A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2 3        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> GEOGRAPHY (Total: 493 journals)
Showing 401 - 277 of 277 Journals sorted alphabetically
Revista de Geografia (Recife)     Open Access  
Revista de Geografia e Ordenamento do Território     Open Access  
Revista de Geografía Norte Grande     Open Access   (Followers: 1)
Revista de la Asociacion Geologica Argentina     Open Access  
Revista de Teledetección     Open Access  
Revista del Museo de La Plata     Open Access  
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros     Open Access  
Revista Eletrônica : Tempo - Técnica - Território / Eletronic Magazine : Time - Technique - Territory     Open Access  
Revista Espinhaço     Open Access  
Revista Estudios Hemisféricos y Polares     Open Access  
Revista Geama     Open Access  
Revista Geoaraguaia     Open Access  
Revista Geográfica de América Central     Open Access  
Revista Geonorte     Open Access  
Revista Interamericana de Ambiente y Turismo     Open Access  
Revista Intercontinental de Gestão Desportiva     Open Access  
Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana     Open Access  
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo     Open Access  
Revista Tamoios     Open Access  
Revista Tocantinense de Geografia     Open Access  
Revista Universitaria de Geografía     Open Access  
Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía     Open Access  
Revue archéologique du Centre de la France     Open Access   (Followers: 1)
Revue de géographie historique     Open Access   (Followers: 1)
RIEM : Revista Internacional de Estudios Migratorios     Open Access  
Rocznik Toruński     Open Access  
Rural & Urbano     Open Access  
San Francisco Estuary and Watershed Science     Open Access  
Sasdaya : Gadjah Mada Journal of Humanities     Open Access  
Saúde e Meio Ambiente : Revista Interdisciplinar     Open Access  
Scandinavistica Vilnensis     Open Access  
Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava. Geography Series     Open Access  
Scottish Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Scripta Nova : Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales     Open Access  
Sémata : Ciencias Sociais e Humanidades     Full-text available via subscription  
Seoul Journal of Korean Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Singapore Journal of Tropical Geography     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Social Dynamics: A journal of African studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Social Geography Discussions (SGD)     Open Access   (Followers: 7)
Sociedade & Natureza     Open Access  
South African Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
South African Journal of Geomatics     Open Access   (Followers: 2)
South Asian Diaspora     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South Australian Geographical Journal     Open Access  
Southeastern Europe     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Southeastern Geographer     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Southern African Journal of Environmental Education     Open Access  
Sport i Turystyka : Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe     Open Access  
Sriwijaya Journal of Environment     Open Access  
Standort - Zeitschrift für angewandte Geographie     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia     Open Access  
Studies in African Languages and Cultures     Open Access   (Followers: 1)
Technology and Technique of Typography     Open Access  
Tectonics     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Terra     Open Access  
Terra Brasilis     Open Access  
Terrae Incognitae     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Territoire en Mouvement     Open Access  
The Canadian Geographer/le Geographe Canadien     Hybrid Journal   (Followers: 8)
The Geographic Base     Open Access   (Followers: 9)
The Geographical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 17)
The South Asianist     Open Access   (Followers: 2)
Third Pole: Journal of Geography Education     Open Access  
Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning     Open Access  
Tiempo y Espacio     Open Access  
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions of the Institute of British Geographers     Hybrid Journal   (Followers: 28)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Treballs de la Societat Catalana de Geografia     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turystyka Kulturowa     Open Access  
UD y la Geomática     Open Access  
UNM Geographic Journal     Open Access   (Followers: 1)
Urban Climate     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Urban Geography     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Urban History Review / Revue d'histoire urbaine     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Urban Research & Practice     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Vegueta : Anuario de la Facultad de Geografía e Historia     Open Access  
Visión Antataura     Open Access   (Followers: 6)
Water International     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Watershed Ecology and the Environment     Open Access  
Wellbeing, Space & Society     Open Access   (Followers: 3)
Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Załącznik Kulturoznawczy / Cultural Studies Appendix     Open Access  

  First | 1 2 3        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1133-2190 - ISSN (Online) 2014-0037
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Immigració i acceleració demogràfica a l’àrea
         metropolitana de Barcelona

  • Authors: Osama Damoun, Jordi Bayona-i-Carrasco, Andreu Domingo
   Abstract: La metròpoli barcelonina ha experimentat importants transformacions urbanes i socioeconòmiques les últimes dècades, que han tingut un paper preeminent les mutacions en la composició sociodemogràfica de la població metropolitana. Com a conseqüència, es dibuixa una nova realitat demogràfica amb l’emergència de dos fenòmens: d’una banda, el progressiu envelliment de la població i, de l’altra, dues onades d’immigració internacional fruit de la globalització dels fluxos migratoris. La conjunció d’ambdós fenòmens desemboca en un canvi demogràfic cada cop més accelerat, especialment en el context de la segona de les onades mencionades, d’especial intensitat, fins a l’arribada de la crisi de la COVID-19. Per mesurar aquests canvis i el seu impacte territorial, s’analitza la velocitat de la renovació poblacional a l’àrea metropolitana de Barcelona a escala inframunicipal amb dades del Registre continu de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), apostant per dues mesures per quantificar aquesta acceleració demogràfica: una taxa de renovació poblacional i el pes de les migracions sobre aquesta renovació calculada a partir dels dos components del creixement demogràfic.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La Xina d’Eduard Toda

