A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1133-2190 - ISSN (Online) 2014-0037
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Més enllà del 92: una nota dels editors

  • Authors: Valerià Paül, Joan Alberich
   PubDate: 2022-11-08
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La nova identitat de la Geografia rural catalana Rosa Cerarols; Joan
         Nogué [ed.] (2022). L’altre món rural. Reflexions i experiències de
         la nova ruralitat. Manresa: Tigre de Paper, 438 p. ISBN: 978-84-18705-28-1
         

  • Authors: Valerià Paül
   Abstract: -
   PubDate: 2022-11-08
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La insularitat descolonitzada: l’estigmatització de la imatge
         d’Eivissa al cinema (1960-2020)

  • Authors: Hugo Capellà i Miternique
   Abstract: La construcció territorial del concepte d’insularitat fou una de les primeres formes de dominació abans de l’arribada del revisionisme postcolonial centrat en la introducció del concepte complex d’arxipèlag. Malgrat tot, les insularitats encara avui segueixen en bona part sotmeses a imatges externes imposades. El present article analitza, a partir de la rica filmografia disponible els darrers 60 anys a l’illa d’Eivissa, la imposició progressiva d’una estigmatització territorial externa damunt d’una insularitat pròpia negada. La construcció de la imatge d’Eivissa des del cinema ha tingut una projecció sobre la seva identitat col·lectiva, basada en la negació transversal de la seva insularitat sota l’estigmatització de diferents estereotips i un discurs exemplificatiu moralitzador. La mateixa consideració metodològica de la filmografia com a instrument d’anàlisi acadèmica per demostrar l’estigmatització insular respon alhora a la visió postcolonial creada des de l’arxipèlag insular.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Readiness for Developing Rural Tourism in Egypt: An Overall Assessment and
         Three Case-Studies

  • Authors: Salah Abd El-Gaber Eisa
   Abstract: Títol: La disposició per desenvolupar turisme rural a Egipte: una avaluació general i tres casos d’estudiAquest article explora la disposició per al desenvolupament del turisme rural a Egipte. Després de conceptualitzar el turisme rural, s’ofereixen les consideracions metodològiques necessàries relatives al mesurament de la disposició per al desenvolupament turístic rural i la seva aplicació a Egipte. La part central de l’article exposa els resultats obtinguts en dos apartats: una valoració quantitativa global aplicada a les governacions del país i tres estudis de cas específics diferents, analitzats qualitativament mitjançant treball de camp. Es conclou que la disposició per al desenvolupament turístic rural és territorialment desigual. La recerca també mostra que existeixen potencialitats i oportunitats rellevants, però, alhora, debilitats com ara els cicles d’inestabilitat política i inseguretat. L’article permet debatre els mateixos conceptes d’‘espais rurals’ i ‘turisme rural’ aplicats al cas específic d’Egipte.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Objectivities and Subjectivities in Geographical Research: A Philosophical
         Inquiry into Methods

  • Authors: Scott William Hoefle
   Abstract: Títol: Objectivitats i subjectivitats en la recerca geogràfica: una investigació filosòfica sobre mètodes
   Les qüestions epistemològiques i ontològiques estan interrelacionades en l’àmplia investigació filosòfica sobre mètodes d’investigació. En primer lloc, es mostra que les diferents perspectives teòriques sobre l’objectivitat i la subjectivitat en els mètodes de recerca són part de (i són parcials a) tres grans tradicions nacionals en la filosofia occidental. Tot seguit, es presenta una seqüència de debats en les ciències socials lligant l’epistemologia i els mètodes amb paradigmes i sintagmes científics en discòrdia d’ençà finals del segle xix. Posteriorment, es debaten crítiques específiques dirigides a la recerca etnogràfica i rural com a casos extrems de la dissonància existent entre l’investigador i la recerca. Finalment, s’ofereix un model general de caracterització del jo investigador que explicita possibles biaixos perquè es puguin adoptar estratègies per gestionar-los. En darrer lloc, aquest model és debatut en relació amb aspectes de subjectivitat que han sorgit en la mateixa recerca de l’autor en zones costaneres de l’estat de Rio de Janeiro d’ençà mitjan de la dècada de 1980, durant un període de considerable metamorfosi epistemològica en la perspectiva de l’ecologia política que ha guiat les seves recerques en aquesta zona.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La mobilitat personal a Barcelona durant la crisi sanitària de la
         covid-19: anàlisi a tres escales

