Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 452 of 452 Journals sorted alphabetically
Studies in Eighteenth Century Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 27)
Studies in History     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Studies in History and Philosophy of Science     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Studies in People’s History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Studies in Western Australian History     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Substantia     Open Access  
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja     Open Access  
SUSURGALUR : Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah (Journal of History Education & Historical Studies)     Open Access  
T'oung Pao     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Tangence     Full-text available via subscription  
Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi     Open Access   (Followers: 1)
Teaching History     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Technology and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Tekniikan Waiheita     Open Access  
temp - tidsskrift for historie     Full-text available via subscription  
Temporalidades     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Testimonios     Open Access  
The Americas : A Quarterly Review of Latin American History     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
The Corvette     Open Access  
The Court Historian : The International Journal of Court Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
The European Legacy: Toward New Paradigms     Hybrid Journal   (Followers: 1)
The Hilltop Review : A Journal of Western Michigan University Graduate Student Research     Open Access  
The Historian     Hybrid Journal   (Followers: 30)
The International History Review     Hybrid Journal   (Followers: 26)
The Italianist     Hybrid Journal   (Followers: 7)
The Journal of the Historical Society     Hybrid Journal   (Followers: 11)
The Seventeenth Century     Hybrid Journal   (Followers: 18)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Workshop     Open Access  
Theatre History Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Tiempo y Espacio     Open Access  
Tijdschrift voor Geschiedenis     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Time & Society     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Trabajos y Comunicaciones     Open Access  
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trans-pasando Fronteras     Open Access  
Transactions of the Philological Society     Hybrid Journal  
Transactions of the Royal Historical Society     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Transactions of the Royal Society of South Africa     Hybrid Journal  
Transfers     Full-text available via subscription  
Transition     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Trocadero     Open Access  
Troianalexandrina     Full-text available via subscription  
Turcica     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Turkish Historical Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century British History     Hybrid Journal   (Followers: 21)
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
UCLA Historical Journal     Open Access   (Followers: 1)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Urban History     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Urban History Review / Revue d'histoire urbaine     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Vegueta : Anuario de la Facultad de Geografía e Historia     Open Access  
Veleia     Open Access  
Viator     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Victorian Naturalist, The     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Victorian Periodicals Review     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Viking and Medieval Scandinavia     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Visual Resources: An International Journal of Documentation     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Vivarium     Hybrid Journal  
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Water History     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Welsh History Review     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
West 86th     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
West Virginia History: A Journal of Regional Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Wicazo Sa Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Winterthur Portfolio     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Women's History Review     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Yesterday and Today     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift für Weltgeschichte     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)
ИСТРАЖИВАЊА : Journal of Historical Researches     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2346-5611
Published by U of Tartu Homepage  [13 journals]
 • Saateks

