A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1904-7975 - ISSN (Online) 1604-3405
Published by Statsbiblioteket Homepage  [6 journals]
 • PRO som bro til en helhedsorienteret tilgang til patienter med
         hæmatologiske kræftformer - En kritisk perspektivering

  • Authors: Stine Thestrup Hansen, Mette Kjerholt
   Abstract: Introduktion Der er evidens for, at kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter forbedres, når Patientrapporterede Oplysninger (PRO) anvendes aktivt i kliniske konsultationer. PRO kan bidrage til en personcentreret og helhedsorienteret pleje og behandling samt understøtte at beslutninger træffes på et fælles grundlag.  Anvendelse af PRO har vundet indpas på danske hospitaler, men der mangler endnu viden om potentialet ved anvendelse af PRO i sygeplejefaglige konsultationer med hæmatologiske patienter, som har langvarige behandlings- og plejeforløb.   Studiet ”PRO i praksis” På den baggrund iværksatte Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital et multi-metode studie om PRO i praksis. Formålet med studiet var blandt andet, at undersøge om sygeplejerskers brug af PRO i praksis understøttede en helhedsorienteret tilgang til pleje og behandling af patienter diagnosticeret med kroniske hæmatologiske kræftformer. Studiet var et kvalitativt etnografisk studie som foregik fra 2016 til 2020. Analysen var inspireret af Habermas’ kritiske teori.   Resultater I alt blev 9 sygeplejersker observeret under deres konsultationer med patienter og efterfølgende interviewet. Studiet viste, at sygeplejerskerne oplevede informationerne som de fik via PRO-data understøttende for deres arbejde med pleje og behandling til patienterne. Sygeplejerskerne havde imidlertid ikke rammer og muligheder for at bruge PRO aktivt under konsultationerne i den tid der var til rådighed, idet sygeplejerskerne prioriterede tiden til drøftelse af blodprøvesvar og instrumentel medicinsk behandling.   Konklusion Det er stadig uvist om PRO kan fremme en personcentreret og helhedsorienteret sygepleje til patienter med hæmatologiske kroniske kræftformer, og om brugen af PRO kan indfries indenfor de aktuelle organisatoriske rammer og vilkår, som sygeplejen i en hospitalskontekst udøves i.
   PubDate: 2023-12-07
   DOI: 10.7146/tfss.v21i39.133812
   Issue No: Vol. 21, No. 39 (2023)
    
 • Exploring, describing, and mapping the constitutive elements of
         patient-reported outcomes (PROs) used in clinical practice

  • Authors: Jeppe Eriksen, Ann Bygholm, Pernille Bertelsen
   Abstract: Abstract Background: The functionality and purpose of patient-reported outcomes (PROs) have evolved as a result of their digitalisation and extended application in clinical practice. The diffusion of PROs on various organisational levels in different sectors and disease areas has further shaped their usage and construction. Thus, this paper identifies the main elements constituting a PRO in the context of clinical practice. The aim is to create a concept map (PRO Elements) grounded in the extant literature, translating, combining, and mediating different interpretations of PRO among stakeholders, to enhance users’ understanding and use of PROs with a particular focus on patient participation. Methods: The study is based on a systematic document analysis—a sub-study of an extensive scoping review (PubMed, Embase, CINAHL, Scopus) of PROs and patient participation in clinical practice. Results: The mapping of PRO reveals that, in clinical practice, a combination of eight main elements constitutes a PRO— validated questionnaire(s), developers, content, measures, mediation, respondents, data, and outcomes – forming the concept map called PRO Elements. Conclusion: The article provides an interdisciplinary mapping, presentation, and discussion of PROs’ constitutive elements, with an emphasis on patient participation. The holistic conceptualisation map illustrates various types of PROs that may prompt stakeholders to engage in discourse on the development, implementation, and evaluation of PROs to create more coherent and beneficial applications.
   PubDate: 2023-12-07
   DOI: 10.7146/tfss.v21i39.133818
   Issue No: Vol. 21, No. 39 (2023)
    
 • Eksistentiel og åndelig omsorg i post-sekulære kontekster

  • Authors: Ricko Nissen, Erik Falkø, Tobias Kvist Stripp, Niels Christian Hvidt
   Abstract: Forskning på tværs af sundhedsområder har vist, at eksistentiel og åndelig omsorg kan være til stor gavn for patienter. Det kan imidlertid være en udfordring at indarbejde denne omsorg i daglig praksis, ikke mindst i post-sekulære, multikulturelle og pluralistiske kontekster, som eksempelvis den danske. Formålet med dette integrative review var at lokalisere, evaluere og diskutere spørgeskemaer, som fokuserer på eksistentielle og ESR behov. Elleve spørgeskemaer blev inkluderet, evalueret og diskuteret, med fokus på religiøst/spirituelt/eksistentielt ordvalg og formuleringer, lokale kulturelle og pluralistiske kontekster, og i forhold til anvendelighed i et sekulært sundhedsvæsen. Artiklen fokuserer på faktorer, der bør adresseres ved implementeringen af spørgeskemaer om eksistentielle og ESR behov i forskellige kulturelle og sproglige kontekster. Derved bidrager den til den internationale udvikling, udveksling og implementering af viden og erfaringer om bedste praksis indenfor eksistentiel og åndelig omsorg i post-sekulære kontekster.
   PubDate: 2023-12-07
   DOI: 10.7146/tfss.v21i39.133822
   Issue No: Vol. 21, No. 39 (2023)
    