  • Authors: Jordi Martín i Oriol
   Abstract: A través de la monitorització de la telefonia mòbil de febrer a setembre de 2020, s’analitzen els efectes en la mobilitat personal de la pandèmia produïda per la covid-19 a Barcelona a tres escales: l’àmbit del sistema integrat de mobilitat metropolitana, l’àrea metropolitana definida administrativament i el municipi de la capital. Des d’un punt de vista temporal, es diferencia entre quatre períodes: els dies previs a l’estat d’alarma, l’estat d’alarma, el desconfinament i l’anomenada “nova normalitat”. D’una banda, s’analitzen les dades relatives als viatges (nombre total i distàncies recorregudes); de l’altra, a les persones, en concret nombre de viatges per persona i dia. Els resultats demostren que la mobilitat s’ha reduït de forma general amb l’estat d’alarma, per tornar-se a recuperar després. Tanmateix, s’evidencia que aquesta reducció no ha estat igual arreu, en funció de factors com ara els nivells de renda o l’extensió del teletreball.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • El paisatge del passat a través de topònims urbans valencians
         actuals

  • Authors: Joan Carles Membrado-Tena
   Abstract: En aquest article s’analitzen topònims de ciutats actuals (de més de 20.000 habitants) del País Valencià. Per a l’anàlisi toponímica la lingüística és ben necessària, però aquesta ha de ser complementada per l’observació dels trets del paisatge, que és crucial a l’hora de trobar o triar l’origen més plausible d’un topònim, especialment si és opac. Els topònims del passat s’interpreten en aquest article des de dues perspectives: l’observació dels trets del paisatge, d’una banda, i la filologia, de l’altra. Aquesta anàlisi multimètode proporciona resultats més fiables. Els principals resultats revelen que els noms prellatins de ciutats valencianes actuals deriven de trets naturals del paisatge, mentre que els noms llatins i posteriors es refereixen principalment a trets culturals del paisatge. Els topònims són una de les fonts més valuoses per a explicar les preocupacions de la societat del passat.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Conflictes, gestió de l’aigua i mediació ambiental: el
         sistema Siurana-Riudecanyes

  • Authors: Albert Santasusagna Riu, Joaquim Farguell Pérez, Xavier Villalba Cotado
   Abstract: Els conflictes ambientals a escala local i territorial proliferen en el marc d’una societat que reclama una major participació en la presa de decisions. L’aigua, com a bé comú i essencial, incideix plenament en aquesta qüestió quan se n’analitzen els efectes més controvertits des del punt de vista de la seva qualitat, planificació i gestió. Els conflictes de l’aigua són nombrosos a Europa i la seva presència és evident a diverses escales i espais. En aquest article es duu a terme una anàlisi d’un cas paradigmàtic a Catalunya: la gestió dels recursos hídrics del riu Siurana. Se’n valora l’origen, els actors principals, el desenvolupament i el desenllaç. Es constata que la complexitat de cada cas exigeix una aproximació específica i sectorial, i que la mediació ambiental pot resultar útil en determinats àmbits, sempre i quan hi hagi una predisposició i una voluntat real de resolució del conflicte.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La construcción de las Cataratas del Iguazú como paisaje argentino y su
         incorporación en la escena global

  • Authors: Perla Zusman
   Abstract: Títol: La construcció de les Cascades de l’Iguaçú com a paisatge argentí i la seva incorporació a l’escena globalL’article té com a objectiu aproximar-se al procés de construcció de les Cascades de l’Iguaçú com a paisatge. Aquest procés és abordat en dos períodes diferenciats. El primer s’estén entre la fi del conflicte Misiones/Palmas entre Argentina i Brasil (1895) i la proposta de disseny d’un Parc Nacional de Carlos Thays (1912). Les exploracions, els aixecaments pictogràfics i cartogràfics, la definició de punts de vista i les adequacions a l’ordenació espacial van participar de la configuració d’aquest paisatge argentí. El segon període s’estén entre la designació de les Cascades de l’Iguazú com Patrimoni Mundial (1984) i les repercussions de la seva declaració com una de les set Meravelles del Món Natural (2011). Aquest context va suposar el desenvolupament d’estratègies de visualització i canvis de punt de vista per les quals s’incorporen al mercat turístic global.
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.197.198.214
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-