Subjects -> HISTORY (Total: 1540 journals)
    - HISTORY (859 journals)
    - History (General) (45 journals)
    - HISTORY OF AFRICA (72 journals)
    - HISTORY OF ASIA (67 journals)
    - HISTORY OF AUSTRALASIA AREAS (10 journals)
    - HISTORY OF EUROPE (256 journals)
    - HISTORY OF THE AMERICAS (183 journals)
    - HISTORY OF THE NEAR EAST (48 journals)

HISTORY (859 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 452 of 452 Journals sorted alphabetically
Studies in Digital Heritage     Open Access   (Followers: 3)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Eighteenth Century Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 29)
Studies in History     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Studies in History and Philosophy of Science     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Studies in People’s History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Studies in Western Australian History     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Substantia     Open Access  
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja     Open Access  
SUSURGALUR : Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah (Journal of History Education & Historical Studies)     Open Access  
T'oung Pao     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Tangence     Full-text available via subscription  
Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi     Open Access   (Followers: 1)
Teaching History     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Technology and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Tekniikan Waiheita     Open Access  
temp - tidsskrift for historie     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Temporalidades     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Testimonios     Open Access  
The Americas : A Quarterly Review of Latin American History     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
The Corvette     Open Access  
The Court Historian : The International Journal of Court Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 37)
The European Legacy: Toward New Paradigms     Hybrid Journal   (Followers: 1)
The Hilltop Review : A Journal of Western Michigan University Graduate Student Research     Open Access  
The Historian     Hybrid Journal   (Followers: 30)
The International History Review     Hybrid Journal   (Followers: 26)
The Italianist     Hybrid Journal   (Followers: 7)
The Journal of the Historical Society     Hybrid Journal   (Followers: 11)
The Seventeenth Century     Hybrid Journal   (Followers: 19)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Workshop     Open Access  
Theatre History Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 9)
Tiempo y Espacio     Open Access  
Tijdschrift voor Geschiedenis     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Time & Society     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Trabajos y Comunicaciones     Open Access  
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trans-pasando Fronteras     Open Access  
Transactions of the Philological Society     Hybrid Journal  
Transactions of the Royal Historical Society     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Transactions of the Royal Society of South Africa     Hybrid Journal  
Transfers     Full-text available via subscription  
Transition     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Trocadero     Open Access  
Troianalexandrina     Full-text available via subscription  
Turcica     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Turkish Historical Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century British History     Hybrid Journal   (Followers: 22)
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
UCLA Historical Journal     Open Access   (Followers: 1)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
United Service     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Urban History     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Urban History Review / Revue d'histoire urbaine     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Vegueta : Anuario de la Facultad de Geografía e Historia     Open Access  
Veleia     Open Access  
Viator     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Victorian Naturalist, The     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Victorian Periodicals Review     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Viking and Medieval Scandinavia     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Visual Resources: An International Journal of Documentation     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Vivarium     Hybrid Journal  
War & Society     Hybrid Journal   (Followers: 29)
Water History     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Welsh History Review     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
West 86th     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
West Virginia History: A Journal of Regional Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Wicazo Sa Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Winterthur Portfolio     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Women's History Review     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Yesterday and Today     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift für Weltgeschichte     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)
ИСТРАЖИВАЊА : Journal of Historical Researches     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
temp - tidsskrift for historie
Number of Followers: 1  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1904-5565 - ISSN (Online) 1904-9587
Published by Aarhus Universitet Homepage  [28 journals]
 • Bæredygtighedshistorie

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Nils Arne Sørensen, Louise Nyholm Kallestrup
   Pages: 5 - 10
   Abstract: Indledningsartikel
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Tiltrækning og bæredygtighed