 • Etablering af fælles fodslag

  • Authors: Josephine Lyngh Steenberg, Trine Hørmann Thomsen, Marie Lynning, Sofie Olsgaard Bergien, Rolf Pringler Holm, Lasse Skovgaard
   Abstract: Brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel kan styrke patientinddragelsen og højne behandlingskvaliteten. Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan PRO bliver relevant og meningsfuldt at anvende for både personer med multipel sclerose (MS) og sundhedsprofessionelle. Undersøgelsen bestod af 1) et systematisk litteraturstudie, hvor eksisterende PRO-spørgeskemaer indenfor MS-området, og hvorvidt der har været inddraget patienter i udviklingen af dem, blev kortlagt2) en interviewundersøgelse, hvor personer med MS’ perspektiv på PRO blev undersøgt, 3) en workshop hvor sundhedsprofessionelles perspektiv på PRO blev undersøgt. Der er et øget behov for at inddrage personer med MS i udviklingen af PRO, hvis PRO skal være relevant for personer med MS samt fremme personcentrering i MS-behandlingen. For at PRO-spørgeskemaer bliver meningsfulde for både personer med MS og sundhedsprofessionelle at anvende, skal PRO kunne tilpasses den enkelte patient, da sygdomsforløbet og symptomprofilen for personer med MS kan variere meget. Imidlertid bør det overvejes om alle patienter har gavn af PRO. For at favne, hvad der for personer med MS er relevant at drøfte med en sundhedsprofessionel, bør PRO-spørgeskemaer omfatte neurologiske symptomer, kognitive funktionsnedsættelser, mental sundhed og velvære, egenomsorg og sociale udfordringer relateret til MS. Dog bør dette afstemmes ift. den sundhedsprofessionelles kompetencer, både for at den sundhedsprofessionelle oplever at kunne give evidente råd om symptomer og behandling, men også for at patienten modtager den bedst mulige behandling og vejledning. Desuden må PRO ikke være tidskrævende, hverken for de sundhedsprofessionelle at anvende eller for patienterne at udfylde. Imidlertid kan det diskuteres, hvorvidt det danske sundhedsvæsen rustet og organiseret til at inkorporerer et tiltag som PRO, som reflekterer både patienter og sundhedsprofessionelles ønsker og behov.
   PubDate: 2023-12-07
   DOI: 10.7146/tfss.v21i39.134015
   Issue No: Vol. 21, No. 39 (2023)
    
 • Undgå at digitale PRO-skemaer bidrager til ulighed

  • Authors: Amalie Søgaard Nielsen
   PubDate: 2023-12-07
   DOI: 10.7146/tfss.v21i39.133861
   Issue No: Vol. 21, No. 39 (2023)
    
 • Deltagelse med data'

  • Authors: Henriette Langstrup, Jeppe Eriksen, Marie Louise Tørring, Claus Bossen
   Abstract: At det er vigtigt for sundhedsvæsenet og for den enkelte behandler at vide, hvordan patienten har det, og hvilke problemer patienten oplever, er næppe en overraskelse for nogen. Det er jo blandt andet en af grundene til, at patienter og læger mødes ansigt til ansigt i konsultationen. Hvad der måske er mere overraskende er, hvor stor en praktisk udfordring det er for sundhedssystemet at indsamle patienternes oplevelser og inddrage deres behov og vurdering af egen sundhedstilstand i såvel kliniske som administrative beslutninger. For hvordan får man på systematisk og relevant vis viden om, hvad der betyder noget for den enkelte patient i et sundhedssystem, der er presset af personalemangel, stram økonomi og stigende forventninger' 
   PubDate: 2023-12-07
   DOI: 10.7146/tfss.v21i39.142188
   Issue No: Vol. 21, No. 39 (2023)
    
 • Global sundhed i dansk perspektiv

  • Authors: Lotte Buch Segal
   Abstract: Boganmeldelse af Konradsen og Meyrowitschs "Global Sundhed i Dansk Perspektiv" (2022) skrevet af Lotte Buch Segal.
   PubDate: 2023-12-07
   DOI: 10.7146/tfss.v21i39.142189
   Issue No: Vol. 21, No. 39 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.223.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ANTHROPOLOGY (Total: 398 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.223.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-