A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Technology and Technique of Typography
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2077-7264
Published by National Technical University of Ukraine Homepage  [7 journals]
 • Вплив параметрів друкувальних
         елементів форм інтагліодруку, отриманих
         прямим лазерним гравіюванням, на
         графічну та градаційну точність
         відбитків

  • Authors: Тетяна Юріївна Киричок, Олена Володимирівна Коротенко, Володимир Анатолійович Баглай
   Pages: 4 - 15
   Abstract: Визначення якості відтворення гравійованих штрихів та виявлення зaкономiрностей формувaння фaрбового шaру тa його зaлежностей вiд параметрів друкарських форм, виготовлених за технологією DLE, є aктуaльним нaуково-технiчним зaвдaнням, вирішення якого забезпечить надання певних наукових рекомендацій щодо технологічного процесу виготовлення DLE форм. Тому метою дослідження було встановити взаємозв'язок якості відтворення запроектованого профілю гравійованих штрихів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням з подальшим нанесенням захисного покриття нітриду хрому напиленням, та графічної та градаційної точності відбитків інтагліодруку, виготовлених із застосуванням цих форм. Для досягнення цієї мети була виготовлена модельна форма із вигравійованими друкарськими елементами заданих геометричних параметрів, віддруковані зразки та проведено дослідження впливу різної геометрії та співвідношення сторін поперечних профілів на якість відтворення штрихів на ві...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.258285
    
 • Аналіз факторів впливу на якість
         виготовлення гнучких паковань глибоким
         способом друку

  • Authors: Олександра Павлівна Сфікова, Ольга Іларіонівна Хмілярчук
   Pages: 16 - 26
   Abstract: Якість гнучких паковань є загальним поняттям, що складається з двох видів сукупних елементів. Перший вид — це те, що оцінюється візуально, а другий — те, що стосується фізико-хімічних властивостей матеріалу. До першого виду відносяться такі параметри як: якісне відтворення елементів (без спотворень та сторонніх елементів), відповідність оригінал-макету (розташування фотоміток та інших елементів дизайну в потрібному місці, відповідність геометричних розмірів, читабельність, зчитуваність штрих-кодів та QR-кодів, відповідність кольорів). До другого виду відносяться параметри: міцність до стирання, скручування та розшарування (адгезійна стійкість фарби до плівки, клею до ламінату), бар’єрні властивості (в тих структурах, де вони необхідні), відсутність залишкових розчинників в шарах паковання (неприємних запахів), відповідність паковання вимогам клієнта та технологічним вимогам їх устаткування (коефіцієнт ковзання, рівнотовщинність матеріалів), відповідність системам якості (ISO 9001). Одним...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.251127
    
 • Роль та місце галузевих
         науково-дослідних лабораторій у
         прогресі матеріального виробництва (на
         прикладі галузевої науково-дослідної
         лабораторії алмазного інструмента при
         Українському поліграфічному інституті
         ім. Івана Федорова)

  • Authors: Олександр Валерійович Мельников, Яків Олександрович Шахбазов, Едуард Павлович Семенюк
   Pages: 27 - 52
   Abstract: Сучасний науково-технічний прогрес відбувається в умовах науково-технічної революції, яка є складним соціально-економічним явищем, що викликає зміни всіх елементів і факторів матеріального виробництва, втілюючи безпосередню взаємодію науки, техніки та виробництва у системі: наука виробництво споживання. Однією з базових умов соціально-економічного розвитку країни сьогодні визнано підтримку інновацій, тому форми виконання наукових досліджень та розробок, вивчення досвіду попередників, що до того ж дуже часто зберігає актуальність і нині, є важливою передумовою подальшого інноваційного розвитку нашої країни. Відомо, що ідеї, які виникли у безпосередній близькості до сьогоднішнього дня історії науки та техніки, знайомі нам не завжди в повному обсязі. Далі в міру заглиблення в минуле рівень поінформованості зростає. Десь на глибині кількох десятиліть починається зона малої інформованості про технічний досвід минулого. Тому немає нічого дивного, що сьогоднішні фахівці зазв&#...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.253856
    
