Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 452 of 452 Journals sorted by number of followers
Heritage, Memory and Conflict Journal     Open Access   (Followers: 15)
Architectural History     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Nepalese Culture     Open Access   (Followers: 8)
History of Classical Scholarship     Open Access   (Followers: 7)
Cultural Heritage and Science     Open Access   (Followers: 7)
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Global Intellectual History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
History of Science and Technology     Open Access   (Followers: 5)
Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Applied History     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Middle European Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 4)
Commonwealth Essays and Studies     Open Access   (Followers: 3)
Indian Journal of History of Science     Hybrid Journal   (Followers: 3)
International Journal of Culture and Modernity     Open Access   (Followers: 3)
Cuadernos de Investigación Histórica     Open Access   (Followers: 3)
Italian Review of Legal History     Open Access   (Followers: 3)
Global Food History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Gimbernat : Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut     Open Access   (Followers: 2)
Opuscula : Short Texts of the Middle Ages and Renaissance     Open Access   (Followers: 2)
Fund og Forskning     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
RADAR : Historiedidaktisk tidsskrift     Open Access   (Followers: 2)
British Journal for the History of Mathematics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
International Journal of Divination and Prognostication     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Paragone : Past and Present     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Acta Terrae Septemcastrensis     Open Access   (Followers: 2)
Revista de Istorie a Moldovei     Open Access   (Followers: 2)
Navigator     Open Access   (Followers: 2)
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts     Open Access   (Followers: 1)
Early Modern Culture     Open Access   (Followers: 1)
History of Retailing and Consumption     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Herança : Revista de História, Património e Cultura     Open Access   (Followers: 1)
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval     Open Access   (Followers: 1)
Journal of History and Future     Open Access   (Followers: 1)
Esclavages & Post-esclavages     Open Access   (Followers: 1)
Mythos     Open Access   (Followers: 1)
Material Culture Review / Revue de la culture matérielle     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"     Open Access   (Followers: 1)
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Cuadernos de Historia del Arte     Open Access   (Followers: 1)
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda     Open Access   (Followers: 1)
Medicina Historica     Open Access   (Followers: 1)
Kadim     Open Access   (Followers: 1)
Revue de géographie historique     Open Access   (Followers: 1)
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea     Open Access   (Followers: 1)
Histoire Politique : Revue du Centre d'histoire de Sciences Po     Open Access  
Emotions : History, Culture, Society     Full-text available via subscription  
Przegląd Nauk Historycznych     Open Access  
Intelligere : Revista de História Intelectual     Open Access  
Humanidades em diálogo     Open Access  
Epígrafe     Open Access  
Cadernos CERU     Open Access  
Revista de Historia Universal     Open Access  
Passepartout     Open Access  
Jernbanehistorie     Full-text available via subscription  
Historisk Tidsskrift     Full-text available via subscription  
Journal of Russian American Studies (JRAS)     Open Access  
Connexe : Questioning Post-Communist Spaces     Open Access  
Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa     Open Access  
Pedralbes : revista d'història moderna     Open Access  
Audens : revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària     Open Access  
Sociología Histórica     Open Access  
Patristica et Mediævalia     Open Access  
Sasdaya : Gadjah Mada Journal of Humanities     Open Access  
Journal of Historical Syntax     Open Access  
LaborHistórico     Open Access  
Revista Mosaico : Revista de História     Open Access  
Revista Habitus : Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia     Open Access  
SPAL : Revista de Prehistoria y Arqueología     Open Access  
Historia : Instituciones. Documentos     Open Access  
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos     Open Access  
Atrio : Revista de Historia del Arte     Open Access  
Sémata : Ciencias Sociais e Humanidades     Full-text available via subscription  
Ohm : Obradoiro de Historia Moderna     Full-text available via subscription  
Res Gesta     Open Access  
Revista de Historia (Concepción)     Open Access  
IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies     Open Access  
Studia Historyczne     Open Access  
Journal of Tourism History     Hybrid Journal  
Intercâmbio : Revue d’Études Françaises=French Studies Journal     Open Access  
História : revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Passepartout
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0908-5351
Published by Aarhus Universitet Homepage  [28 journals]
 • Repræsentationer af rum

  • Authors: Carina Sabrina Wiborg Borovski Hundsdahl, Mia Rudfeld, Linda Højgaard Svendsen, Natascha Lundholm Søndermark Beringer
   Abstract: Denne udgivelse tog sit udspring i en undren og en idé om at ville dykke ned i andre tilgange til rum end det fænomenologiske. Ofte bruges den fænomenologiske tilgang til rumanalyse, men vi ønskede at lægge op til en metodisk overvejelse, der ligger ud over denne tilgang. Denne temaudgivelse skulle undersøge rum som noget andet og mere end en beholder for livsverdenen. Dermed som noget andet end kroppens forhold til rummet. Det kunne være rum som magtstrukturer, rum som sociale konventioner eller som billeder.  Vores funderinger og samtaler havde tre tematikker som omdrej- ningspunkt: de flade rum, de virkelige rum vs. repræsentationen af rum og den sproglige repræsentation af rum.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 • Tilvirkninger

