Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 452 of 452 Journals sorted by number of followers
Heritage, Memory and Conflict Journal     Open Access   (Followers: 13)
Nepalese Culture     Open Access   (Followers: 11)
Architectural History     Hybrid Journal   (Followers: 10)
History of Classical Scholarship     Open Access   (Followers: 7)
History of Science and Technology     Open Access   (Followers: 5)
Global Intellectual History     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Cultural Heritage and Science     Open Access   (Followers: 4)
Cuadernos de Investigación Histórica     Open Access   (Followers: 3)
Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna     Open Access   (Followers: 3)
Navigator     Open Access   (Followers: 3)
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Italian Review of Legal History     Open Access   (Followers: 3)
Revista de Istorie a Moldovei     Open Access   (Followers: 2)
Middle European Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Culture and Modernity     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Applied History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
British Journal for the History of Mathematics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Commonwealth Essays and Studies     Open Access   (Followers: 2)
Gimbernat : Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut     Open Access   (Followers: 2)
Opuscula : Short Texts of the Middle Ages and Renaissance     Open Access   (Followers: 2)
Global Food History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Herança : Revista de História, Património e Cultura     Open Access   (Followers: 1)
Esclavages & Post-esclavages     Open Access   (Followers: 1)
History of Retailing and Consumption     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea     Open Access   (Followers: 1)
Revue de géographie historique     Open Access   (Followers: 1)
Acta Terrae Septemcastrensis     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Divination and Prognostication     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
RADAR : Historiedidaktisk tidsskrift     Open Access   (Followers: 1)
Historisk Tidsskrift     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Material Culture Review / Revue de la culture matérielle     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Early Modern Culture     Open Access   (Followers: 1)
Mythos     Open Access   (Followers: 1)
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts     Open Access   (Followers: 1)
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval     Open Access   (Followers: 1)
Journal of History and Future     Open Access   (Followers: 1)
Histoire Politique : Revue du Centre d'histoire de Sciences Po     Open Access  
Kadim     Open Access  
Emotions : History, Culture, Society     Full-text available via subscription  
Indian Journal of History of Science     Hybrid Journal  
Paragone : Past and Present     Full-text available via subscription  
Medicina Historica     Open Access  
Przegląd Nauk Historycznych     Open Access  
Intelligere : Revista de História Intelectual     Open Access  
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda     Open Access  
Humanidades em diálogo     Open Access  
Epígrafe     Open Access  
Cadernos CERU     Open Access  
Revista de Historia Universal     Open Access  
Cuadernos de Historia del Arte     Open Access  
Passepartout     Open Access  
Jernbanehistorie     Full-text available via subscription  
Fund og Forskning     Full-text available via subscription  
Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"     Open Access  
Journal of Russian American Studies (JRAS)     Open Access  
Connexe : Questioning Post-Communist Spaces     Open Access  
Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa     Open Access  
Pedralbes : revista d'història moderna     Open Access  
Audens : revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària     Open Access  
Sociología Histórica     Open Access  
Patristica et Mediævalia     Open Access  
Sasdaya : Gadjah Mada Journal of Humanities     Open Access  
Journal of Historical Syntax     Open Access  
LaborHistórico     Open Access  
Revista Mosaico : Revista de História     Open Access  
Revista Habitus : Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia     Open Access  
SPAL : Revista de Prehistoria y Arqueología     Open Access  
Historia : Instituciones. Documentos     Open Access  
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos     Open Access  
Atrio : Revista de Historia del Arte     Open Access  
Sémata : Ciencias Sociais e Humanidades     Full-text available via subscription  
Ohm : Obradoiro de Historia Moderna     Full-text available via subscription  
Res Gesta     Open Access  
Revista de Historia (Concepción)     Open Access  
IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies     Open Access  
Studia Historyczne     Open Access  
Journal of Tourism History     Hybrid Journal  
Intercâmbio : Revue d’Études Françaises=French Studies Journal     Open Access  
História : revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Pedralbes : revista d'història moderna
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0211-9587 - ISSN (Online) 2385-4391
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [57 journals]
 • Víctimes morisques del cors turc-berber. Notícies i testimonis als
         processos criminals valencians

