Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 452 of 452 Journals sorted by number of followers
Heritage, Memory and Conflict Journal     Open Access   (Followers: 14)
Nepalese Culture     Open Access   (Followers: 13)
Architectural History     Hybrid Journal   (Followers: 10)
History of Classical Scholarship     Open Access   (Followers: 7)
History of Science and Technology     Open Access   (Followers: 5)
Cuadernos de Investigación Histórica     Open Access   (Followers: 4)
Global Intellectual History     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Cultural Heritage and Science     Open Access   (Followers: 4)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Italian Review of Legal History     Open Access   (Followers: 3)
Navigator     Open Access   (Followers: 3)
Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna     Open Access   (Followers: 3)
Commonwealth Essays and Studies     Open Access   (Followers: 2)
Revista de Istorie a Moldovei     Open Access   (Followers: 2)
British Journal for the History of Mathematics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of Applied History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
International Journal of Culture and Modernity     Open Access   (Followers: 2)
Gimbernat : Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut     Open Access   (Followers: 2)
Opuscula : Short Texts of the Middle Ages and Renaissance     Open Access   (Followers: 2)
Global Food History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Herança : Revista de História, Património e Cultura     Open Access   (Followers: 1)
Esclavages & Post-esclavages     Open Access   (Followers: 1)
History of Retailing and Consumption     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea     Open Access   (Followers: 1)
Revue de géographie historique     Open Access   (Followers: 1)
Acta Terrae Septemcastrensis     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Divination and Prognostication     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
RADAR : Historiedidaktisk tidsskrift     Open Access   (Followers: 1)
Historisk Tidsskrift     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Material Culture Review / Revue de la culture matérielle     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Mythos     Open Access   (Followers: 1)
Early Modern Culture     Open Access   (Followers: 1)
Journal of History and Future     Open Access   (Followers: 1)
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval     Open Access   (Followers: 1)
Histoire Politique : Revue du Centre d'histoire de Sciences Po     Open Access  
Middle European Scientific Bulletin     Open Access  
Kadim     Open Access  
Emotions : History, Culture, Society     Full-text available via subscription  
Indian Journal of History of Science     Hybrid Journal  
Paragone : Past and Present     Full-text available via subscription  
Medicina Historica     Open Access  
Przegląd Nauk Historycznych     Open Access  
Intelligere : Revista de História Intelectual     Open Access  
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda     Open Access  
Humanidades em diálogo     Open Access  
Epígrafe     Open Access  
Cadernos CERU     Open Access  
Revista de Historia Universal     Open Access  
Cuadernos de Historia del Arte     Open Access  
Passepartout     Open Access  
Jernbanehistorie     Full-text available via subscription  
Fund og Forskning     Full-text available via subscription  
Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"     Open Access  
Journal of Russian American Studies (JRAS)     Open Access  
Connexe : Questioning Post-Communist Spaces     Open Access  
Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa     Open Access  
Pedralbes : revista d'història moderna     Open Access  
Audens : revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària     Open Access  
Sociología Histórica     Open Access  
Patristica et Mediævalia     Open Access  
Sasdaya : Gadjah Mada Journal of Humanities     Open Access  
Journal of Historical Syntax     Open Access  
LaborHistórico     Open Access  
Revista Mosaico : Revista de História     Open Access  
Revista Habitus : Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia     Open Access  
SPAL : Revista de Prehistoria y Arqueología     Open Access  
Historia : Instituciones. Documentos     Open Access  
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos     Open Access  
Atrio : Revista de Historia del Arte     Open Access  
Sémata : Ciencias Sociais e Humanidades     Full-text available via subscription  
Ohm : Obradoiro de Historia Moderna     Full-text available via subscription  
Res Gesta     Open Access  
Revista de Historia (Concepción)     Open Access  
IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies     Open Access  
Studia Historyczne     Open Access  
Journal of Tourism History     Hybrid Journal  
Intercâmbio : Revue d’Études Françaises=French Studies Journal     Open Access  
História : revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Revista de Istorie a Moldovei
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1857-2022
Published by Academia de Științe a Moldovei Homepage  [1 journal]
 • Aviz

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Revista de Istorie a Moldovei, publicația științifică a Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova, pentru anul 2022, apare cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova în baza contractului financiar nerambursabil nr. DRRM/C/36 din 24 august 2022 semnat între DRRM și USM. www.drrm.gov.ro

