Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
ADR Bulletin     Open Access   (Followers: 10)
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 47)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
Gaceta Laboral     Open Access  
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 13)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Illawarra Unity - Journal of the Illawarra Branch of the Australian Society for the Study of Labour History     Open Access   (Followers: 2)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 50)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 32)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 13)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 16)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 28)
South African Journal of Labour Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 56)
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsliv i omvandling
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1404-8426
Published by Lunds universitet Homepage  [15 journals]
 • Nätgranskning i samband med rekrytering: hur, vad och varför
         (inte)'

  • Authors: Anna Hedenus, Christel Backman
   Pages: 1 - 57
   Abstract: Att rekryterare och arbetsgivare använder sig av informationssökning och bakgrundskontroller på nätet är ett allt mer förekommande inslag i rekryteringsprocesser. I denna text visar vi på hur, när och varför sådana nätgranskningar görs. I regel genomförs nätgranskningarna osystematiskt, snabbt och utan koppling till kravprofilen. De skäl som rekryterarna anger kan kategoriseras som: 1) procedurmotiv som handlar m att förenkla rekryteringsprocessen och hitta underlag för bedömning och urval 2) rollmotiv som kopplas till föreställningar om vad den professionella rollen innebär och 3) självförverkligande motiv som speglar att rekryteraren upplever användandet som roligt eller bekräftande. Bland såväl positiva som kritiska omdömen om metoden lyfts tids-, objektivitets- och reliabilitetsaspekter fram. Avslutningsvis presenterar vi en checklista för rekryterande personal att ta ställning till före användandet av nätgranskningar.
   PubDate: 2018-08-22
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.237.48.165
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-