  • Authors: Lea Leppik
   Pages: 5 - 6
   Abstract: 2020. aasta kuulutati Tartu Ülikooli muuseumi plaanides Morgensterni
   aastaks. Keegi ei teadnud, et selle aasta märksõnaks saab
   hoopis koroonaviirus. Kuid tähelepanu jagus siiski ka Tartu ülikooli
   esimesele klassikalise filoloogia professorile, kunstimuuseumi ja
   raamatukogu rajajale Karl Morgensternile tema 250. sünniaastapäevaga
   seoses – anti välja kogumik, korraldati näitusi, muuseumi ja
   raamatukogu ühistööna leidis aset konverents „Morgenstern ja tema
   aeg“. Käesolevas kogumik sisaldab valdavas osas artikleid, mis valmisid
   konverentsi ettekannete põhjal, kuid siia mahtus muudki.
   Kogumiku avaloos annab TÜ klassikalise filoloogia professor Janika
   Päll põhjaliku ülevaate klassikalise filoloogia õpetamisest Tartus
   nii Karl Morgensterni ja tema kaasaegsete kui ka tema järeltulijate
   poolt ning toob selle perioodi käsitlemisse valgustuse kõrvale
   tugevalt sisse uushumanismi diskursuse.
   Eesti Kunstiakadeemia lektor Liisa-Helena Lumberg annab oma artiklis
   „Kunst teadmiste süsteemis Karl Morgensterni kunstimuljete näitel“
   lähivaate, kuidas Morgenstern oma kunstimuljeid publikule püüdis
   edasi anda, tingimustes, kus kaugeltki kõigist lugejaist ei saanud oletada,
   et nad kirjeldatavaid töid on näinud või kunagi tulevikus näevad.
   19. sajandi algupoole Tartu olusid ja kunstielu tundes kerkib küsimus,
   kuivõrd suhtlesid ja kui hästi olid teineteise tegemistega kursis
   kaks Tartu tollase kunstielu tähte: ülikooli kunstimuuseumi juhataja
   Morgenstern ja siinse kultuuriruumi suurima erakollektsiooni
   omanik, Raadi mõisnik Karl Eduard von Liphart' Ingrid Sahk näitab
   oma artiklis, et dokumenteeritud kokkupuuteid on kahe kunstitähe
   vahel üllatavalt vähe. Kuid ega kõik inimesed ei peagi isiklikult sobima
   ja ajaloo keerdkäikude tulemusel on ikkagi juhtunud nii, et suur
   osa Lipharti kunstikogust on jõudnud samuti Tartu ülikooli, kus seda
   Morgensterni kogutuga kõrvuti tulevastele põlvedele säilitatakse.
   Konverentsil tulid kõne alla ka Morgensterni kaasaegsed. Lea
   Leppik võtab vaatluse alla kaks kaasteelist, filosoofiaprofessor Gottlob
   Benjamin Jäsche ja ajalooprofessor Georg Friedrich Pöschmanni
   ning nende mõtted ülikoolis õppimisest ja õpetamisest üldse ning
   õpetajakoolituse tähendusest tollases ülikoolis.
   Veel ühest kaasteelisest – meditsiiniprofessor Erdmannist, kes oli
   samuti kultuurihuviline ning kollektsionäär – kirjutab TÜ raamatukogu
   teadur Kaarina Rein. Artikkel keskendub tema mõjule meditsiinitopograafiate
   koostamisele Tartu ülikoolis.
   Kogumiku põhiosa lõpetab artikkel, mis ei kuulu Morgensterni
   aega ja räägib noorte meedikute tööle suunamisest nõukogude ajal
   (Ken Kalling ja Lea Leppik). Tegelikult leidis sarnane protsess aset
   ka 19. sajandi algul, Morgensterni-aegses ülikoolis, ja nõukogude
   süsteemi juured olidki Tsaari-Venemaa kroonustipendiaatide süsteemis:
   stipendiumi saanud pedagoogide kõrval oli määratud kohal
   teenimise kohustus ka meedikutel. Tol ajal tuli teenida kuus aastat,
   probleemid aga olid üsna sarnased nõukogudeaegsetega.
   Muuseumikogudele pühendatud osas kirjeldab TÜ muuseumi kuraator
   Leili Kriis muuseumis hoiul olevat kaunist luulealbumit, mis
   kuulus kunagi Charles Borchardtile, mehele, kes omas ajas, 19. sajandi
   teisel poolel, oli üks Eesti tuntumaid fotograafe.
   Milline oli õigupoolest Morgensterni-aegne TÜ kunstimuuseum,
   küsib oma artiklis Tartu ülikooli muuseumi teadusdirektor Jaanika
   Anderson. Vastus on veidi ootamatu – see oli väga erinev sellest, millisena
   muuseum viimased 150 aastat siinsele avalikkusele tuntud
   on, olles tihedalt täis kappe ja mappe.
   Mis juhtus siis Morgensterni ajal kogutuga, selle võtab vaatluse
   alla TÜ kunstiajaloo doktorant Kristiina Tiideberg ja selgub, et järeltulijad
   ei näidanud selle vastu üles kuigi suurt respekti. Teema
   on muidugi laiem kui Morgensterni ja tema järel tulnud professorite
   erinevad arusaamad ja väärtushinnangud. Paraku muutuvad arusaamad
   kogude väärtusest ajas ikka ja jälle, ühe põlvkonna jaoks
   väärtuslik ei pruugi olla seda järgmiste silmis.
   Kogumiku lõpetab traditsiooniliselt muuseumi aastaaruanne,
   seekord siis erakordse 2020. aasta kohta.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18387
    
