Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 452 of 452 Journals sorted by number of followers
Heritage, Memory and Conflict Journal     Open Access   (Followers: 17)
Architectural History     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Nepalese Culture     Open Access   (Followers: 8)
History of Classical Scholarship     Open Access   (Followers: 7)
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
History of Science and Technology     Open Access   (Followers: 5)
Cultural Heritage and Science     Open Access   (Followers: 5)
Global Intellectual History     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna     Open Access   (Followers: 4)
International Journal of Military History and Historiography     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Middle European Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 3)
Cuadernos de Investigación Histórica     Open Access   (Followers: 3)
Global Food History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Gimbernat : Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut     Open Access   (Followers: 2)
Commonwealth Essays and Studies     Open Access   (Followers: 2)
Opuscula : Short Texts of the Middle Ages and Renaissance     Open Access   (Followers: 2)
British Journal for the History of Mathematics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of Applied History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
International Journal of Culture and Modernity     Open Access   (Followers: 2)
Revista de Istorie a Moldovei     Open Access   (Followers: 2)
Navigator     Open Access   (Followers: 2)
Italian Review of Legal History     Open Access   (Followers: 2)
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts     Open Access   (Followers: 1)
Early Modern Culture     Open Access   (Followers: 1)
History of Retailing and Consumption     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Herança : Revista de História, Património e Cultura     Open Access   (Followers: 1)
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval     Open Access   (Followers: 1)
Journal of History and Future     Open Access   (Followers: 1)
Esclavages & Post-esclavages     Open Access   (Followers: 1)
Mythos     Open Access   (Followers: 1)
Material Culture Review / Revue de la culture matérielle     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"     Open Access   (Followers: 1)
RADAR : Historiedidaktisk tidsskrift     Open Access   (Followers: 1)
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Divination and Prognostication     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Acta Terrae Septemcastrensis     Open Access   (Followers: 1)
Revue de géographie historique     Open Access   (Followers: 1)
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea     Open Access   (Followers: 1)
Histoire Politique : Revue du Centre d'histoire de Sciences Po     Open Access  
Kadim     Open Access  
Emotions : History, Culture, Society     Full-text available via subscription  
Indian Journal of History of Science     Hybrid Journal  
Paragone : Past and Present     Full-text available via subscription  
Medicina Historica     Open Access  
Przegląd Nauk Historycznych     Open Access  
Intelligere : Revista de História Intelectual     Open Access  
Humanidades em diálogo     Open Access  
Epígrafe     Open Access  
Cadernos CERU     Open Access  
Revista de Historia Universal     Open Access  
Cuadernos de Historia del Arte     Open Access  
Passepartout     Open Access  
Jernbanehistorie     Full-text available via subscription  
Historisk Tidsskrift     Full-text available via subscription  
Fund og Forskning     Full-text available via subscription  
Journal of Russian American Studies (JRAS)     Open Access  
Connexe : Questioning Post-Communist Spaces     Open Access  
Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa     Open Access  
Pedralbes : revista d'història moderna     Open Access  
Audens : revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària     Open Access  
Sociología Histórica     Open Access  
Patristica et Mediævalia     Open Access  
Sasdaya : Gadjah Mada Journal of Humanities     Open Access  
Journal of Historical Syntax     Open Access  
LaborHistórico     Open Access  
Revista Mosaico : Revista de História     Open Access  
Revista Habitus : Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia     Open Access  
SPAL : Revista de Prehistoria y Arqueología     Open Access  
Historia : Instituciones. Documentos     Open Access  
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos     Open Access  
Atrio : Revista de Historia del Arte     Open Access  
Sémata : Ciencias Sociais e Humanidades     Full-text available via subscription  
Ohm : Obradoiro de Historia Moderna     Full-text available via subscription  
Res Gesta     Open Access  
Revista de Historia (Concepción)     Open Access  
IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies     Open Access  
Studia Historyczne     Open Access  
Journal of Tourism History     Hybrid Journal  
Intercâmbio : Revue d’Études Françaises=French Studies Journal     Open Access  
História : revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Gimbernat : Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0213-0718 - ISSN (Online) 2385-4200
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [57 journals]
 • Coberta, crédits i editorial

