A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Tidsskriftet Antropologi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0906-3021
Published by U of Copenhagen Homepage  [10 journals]
 • Aktuelt

  • Authors: Redaktionen
   Abstract: Indledning
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141357
    
 • Computerantropologi

  • Authors: Kristoffer Albris, Samantha Breslin
   Abstract: Computerantropologi indebærer anvendelsen af teknikker og metoder fra data- logi, datavidenskab og digitale metoder til dataindsamling og analyse. Compu- terantropologien komplementerer traditionelle antropologiske og etnografiske metoder samt analytisk og teoretisk tænkning inden for disciplinen. Selvom computerantropologi stadig er et gryende felt, rummer den et stort potentiale for at kombinere digital antropologi, digitale metoder og mere kvantitative traditi- oner i samfundsvidenskaberne. I denne artikel præsenterer vi en række cases, der viser forskellige tilgange til computerantropologi, med fokus på, hvordan datavidenskabelige metoder og teknikker kan kombineres med etnografiske metoder. Vi kommer ind på, hvordan online dataindsamling foregår, hvordan netværksvisualisering kan give overblik over ens felt, samt hvordan automati- seret indholdsanalyse kan udvide spektret for antropologiske analyse. Endelig diskuterer vi en række epistemologiske, metodiske og etiske udfordringer ved computerantropologi.
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141358
    
 • Når forandringens vinde blæser over det åbne land

  • Authors: Inge-Merethe Hougaard, Freja Marie Hegelund, Katrine Vintov
   Abstract: I lyset af den globale klima- og biodiversitetskrise er landbrugets rolle i landska- bet udfordret. I Danmark er det politisk besluttet, at 100.000 hektar lavbundsjord skal tages ud af landbrugsdrift, og nye naturforvaltningsprojekter er igangsat for at fremme biodiversiteten. Denne artikel undersøger, hvordan lokale landmænd forholder sig til de ændrede vilkår og den grønne omstilling af landbruget. Med udgangspunkt i feltarbejde i Skalsådalen det sydlige Himmerland undersøger artiklen, hvordan begrebet landmandsfrihed kommer til udtryk gennem fortæl- linger. Gennem en analyse af landmændenes fortællinger om landbrug, natur og landskab argumenterer artiklen for, at landmændene hævder deres berettigelse i det sociale og fysiske landskab gennem fortællinger på tre måder: ved at frem- stille landbruget som en del af dansk natur, ved at anfægte myndighederne og naturforvaltningsprojekternes vidensgrundlag og derigennem fremhæve deres 147 egen viden og ved at iscenesætte landbrugets udfoldelse i landskaberne som en løsning på samfundets udfordringer for klima og biodiversitet. På denne måde hævder landmændene en autonomi og selvbestemmelse gennem fortællinger og bruger fortællinger som en strategi til at vinde indflydelse i forhandlingen af landbrugets plads i fremtidens landskaber. Ved at påvise, hvordan landmænde- ne bruger fortællinger til at navigere i forandringer og udefrakommende krav i konteksten af den grønne omstilling, bidrager artiklen til den antropologiske forståelse af landmandsfrihed. I den aktuelle grønne omstilling af landbruget, der kræver (fri)villighed og samarbejde, afslører fortællingerne, at landmænd og myndigheder har divergerende forståelse af, hvad natur er. Denne divergens bør anerkendes og peger på et behov for yderligere dialog, hvis landskabets aktører skal samarbejde om den grønne omstilling.
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141360
    
 • Dobbelte bindinger

  • Authors: Olivia Norma Jørgensen
   Abstract: Baseret på forfatterens egen oplevelse som innovationsfondsstøttet er- hvervs-ph.d.-studerende stiller artiklen skarpt på de forventninger, en forsker mødes med, når flere interessenter med et beslutningsdygtigt mandat har hold- ninger til den forskning, der bedrives. Udfordringerne med det dobbelte tilhørs- forhold er en allerede kendt faktor i denne form for ph.d.-bevillinger. Artiklens fokus er ikke så meget på den dobbelte binding, som den erhvervs-ph.d.-stude- rende fanges i, som på hvordan splittelsen skaber et nulsumsspil, hvor læringen i de forskellige fællesskaber kun bliver halv. En splittelse, der i sidste ende får betydning for kvaliteten af den forskning, der leveres. Artiklen kommer ikke med en løsning på, hvordan dette nulsumsspil kan ændres, men argumenterer for, at vi som disciplin bør have en debat om, hvordan erhvervsforskning ændrer spillereglerne for humanistisk og socialvidenskabelig forskning.
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141362
    
 • Interviewsamtale: Medicinsk Antropologi

  • Authors: Henriette List, Perle Møhl, Dorthe Brogård Kristensen, Mette Nordahl Svendsen, Klaus Høyer
   Abstract: Interviewsamtale om medicinsk antropologi
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141359
    
 • Interviewsamtale: Om at bedrive forskning i et politiseret felt

  • Authors: Ninna Nyberg Sørensen, Mikkel Rytter, Tina Gudrun Jensen
   Abstract: Interviewsamtale: Om at bedrive forskning i et politiseret felt
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141363
    
 • Interviewsamtale: Pædagogisk Antropologi

  • Authors: Eva Gulløv, Cathrine Hasse, Gritt B. Nielsen, My Abrahamsen, Lærke Cecilie Anbert
   Abstract: Interviewsamtale om Pædagogisk Antropologi
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141364
    
 • Interviewsamtale: Livet er en proces af at lære, hvordan man lever

  • Authors: Annika Isfeldt, Tim Ingold
   Abstract: Interviewsamtale mellem Annika Isfeldt og Tim Ingold
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141365
    
 • Doktorens bord: Generation Carbon

  • Authors: Andy Lautrup
   Abstract: Doktorens bord: Generation Carbon
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141366
    
 • Doktorens bord: Det smarte hjem fra teknologiske vision til den levede
         hverdag

  • Authors: Line Kryger Aagaard
   Abstract: Doktorens bord: Det smarte hjem fra teknologiske vision til den levede hverdag
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141367
    
 • Doktorens bord: Lækkede kroppes (u)muligheder

  • Authors: Lise Ulrik Andreasen
   Abstract: Doktorens bord: Lækkede kroppes (u)muligheder
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141368
    
 • Doktorens bord: For the Love of the Living

  • Authors: Matti Weisdorf
   Abstract: Doktorens bord: For the Love of the Living
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141370
    
 • Hvordan kan vi leve som om kloden betød noget'

  • Authors: Cecilie Rubow
   Abstract: Cecilie Rubows tale ved Folkets Klimamarch 2022
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141361
    
 • Overdiagnostik som antropologisk forskningsfelt

  • Authors: Alexandra Brandt Ryborg Jønsson
   Abstract: Overdiagnostik som antropologisk forskningsfelt
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141371
    
 • Cecilie Rubow: Indendørsmenneskets natur

  • Authors: My Abrahamsen, Hannah Henckel
   Abstract: Anmeldelse af Cecilie Rubows 'Indendørsmenneskets natur'
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141372
    
 • Forfatterliste

  • Authors: Kristoffer Albris
   Abstract: Forfatterliste  
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141373
    
 • Danske resuméer

  • Authors: Stine Krøijer
   Abstract: Danske resuméer
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141374
    
 • English summaries

  • Authors: Stine Krøijer
   Abstract: English summaries
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141375
    
 • Gamle og kommende numre

  • Authors: Stine Krøijer
   Abstract: Gamle og kommende numre
   PubDate: 2023-10-17
   DOI: 10.7146/ta.vi87.141376
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.26.196.222
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.26.196.222
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-