Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)

We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Revista de Istorie a Moldovei
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1857-2022
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • Lecția publică „Basarabia de la anexarea din 1812 la Marea Unire de la
         1918: unele constatări după 105 ani”

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: În cadrul Săptămânii Unirii dr. confer. Vlad MISCHEVCA a avut, la 24 martie 2023, o întâlnire cu elevii Liceului „Mihail Sadoveanu” din Chișinău, în cadrul căreia a susținut lecția publică „Basarabia de la anexarea din 1812 la Marea Unire de la 1918: unele constatări după 105 ani”. Mulțumim dnei Maria ANTOCI, profesoara de istorie, pentru invitație şi organizarea la înalt nivel didactic a acestui eveniment istorico-literar, încadrat în ciclul manifestărilor patriotice închinate Unirii Basarabiei cu România de la 27 martie 1918.
   PubDate: 2023-04-08T11:40:15Z
    
 • Ziua Unirii Basarabiei cu România va fi marcată la Academia de Științe
         în cadrul unei prelegeri publice

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: La 27 martie 2023, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, în Sala Azurie a AȘM, cu începere de la ora 14:00, va avea loc o prelegere publică cu genericul „Republica Democratica Moldoveneasca și imperativul unității naționale în anii 1917-1918”. S-a oferit să elucideze acest subiect istoricul Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, membru corespondent al AȘM, ales chiar în această lună.
   PubDate: 2023-03-27T06:06:19Z
    
 • Ziua Unirii la USM

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   PubDate: 2023-03-27T06:03:12Z
    
 • Masa rotundă organizată cu prilejul împlinirii a 105 ani de la Unirea
         Basarabiei cu România

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Nicolae Donici” din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni și Primăria satului Dubăsarii Vechi, organizează, pe data de 24 martie 2023, masa rotundă prilejuită împlinirii a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Evenimentul va avea loc în incinta Liceului Teoretic „Nicolae Donici” din satul Dubăsarii Vechi cu începere de la ora 12.00. Vor participa cercetători științific de la Institutul de Istorie, elevi, corpul profesoral, cei interesați. Acțiunea va cuprinde lansare de carte și reviste științifice, expoziție de desene ale elevilor, donație de carte și reviste, excursie la Conacul familiei Donici și Cavoul familiei Macri-Donici din localitatea Dubăsarii Vechi. Invitația-Program mai jos.
   PubDate: 2023-03-23T18:35:22Z
    
 • Simpozionul științific „Reactivarea Mitropoliei Basarabiei la 30 de
         ani: premise, evoluții, adevăr”

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Institutul de Istorie, în parteneriat cu alte instituții de cercetări științifice și ecleziastice, organizează Simpozionul științific cu genericul „Reactivarea Mitropoliei Basarabiei la 30 de ani: premise, evoluții, adevăr”. Evenimentul va avea loc pe data de 23 martie 2023, cu începere de la 10.00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei.Invitația – Program a evenimentul mai jos.
   PubDate: 2023-03-22T16:07:40Z
    
 • Demersul aprobat în cadrul sesiunii științifice anuale a Institutului
         de Istorie, din 22 decembrie 2022, consacrate comemorării
         personalității lui Alexandru MOȘANU (1928-2017)

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   PubDate: 2023-03-13T18:11:39Z
    
 • Istoricul Ion NEGREI la 65 de ani

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: La 12 martie 2023 istoricul Ion NEGREI a împlinit 65 de ani.Născut în localitatea Budești, Ion Negrei este absolventul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. A publicat un șir de lucrări, culegeri de documente, articole științifice și de popularizare a istorie, a participat la elaborarea manualelor de istoria românilor, a predat disciplina istoria, a redactat una din cele mai populare reviste de istorie - „Cugetul”, - a participat și participă, în surse media, la emisiuni în care promovează adevărul istoric.Aria intereselor științifice ale lui Ion NEGREI se axează pe subiecte referitoare la Unirea Basarabiei cu România, la viața culturală a românilor de la cumpăna secolelor XIX-XX și în perioada interbelică, istoria simbolurilor statului, alte subiecte de interes major din istoria românilor.
   PubDate: 2023-03-12T18:41:57Z
    
 • Conferința științifică „Episcopia Cetății Albe-Ismail – o sută
         de ani de la înființare (10 martie 1923 – 10 martie 2023)”

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Institutul de Istorie, în parteneriat cu Episcopia Basarabiei de Sud, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează conferința științifică cu genericul „Episcopia Cetății Albe-Ismail – o sută de ani de la înființare (10 martie 1923 – 10 martie 2023)”. Evenimentul va avea loc pe data de 10 martie 2023, cu începere de la 9.45, în sala Festivă a Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, în format mixt. Linkul de conexiune în program.
   PubDate: 2023-03-09T16:38:47Z
    
 • Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor habilitat
         în istorie

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în istoriei cu titlu „Instituția căsătoriei și relațiile de rudenie în Țara Moldovei (sec. XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea)”.Autor: Alina FELEA
   Consultant științific: Demir Dragnev, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM
   Data: 01 martie 2023
   Ora: 15.00
   Adresa: Centrul de Informare al României „Gheorghe Brătianu” (sala 530), Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60).Teza și rezumatele pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md/thesis/59035/

   PubDate: 2023-02-28T08:25:49Z
    
 • Gheorghe COJOCARU la 60 de ani

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Gheorghe Cojocaru s-a născut la 8 februarie 1963 în satul Țahnăuți, raionul Rezina. După absolvirea Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova (1988) este încadrat la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei unde parcurge toate etapele unei cariere științifice și manageriale începând cu cea de laborant superior până la cea de director, funcție pe care o deține până în prezent. Pe parcursul acestei perioade susține teza de doctor în istorie (1996) la Universitatea din București și pe cea de doctor habilitat în istorie, la specialitățile Istoria Românilor și Istoria Universală (2014), în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei.Pe parcursul celor 35 de ani de activitate științifică în cadrul Institutului de Istorie, dl Gheorghe Cojocaru, doctor habilitat în istorie, s-a format și afirmat ca specialist notoriu în domeniul istoriei naționale și universale, istoriei relațiilor internaționale, perioada contemporană. S-a făcut cunoscut prin lucrări de mare valoare teoretică și practică, a obținut rezultate remarcabile și a contribuit considerabil la dezvoltarea științei și culturii naționale.
   PubDate: 2023-02-08T09:27:43Z
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.213.60.33
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)

We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.213.60.33
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-