 • Morgenstern ja tema kaasaeg: nn humanistlikud alusained keiserliku Tartu
         ülikooli õppekavas 1803-36

  • Authors: Janika Päll
   Pages: 7 - 33
   Abstract: The foundation of the imperial University of Tartu/Dorpat has been
   described as being part of the rationalist Enlightenment movement,
   with a focus on the importance of the Rector and Professor of Physics
   Georg Friedrich Parrot, or Johann Wilhelm Krause (university architect
   and Professor of Architecture). Johann Karl Simon Morgenstern
   (director of the University Library and Museum, Professor of Rhetoric,
   Classical Philology, Aesthetics, Art History and History of Literature)
   has been studied from various aspects before, but his neo-humanist
   ideas have been mostly described from the perspective of
   classical scholarship. The goal of this paper is to review the sources of
   the humanist curricula of introductory subjects, which Morgenstern
   taught to all faculties during his activity, focussing on two examples.
   Friedrich August Wolf has often—with good reason—been described
   as Morgenstern’s main inspiration, but we also need to consider the
   influence of Julius Erduin Koch, whose Hodegetik offers recommendations
   for introductory subjects in all faculties. Almost all of these
   were taught by Morgenstern from 1803 to 1836.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18376
    
 • Kunst teadmiste süsteemis Karl Morgensterni kunstimuljete näitel

  • Authors: Liisa-Helena Lumberg
   Pages: 34 - 46
   Abstract: Johann Karl Simon Morgenstern (1770–1852) was a Professor of
   Aesthetics, Rhetoric, Philology, and Art History at the University of
   Tartu/Dorpat. Besides coining the term Bildungsroman, Morgenstern
   was also a prolific art historian, creating and spreading knowledge
   about art. The reopening of the University of Tartu and Morgenstern’s
   deeds are a good example of the change in the knowledge regimes
   that occurred around 1800, where art played a crucial role
   (P. Burke, Circa 1808: Restructuring Knowledges. München; Berlin:
   Deutscher Kunstverlag, 2008, p. 50).
   From 1808 to 1810, Morgenstern travelled in Europe and later
   published some of his impressions from visiting various art galleries.
   In this article I focus on two of his texts: a booklet titled Über einige
   Gemälde (Of Some Paintings) from 1805 (K. Morgenstern, Über
   einige Gemälde. Dorpat: Universitätsbuchdrucker M. G. Grenzius,
   1805), and a text about Raphael’s Transfiguration from 1822 (K. Morgenstern,
   Über Rafael Sanzio’s Verklärung.
   Dorpat: J. C. Schünmann;
   Leipzig: P. G. Kummer, 1822). I will analyse Morgenstern’s views in
   the context of Enlightenment ideas on art, and look at the proportion
   of knowledge and emotion present in his texts.
   Although Morgenstern’s main tool was description, he tried to
   provide some analysis as well, taking into consideration composition,
   characters, and anatomical correctness, for example. He wrote
   both about his contemporary artists and the Renaissance Masters.
   Morgenstern’s favourite was apparently Raphael, whom he admired
   greatly and to whom he devoted his longest texts. His emotions are
   the most unambiguously expressed namely in these writings where
   he shows Raphael as a true genius.
   It is also interesting how Morgenstern composed his longer texts.
   First, he described a picture as if he knew nothing about it. He viewed
   the expression of character through certain forms, such as hair or the
   folds of clothing. Second, Morgenstern identified and characterised
   the figures in a detailed manner. Third, he suggested parts of the picture held deeper symbolic meaning. He tried to show how the details
   of a painting contribute to its main emotion and emphasised how
   one has to look for and feel the influence of a painting, as it is hard
   to describe.
   In addition, Morgenstern gave a lot of thought to how his texts
   and the artworks (or their reproductions) would reach the audience.
   He emphasised the importance of viewing original artwork but worked
   diligently to mediate knowledge about it in his lectures at the
   university and his writings.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18377
    
