan om frihet som sedan övergår till en längtan efter trygga anställningsvillkor. För studiens respondenter blev tiden som konsult ett tillfälligt mellanrum och det är viktigt att det blir så även för socialförvaltningar. Risken finns dock att det blir en mer permanent lösning på svåra situationer.
   PubDate: 2023-09-01
   DOI: 10.58236/aa.25087
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2023)
    
 • Inledning till temanummer om Covid-19s effekter på arbetslivet

  • Authors: Calle Rosengren, Kristina Palm
   Pages: 4 - 7
   PubDate: 2023-03-22
   DOI: 10.58236/aa.25107
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.220.62.183
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Arbeidsrett     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Arbetsliv i omvandling     Open Access   (Followers: 1)
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access   (Followers: 1)
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 19)
Gaceta Laboral     Open Access  
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 17)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 29)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 33)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 11)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 63)
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.220.62.183
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-