  • Authors: Dolors Folch
   Abstract: L’objectiu d’aquest article sobre Eduard Toda i la Xina és entendre què hi va veure i com el va impactar, quina idea se’n va fer i en què es va ocupar quan, de 1876 a 1882, sent molt jove, va passar sis anys a la Xina com a funcionari diplomàtic de l’Estat espanyol. Alhora, es persegueix explorar quina va ser la imatge de la Xina que va transmetre amb els seus articles, conferències i llibres en tornar a Catalunya el 1883. La figura d’Eduard Toda compta amb una amplíssima bibliografia, però no hi ha cap estudi centrat de forma global en la seva experiència xinesa.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Intercultural Mediation for the Roma Communities: The Belgian Healthcare
         Case

  • Authors: Anna Marí Bueno
   Abstract: Títol: Mediació intercultural per a les comunitats romanís: el cas de la sanitat belgaAquest article descriu la realitat dels romanís a Bèlgica, la minoria ètnica més gran i discriminada d’Europa. A més, s’hi discuteixen les implicacions de la seva integració, i com aquest procés es relaciona amb la seva identitat. Una de les principals eines d’integració estudiades són els mediadors interculturals com a nexe entre les comunitats romanís i la societat no-romaní. Aquest article pretén analitzar des d‘una visió interdisciplinària les característiques de la sanitat belga per a la població romaní, i se centra en el paper dels mediadors interculturals. La recerca consta de tres entrevistes amb mediadors interculturals per explicar la realitat de les comunitats romanís. Aquestes entrevistes tenen l’objectiu de corroborar els resultats obtinguts a través de la revisió de la literatura. A més, es proporciona una sèrie de recomanacions rellevants a les autoritats belgues. La investigació reconeix la manca d’informació de primera mà de les comunitats romaní, i alenta que altres investigadors escoltin la seva veu.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca (Perú): un estudio de caso
         de Geografia cultural

  • Authors: Nathalia Quintero Castro
   Abstract: Títol: La Xarxa de Biblioteques Rurals de Cajamarca (Perú): un estudi de cas de Geografia culturalLa Xarxa de Biblioteques Rurals de Cajamarca, al Perú, és el nínxol ambiental i paisatgístic que configura una altra forma de veure la Geografia, fonamentada en l’enllaç espiritual de tots els éssers amb la natura. Reconèixer unes altres concepcions sobre la interacció naturalesa-cultura permet al camp de la Geografia ampliar tant el seu horitzó disciplinar com el seu lloc en la reflexió pràctica i experiencial de l’espai. L’article s’estructura en diversos apartats. En primer lloc, es mostren els referents contextuals i geogràfics del cas d’estudi. En segon lloc, s’exposa el marc teòric, que ofereix els trets principals de dues ontologies diferents: l’ontologia d’Occident i l’ontologia o cosmovivència andina. En tercer lloc, es detalla la descripció de les fonts i dels mètodes emprats en la investigació. Finalment, s’exposen les conclusions com a resum i síntesi dels resultats obtinguts.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Gegantisme turístic i nanisme urbanístic a les Illes Balears

  • Authors: Onofre Rullan i Salamanca
   Abstract: La condició insular té múltiples conseqüències tant sobre la biogeografia com sobre les activitats humanes que es desenvolupen a les illes. Des de la biogeografia sovint es parla de nanisme i gegantisme per referir-se a alguns d’aquests tipus d’efectes. Al seu torn, les conseqüències territorials, matisadament, es poden veure també reflectides en les activitats econòmiques i en el grau d’expansió urbanística. Centrant l’anàlisi a les Illes Balears, però contextualitzant-la a la Mediterrània Occidental europea, es conclou que el gigantisme i el nanisme poden servir per a un relat metafòric del fort creixement turístic balear i del seu més reduït creixement urbanístic, respectivament.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • A política viaria e ferroviaria da Xunta de Galiza (2005-2022): moito
         ruído e pouca mobilidade

  • Authors: Mateo Varela Cornado, Miguel Pazos Otón
   Abstract: Titol: La política viària i ferroviària de la Xunta de Galícia (2005-2022): molta mobilitat per no resA partir de l’any 2005, es detecta a Galícia un progressiu interès per la mobilitat per part de l’administració autonòmica gallega, competent en matèria de transports. De fet, el 2009 es crea una Direcció General de Mobilitat a l’organigrama del govern gallec. Pretenem determinar si aquest canvis han implicat una mudança de paradigma en el sentit teòric esperable, que es revisa a l’apartat teòric corresponent. La principal conclusió de l’anàlisi realitzada mitjançant tècniques de recerca qualitatives és que existeix una continuïtat amb les polítiques de grans infraestructures prèvies al 2005. La Xunta de Galícia ha insistit entre 2005 i 2022 en la planificació i implantació d’infraestructures viàries d’alta capacitat. Tanmateix, s’ha desvinculat del desenvolupament del tren d’alta velocitat per part del govern espanyol, malgrat la rellevància que presenta a l’articulació del territori gallec, i ha renunciat a la implantació de serveis ferroviaris de rodalia.
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Una taxonomia de la regió actual: multiescalaritat, postcomplexitat i
         altres conceptes Perrin, Thomas (2022). La région au XXI e siècle.
         Perspectives de France et d’Europe. Brussel·les: Peter Lang

  • Authors: Rafael Giménez-Capdevila
   Abstract: -
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Com planificar i dissenyar una recerca èticament responsable Sebastian
         Henn; Judith Miggelbrink; Kathrin Hörschelmann [ed.] (2022). Research
         Ethics in Human Geography. Oxon: Routledge

  • Authors: Anna Ortiz Guitart
   Abstract: -
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.213.63.130
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-