  • Authors: Lluís Guerrero i Sala
   Pages: 9 - 11
   Abstract: Aquest nou número de Gimbernat, el 79, com els darrers, veu la llum a l’ombra de la pandèmia de la covid-19, superada ja la setena onada però encara amb la incertesa sobre el final de la infecció. L’exemplar que presentem conté treballs que abasten un llarg període entre el segles XIII i l’actualitat. Els temes que tracta són ben diversos i amb tota probabilitat seran de l’interès del lector.
   PubDate: 2022-11-18
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Esdeveniments històrics de l’actual Hospital General i
         Universitari de València

  • Authors: Juan José Vilata Corell
   Pages: 11 - 36
   Abstract: A València (Espanya), als segles XIII i XIV, es van fundar
   hospitals com asils o albergs. Al segle XV gràcies al Pare Jofré es va
   fundar l’Hospital de Ignoscents, Folls i Orats (1410). Al 1512 es van
   unificar els hospitals de València, i es va denominar Hospital General de València. Es va annexionar la Facultat de Medicina. Al 1849 va
   dependre de la Diputació Provincial i es va denominar Hospital Provincial de València. El 1962 es va construir un nou Hospital, i el 1981
   es va recuperar el seu prestigiós nom de Hospital General de València.
   PubDate: 2022-11-24
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Salut i malaltia de Lluís XIII, rei de França i comte de
         Barcelona

  • Authors: Xavier Sierra i Valentí
   Pages: 37 - 62
   Abstract: A la Guerra dels Segadors, la República Catalana entrà en
   guerra amb Castella. Per a garantir-se el suport francès es va
   proclamar Lluís XIII comte de Barcelona, convertint Catalunya en
   un protectorat. Analitzem alguns aspectes sanitaris de Lluís XIII,
   com les malalties d’infantesa o la llarga patologia intestinal que a
   la fi va acabar amb la seva vida (tuberculosi intestinal o malaltia de
   Crohn), comentant també el ritual del toc reial de les escròfules.
   PubDate: 2022-11-18
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • La lepra com a estigma: història del Sanatori de Fontilles
         (1901-2022)

  • Authors: Rafael Martínez Jordà
   Pages: 63 - 82
   Abstract: En el 2009 va fer cent anys de la inauguració del Sanatori de
   Fontilles, dedicat exclusivament als malalts de lepra. La seva situació
   geogràfica garantia l’aïllament que exigia la societat d’aquell temps.
   Durant aquests 114 anys, el Sanatori ha acollit els leprosos donantels-hi una atenció humana, al temps que els tractava amb els darrers
   avenços terapèutics. Fontilles ha estat un referent en la lluita contra
   la lepra, malaltia tan injustament marginada.
   PubDate: 2022-11-24
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • L’organització sanitària de l’XI Cos d’Exèrcit Republicà
         (1937-1939)

  • Authors: Francesc Closa Salinas
   Pages: 83 - 102
   Abstract: La primavera de 1938, en plena Guerra Civil Espanyola i
   després de la caiguda del front d’Aragó, les tropes republicanes en
   retrocés van haver de buscar noves ubicacions per situar els seus
   serveis. En aquest article analitzem el desplegament de
   l’organització sanitària de l’XI Cos d’Exèrcit i els seus canvis segons
   les circumstàncies del conflicte.
   PubDate: 2022-11-18
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • L’humanitarisme de les infermeres en la Guerra Civil Espanyola

  • Authors: Anna Ramió Jofre, Carme Torres Penella, Gloria Gallego Caminero
   Pages: 103 - 120
   Abstract: Es mostren els aspectes humanitaris de les cures que les
   infermeres van oferir als combatents i a la població a la Guerra
   Civil Espanyola (1936-39). A la pràctica infermera emergeixen
   actituds que s’adhereixen a valors professionals significatius
   d’altruisme, dignitat humana, tracte igualitari i sentit estètic. Tenir
   cura basada en coneixements, respecte, sensibilitat i creativitat,
   va repercutir en la millora de la salut.
   PubDate: 2022-11-24
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • L’Hospital General de Ciutat de Mallorca. La seva activitat durant
         el segle XX (1939-1990)