 • Дослідження процесу оздоблення та
         захисту паковань друкарськими лаками з
         ароматизованими та люмінесцентними
         домішками

  • Authors: Михайло Огірко
   Pages: 53 - 62
   Abstract: Сучасне паковання повинно не тільки забезпечувати тривале зберігання товару, але й надійно захищати товар від підробки, механічних пошкоджень і забруднень, бути привабливим для споживача, відповідати вимогам і специфічним уподобанням покупців. Тому вибір технологічного процесу оздоблення пакувальної продукції є відповідальним етапом виробництва, на який впливає ряд факторів, зокрема вид паковання, його конструкція та призначення, фізико-механічні характеристики матеріалів, їх бар’єрні властивості. Оскільки ринок пакувальних матеріалів, зокрема картонів дуже різноманітний, важливими є пошуки нових методів оздоблення паковань та їх захисту від підробки поліграфічними технологіями. Це вимагає глибоких досліджень топографії та внутрішньої структури адгезивів (поліграфічних фарб, лаків, клеів тощо) і субстратів, адже від них в значній мірі залежить якість надрукованого зображення та експлуатаційні характеристики паковань. За допомогою електронної мікроскопії досліk...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.258286
    
 • Підвищення якості робочих поверхонь
         самозмащувальних композитних деталей
         друкарської техніки тонким ельборовим
         шліфуванням

  • Authors: Тетяна Анатоліївна Роїк, Олег Анатолійович Гавриш, Юлія Юріївна Віцюк, Андрій Олександрович Бровкин
   Pages: 63 - 78
   Abstract: Стаття присвячена встановленню впливу технологічних режимів ельборового шліфування на параметри якості циліндричних контактних поверхонь самозмащувальних антифрикційних композитних деталей на основі відновлених промислових шліфувальних відходів високолегованої сталі 8Х4В2МФС2 з домішками твердого мастила CaF2, що призначені для оснащення вузлів офсетних, друкарських, формних циліндрів друкарської техніки. Встановлено, що при плоскому, круглому внутрішньому та зовнішньому ельборовому шліфуванні поверхонь нових самозмащувальних антифрикційних композитів системи шліфувальні відходи сталі 8Х4В2МФС2−CaF2 на параметр шорсткості поверхні Ra чинять суттєвий вплив зернистість кругу та матеріал зв’язки. Водночас забезпечення мінімальних величин параметру Ra робочих поверхонь досягається із застосуванням дрібнозернистого (М7−М28) інструменту на еластичних зв’язках (бакелітна, бакелітно-гумова). Аналіз впливу технологічних параметрів тонкої обробки робочих поверхонь при кр...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.253914
    
 • Дослідження особливостей застосування
         клейового апарата лінії для
         виготовлення півжорстких обкладинок

  • Authors: Олександр Олександрович Палюх, Євгеній Андрійович Дзядик, Віталій Олександрович Воробей, Дмитро Олександрович Палюх
   Pages: 79 - 94
   Abstract: Досліджено технологічний процес виготовлення півжорстких обкладинок на фальцювально-склеювальній лінії, особливості якого полягають у дискретній непропорційній роботі живильної секції клейового апарату через непропорційні відмінності геометричних розмірів конструктивних деталей обкладинок. Встановлено чинники впливу на процес нанесення клею на конструктивні деталі півжорстких обкладинок — різних за контурною геометрією крайок і клапанів, який передбачає створення мінімального за товщиною, з точки зору ресурсоощадності, клейового шару, але достатнього для отримання міцної цілісної композитної структури. За результатами аналізу проведених досліджень сформульовано рекомендації з налаштування системи управління клейовим апаратом фальцювально-склеювальної лінії, що має забезпечити стабільне дотримання розмірного показника товщини нанесеного клею на клапани обкладинок, за умови природної зміни швидкості лінії від початково-налагоджувальної до продук...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.261117
    
 • Створення та використання динамічних
         масок при розробці тривимірних моделей
         для мобільних ігор