 • Morgenstern ja Liphart. Kahe kunstitähe tegutsemisest samas ajas ja
         ruumis

  • Authors: Ingrid Sahk
   Pages: 47 - 56
   Abstract: What do we know about and how can we describe the encounters
   between Karl Morgenstern and the Lipharts, the Raadi lords of the
   manor, who were the greatest art collectors in 19th century Tartu/
   Dorpat'
   Published sources give the impression that Morgenstern and the
   Lipharts had virtually no interaction, Morgenstern’s name does not
   appear very often in the biography of the Lipharts, and vice versa.
   In Morgenstern’s diaries, Raadi manor (Ratshof) appears as the
   destination of his frequent walks, just like Kadriorg in Tallinn, but
   nothing more personal emerges from it. However, Morgenstern probably
   knew which paintings belonged to the Lipharts, and some of
   them were of great interest to him. At least he published his opinion
   on two of the paintings by Johann Dominik von Fiorillo that belonged
   to the Lipharts’ art collection. The replica of the portrait of Rector
   Parrot painted by F. G. von Kügelgen for R. W. von Liphart was
   also probably mediated by Morgenstern. There is some evidence that
   Morgenstern and Liphart shared information about subscriptions for
   prints and art bulletins.
   What did the Lipharts think and know about the art collected
   by Morgenstern, either for his private collection or the university'
   There is no written evidence of their opinions, no facts or stories of
   the Lipharts visiting Morgenstern’s art collection. Karl Eduard von
   Liphart, who later became a great connoisseur of prints and Italian
   renaissance art, may have used the possibility to train his eye looking
   at prints at the University of Tartu Art Museum in his youth. However,
   this remains only a guess.
   During the lifetime of Karl Morgenstern, the university art museum’s
   collection was formed according to his personal tastes and ideas. It is intriguing that after Morgenstern’s death, the focus of the collection was shifted and the influence of the Lipharts became more prominent. In 1858 curator G. F. von Bradke formed a committee to
   re-evaluate the collections of the University of Tartu Art Museum,
   and K. E. von Liphart became the only external member of the body.
   Although he is more known for his marvellous prints, K. E. von Liphart
   also collected plaster casts that filled his house at Lai Street
   30 in Tartu. Most probably his knowledge and ideas about this subject
   also influenced the committee’s final decision—collecting plaster
   casts of ancient art became the main focus of the university museum.
   The combination of antique sculpture and wall paintings from
   Pompeii had already been used in the interior of the Lipharts’ house
   long before the Pompeian-style decoration was painted for the University
   of Tartu Art Museum in 1868. K. E. von Liphart’s special interest
   in photography, a state-of-the-art technology at that time, also
   left its mark on the university’s collections. When Woldemar Krüger,
   who ran the university’s drawing school in the second half of the
   19th century, started commissioning photographic reproductions of
   famous artworks for instructional purposes, he relied mostly on the
   advice and recommendations of his friend K. E. von Liphart.
   Thus, we may presume that even if there are not enough facts,
   it pays to search more closely for possible personal influences and
   impact. Often, important changes may happen through local and intimate
   contacts, not because of the twists and turns or grand ideas of
   art history in general.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18378
    
 • Tartu ülikooli üldise õpetajate instituudi kaasdirektorid Jäsche ja
         Pöschmann ning nende pedagoogilised vaated