  • Authors: Jaume Mercant i Ramírez, Ferran Mercant i Carmona
   Pages: 121 - 142
   Abstract: Es presenta la història de l’Hospital General de Palma, la
   seva evolució al llarg dels anys i, especialment, l’activitat
   desenvolupada durant el segle XX. Aquest hospital és un dels més
   antics de l’Estat i d’Europa. Es va fundar el 29 de maig de 1456
   mitjançant el Real privilegi d’Alfons I de Mallorca i V d’Aragó (1396-
   1458). Després de la Guerra Civil Espanyola va ser, durant anys,
   l’únic hospital públic i docent de les Balears.
   PubDate: 2022-11-24
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • L’Hospital Clínic de Barcelona: crònica d’una
         frustració (1968-1975)

  • Authors: Miguel Ángel Asenjo Sebastián
   Pages: 143 - 158
   Abstract: Davant l’anunci de la construcció d’un nou edifici per a
   Hospital Clínic i l’abandonament de la seva ubicació actual,
   s’exposen els motius pels quals entre 1968 i 1975 no es va construir un nou Hospital Clínic, formalment aprovat, que substituís
   l’inaugurat el 1906, que és el que continua fent la seva triple funció
   assistencial, docent i investigadora amb el màxim prestigi a la
   seva actual ubicació, que és l’original del 1906, ja fa 116 anys.
   PubDate: 2022-11-20
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Antoni Peyrí i Rocamora (1889-1973). Su contribución a la
         medicina mexicana

  • Authors: Ofelia Azucena Vega-Morquecho
   Pages: 159 - 176
   Abstract: Aquest treball analitza la trajectòria professional del metge Antoni Peyrí i Rocamora (1889-1973), amb èmfasi a la seva estada a Mèxic.
   PubDate: 2022-11-25
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • L’art del cartellisme de propaganda sanitària durant la Guerra
         Civil Espanyola

  • Authors: Ida Carrau i Bueno
   Pages: 177 - 198
   Abstract: Aquest treball vol ser una modesta aportació dels cartells de propaganda sanitària elaborats pel bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola i el paper rellevant que van exercir sobre la població. Aquests cartells es van dirigir a la població civil, on la imatge no només tenia la funció d'informar, sinó també la de persuadir com una autèntica arma de guerra.
   PubDate: 2022-11-25
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Salut i malaltia en un epistolari del segle XVI

  • Authors: Francesc Devesa i Jordà
   Pages: 197 - 218
   Abstract: Hem estudiat la salut en 226 cartes escrites en català per
   dues dames del segle XVI, trobant que 179 contenien alguna
   informació sobre salut. En el 64,5% d’aquestes, es descrivia la
   pròpia salut i en el 90,5% l’aliena. Les xifres corroboren la tradicional dedicació del món femení a la salut domèstica. L’epistolari
   dona notícies sobre malalties, remeis i alguns agents sanitaris.
   PubDate: 2022-11-25
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Joana Masó Illamola. "Tosquelles. Curar les institucions"

  • Authors: Antoni Corominas Díaz
   Pages: 219 - 221
   Abstract: Aquesta magnífica i extensa obra que ens regala Joana
   Masó —i que ha estat reconeguda amb el Premi Ciutat
   de Barcelona d’Assaig, Humanitats i Història 2021—
   constitueix una peça cabdal per a capbussar-nos en el
   missatge d’una figura que ultrapassa els límits
   acadèmics i esdevé de rabiosa actualitat pels seus
   agosarats i arriscats plantejaments, no sols en el camp
   clínic o científic sinó també en el polític i el de les
   connexions entre art, cultura i salut...  
   PubDate: 2022-11-25
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Rosa Toran; Àlvar Martínez-Vidal. "El metge Josep Torrubia Zea.
         Lliurepensador, maçó i socialista"

  • Authors: Josep Lluís Barona
   Pages: 221 - 224
   Abstract: Fins la publicació d’aquesta excel·lent biografia, Josep
   Torrubia Zea havia estat un personatge desconegut
   per a la historiografia de la medicina i també per a la
   memòria pública del nostre país. L’oblit de Torrubia
   no és un cas excepcional, tot i ser un personatge únic,
   perquè el franquisme va sembrar falsedat i oblit sobre
   el passat. Això no obstant, el llibre ens mostra com el
   nostre protagonista havia quedat en la memòria dels
   masnovins, que encara el recorden com a metge en
   temps de república i guerra...

