A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2 3        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
Showing 401 - 277 of 277 Journals sorted alphabetically
Revista de Geografia (Recife)     Open Access  
Revista de Geografia e Ordenamento do Território     Open Access  
Revista de Geografía Norte Grande     Open Access   (Followers: 1)
Revista de la Asociacion Geologica Argentina     Open Access  
Revista de Teledetección     Open Access  
Revista del Museo de La Plata     Open Access  
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros     Open Access  
Revista Eletrônica : Tempo - Técnica - Território / Eletronic Magazine : Time - Technique - Territory     Open Access  
Revista Espinhaço     Open Access  
Revista Estudios Hemisféricos y Polares     Open Access  
Revista Geama     Open Access  
Revista Geoaraguaia     Open Access  
Revista Geográfica de América Central     Open Access  
Revista Geonorte     Open Access  
Revista Interamericana de Ambiente y Turismo     Open Access  
Revista Intercontinental de Gestão Desportiva     Open Access  
Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana     Open Access  
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo     Open Access  
Revista Tamoios     Open Access  
Revista Tocantinense de Geografia     Open Access  
Revista Universitaria de Geografía     Open Access  
Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía     Open Access  
Revue archéologique du Centre de la France     Open Access   (Followers: 1)
Revue de géographie historique     Open Access   (Followers: 1)
RIEM : Revista Internacional de Estudios Migratorios     Open Access  
Rocznik Toruński     Open Access  
Rural & Urbano     Open Access  
San Francisco Estuary and Watershed Science     Open Access  
Sasdaya : Gadjah Mada Journal of Humanities     Open Access  
Saúde e Meio Ambiente : Revista Interdisciplinar     Open Access  
Scandinavistica Vilnensis     Open Access  
Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava. Geography Series     Open Access  
Scottish Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Scripta Nova : Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales     Open Access  
Sémata : Ciencias Sociais e Humanidades     Full-text available via subscription  
Seoul Journal of Korean Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Singapore Journal of Tropical Geography     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Social Dynamics: A journal of African studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Social Geography Discussions (SGD)     Open Access   (Followers: 7)
Sociedade & Natureza     Open Access  
South African Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
South African Journal of Geomatics     Open Access   (Followers: 2)
South Asian Diaspora     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South Australian Geographical Journal     Open Access  
Southeastern Europe     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Southeastern Geographer     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Southern African Journal of Environmental Education     Open Access  
Sport i Turystyka : Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe     Open Access  
Sriwijaya Journal of Environment     Open Access  
Standort - Zeitschrift für angewandte Geographie     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia     Open Access  
Studies in African Languages and Cultures     Open Access   (Followers: 1)
Technology and Technique of Typography     Open Access  
Tectonics     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Terra     Open Access  
Terra Brasilis     Open Access  
Terrae Incognitae     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Territoire en Mouvement     Open Access  
The Canadian Geographer/le Geographe Canadien     Hybrid Journal   (Followers: 8)
The Geographic Base     Open Access   (Followers: 7)
The Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 17)
The South Asianist     Open Access   (Followers: 2)
Third Pole: Journal of Geography Education     Open Access  
Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning     Open Access  
Tiempo y Espacio     Open Access  
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions of the Institute of British Geographers     Hybrid Journal   (Followers: 28)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Treballs de la Societat Catalana de Geografia     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turystyka Kulturowa     Open Access  
UD y la Geomática     Open Access  
UNM Geographic Journal     Open Access   (Followers: 1)
Urban Climate     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Urban Geography     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Urban History Review / Revue d'histoire urbaine     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Urban Research & Practice     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Vegueta : Anuario de la Facultad de Geografía e Historia     Open Access  
Visión Antataura     Open Access   (Followers: 6)
Water International     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Watershed Ecology and the Environment     Open Access  
Wellbeing, Space & Society     Open Access   (Followers: 4)
Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Załącznik Kulturoznawczy / Cultural Studies Appendix     Open Access  

  First | 1 2 3        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Barn : Forskning om barn og barndom i Norden
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2535-5449
Published by NTNU Homepage  [6 journals]
 • BARN 2, 2022

  • Authors: . .
   Abstract: .
   PubDate: 2022-08-29
   DOI: 10.5324/barn.v40i2.4956
   Issue No: Vol. 40, No. 2 (2022)
    
 • Innhold

  • Authors: . .
   Pages: 5 - 5
   Abstract: .
   PubDate: 2022-08-29
   Issue No: Vol. 40, No. 2 (2022)
    
 • Fra redaksjonen

  • Authors: Marit Ursin
   Pages: 7 - 10
   Abstract: .
   PubDate: 2022-08-29
   DOI: 10.5324/barn.v40i2.4957
   Issue No: Vol. 40, No. 2 (2022)
    
 • «Det var egentlig ikke lov, men det var artig!»