  • Authors: Lea Leppik
   Pages: 57 - 74
   Abstract: One of the important tasks of the University of Tartu/Dorpat, which
   was reopened in the spirit of the Enlightenment in 1802, was to train
   teachers for local provinces. The General Teachers’ Institute (1803–
   1820) had three directors: philologist Morgenstern, philosopher
   Jäsche and historian Pöschmann. All three directors were also members
   of the university school committee and thus directly contributed
   to the formation of the Tartu school district. While Morgenstern dreamed
   of a philological seminary from the very beginning, believing
   that the moral upbringing of teachers based on antique models was
   paramount in educating teachers, the General Teachers’ Institute at
   the University of Tartu initially followed the direction of teaching
   many different subjects (including sciences). Morgenstern’s pedagogical
   views have been described repeatedly, but those of the other two
   directors have not.
   As a philosopher, Jäsche has been considered a follower of Immanuel
   Kant, and his pedagogical views, which have reached us through
   a speech he gave to students in 1808, were also clearly influenced
   by Kant. He considered that studying at a university should be a
   conscious and purposeful effort, but not a dull craft. Its ultimate goal
   was to improve oneself and others, and the path to personal happiness
   was to serve society to the best of one’s ability.
   Pöschmann lived and worked in Tartu for a short while (10 years,
   he died in 1812), but he managed to prove himself as a very enthusiastic
   academic instructor and organiser. He played an important role
   in the school committee, for example in founding the Vyborg Girls’
   School. He can also be considered a pioneer of the local Livonian school-
   history writing.
   In order to improve the instruction of students, which Pöschmann
   considered essential in view of the characteristics of the local school
   system, he compiled a number of handbooks highly valued by his
   contemporaries. His Einleitung in die allgemeine Menschengeschichte
   als Leitfaden zu akademischen Vorlesungen von G. Fr. Pöschmann
   provided an overview of the history, sources, and auxiliary sciences
   of historical writing. His book about studying at the university titled
   Ueber die zweckmässige Führung des academischen Lebens: ein
   Leitfaden zu Vorlesungen von G. Fr. Pöschmann was intended as a
   guide for young men who had to start organising their own life when
   they flew the nest. In addition to explaining the system of all sciences
   and the best techniques for studying at university, the book included
   practical instructions for budgeting ec. In his keynote speech, in
   which Pöschmann spoke of new and old methods of education (1808),
   he showed himself to be a moderate school innovator who was able
   to maintain a balance between the variety of methods and teachings
   prevailing at the time, and, above all, respect for both teachers and
   students. So many of the topics that were relevant at the time (e.g.,
   how much material should be memorised or how strict discipline
   should be) are still at the forefront today.
   In their surviving publications, both co-directors of the General
   Teachers’ Institute display broad ideas inspired by the Enlightenment,
   and their activities in the school committee showed their readiness
   to contribute to the spread of education.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18379
    
 • Johann Friedrich von Erdmann ja meditsiinitopograafiad Tartu
         ülikoolis