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Mogens Rüdiger
   Pages: 13 - 29
   Abstract: Med afsæt i Richard Hamiltons collage Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing' (1956)diskuterer jeg den fossile kulturs erobring af hverdagen i det moderne hjem, hvordan den fossile kultur tog form, og hvorfor den nye livsstil var tiltrækkende. Den fossile kultur indebar en forbedring af det gode liv i form af velfærd og velvære og i form af en frisættelse af individet. Men den fossile kultur var ikke bæredygtig. Den var upassende. Spørgsmålet er så, hvilke udfordringer den tiltrækkende, men upassende livsstil påfører den grønne omstilling, når dagligdagen i hjemmet skal gøres bæredygtigt og passende' Artiklens vigtigste begreber er bæredygtighed, entropi, resiliens og tiltrækning. Dertil er termen sammenfiltringer gennemgående for at indfange det komplekse forhold mellem menneske og ting, mellem det materielle og det immaterielle som energi. Grundlæggende er artiklen et plædoyer for en kulturhistorisk vinkel på bæredygtighed og et bud på, hvad vi kan lære af omstillingen til den fossile kultur gennembrud i hverdagen, og hvilke udfordringer den rejser i forhold til den grønne omstilling. Endelig er den et forsøg på at pille lidt ved den konventionelle artikelform.
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Den sorte energi, byen og garderobeskabet

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Sissel Bjerrum Fossat
   Pages: 30 - 52
   Abstract: Artiklen afsøger det, man kan kalde den sorte omstillings forbrug og produktion af beklædning. Tøjet er et uomgængeligt element i omstillingen til et samfund baseret på store mængder fossil energi, og artiklen åbner videre op for undersøgelser indenfor et vidt forgrenet felt med fokus på de kulturhistoriske baggrunde for klimakrisen. Det er en udvikling, som kan følges fra den britiske industri, som voksede sig stærk i en symbiose mellem mennesker, maskiner og fossil energi i voksende urbane samfund til efterkrigstidens eksplosive vækst i tøjforbruget i et sammenvævet globalt marked fra fibre til færdige beklædningsgenstande af nye knitrende kunststoffer. Det gøres forsøgsvis ved at kombinere naturvidenskabernes IPAT-ligning med teknologi, forbrugs- og byhistorie. Ligningen udtrykker, at miljøpåvirkning er produktet af befolkningens størrelse, velstand og teknologi. Styrken ved at inddrage ligningens tre led i en analyse er det helhedsblik, den tilbyder. Samtidig foreslår artiklen at berige miljøpåvirkningens historie med indsigter fra byhistorien, som peger på, at befolkning kan opfattes som en dynamisk størrelse, hvor tæthed og kulturel og social kommunikation mellem mennesker er en væsentlig brik i forståelsen af den sorte omstilling.
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Klosterheden Plantage igennem 150 år

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Lotte Isager, Mette Lund Andersen, Inger Bjørn Knudsen, Jesper Bækgård og Esben Graugaard
   Pages: 53 - 70
   Abstract: I Vestjylland, mellem Lemvig, Holstebro og Struer, ligger Klosterheden Plantage, som med sine 6.400 hektarer udgør Danmarks tredjestørste skovområde. Plantagen blev anlagt på heden af private lodsejere fra 1870’erne. I 1880 blev den opkøbt og udvidet af staten og har siden været drevet som statsskov. Skiftende rationaler og målsætninger har påvirket skovens udvikling over en 150-årig periode, herunder selve synet på skovens funktion og bæredygtighed - økonomisk, socialt, kulturelt og økologisk. Igennem et fokus på de skiftende rationaler for plantagens eksistens og drift gennem tiden fortæller artiklen om forskellige idéer om bæredygtighed, der knytter sig til Klosterhedens historiske transition fra lynghede til plantage med snorlige rækker af skovfyr og grantræer og videre til nutidens mere artsrige og etagerede skov af blandede løv- og nåletræer. Denne udvikling understreger, at bæredygtighed må forstås som en historisk kategori, og at netop det historiske perspektiv udstiller vigtige paradokser i Klosterhedens historie og rejser spørgsmål til forståelsen af bæredygtighedsbegrebet.
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • I balance med naturen