   PubDate: 2022-11-25
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Josep Corbella. "Baselga, el metge que volia canviar el
         món"

  • Authors: Josep Tabernero
   Pages: 224 - 228
   Abstract: El periodista especialitzat en ciència i salut, Josep
   Corbella, signa aquest llibre que és tota una declaració
   d’intencions ja des del títol. ‘Baselga, el metge que volia
   canviar el món’, ja ens indica dos dels trets característics
   del Dr. Baselga que marcaran la seva trajectòria personal i professional: d’una banda, la seva vocació com a
   metge i cap als pacients, que sempre posava per davant
   de tot, i de l’altra, la seva ambició per aconseguir canviar
   la visió que fins aleshores s’havia tingut del tractament
   del càncer i que ell volia revolucionar, apostant per la
   recerca, per millorar la supervivència dels pacients. De nou, sempre els
   pacients com a protagonistes de la seva història...
   PubDate: 2022-11-20
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Manel Esteller. "Cartes a un jove investigador"

  • Authors: Lluís Guerrero i Sala
   Pages: 228 - 231
   Abstract: Aquesta obra és de referència per als que volen entrar
   en el camp de la recerca científica. Ens hem de remuntar
   a Santiago Ramón y Cajal per trobar el precedent més
   directe d’un llibre dirigit a fomentar la recerca científica
   i a aconsellar doctament als qui s’hi vulguin iniciar.
   Les pàgines estan escrites en primera persona, en 21
   capítols breus d’entre 8 i 10 pàgines cadascun, precedits
   d’una introducció de presentació que justifica el
   contingut i closos amb un epíleg que n’explica l’entrellat: qui és M. Els
   capítols tenen format de cartes que l’autor adreça a M., una persona jove
   que vol dedicar-se a la investigació científica, que en realitat és ell mateix
   quan era jove i es trobava al davant d’aquest repte. Probablement en
   aquell moment iniciàtic va tenir bons mestres, però cap que l’aconsellés
   de forma completa sobre tot el que calia tenir en compte per endinsar-se
   en les entranyes de la ciència. El Dr. Manel Esteller madur i mentor adreça
   les cartes a M., al Manel principiant. L’autor té tota l’autorictas necessària
   per orientar a qualsevol que vulgui encarar el món de la recerca, no només
   científica, sinó també tècnica i àdhuc humanística...
   PubDate: 2022-11-25
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Pere Riutord Sbert. "De París al Cel. Compilació d’articles
         d’opinió (1990-2017) del professor Francesc Bujosa i Homar"

  • Authors: Miquel Roca Bennàssar
   Pages: 231 - 233
   Abstract: Confegir un llibre d’homenatge a un catedràtic
   d’universitat compilant els seus treballs acadèmics és
   habitual, fins i tot podríem dir que senzill. Es tracta de
   triar les seves contribucions més destacades i comentar-les. Molt més agosarat resulta el que ha fet Pere
   Riutord (Felanitx, 1960) amb Francesc Bujosa
   (Esporles, 1927 - Palma, 2020): navegar al bell mig
   d’un miler d’articles de Bujosa publicats als diaris
   locals entre 1990 i 2017 sobre qüestions molt i molt diverses. Riutord
   encara la literatura, diguem-ne periodística, de Bujosa com qui esbrina
   un article científic per publicar al primer quartil d’una especialitat mèdica...

   PubDate: 2022-11-20
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Pelai Vilar i Canales. Guerra i exili. "Memòries d’un metge català en
         la sanitat militar republicana, 1936-1942"

  • Authors: Carles Hervás i Puyal
   Pages: 236 - 236
   Abstract: La bibliografia sobre les vivències de metges i cirurgians
   que van participar a la guerra civil espanyola (1936-
   1939) disposa en l’actualitat d’un bon grapat d’exemples,
   alguns dels quals s’han convertit en clàssics, com els de
   Manuel Bastos Ansart (De las guerras coloniales a la
   guerra civil. Memorias de un cirujano, 1969), Pere Tarrés
   (El meu diari de guerra, 1938-1939, 1987) o Moisès
   Broggi (Memòries d’un cirurgià, 2001). Sigui en forma
   de diaris o memòries aquests testimonis son imprescindibles per a conèixer
   de primera mà l’activitat que aquells professionals van dur a terme en el
   curs de la incivil guerra...
   PubDate: 2022-11-25
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 • Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat

  • Authors: Revista Gimbernat
   Pages: 237 - 262
   Abstract: Política editorial i manual de procediments de la revista Gimbernat
   PubDate: 2022-11-25
   Issue No: Vol. 79 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.164.32
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-