  • Authors: Kaarina Rein
   Pages: 75 - 100
   Abstract: Johann Friedrich von Erdmann was born in Wittenberg (1778–1846)
   in the family of high-ranking clergyman. He acquired an excellent
   knowledge of Latin from his father and older brother. He first studied
   theology at the University of Wittenberg, but switched to medicine
   after a year and became a student of Professor Friedrich Ludwig
   Kreysig (1770–1839), largely known for his work with cardiological
   diseases. In 1802 Erdmann defended his doctoral thesis on electrolysis
   titled Utrum aqua per electricitatem columnae a celeberrimo Volta
   inventae in elementa sua dissolvatur' at the University of Wittenberg
   and obtained a degree in medicine and surgery. After the defence of
   his thesis he completed his studies in Vienna under the supervision
   of Johann Peter Frank (1747–1821) who was regarded a pioneer in
   the field of public health. After his return to Wittenberg in 1804 Erdmann
   became Professor of Pathology and Therapy at the local university.
   In 1810 Erdmann was invited to take the post of Professor of Medicine
   at Kazan University in Russia. Erdmann accepted the invitation
   and as he had no knowledge of Russian, he delivered his lectures
   at Kazan University in Latin. In addition to his posts of professor
   and dean of the medical faculty (1814–1817), Erdmann was in charge
   of inspecting schools at the governorate of Saratov, Simbirsk, Astrakhan,
   Perm and Tobolsk. As a member of the school committee, he
   undertook long journeys to these governorates from 1815 to 1816,
   familiarising himself with the conditions of schools in Russia and the
   activities, habits and traditions of the local people. One of his interests
   were mineral springs.
   On the basis of his impressions of Russia Erdmann compiled a
   monograph in three volumes, the first part titled Medizinische Topographie
   des Gouvernements und der Stadt Kasan, nebst mehreren
   darauf Bezug habenden historischen, geographischen, statistischen
   und ethnographischen Notizen von Dr. Johann Friedrich Erdmann.
   Beiträge zur Kenntniss des Innern von Russland was printed in 1822
   in Tartu. It was meant for Germans to study the conditions in the
   heartland of Russia. The author wrote about different peoples living
   in Russia, including Finno-Ugric nations.
   In 1817 Erdmann was invited to the University of Tartu/Dorpat
   to take the position of Professor of Pathology, Semeiotics, Therapy
   and Clinics. He became head of the polyclinic as well. Erdmann's first
   period of activity in Tartu lasted from 1818 to 1823, after which he
   headed to Germany to improve his health. In 1828 he returned to
   Tartu and became Professor of Dietetics, Pharmaceutics, History of
   Medicine and Medical Literature. He was also Dean of the Faculty of
   Medicine and head of the Institute of Professors. Erdmann retired in
   1843 and returned to Germany, where he died in Wiesbaden in 1846.
   After Erdmann's first period of professorship, several medical topographical
   dissertations were written and defended at the University
   of Tartu from 1823 to 1848. Thus, in 1823 a medical topography
   was compiled about Tartu, followed by dissertations about Riga
   (1828), Archangelsk (1828), Tallinn (1836), Greece (1836), Courland
   (1838) and Orenburg (1848).
   Erdmann may have had an influence on the structure of these
   works, starting with the history, demographics and climate of the
   chosen location. The works frequently include interesting aspects
   about ethnographical details, as well as hints about the local languages.
   Erdmann’s monograph from 1822 was mostly quoted when the
   author of a dissertation described Russian people and their lifestyle.
   Erdmann's attitude towards different nations was rather liberal,
   whereas in the dissertations presented in Tartu local people were
   often criticised.
   Future research topics may include the further analysis of Erdmann's
   work and correspondence as well researching the medical
   topographies presented in Tartu from an ethnological point of view.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18380
    
 • Arstide töölesuunamine Eesti NSVs

  • Authors: Ken Kalling, Lea Leppik
   Pages: 101 - 123
   Abstract: From 1930ies the graduates of Soviet facilities of higher education
   were appointed mandatorily for five years to employments prescribed
   by the state. In 1948 this period was diminished to three years.
   The process of distributing „young specialists“ was to be run by the
   universities and institutes themselves, an obligation demanding a lot
   of administrative energy. In 1946 the practice was introduced also in
   Estonia. Here under special scrutiny occurred the medical profession,
   as the Soviet state had grand plans concerning the rearrangement of
   the public health system of this recently annexed territory.
   The practice of mandatory appointment included controversies
   – on one hand there were positions and locations preferred by the
   graduates and on the other there were these preferred by the state.
   During the more than 40 years during which the system of mandatory
   appointments existed, the state practiced different methods
   to succumb the graduates under its will. These extended from the
   draconic measures taken during the Stalinist era to the rather loose
   atmosphere in the final years of the Soviet Empire. The practice ended
   in 1990 during the era of Perestroika.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18381
    