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Daniel Henschen
   Pages: 71 - 88
   Abstract: I den såkaldte livsreformbevægelse (ca. 1890 til ca. 1935) var bæredygtighed med naturen et eksistentielt spørgsmål for menneskeheden ligesom i nutidens klima- og miljødebat. Begreberne var ikke fuldstændig identiske: I stedet for bæredygtighed talte man om ’balance’, og ’natur’ blev primært forstået som menneskets oprindelige tilstand. Men ligesom i nutiden var bevægelsen en reaktion på det moderne, industrialiserede og urbaniserede samfund. Voksende udbredelse af nervelidelser var ét symptom på et unaturligt liv, som gennem tiltagende degeneration ville føre til hele menneskehedens undergang. Svaret var at genskabe balancen. Gennem individuelle handlinger såsom at spise vegetarisk, dyrke idræt og lade kroppen få adgang til sol, vand og luft lagde man grunden til et naturligt samfund i balance.
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Tilpasning og fleksibilitet i et foranderligt kystlandskab i 1700- og
         1800-tallet

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Camilla Andersen
   Pages: 89 - 110
   Abstract:   Artiklen belyser, hvordan intern mobilitet og kombinationsnæring på Limfjordstangen ved den danske nordvestkyst i løbet af 1700- og 1800-tallet blev anvendt som tilpasningsstrategier i et kystområde, der var præget af et kontinuerligt nedbrud på grund af kysterosion, sandflugt og ødelæggende stormfloder. Artiklen fokuserer på en undersøgelse af kystsamfundenes fleksibilitet, hvor disse tilpasningsstrategier bliver parametre for at diskutere, hvordan fiskerfamilierne håndterede de naturlige farer, og sikrede et eksistensgrundlag på tangen i flere århundreder. Artiklen undersøger forholdet mellem menneske og natur i et kystlandskab, hvor de naturskabte forhold pressede sig mere og mere på og satte mennesket under konstant pres, hvorfor fiskerfamilierne måtte håndtere, at de var bosat i et risikopræget og foranderligt kystlandskab. Anvendelsen af tilpasningsstrategierne medførte en øget modstandskraft i samfundene, men de store landskabsændringer efterlod også visse lokaliteter og familier utrolig sårbare. Denne skelnen mellem modstandskraft og sårbarhed anvendes til at diskutere tilpasningsstrategiernes betydning for kystsamfundenes bæreevne og bæredygtighed over tid. For på trods af gentagne vurderinger om, at tangen var uegnet til beboelse, og at flere byer løbende måtte opgives, så viser artiklen, at det var kystsamfundenes fleksible tilpasningsstrategier og fiskernes omstillingsevne, der gjorde dem modstandsduelige og bæredygtige, og derved sikrede et eksistensgrundlag på tangen. 
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Bomben og bæredygtigheden

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Rens van Munster, Casper Sylvest
   Pages: 111 - 130
   Abstract: I sin kerne henviser bæredygtighed til økonomisk, social og politisk udvikling, hvor naturens eller planetens evne til at regenerere sig selv ikke overvældes af mødet med intensiveret menneskelig aktivitet. Industrialiseringen har stået centralt i diskussionen af forholdet mellem menneske og natur – enten som frelser eller skurk. I dette bidrag skitserer vi en supplerende genealogi, der udvider forståelsen af bæredygtighed som fænomen og prioritet. Vi forskyder fokus fra produktionsmidlerne i retning af destruktionsmidlerne og særligt atomvåbenteknologien, der dominerede den Kolde Krig. Analysen fremhæver teknologiens indirekte og ikke-intenderede politiske effekter. Vi viser, hvordan kernevåben har påvirket miljøhistorien og været med til at forme ideen om bæredygtighed. Centralt i denne historie står viden om planetens grundlæggende dynamikker og en orientering mod globale fremtider. Vi følger udvidelsen af viden(skab), rum og tid på tre forbundne områder: samspillet mellem militarisering og opbygning af viden om jordens geofysiske processer, politiseringen af videnskabelig usikkerhed og risici forbundet med radioaktivitet samt intellektuelle og anti-atomvåbenbevægelsers gradvise bevægelse mod et mere ”økocentrisk” verdenssyn. De faktorer bidrog til en orientering mod fremtiden centreret om planetens skrøbelighed og krav om forsigtighed i menneskets omgang med naturen. De udgør ofte oversete, men centrale elementer i et moderne, mangetydigt og til tider udflydende bæredygtighedsbegreb.
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Retsstatsprincippet i FN's verdensmål 16