  • Authors: Ragnhild Norderhus, Gunilla Eide Isaksen, Maria Øksnes
   Pages: 11 - 24
   Abstract: Gjennom retrospektive intervju har vi fått innsikt i tre generasjoners minner om lek i barndommen i Norge. Vi undersøker hvordan tre ulike generasjoners beskrivelser av røff lek i barndommen endrer seg. Analysene viser at alle generasjonene har funnet rom for den røffe leken som de beskriver på kontinuumet farlig lek – skummel lek – lek som rampestreker. Denne nyanseringen kan bidra til økt forståelse for røff lek og spenninger mellom generasjoner, kontinuitet og endringer av deltakernes erfaringer av lek i barndomshistorisk perspektiv.
   PubDate: 2022-08-29
   Issue No: Vol. 40, No. 2 (2022)
    
 • Barns fiskevær

  • Authors: Siri Gerrard
   Pages: 25 - 40
   Abstract: Artikkelen handler om barn og deres utendørsaktiviteter i et nordnorsk fiskevær som jeg velger å kalle for Fiskeværet. Barna, dvs. fire jenter og fem gutter i åtte-tiårsalderen, gikk på en skole der elever fra flere trinn var samlet i en og samme klasse, noe som er vanlig på norske skoler der elevtallet er lite. Spørsmålet jeg stiller er hvordan barnas utendørsaktiviteter bidro til å konstruere sted og kjønn, og eventuelt om endringer i slike konstruksjoner har funnet sted. Datagrunnlaget består av barnas tegninger og korte tekster samt eget feltarbeid om hva barna gjorde utendørs i og etter skoletid og på turer de fortalte om. For å avdekke endringer er også data fra tidligere
   feltarbeid i Fiskeværet og samtaler med voksne anvendt i analysen. Teoretisk bygger artikkelen på geografiske og antropologiske studier av barns steder, sosiologiske studier av barns kjønnsdelte
   arbeid i kystsamfunn på 1970- og 1980-tallet samt friluftforskeres tekster om barns naturbruk.
   Funnene viser at jenter og gutter tegnet og skrev om de samme lokalitetene og aktivitetene, men
   la vekt på ulike forhold. Jenter la mer vekt på mennesker og relasjoner, mens gutter var mer opptatt
   av tekniske ting og redskaper. Både gutter og jenter inkluderte flere lokaliteter i nabolaget og
   oppfattet derved Fiskeværet som noe mer enn den konsentrerte bebyggelsen vi ofte forbinder
   med et fiskevær.
   PubDate: 2022-08-29
   DOI: 10.5324/barn.v40i2.4960
   Issue No: Vol. 40, No. 2 (2022)
    
 • At udforske leg i skolen i et økologisk perspektiv

  • Authors: Helle Marie Skovbjerg, Hanne Hede Jørgensen, Anne-Lene Sand Sand
   Pages: 41 - 56
   Abstract: Med afsæt i et design-based research projekt og længerevarende observationer af børns leg i skolen udvikler denne artikel begrebet om legeorden og et økologisk forståelsesperspektiv, der ser samspil, sammenhæng og helhedsorientering som centrale værdier for blikket på leg i skolen. Gennem konkrete empiriske nedslag viser artiklen, hvordan leg i skolen etableres og vedligeholdes,
   og hvordan skolens samspil er med leg. Med afsæt i eksisterende forskning forholder artiklen sig kritisk over for tendensen til at tildele leg en sekundær betydning i skolen eller anvende leg som et middel til læring. Artiklen sættes i forbindelse med eksisterende legeteori, men adskiller sig samtidig ved at videreudvikle begrebet om legeorden gennem empirisk arbejde, der gør det muligt at se  helhedsorienteret på, hvordan leg i skolen kan sammentænkes. I takt med at pædagoger arbejder i skolen og i undervisning, og SFO varetager indskolingsopgaver, understreger artiklens forfattere, at leg skal tildeles en anerkendelsesværdig plads i praksis og teori.
   PubDate: 2022-08-29
   DOI: 10.5324/barn.v40i2.4961
   Issue No: Vol. 40, No. 2 (2022)
    
 • Legeværksteder i overgangen fra børnehave til skole

  • Authors: Anette Boye Koch, Ane Bjerre Odgaard, Helle Marie Skovbjerg
   Pages: 57 - 70
   Abstract: Succeskriteriet for en vellykket skolestart er, at alle børn oplever trivsel i skolen og finder motivation for at deltage engageret i skolens aktiviteter. Med afsæt i et empirisk studie af 95 kommende skolebørns og 12 dagtilbudspædagogers deltagelse i fem legeværksteder på den lokale skole viser artiklen, hvordan børn i deres møde med skolens forventninger handler, udveksler og tager del i de rammesatte konstruktionslege – og derigennem aktivt skaber relationer og trivsel. Artiklen argumenterer gennem deltagelsesteori og klassisk antropologisk teori om social udveksling for, at børn kan mødes som aktører og skolestart anskues som en bestyrkende begivenhed. Indsigterne viser nødvendigheden af, at professionelle har blik for børns sociale udvekslings- og deltagelsesstrategier med henblik på at støtte dem i skiftet fra børnehave til skole ud fra en bred forståelse af ’passende’ deltagelse.
   PubDate: 2022-08-29
   DOI: 10.5324/barn.v40i2.4963
   Issue No: Vol. 40, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.239.173.144
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-