Subjects -> LABOR UNIONS (Total: 27 journals)
Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
ADR Bulletin     Open Access   (Followers: 10)
Alternatives to the High Cost of Litigation     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
British Journal of Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 47)
Citizenship Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Creative Industries Journal     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Cuadernos de Relaciones Laborales     Open Access   (Followers: 1)
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
Gaceta Laboral     Open Access  
Global Labour Journal     Open Access   (Followers: 13)
Human Resource Development Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Illawarra Unity - Journal of the Illawarra Branch of the Australian Society for the Study of Labour History     Open Access   (Followers: 2)
ILR Review     Hybrid Journal   (Followers: 50)
Industrial Relations     Hybrid Journal   (Followers: 32)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Labor & Employment Law Forum     Open Access   (Followers: 13)
Labour History     Full-text available via subscription   (Followers: 16)
New Labor Forum     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Relations industrielles / Industrial Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest     Hybrid Journal   (Followers: 28)
South African Journal of Labour Relations     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Work and Occupations     Hybrid Journal   (Followers: 56)
Similar Journals
Journal Cover
Arbeidsrett
Number of Followers: 0  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1503-5883 - ISSN (Online) 1504-3088
Published by Universitetsforlaget Homepage  [55 journals]
 • Arbeidsrett 02/2018
  • Abstract: Tine Eidsvaag: Fleksibilitet overfor fleksible arbeidstakere'
   Maren Folkestad: Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
   Martin Haukland, Pål Kvernaas: Feil pensjonsgrunnlag – grunnlag for etterinnbetalingskrav'
   Stein Evju: EMK artikkel 11, streikerett og tvungen voldgift

   PubDate: 2019-01-02
    
 • Arbeidsrett 01/2018
  • Abstract: Marianne Jenum Hotvedt: Prøvelsesrett på prøve
   Jan Fougner: Arbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll
   Henning Jakhelln: Ulønnet velferdspermisjon
   Åsmund Arup Seip: Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge
   Vegard Veggeland: Forbudet mot endring i arbeidsvilkår etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd – særlig om pensjon
   Nicolay Skarning, Tonje Liavaag: Kan verneombudet trekke seg eller kalles tilbake'
   Kurt Weltzien: «Akademiker-dommere» til Arbeidsretten'
   Ove A. Vanebo, Marco Lilli: Begrepet «arbeidsvederlag» i ferieloven § 10 (1)
   Henning Jakhelln: Jan L. Backer og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall

   PubDate: 2018-09-06
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.80.6.131
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-