  • Authors: Jorge Antonio Catalá Sanz
   Pages: 7 - 38
   Abstract: Tot i que la cooperació dels moriscos amb els corsaris turcs i barbarescos fou un perill cert i recurrent, això no permet considerar la minoria morisca en conjunt com una «quinta columna» sempre disposada a conspirar contra la corona i a prestar ajuda als enemics de l’altra riba. Els processos criminals que la Real Audiència de València va substanciar contra corsaris i infiltrats ofereixen testimoniatges que no sols revelen la gran diversitat d’actituds i respostes dels nous convertits davant les grans fugides, els atacs a les poblacions litorals i la captura de cristians vells, sinó també que els mateixos moriscos van patir els efectes de les incursions dels moros de la mar: alguns perquè no van dubtar a fer-los front per a defensar els seus veïns cristians, molts altres perquè van haver de marxar a Àfrica violentament constrets, a pesar que desitjaven romandre a la seva terra.        
   PubDate: 2022-01-31
    
 • El hub del sistema. Discussions i percepcions sobre el paper geopolític
         de Milà el segle XVI

  • Authors: Mario Rizzo
   Pages: 39 - 89
   Abstract: L’article analitza el paper geopolític de l’Estat de Milà durant el segle XVI de la manera que va ser percebut i debatut en el si de la classe dirigent dels Habs-burg i també per escriptors, polítics i diplomàtics italians que no pertanyien a l’esfera d’influència dels Àustria. L’anàlisi comença a inicis del segle i s’ocupa seguidament del període de les Guerres d’Itàlia i de la segona meitat del segle, quan el nou context internacional creat per la pau de Cateau-Cambrésis va donar lloc a un joc complex entre continuïtat i canvi.      
   PubDate: 2022-01-31
    
 • L’evolució de la població de Catalunya als segles XVI i XVII.
         Estancament, crisi i creixement

  • Authors: Llorenç Ferrer Alòs
   Pages: 91 - 142
   Abstract: La manca de recomptes sobre la població de Catalunya al segle XVII l’ha convertit en un segle difícil d’estudiar. En aquest treball es proposa la utilització massiva de sèries parroquials per revisar l’evolució demogràfica d’aquest segle i intentar explicar-la. Aquesta evolució es caracteritza per un estancament provocat per una profunda crisi a mitjan segle i per una recuperació cap al final. L’explicació la trobarem en l’elevada mortalitat, especialment la catastròfica i una fecunditat moderada. S’aporten també dades sobre el creixement demogràfic del segle XVI.        
   PubDate: 2022-01-31
    
 • Indicadors de riquesa i de desigualtats en el món artesanal de Barcelona
         als segles XVI i XVII. Dots i famílies en el gremi de terrissesr

  • Authors: Isaac García-Oses
   Pages: 143 - 164
   Abstract: Aquest treball presenta els dots com a font que permet escatir els nivells de riquesa i de desigualtats econòmiques entre l’artesanat barceloní d’època mo-derna. Partint de l’anàlisi de gairebé 160 capítols matrimonials (1501-1777), amb participació de diferents oficis, realitzem una proposta de categorització dels sectors socioproductius. Analitzem principalment el grup de terrissers, prenent-lo com a exemple per exposar l’evolució de les quantitats dotals i la seva categorització social. A través dels diferents oficis d’aquest sector professional, hom podrà evidenciar les desigualtats internes de riquesa i de poder adquisitiu.    
   PubDate: 2022-01-31
    
 • Seduïdes i abandonades. Les falses promeses de matrimoni a
         l’Alt Urgell (segle XVII)

  • Authors: Carmen Xam-mar Alonso
   Pages: 165 - 192
   Abstract: Aquest article planteja un primer estudi d’orientació microhistòrica i qualita-tiva de l’estupre a l’Alt Urgell, als Pirineus catalans, a partir de tretze processos judicials del tribunal secular i senyorial del capítol catedralici d’Urgell, al segle XViI. Analitzarem seduccions, promeses de matrimoni o de dotació amb accés carnal, desistiments de la paraula donada en la més estricta intimitat i estratègies femenines, judicials o no, orientades a forçar el compliment d’aquests contractes o a obtenir compensacions per la pèrdua de la seva honra. Donarem veu als protagonistes i als entorns veïnals que ens parlen de violència sexual, relacions de gènere, desigualtats socials i sentit de l’honra des de la pers-pectiva dels usos i els costums comunitaris. Així, releguem a un segon pla la visió que la tradició jurídica romana, el dret canònic i els tractats morals defensaven sobre aquestes qüestions.        
   PubDate: 2022-01-31
    