   PubDate: 2022-10-18T07:20:53Z
    
 • Evenimente științifice dedicate memoriei victimelor
         represiunilor staliniste

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: În perioada 5-8 iulie 2022, Institutul de Istorie a participat la organizarea unei serii de evenimente dedicate tristei aniversări a deportărilor din vara anului 1949 și memoriei victimelor represiunilor staliniste.În data de 5 iulie 2022, Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, MNIM a organizat Conferința știinţifico-practică „Memoria deportărilor și represiunilor staliniste: practici, probleme și perspective de valorificare muzeală”. Evenimentul a întrunit reprezentanții comunității muzeografice, alături de istorici, antropologi, filologi și juriști preocupați de muzeificarea memoriei deportărilor și represiunilor staliniste din perspectiva responsabilităților, rolurilor și provocărilor pe care le confruntă instituția muzeală în prezentarea trecutului totalitar-comunist din RSS Moldovenească.
   PubDate: 2022-07-08T10:36:34Z
    
 • Ziua Profesională a Istoricului 2022

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Institutul de Istorie în parteneriat cu Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, Universități, Muzee, Arhive, Direcția Educație, alți parteneri, a organizat la 18 iunie 2022 în Sala Albastră a Muzeului Național de Istorie a Moldovei o ședința festivă dedicată Zilei Profesionale a Istoricului. La eveniment au participat istorici, cadre didactice, etnografi, muzeografi, arhiviști, studenți și masteranzi și iubitori de istorie.
   PubDate: 2022-06-18T13:34:58Z
    
 • Lansare de carte: Gheorghe Bobână, DE LA NEAGOE BASARAB LA MIRCEA
         ELIADE. Studii de istorie a filosofiei românești. Chișinău, 2021.
         Editura Pontos, 419 p.

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Pe data de 2 iunie, la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a avut loc lansarea cărții DE LA NEAGOE BASARAB LA MIRCEA ELIADE. Studii de istorie a filosofiei românești. Chișinău, 2021. Editura Pontos, 419 p. Autor: prof. univ. dr. hab. Gheorghe BOBÂNĂ. Pe marginea lucrării au luat cuvântul: conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU (moderatorul evenimentului); mem. cor. al AȘM, prof. univ. dr. hab. Victor MORARU; conf. univ. dr. hab. Svetlana COANDĂ; prof. univ. dr. hab. Iraida CONDREA; prof. univ. dr. hab. Eudochia SAHARNEANU; prof. univ. dr.hab. Victor JUC; conf. univ. dr. hab. Rodica CIOBANU; cercet. științific Svetlana KOROLEWSKI; Marcela MARDARE, directorul editurii Pontos.
   PubDate: 2022-06-14T07:03:46Z
    
 • Masă rotundă dedicată Zilei comemorării victimelor foametei organizate
         din anii 1946-1947

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract:

   Pe 15 aprilie 2022 Institutul de Istorie, în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat o masă rotundă dedicată Zilei comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuție o serie de probleme actuale de cercetare a atrocităților regimului totalitar-comunist și comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947. Evenimentul a fost deschis de conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie, iar în discuții au participat conf. univ., dr. Anatol ȚĂRANU, prof. univ., dr. hab. Ion ȘIȘCANU, prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, conf. univ., dr. Lidia PĂDUREAC, prof. univ., dr. hab. Andrei SMOCHINĂ, acad. Valeriu PASAT, conf. univ., dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU.
   PubDate: 2022-04-15T17:16:28Z
    
 • Vernisarea expoziției foto-documentare „Copilăria în
         Gulag” la Drochia

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: La Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din or. Drochia, în data de 1 aprilie 2022, a fost vernisată expoziția foto-documentară „Copilăria în Gulag”, realizată de Muzeul Național de Istorie a Moldovei în parteneriat cu Institutul de Istorie al Ministerului Educației și Cercetării, Centrul de Excelență Institutul „Pro Memoria”, USM, Universitatea de „Stat Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Asociația Obștească „Doorluk”. Expoziţia reuneşte circa 180 de imagini foto-documentare însoțite de memorii şi documente de arhivă valorificate din colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Muzeului Ținutului Edineț, Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca, arhivele comunităților memoriei din localitățile Republicii Moldova și, mai ales, din arhivele de familie ale victimelor regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească.
   PubDate: 2022-04-01T14:04:41Z
    