 • Fotograafi luulealbum: Gedichte von Charles Borchardt

  • Authors: Leili Kriis
   Pages: 124 - 142
   Abstract: The poetry album written by the well-known photographer Charles
   Borchardt is a remarkable historical source of Baltic German occasional
   poetry in terms of its content as well as design. The handwritten,
   beautifully bound album has 568 pages numbered by the author, plus
   a register. The titles of the chapters and poems are highlighted in calligraphy,
   and the poems often end with a vignette. The pages, partially
   written in gold, are artistically designed with thematic romantical
   (decal) pictures, printed lithographies and a few photos.
   The poetry album contains three chapters, it begins with a prologue
   and dedication (Prolog und Weihe), the first chapter is titled „The
   Soft, Gentle Period“, the most comprehensive chapter is „The Second
   Period“ (Zweite Period), and finally „The Third Period“ (Dritte Period),
   followed by the „Register“ (Inhalt) and „Annex“ (Anhang).
   The first part of the album, as the title highlights, consists mostly
   of the author’s romantic occasional poetry and love poems, titled as
   follows: „Ceremony of Youth“ (Jugend Feier), „Joy of Love“ (Freude an
   Liebe), „Bringer of Joy“ (Die Freundenspenderin), as well as descriptions
   of the beauty of nature: „Song of Spring“ (Frühlingslied), „Morning
   Song of the Wanderer“ (Wanderers Morgenlied) etc.
   The second period starts with poems dedicated to people and
   places encountered on the road. Romantic nationalism is evident in
   the poems „Greetings from Homeland“ (Heimatgruss), „Czar City“
   (Die Czarenstadt) etc. The poems dedicated to his kin deserve some
   attention as well: there are poems for his brothers, photographers
   Robert (Kunstgefühl) and Ferdinand (Epistel an Ferdinand B), his
   wife Olga (An Olga), and poems shedding light on the personal celebrations
   of the author’s life („On the Occasion of My 30th Birthday“
   [An meinem 30. Geburtstag], „25 March“ [Zum 25. Märtz]).
   Sonnets and epic ballades dominate in the third period: „Love and
   Grave“ 1–21 (Liebe und Grab), „Songs of Northern Lands“ 1–6 (Nordische
   Lieder). Many texts carry a note on when they were publicly
   performed, for example, the poem dedicated to the silver wedding anniversary
   of artists August Krüger and Caroline K. was „Performed
   on 30 August 1866“ (Zur Silber Hochzeit des Künstlerpaares August
   Krüger u. Caroline K. Angeführt am 30. August 1866), and the „Prologue
   to Silver Wedding Anniversary, „Party“. Performed on 14 March
   1868“ (Silberhochzeit “Fest” Prolog) etc.
   Borchardt’s poetry album contains pages upon pages of sentimental
   poems and cycles of poems driven by love, the beauty of nature
   and art. The motivation was often to amuse the public as well. The
   album contains salon poetry written for acquaintances or important
   people, as well as occasional poetry for performing at celebratory or
   community events.
   Borchardt’s activity as a photographer allowed him to meet many
   remarkable contemporaries. The ladies among them must have had
   a greater influence on the author, as is evident from the titles of numerous
   poems dedicated to them. The contents of the poetry album
   suggest that Charles Borchardt had the romantic „soul of an artist“,
   and he was an active member of the society, as well as a remarkable
   photographer.
   His main contribution to Estonian cultural history is his photo
   series Estonian Types (Eesti tüübid; 1867), but also images of Baltic
   German families, pastors, burghers, and views of Tallinn from the
   second half of the 19th century. As Borchardt and his direct offspring
   passed away young, his personal heritage was left to its fate. Hence, it
   is gratifying that his poetry album and photos are preserved in Estonian
   memory institutions and available to the public. This allows us
   to visually imagine the life, people, landscapes, and sights in the town
   of Tallinn in 19th century Estonia. We are also able read about the
   thoughts and feelings experienced by Charles Borchardt, the most
   well-known lensman in 19th century Estonia.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18382
    
