A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Anthropologia integra
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1804-6657 - ISSN (Online) 1804-6665
Published by Masaryk University Homepage  [11 journals]
 • GROWTH: On-line aplikace pro funkční analýzu dat postnatálního růstu
         výšky postavy člověka

  • Authors: Ondřej Klíma, Martin Čuta, Lenka Polcerová, Pavel Zemčík, Anna Škultétyová, Dominik Černý, Miroslav Králík
   Pages: 7 - 17
   Abstract: Sledování individuálního růstu je v pediatrické praxi vyžadováno denně a často je doprovázeno potřebou podrobnějších analýz. Analýzu lidského růstu potřebují také sportovní antropologové a výzkumníci v oblasti biologie člověka. Přínosem by tedy byla pokročilá a zároveň snadno použitelná a bezplatná aplikace, která by pediatrům, auxologům a výzkumným pracovníkům v oblasti biologie člověka umožňovala provádět hloubkovou analýzu postnatálního růstu. Aplikace GROWTH byla vyvinuta na základě pochopení biologických procesů lidského růstu a matematických přístupů, které poskytují nejvhodnější model pro individuální (longitudinální) empirická data. Aplikace je navržena tak, aby ji bylo možné používat v každodenní pediatrické praxi. Poskytuje lékařům nástroje pro sledování růstu, předpovídání dosažené výšky a diagnostiku patologických růstových vzorců. Pokročilá analýza zahrnuje odhad časování hlavních růstových milníků. Současná verze je vyvrcholením několikastupňového vývoje aplikace a je založena na metodě FPCA (funkční analýza hlavních komponent) s numerickou optimalizací. Výstupní parametry jsou snadno použitelné a zobrazují se numericky i graficky.
   PubDate: 2021-12-15
   DOI: 10.5817/AI2021-2-7
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2021)
    
 • Vícedruhové zajímavosti a etnografie

  • Authors: Paride Bollettin
   Pages: 19 - 27
   Abstract: Příspěvek popisuje vznik vícedruhové etnografie jako formy znásobení zkušeností a popisů za hranicemi lidského druhu. Navzdory tomu, že definice vícedruhovosti je poměrně nedávná, autor v článku tvrdí, že zájem o začlenění jiných než lidských bytostí do etnografického úsilí se datuje již od počátku disciplíny. Příkladem tohoto zájmu je text The American Beaver and His Works (Americký bobr a jeho práce) napsaný roku 1868 Henrym Morganem, v němž autor tato zvířata účinně zařazuje do své etnografie. Článek pojednává o tom, že vícedruhový přístup může podpořit předefinování hlavních rysů etnografického výzkumu.
   PubDate: 2021-12-17
   DOI: 10.5817/AI2021-2-19
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2021)
    
 • Síla stisku ruky u sportovních gymnastek

  • Authors: Martin Čuta, Anna Vážná
   Pages: 29 - 33
   Abstract: Tělesný habitus sportovních gymnastek je dán náročností tohoto sportu. Sportovní gymnastky musí krom dalších charakteristik disponovat i silou v horních končetinách. V rámci naší práce jsme se soustředili na sílu stisku ruky, který je vhodným ukazatelem celkového stavu silových schopností svalstva. Tento ukazatel byl doplněn o měření tělesné výšky, hmotnosti a obvodů předloktí. V rámci výzkumu byly celkem změřeny tyto charakteristiky u 42 sportovních gymnastek, které byly porovnány dle věkového rozdělení s hodnotami 68 studentek. Vyhodnocení proběhlo u 40 gymnastek a 52 studentek. Rozdíl v síle stisku ruky gymnastek a kontrolní skupiny byl nalezen v případě první a druhé věkové kategorie. Rozdíl v tělesné výšce byl nalezen pouze ve třetí věkové kategorii. Bylo též zjištěno, že se tělesnou výškou v nižším věku sportovní gymnastky neodlišují, ale byla u nich pozorována zvýšená svalová síla horních končetin.
   PubDate: 2021-12-17
   DOI: 10.5817/AI2021-2-29
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2021)
    
 • Pokus o definíciu archetypálnej postavy šibala

  • Authors: Nikola Danišová
   Pages: 35 - 45
   Abstract: Na transžánrovo a transkultúrne pestrej vzorke starobylých textov (prednostne mýty a rozprávky) sa pokúsime predložiť systematickú rekognoskáciu šibalskej postavy: načrtnúť základný mytologicko-rozprávkový profil a cez to na základnej úrovni pojmovo uchopiť jej archetypálny význam. Ide o rekognoskačný výskum, počas ktorého sa budeme opierať o teórie bádateľov z medziodborovej oblasti komparatívnej mytológie a religionistiky (J. Campbell, J. Komorovský, K. Kerényi), kultúrnej i štrukturálnej antropológie (P. Radin, C. L. Strauss) a hlbinnej psychológie (C. G. Jung).
   PubDate: 2021-12-17
   DOI: 10.5817/AI2021-2-35
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2021)
    
 • Zdeněk Macháček (1925–potenciální ∞)

  • Authors: Václav Soukup
   First page: 47
   PubDate: 2021-12-17
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2021)
    
 • Poslední výroky známých (ne)smrtelných

  • Authors: Ivo Budil
   First page: 48
   PubDate: 2021-12-17
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2021)
    
 • Fíkové listy „cudnosti“ z doby
         křížových výprav

  • Authors: Eva Jozífková
   Pages: 48 - 49
   PubDate: 2021-12-17
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.225.8
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-