 • Cei 104 patru ani de la Unirea Basarabiei cu România marcați la
         Biblioteca „Maramureș”, din Chișinău

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Pe data de 23 martie 2022 Institutul de Istorie a organizat o lecție de istorie cu genericul „104 ani de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă (27 martie 1918)” la Biblioteca „Maramureș” din Chișinău. Lecția a fost prezentată elevilor de la Liceul Teoretic „L. Rebreanu”, cititori fideli ai Bibliotecii. Pe lângă informațiile utile prezentate de către Cătălina Cernei, Biblioteca „Maramureș”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”, a primit cadou lucrarea „Centenar Sfatul Țării” realizată de către istoricii de la Institut și un medalion cu chipurile membrilor Sfatului Țării (autor dr. Mihai Tașcă). Activitatea face parte din acțiunile organizate cu scopul diseminării informației științifice și popilarizării istoriei naționale în rândul elevilor.
   PubDate: 2022-03-23T17:45:51Z
    
 • Lansarea cărții "Între pace și război: Domnii fanarioți în
         contextul raporturilor internaționale (1774-1812)". Chişinău:
         Cartdidact, 2021. Autor: conferențiar cercetător, doctor în istorie
         Vlad Mischevca

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Lucrarea abordează o problematică actuală cu accente pe istoria politică a Principatelor Române. Segmentul cronologic cuprinde anii 1774 – 1812 și descrie o perioadă hotărâtoare și plină de evenimente internaționale din istoria politico-diplomatică a Principatelor Române. Anul 1774 reprezintă un jalon important în raporturile de suzeranitate cu Poarta Otomană iar Tratatul de pace de la București (1812) marchează amputarea teritorială a Moldovei și apariția pe harta politică a Europei a unui diferend ruso-român de lungă durată. Un loc aparte este acordat rolului diplomatic al principalelor familii ale fanarioților din Principate, atât pe timp de pace cât și de război.
   PubDate: 2022-03-21T17:37:39Z
    
 • Rezoluție

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Doamnei Maia SANDU, Președintele Republicii MoldovaDomnului Igor GROSU, Președintele Parlamentului Republicii MoldovaDoamnei Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministrul Republicii Moldova
    Rezoluție
   Ca urmare a discutării demersului acad. Valeriu PASAT „Academia de Științe a Moldovei: a fi sau a nu fi”, adresat Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Adunarea generală a Institutului de Istorie:1. Își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu starea de criză prelungită și de incertitudinea care continuă să planeze asupra științei academice și cercetării științifice din Republica Moldova, consecință a unor încercări nereușite de reformare a domeniului cercetării și inovării din anii precedenți;2. Solicită forurilor de decizie politică din Republica Moldova să identifice momentul oportun pentru repunerea în dezbatere publică a celor mai potrivite și eficiente căi și mijloace de reformare a domeniului cercetării și inovării, a științei istorice academice, în vederea asigurării progresului continuu al acesteia, în condițiile pregătirii Republicii Moldova pentru obținerea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene;3. Consideră necesară punerea în discuție a propunerii de reîntoarcere a instituțiilor de cercetare în subordinea Academiei de Științe – instituție cu experiență instituțională de organizare și coordonare a sectorului de cercetare și inovare. În același timp, împărtășim convingerea că Academia de Științe a Moldovei necesită o reformă profundă a activității sale, cel mai bun model de urmat fiind Academia Română. Afectată profund de ineficiența „reformelor” fostelor guvernări, Academia de Științe a Moldovei, în egală măsură cu întreaga comunitate științifică, urmează să revină pe făgașul ei autentic, de cel mai înalt for științific din Republica Moldova, conectată la realizările științei naționale și internaționale.
   Adunarea generală a Institutului de Istorie17 martie 2022
   PubDate: 2022-03-21T16:09:06Z
    
 • Mesaj de solidaritate și susținere a poporului ucrainean

  • Authors: Administrator emanbo@outlook.com
   Abstract: Angajații Institutului de Istorie sunt solidari cu poporul ucrainean și, în semn de susținere, donează salariul pentru o zi de muncă refugiaților de pe teritoriul Republicii Moldova.
   PubDate: 2022-03-17T06:15:51Z
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.210.85.190
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-