  • Authors: Martin Søberg
   Pages: 11 - 34
   Abstract: Arkitekturmodeller har til formål at virke som redskaber i formgivningen og som kommunikationsmiddel gennem repræsentationen af byggede rum. Med udgangspunkt i arkitekten Francesca Torzos Loom Model (2018) diskuterer artiklen betydningen af garntråde som et tekstilt materiale i modellens tilvirkning og måde at virke på. Den foreslår, at trådene både i konkret og abstrakt forstand bidrager til at skabe forskellige former for sammenhænge ikke blot mellem byggede rum og repræsentation, men også mellem repræsentationen og andre betydningslag og sanseoplevelser, der gør arkitekturmodellen til andet og mere end blot en kopi.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 • Orienteringspunkter og fortællinger i kirkerummet

  • Authors: Miriam Have Watts
   Pages: 35 - 58
   Abstract: Landsbykirkerne har siden deres opførelse stået som pejlemærker i landskabet og været en del af vores kollektive bevidsthed. Endnu i dag kan bygningerne fange blikket på stor afstand i både by og på land og sende tankerne på langfart, for det traditionsrige rum samler fælles og personlige historier, tros- og tilhørsforhold. Det er derfor også i det rum, at betydningen og pladsen for det menneskelige i kirkelivet debatteres og sætter sit konkrete præg på kirkens indretning og udsmykning. Men hvilken betydning har nogle af de forandringer, der ligger i vores nære historie, egentlig for oplevelsen af de traditionelle, fysiske og symbolske orienteringspunkter i kirkerummet'
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 • Interzone I

  • Authors: Puk Ewdokia, Isa Paludan Asboe, Jeppe Krogsgaard Christensen
   Pages: 59 - 80
   Abstract: Puk Ewdokia: Aarhus rum Isa Paludan Asboe: Der gik en engel gennem stuen Jeppe Krogsgaard Christensen: gæsteværelse. Uddrag af fra hus og hjem
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 • Rum i proces

  • Authors: Henrik Oxvig
   Pages: 81 - 98
   Abstract: Vi kan ikke skabe arkitektur uden repræsentationer. Den arkitektur, vi opfører, kan beskrives som repræsentation af et forudgående arbejde med blandt andet tegninger. Arkitekturhistorien er siden renæssancen præget af forestillingen om, at det via tegninger er både muligt og ønskeligt at skabe en sand harmoni, som ikke siden skal ændres. I dag udfordres dén forestilling af en forståelse for, at det, vi skaber, vedvarende skal tilpasses en verden i forandring.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 • Rummet som ramme for den store stil

  • Authors: Kasper Lægring
   Pages: 99 - 134
   Abstract: Vilhelm Wanschers formalistiske kunsthistorie er blevet genopdaget, og det samme gælder flere af hans disciple, især malerne Jens Adolf Jerichau og J.F. Willumsen. Artiklen fortsætter denne indsats ved at indkredse det rumbegreb – med rødder i manierismen – som forbinder Wanschers teori og malernes praksis. Især indkredser artiklen, hvordan det arkitektoniske rammeværk udgør bindeleddet mellem kunstarterne.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 • Interzone II

  • Authors: Mia Rudfeld, Anette Harboe Flensburg
   Pages: 135 - 156
   Abstract: Mia Rudfeld: Interview med Spant Studio Anette Harboe Flensburg: Det, der viser sig som skjult
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 • Home/Screen

  • Authors: Aaron Guttenplan
   Pages: 157 - 174
   Abstract: As architecture becomes television, television becomes architecture. Televised spaces become extensions of residential spaces, creating windows into other realities. At the same time, spaces of these other realities are presented as flattened images. Using perspectives ranging from the social to the architectonic, this article argues that the television and the spaces it depicts are vital parts of our domestic architecture. Television has adopted spatial aspects and profoundly transformed domestic environments. The way in which we interact with television, and the type of content it depicts, greatly impacts the architectural implications of its presence. This article also examines changing methods of television consumption in the context of this relationship. The televised image and television itself are both aspects of domestic architecture, and they shape our ideas of domesticity. Regarding them as important elements of domestic architecture would benefit architectural discourse and help to contextualize the effects they have had on the design of homes, as well as the idea of “home.”
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 • Billeder på byen – byen som billede

  • Authors: Anders Troelsen
   Pages: 175 - 216
   Abstract: Taking old postcards as starting points, the article is dealing with the different ways skyscrapers and vertical cities are sensed, represented and analyzed. This aim involves comparisons between the skyscraper and a traditional tower typology and the different ways vertical cities can stage themselves, visually as well as linguistically. A special focus is the competition between metropoles in order to obtain a status as a global city by stressing similarities and differences.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 24, No. 42 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.117.166
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-