 • Defendre la Casa d’Àustria. La Antineutralidad (atribuïda a Diego
         Saavedra Fajardo) i el pensament polític dels Habsburg

  • Authors: Tibor Monostori
   Pages: 193 - 218
   Abstract: Un tractat politicojurídic recentment descobert, Antineutralidad (1640), ha atret l’atenció dels estudiosos. Aquest article analitza amb deteniment la seva datació i autoria i, mitjançant fonts documentals localitzades en diversos ar-xius europeus, s’estableix gairebé amb certesa total l’autoria de Diego Saave-dra Fajardo i el període precís en què Antineutralidad va ser escrit: entre gener i març de 1640. Aquesta atribució està recolzada per un estudi comparatiu de textos coetanis. Per últim, algunes descobertes documentals i la lògica interna del text revelen una planificació, argumentació, cohesió estructural i innovació d’alt nivell i sofisticació, qualitats que van permetre a l’autor crear un sis-tema argumentatiu en defensa de la casa d’Àustria, que incloïa temes polítics i jurídics germànics de primera importància incorporats a plantejaments pro-pis dels Àustries espanyols i de l’universalisme cristià.
   PubDate: 2022-01-31
    
 • Vendes dissimulades d’oficis, obtenció de guanys i corrupteles en
         l’Estat de Brasil a inicis del segle XVII. Pràctiques socials i límits
         del poder reial

  • Authors: José Manuel Santos Pérez
   Pages: 219 - 253
   Abstract: L’aplicació d’un seguit de mesures de reforma en diversos àmbits, principalment en la hisenda, en el territori de l’Amèrica portuguesa durant les dècades inicials del segle XVII, va topar amb una realitat colonial complicada. Obstacles socials, polítics i mentals, juntament amb les contradiccions de la política reial, van portar al fracàs del pla reformista i a la continuïtat de pràctiques com la venda dissimulada d’oficis o l’abús en l’obtenció de guanys, considerades «corrupteles» per alguns oficials.        
   PubDate: 2022-02-01
    
 • Una ciutat en ferment. Els intel·lectuals napolitans i el paper del
         virrei Francisco de Benavides, IX comte de Santisteban (1688-1696)

  • Authors: Paola Setaro
   Pages: 255 - 298
   Abstract: Aquest treball se centra en la renovació cultural de Nàpols els últims anys del segle XVII, en particular en la relació que s’estableix entre cultura i vida civil. Es perfila la posició que assumeix Francisco de Benavides, virrei a Nàpols del 1688 al 1696, en la llarga i complicada polèmica anticurial, a través de la defensa de la filosofia moderna professada pels membres de l’anomenada Acadèmia dels Investiganti, especialment Francesco d’Andrea i Giuseppe Valletta. El virrei no només va freqüentar assíduament la riquíssima biblioteca de Giuseppe Valletta, sinó que va defensar Francesco d’Andrea d’algunes acusacions injustes. Unes cartes, conservades a la seu toledana de l’Arxiu Ducal de Medinaceli i fins ara inèdites, entre el virrei, el secretari espanyol Manuel Francisco de Lira, el president del Sacre Regio Consell Feliç de Lanzina i Ulloa i el regent de l’Collateral Diego Sòria de Morales, són un testimoni de la difícil paràbola política de D’Andrea i destaquen el suport que li va oferir Benavides.  
   PubDate: 2022-02-01
    
 • L’arxiu de l’Ajuntament de Palma (1718-1835).El dipòsit de la
         memòria documental del Regne de Mallorca i de la ciutat de Palma