 • Karl Morgensterni aegne kunstimuuseum ülikooli peahoones

  • Authors: Jaanika Anderson
   Pages: 143 - 149
   Abstract: In 2020, the University of Tartu celebrated the 250th anniversary of
   the birth of Johann Karl Simon Karl Morgenstern, the first director
   of the University of Tartu/Dorpat Art Museum, which was founded
   in 1803. At first, the museum was housed in Morgenstern’s apartment
   at Town Hall Square, but in 1809 it was relocated to the newly
   erected main building of the university, to two rooms facing onto the
   street and next to the assembly hall. In 1839, Morgenstern drew up
   an inventory list for the museum. While the document adds little new
   knowledge about the history of the museum, it is important in helping
   us remember that the art museum has not always looked like
   it does today, complete with a colourful interior with Pompeii-style
   murals and white plaster copies of classical sculptures. Compared to
   the transforming and evolving museum spaces all over the world, the
   University of Tartu Art Museum has remained relatively unchanged
   over the past 150 years, but before that, the museum had a completely
   different appearance. The keywords describing the museum’s
   interior and collections in the first half of the 19th century are engravings
   and cabinets containing large prints as well as collections of
   coins and plaster casts of coins and gems packed in boxes, complemented
   by colourful ancient vases and Egyptian antiquities, as well
   as two mummies. The furniture from that time is still used in the museum.
   Some of the atmosphere of the Morgenstern-era art museum
   was brought back to life with the exhibition Morgenstern 250. The
   Enchanting Art of Glyptics, which was available to the public from
   June 2020 to March 2021.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18383
    
 • Karl Morgensterni aegsete ülikooli kunstimuuseumi kogude saatusest 19.
         sajandi keskpaiga muudatustes

  • Authors: Kristiina Tiideberg
   Pages: 150 - 166
   Abstract: One of the central figures of the new permanent exhibition The University
   of Our Lives at the University of Tartu Museum is the erstwhile
   director of the library, Professor Karl Morgenstern (1770–1852).
   Searching for museum pieces related to him brought up the question:
   what has become of the art museum collections from Morgenstern’s
   time'
   The University of Tartu/Dorpat Art Museum was founded at the
   university in 1803 as the first Estonian art museum. Its first director
   was Karl Morgenstern, a young energetic scholar from Germany, who
   held the position in 1803–1837. Founding the museum was supposed
   to help achieve his goals as a professor, and aid students’ aesthetical
   education. The museum supported practical art studies at the university
   as well. The art museum of that time is primarily praised
   for the diversity of its collections. By the end of Morgenstern’s term,
   there were over 14,000 items in the museum: 2,684 prints, 707 books
   / albums of engravings, 94 drawings, 48 paintings, 5,067 gem casts,
   5,348 coins and medals, 95 original antiquities from Egypt, Greece
   etc., 63 ethnographic items and 22 plaster casts (sculptures).
   Upon reading what has been written about the history of the museum,
   and revising archive materials, it became apparent that a few
   claims made about the development of the collections in the mid-19th
   century must be clarified. While the fate of some collections (e.g., the
   painting collection evacuated to Voronezh) is well known, there are
   some collections the state of which the article will help to specify.
   1. Mapping the collections has revealed that Morgenstern’s successors
   in the position of the art museum’s director valued his collections
   significantly less than what has been thought until now;
   directors Ludwig Mercklin and Ludwig Schwabe removed many
   plaster casts obtained during Morgenstern’s era from the collections, although this was the period when the museum focussed on
   collecting more antique plaster casts. Hence, this shows the following
   directors’ critical stand towards Morgenstern’s collections.
   2. Although until now, ideological views related to the museum’s collection
   policy have been emphasised as the reason for giving away
   the art museum’s pieces, the motives could have been much more
   practical: lack of space and several location changes in 1858 and
   1868.
   3. The often-cited committee decisions from 1858 and the following
   processes do not have a linear cause-and-effect relation.
   4. Finally, we are glad to announce that several formerly unknown
   heritage pieces from Morgenstern’s era have been quite well
   preserved outside the university, namely pieces from the ethnographic
   collection, most of which were items brought in by Adam
   Johann von Krusenstern from the Russian Empire’s first voyage
   around the world (1803–1806). Many of those are now part of the
   collection of the Estonian National Museum, where they significantly
   supplement the rest of Krusenstern’s materials that we
   know to have survived in Estonia.
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18384
    
 • Tartu Ülikooli muuseumi 2020. aasta aruanne

  • Authors: Jaanika Anderson
   Pages: 167 - 180
   PubDate: 2021-11-16
   DOI: 10.15157/tyak.vi49.18385
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.114.32
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-