Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted by number of followers
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 57)
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 48)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 46)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 31)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 29)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 29)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 16)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 11)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 8)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Gaceta Laboral     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsliv i omvandling
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1404-8426
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Professionalisering med förhinder:

  • Authors: Roland Kadefors, Gunnar Gillberg, Jan Holmer
   Pages: 44 - 44
   Abstract: Arbetslivets omvandling innebär stora förändringar för många yrkesgrupper, inte minst i offentlig sektor, där teknikutvecklingen medför nya kompetens- och behörighetskrav. Detta kan samtidigt innebära nya möjligheter till professionalisering. Vi har här följt professionaliseringsprocessen för specialistofficerare, en ny befattningskategori inom den svenska Försvarsmakten, under perioden 2006-2021, och kartlagt vilka hinder som försvårat deras professionalisering. Studien baseras på källmaterial från försvarsbeslut, utredningsrapporter, artiklar i fackpress och debattinlägg. Vidare har 20 specialistofficerare intervjuats om hur de upplever Försvarsmakten som arbetsgivare. Centralt placerade specialistofficerare, personalhandläggare och utbildare har intervjuats om sin syn på specialistofficerarnas karriär- och löneutveckling. – Vi har funnit att det råder ett stort avstånd mellan den officiella retoriken, ”specialistofficerarna är Försvarsmaktens ryggrad” och det faktiska utfallet i form av karriär- och löneutveckling. Ännu 14 år efter introduktionen av den nya befattningskategorin kan specialistofficerarna kategoriseras som en semiprofession, genom att de saknar centrala attribut som karakteriserar en klassisk profession; deras ställning i organisationen är alltjämt förhållandevis svag. Institutionella logiker som under lång tid utvecklats i Försvarsmakten motverkar etableringen av en ny profession vid sidan av den existerande officersprofessionen. Även om samarbetet på förbandsnivå ofta fungerar utmärkt så finns ett motstånd centralt i organisationen, en institutionell tröghet, som begränsar specialistofficerarnas möjligheter till karriär- och löneutveckling. Officersprofessionen uppvisar tecken på såväl utestängning som inträngning, centrala begrepp i professionsteorin. Det föreligger många likheter mellan Försvarsmakten och andra områden med etablerade klassiska professioner: hälso- och sjukvården (läkare) och Svenska kyrkan (präster), där sjuksköterskor respektive diakoner utgör yrkesgrupper som i likhet med specialistofficerarna har mött svårigheter att professionaliseras på grund av institutionella logiker färgade av en redan etablerad profession.
   PubDate: 2022-04-22
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.239.147.7
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-