  • Authors: Eduardo Pascual Ramos
   Pages: 299 - 326
   Abstract: L’article que presentem té l’objectiu d’analitzar l’arxiu municipal de la ciutat de Palma entre els anys 1718 i 1835, amb una breu descripció del seu origen, del canvi a l’època borbònica i de la relació de les funcions de l’arxiver, els requisits per al seu nomenament, la forma de provisió, el sou i el llistat dels responsables de l’arxiu al llarg del segle XVIII. A més, s’hi descriu la seva ubicació i les reformes al segle de les llums. L’article es tanca amb l’anàlisi de dos oficis relacionats amb la vida de l’arxiu, com el del llibreter municipal i el de l’impressor oficial de la capital insular el segle XVIII.          
   PubDate: 2022-02-01
    
 • Els gremis manresans i el suplement del servei de bagatges (1738-1741).
         Pressió militar, resistència i litigi a la Catalunya borbònica

  • Authors: David Ferré Gispets
   Pages: 327 - 360
   Abstract: A finals de la dècada de 1730, el Principat de Catalunya encara es trobava en ple procés d’adaptació a la Nova Planta. Les notables tensions derivades tant del pes de la militarització estructural del nou sistema administratiu com de la corrupció generalitzada en el món local acabaren cristal·litzant en nombrosos plets i resistències en l’àmbit local. L’objectiu d’aquest article és saber com i per què s’esdevingueren aquest tipus de resistències, com es vertebraren i quin va ser el seu desenllaç final. Per aconseguir-ho, prendrem com a principal objecte d’anàlisi el plet entre les autoritats locals de Manresa i els gremis de la ciutat al voltant del cobrament d’un impost local per finançar els «retorns» del servei de bagatges. Mitjançant la consulta de documentació oficial de la Reial Audiència de Catalunya i de l’administració municipal i corregimental, així com de l’àmbit notarial i gremial, procurarem definir una imatge el més completa possible d’aquestes dinàmiques de protesta i litigi a la Catalunya de mitjans del Set-cents.  
   PubDate: 2022-02-01
    
 • Vivir en tiempos de pestilencia

  • Authors: Jon Arrizabalaga
   Pages: 363 - 366
   Abstract: Life in a time of pestilence de Ruth MacKay ha aparecido publicada justamente a los cincuenta años de la obra, ya clásica, Recherches sur les grandes épidémies dans le nord de l’Espagne à la fin du xviè siècle. Problè-mes de documentation et de méthode (SEVPEN, París, 1969), que Bartolo-mé Bennassar dedicó al tema, común entre ambas, de la llamada «peste atlántica» de 1596-1602 en la península ibérica. La casualidad ha queri-do que la nueva monografía haya visto la luz en vísperas de la irrupción de la COVID-19, una pandemia que ha despertado en el Norte global mucha mayor conciencia sobre la vulnerabilidad humana, y resucitado el interés por grandes epidemias históricas que hasta poco podían pare-cer propias de un casi prescindible pasado remoto. La monografía objeto de la reseña constituye una muestra notable del impacto del llamado «giro espacial» en la historia social y cultural de las últimas décadas, en contraste con la orientación geográfica y cronológica prevalente en la obra de Bennassar, en la que la epidemia tenía un protagonismo estelar. 
   PubDate: 2022-02-01
    
 • De la calamidad a la catástrofe. Cómo la acción de la naturaleza
         deviene sujeto histórico

  • Authors: José Pardo Tomás
   Pages: 367 - 384
   Abstract:    Disaster narratives in Early Modern Naples, uno de los dos libros colectivos que dan pie a este ensayo. Publicado en inglés por la editorial italiana Viella, está compuesto por once capítulos que, excepto uno que analiza escritos sobre las inunda-ciones de Tíber a su paso por Roma, giran en torno a la ciudad de Nápoles y su reino entre los siglos XV y XVIII. Es obra de cuatro autoras y siete autores italianos, que, excepto una, trabajan en universidades italianas y son especialistas en lengua y literatura italianas o en historia italiana (cuatro modernistas y dos medievalistas). El hecho de que, con estos perfiles de editorial, tema, autores y disciplinas, se haya decidido publicar el libro en inglés obedece, sin duda, a la creencia de que así se consigue dar a conocer las propias investigaciones a un público más amplio, aunque también obedece quizá a la presión curricular en el actual universo académico de las humanidades, donde se ha ido imponiendo la publicación en inglés como criterio seguro de calidad e impacto internacional, a veces basado en un remedo simplista de las políticas de publicación en las ciencias experimentales.
   PubDate: 2022-02-01
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.186.94
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-