  • Authors: Нонна Євгеніївна Кулішова, Дмитро Романович Зуєвський
   Pages: 95 - 102
   Abstract: Розглянуто задачу створення тривимірних моделей для ігрових мобільних додатків. Зокрема, розв’язується завдання створення текстури поверхні, яка швидко змінює свої властивості. Запропоновано використовувати так звані динамічні маски для текстурування поверхонь, зміну яких користувач спостерігає в режимі реального часу, або в інтерактивному режимі змінює їх власноруч. В роботі наведено теоретичні положення, згідно яких зображення текстури можна розглядати як динамічний процес у певному стані. Окремі компоненти процесу — шари текстури із власними законами розподілу яскравості пікселів та зміни параметрів цих розподілів — забезпечують можливість комбінування для моделювання складних поверхневих ефектів. Розглянуто основні етапи процесу створення динамічної багатошарової текстури. За дослідженою методикою створено динамічні маски для ігрового мобільного додатку. Доведено ефективність підходу для зниження обсягу даних, що описують тривимірну модель, та кількос...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.247639
    
 • Фактори впливу на якість текстових
         квестів

  • Authors: Розалія Анатоліївна Хохлова, Катерина Сергіївна Горбачова, Олена Миколаївна Шульженко
   Pages: 103 - 114
   Abstract: В цій роботі наведено результати дослідження сучасного стану технологій виготовлення текстових квестів або, як їх ще називають, сюжетних видань. Проаналізовано складові текстових квестів, що впливають на цілісне сприйняття видання. Наведені тенденції відображають стрімку популяризацію такого роду мультимедійних видань в різноманітних сферах діяльності впродовж останніх років, зокрема в освітній діяльності та цифрових медіа. Тому дослідження факторів впливу на якість сюжетних мультимедійних видань є перспективним та актуальним. Проведений аналіз патентної інформації за останні десять років виявив сталий розвиток сучасних технологій, методів та апаратно-програмних засобів для виготовлення сюжетних мультимедійних видань. У динаміці патентування стрімке зростання відзначено у 2020 р, що підтверджується великою кількістю виданих патентів в США, Китаї, Японії та Південній Кореї. Як передумову такого росту, можна вважати глобальну епідеміологічну ситуацію у світі. Найбіл...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.254523
    
 • Формулювання дослідницької проблеми та
         гіпотез у наукових статтях у галузі
         соціальних комунікацій

  • Authors: Світлана Борисівна Фіялка
   Pages: 115 - 123
   Abstract: У вітчизняній практиці оприлюднення результатів емпіричних наукових досліджень, на відміну від світового публікаційного досвіду, ще досі не сформувалася традиція формулювати дослідницьку проблему й гіпотези. Однак саме їх виокремлення дає можливість упорядкувати науковий пошук, оскільки є дороговказом для планування дослідження й аналізу даних. З огляду на це актуалізується потреба узагальнити вимоги до формулювань дослідницьких проблем і гіпотез, зокрема в царині соціальнокомунікаційної науки. Дослідницька проблема — це, насамперед, предмет наукових суперечок, прогалина в наукових знаннях, яку прагне вирішити дослідник з огляду на потреби науки і практики, сферу своїх наукових інтересів і наявність відповідних ресурсів. Коректно сформульована дослідницька проблема доводить читачеві важливість досліджуваної теми, зосереджує його увагу, уписує тему в ширший науковий контекст. Вибір дослідницьких проблем має базуватися на критеріях досліджуваності, практичної пl...
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.227612
    
 • Освіта — скарб; праця — ключ до нього (до
         ювілею Олени Михайлівни Величко)

  • Authors: Колектив НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського
   Pages: 124 - 126
   Abstract: Привітання з ювілеєм професора, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, багаторічної завідувачки кафедри репрографії, заступника головного редактора, одну з фундаторів збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» та міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського Олени Михайлівни Величко
   PubDate: 2021-12-27
   DOI: 10.20535/2077-7264.4(74).2021.254515
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.223.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.223.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-