Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 452 of 452 Journals sorted alphabetically
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Studies in Digital Heritage     Open Access   (Followers: 3)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Eighteenth Century Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 30)
Studies in History     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Studies in History and Philosophy of Science     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Studies in People’s History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Studies in Western Australian History     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Substantia     Open Access  
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja     Open Access  
SUSURGALUR : Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah (Journal of History Education & Historical Studies)     Open Access  
T'oung Pao     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Tangence     Full-text available via subscription  
Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi     Open Access   (Followers: 1)
Teaching History     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Technology and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 34)
Tekniikan Waiheita     Open Access  
temp - tidsskrift for historie     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Temporalidades     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Testimonios     Open Access  
The Americas : A Quarterly Review of Latin American History     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
The Corvette     Open Access  
The Court Historian : The International Journal of Court Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 39)
The European Legacy: Toward New Paradigms     Hybrid Journal   (Followers: 1)
The Hilltop Review : A Journal of Western Michigan University Graduate Student Research     Open Access   (Followers: 1)
The Historian     Hybrid Journal   (Followers: 31)
The International History Review     Hybrid Journal   (Followers: 27)
The Italianist     Hybrid Journal   (Followers: 7)
The Journal of the Historical Society     Hybrid Journal   (Followers: 11)
The Seventeenth Century     Hybrid Journal   (Followers: 19)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 10)
The Workshop     Open Access  
Theatre History Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 9)
Tiempo y Espacio     Open Access  
Tijdschrift voor Geschiedenis     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Time & Society     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Trabajos y Comunicaciones     Open Access  
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trans-pasando Fronteras     Open Access  
Transactions of the Philological Society     Hybrid Journal  
Transactions of the Royal Historical Society     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Transactions of the Royal Society of South Africa     Hybrid Journal  
Transfers     Full-text available via subscription  
Transition     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Trocadero     Open Access   (Followers: 1)
Troianalexandrina     Full-text available via subscription  
Turcica     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Turkish Historical Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century British History     Hybrid Journal   (Followers: 22)
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
UCLA Historical Journal     Open Access   (Followers: 1)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Urban History     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Urban History Review / Revue d'histoire urbaine     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Vegueta : Anuario de la Facultad de Geografía e Historia     Open Access  
Veleia     Open Access  
Viator     Full-text available via subscription   (Followers: 16)
Victorian Naturalist, The     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Victorian Periodicals Review     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Viking and Medieval Scandinavia     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Visual Resources: An International Journal of Documentation     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Vivarium     Hybrid Journal  
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Water History     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Welsh History Review     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
West 86th     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
West Virginia History: A Journal of Regional Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Wicazo Sa Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Winterthur Portfolio     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Women's History Review     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Yesterday and Today     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift für Weltgeschichte     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)
ИСТРАЖИВАЊА : Journal of Historical Researches     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Tekniikan Waiheita
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0780-5772 - ISSN (Online) 2490-0443
Published by Federation of Finnish Learned Societies Homepage  [38 journals]
 • Tekniikan taitekohtia ja maailman mullistuksia

  • Authors: Olli Turunen
   Pages: 4 - 5
   Abstract: Esipuhe, Tekniikan Waiheita 41, nro. 1 (2023).
   PubDate: 2023-08-17
   DOI: 10.33355/tw.131231
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • Varjakan saha (1900–1929) lasten ja nuorten
         työympäristönä

  • Authors: Tiina Kuokkanen, Noora Hemminki
   Pages: 6 - 27
   Abstract: Teollisuusarkeologia on keskittynyt pitkään rakennetun ympäristön tutkimiseen. Viime vuosikymmeninä nouseva tutkimustrendi on ollut teolliseen menneisyyteen liittyvien kysymysten laajentaminen sosiaaliarkeologian alueelle; enää ei olla kiinnostuneita vain teollisuuskohteiden rakennuksista ja niiden suojelusta, vaan myös noilla kohteilla eläneistä ja työskennelleistä ihmisistä. Myös menetelmät ovat laajentuneet. Edelleen tutkimuksen keskiössä on materiaalinen kulttuuri, mutta tutkittavien ilmiöiden lisäksi käytettävät aineistot voivat olla yhä moninaisemmat. Tässä tutkimuksessa Varjakan sahalla Oulunsalossa työskennelleitä lapsia ja nuoria lähestytään dokumentaarisen arkeologian menetelmin. Tärkein lähteemme on Varjakan höyrysahan arkiston Luettelo sahalla työssä olevista nuorista henkilöistä (1910–1924). Tutkimme Varjakan sahan tapausesimerkin kautta millainen työnteon maailma oli lapsille ja nuorille 1900-luvun alussa. Mitä työtä he tekivät, minkä ikäisinä ja millaisessa ympäristössä' Teoreettisena työkaluna käytämme lapsisystävällisen ympäristön kriteeristöä. Lopuksi asetamme lasten ja nuorten työnteon lainsäädännölliseen ympäristöönsä.
   PubDate: 2023-08-17
   DOI: 10.33355/tw.120463
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • Professori Lennart Simons ja Suomen ydinenergiateknologian alkuvaiheet

  • Authors: Markus Ahlskog
   Pages: 28 - 45
   Abstract: Suomen atomihistorian lähtölaukauksena pidetään energiakomitean perustamista vuonna 1955. Aloitteen siihen teki Suomen Akatemian puheenjohtaja, kemian Nobelin palkinnon vuonna 1945 voittanut A.I. Virtanen, ja komitean puheenjohtajaksi valittiin Teknillisen Korkeakoulun teknillisen fysiikan professori Erkki Laurila. Lähes kaikkialla maailmassa atomitekniikan tutkimusta johtivat ydinfysiikan asiantuntijat, kun taas Suomen ainoa ydinfyysikko, Helsingin yliopiston professori Lennart Simons ei osallistunut lainkaan energiakomitean työhön. Hän oli kuitenkin suomalaisen ydinfysiikan perustutkimuksen pioneeri ja näytteli merkittävää osaa, kun ydinfysiikan lääketieteellisiä sovellutuksia alettiin ottaa Suomessa käyttöön. Kokonaan unohduksiin on jäänyt nk. Simonsin juttu, jossa Helsingin yliopisto syytti Simonsia väärinkäytöksistä virassaan ja valtion varojen kavaltamisesta. Syyte johti Simonsin viralta pidättämiseen. Hän sai varsin lievän tuomion rikkeistään. Oikeusjuttu oli käynnissä silloin, kun energiakomiteaa perustettiin, ja Simons sai palata virkaansa vasta yli puoli vuotta energiakomitean asettamisen jälkeen.
   PubDate: 2023-08-17
   DOI: 10.33355/tw.125913
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • Miksi rautateitä vastustettiin

  • Authors: Marko Nenonen
   Pages: 46 - 48
   Abstract: Brandon, David ja Brooke, Alan: The Railway Haters. Opposition to Railways from the 19th to 21st Centuries. Pen & Sword Transport 2019, 416 s., kuvitettu. ISBN 978 1 52670 020 9.
   PubDate: 2023-08-17
   DOI: 10.33355/tw.125276
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 • Nobelit Venäjällä

  • Authors: Veijo Kauppinen
   Pages: 49 - 50
   Abstract: Bengt Jangfeldt: Immanuel Nobel ja hänen poikansa tsaarien Venäjällä. Suom. Ulla Lempinen & Pekka Tuomisto. Siltala 2023, 480 s. ISBN 9789523881693.
   PubDate: 2023-08-17
   DOI: 10.33355/tw.131343
   Issue No: Vol. 41, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.206.12.157
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-