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Kristine Kjærsgaard
   Pages: 131 - 151
   Abstract: Artiklen analyserer retsstatsprincippets status i FN’s verdensmål 16 og integration i den internationale bæredygtighedsdagsorden. Konfliktende holdninger mellem veslige liberale demokratier, autokratiske styrer og udviklingslande belyses. Vestlige lande ønskede, at retsstatsprincippet skulle være et selvstændigt verdensmål gældende nationalt og internationalt. Liberale frihedsrettigheder skulle stå stærkt. Autokratiske stater mente, at retsstatsprincippet ikke hørte til i verdensmålene. I hvert fald skulle national suverænitet over princippet bevares. Det globale syd delte dette synspunkt, men mente dog, at retsstatsprincippet kunne have en international dimension i form af ligelig indflydelse i internationale organisationer og finansielle institutioner. Uenigheden mellem staterne resulterede i et kompromis. Retsstatsprincippet blev et delmål i stedet for et selvstændigt mål. Frie medier blev til adgang til information. Ansvarlige regeringer blev først skrevet ud af verdensmål 16, men i den sidste fase af forhandlingerne skrevet ind igen. Fra et vestligt synspunkt blev retsstatsprincippet fastholdt, men i en noget udvandet form. De autokratiske stater måtte acceptere, at det overhovedet kom med. På den ene side fik retsstatsprincippet en modificeret status. På den anden side blev det, i kraft af at blive integreret i verdensmålene og hermed for alvor koblet til kernebegrebet bæredygtighed, en styrket international status.
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Tendenser og muligheder i dansk og international miljøhistorie

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Bo Poulsen
   Pages: 152 - 173
   Abstract: Miljøhistorie har internationalt været en af de hurtigst voksende grene af historieforskningen inden for de seneste årtier, og også i Danmark er det et forskningsfelt i vidtforgrenet vækst. Vidtforgrenet, fordi miljøhistorien rækker ud til og ind over både natur- og samfundsvidenskab og andre humanistiske discipliner. Denne artikel ser først på, hvordan ideen om Antropocæn har vundet indpas over de seneste 20 år. Ideerne om Antropocæn angiver både et anslag for at analysere natur og kultur som gensidige betingelser for liv og historie, mens det også åbner for nye historiske narrativer. Som forskningsfelt er miljøhistorie præget af toneangivende dagsordner fra det omgivende samfund. I 1950erne og 60erne gav spørgsmål om ubalancer mellem menneske og natur anledning til mange af de tidlige studier, hvor de klassiske forureningsproblematikker kan samles under betegnelsen ”røg, støj og møg”. Andre studieobjekter angår spørgsmål om skiftende natursyn og forestillinger om biodiversitet, mens affaldshåndtering, energiproduktion og energi- og ressourceforbrug er andre emner, der har vundet meget frem i Danmark i de seneste par årtier. Endeligt diskuterer artiklen karakteren af den dobbelte ambition, der præger en del miljøhistorie, som både søger at bidrage til viden om miljøets historie og den historiske økologi eller naturhistorie.
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • I magtens favn

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Tønnes Bekker-Nielsen
   Pages: 174 - 178
   Abstract: Billede i kontekst
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Tendenser i studiet af den franske revolution

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Nicolai von Eggers
   Pages: 179 - 205
   Abstract: Anmeldelse af seks værker om den franske revolution
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Ytringsfrihed med den brede pensel

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Troels Solgaard Andersen
   Pages: 206 - 217
   Abstract: Anmeldelse af Jacob Mchangama: Free Speech. A History from Socrates to Social Media (2022).
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 • Var menneskerettigheder medvirkende til neoliberalismens fremmarch'

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Christian Olaf Christensen
   Pages: 218 - 232
   Abstract: Anmeldelse af Jessica Whyte: The Morals of the Market (2019).
   PubDate: 2022-06-17
   Issue No: Vol. 12, No. 24 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.210.85.190
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-