Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Arbeidsrett     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Arbetsliv i omvandling     Open Access   (Followers: 1)
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access   (Followers: 1)
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 19)
Gaceta Laboral     Open Access  
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 17)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 29)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 33)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 11)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 63)
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsliv i omvandling
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1404-8426
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Samverkan mellan professionella och frivilliga vid katastrofhantering

  • Authors: Sara Uhnoo, Sofia Persson
   Abstract: Frivilligas insatser vid kriser och katastrofer och myndigheters förmåga att ta tillvara dessa resurser är ett högaktuellt ämne. Rapporten bidrar med kunskap om samverkan mellan professionella organisationer och frivilliga aktörer vid hantering av kris- och katastrofsituationer genom att presentera resultaten från ett forskningsprojekt om hur räddningstjänst och frivilliga samverkade under den omfattande, utdragna och komplicerade räddningsinsats som utspelade sig i de västmanländska skogarna sommaren 2014. Analysen baseras på kvalitativa intervjuer med professionella inom räddningstjänsten, centrala tjänstemän och olika typer av frivilliga som var involverade i räddningsinsatserna vid skogsbranden. Därtill har centrala styrdokument och utvärderingar samt data från sociala medier analyserats. Frivilligas insatser framgår som värdefulla, men vi visar och diskuterar även en rad utmaningar i interaktioner mellan professionella och frivilliga. Kapitlen belyser professionellas diskretionella överväganden, interpersonella emotionsarbete i relation till spontanfrivilliga, utmaningar vid privat-offentlig katastrofsamverkan och hybrida positioner och praktiker i deltidsbrandmäns och FRG:s insatser vid skogsbranden i Västmanland. Sammantaget framträder en bild av professionellas komplexa arbete och de svåra beslut, dilemman, paradoxer och utmaningar som de ställs inför vid en så omfattande katastrof som skogsbranden i Västmanland 2014.
   PubDate: 2022-11-19
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.220.62.183
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Arbeidsrett     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Arbetsliv i omvandling     Open Access   (Followers: 1)
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access   (Followers: 1)
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 19)
Gaceta Laboral     Open Access  
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 17)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 29)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 33)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 11)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 63)
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.220.62.183
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-