A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Forum for Idræt, Historie og Samfund
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2596-4143
Published by Idrættens Analyseinstitut Homepage  [1 journal]
 • Pigefællesskaber i skateboarding

  • Authors: Lærke Lund Bech, Matilde Trustrup Jensen, Signe Højbjerre Larsen
   Pages: 1 - 19
   Abstract: Formålet med artiklen er at bidrage med viden om, hvilken betydning pigefællesskaber har for pigers deltagelse i skateboarding. I artiklen viser vi, hvordan kønsstrukturer udfolder sig i skateboarding, og hvilke deltagelsesmuligheder piger oplever, de har. Artiklen tager afsæt i et casestudie af et dansk pigeskateboardfællesskab, som er undersøgt med kvalitative interviews og deltagende observation. Med afsæt i Pierre Bourdieus sociologi argumenterer vi for, at der knytter sig konkrete fordele, men også ulemper til etableringen af rene pigefællesskaber i forhold til at skabe bedre muligheder for pigers deltagelse og anerkendelse i skateboarding som mandsdomineret aktivitet.
   PubDate: 2023-02-23
   Issue No: Vol. 38 (2023)
    
 • Hvad er sjov'

  • Authors: Lotte Nygaard Andersen, Nicoline Zachariassen Jepsen, Merete Møller
   Pages: 20 - 46
   Abstract: I et eksplorativt interviewstudie undersøgte vi, hvad der har betydning for unges oplevelse af sjov inden for foreningssport samt eventuelle forskelle og ligheder inden for individuel sport og holdsport. Undersøgelsen viste, at fællesskabet, stemningen, relationer, følelsen af at kende og acceptere hinanden samt vejret påvirker oplevelsen af sjov. De unge oplever, det er sjovt, når de bliver kompetente, er vedholdende og har foreningstilhørsforhold. Træneren er en nøgleperson. Variation i træningen og præmier kan facilitere sjove oplevelser, og præmierne vil minde de unge om oplevelserne. Inden for holdsport fremhæves samarbejde, mens finjustering og at være nysgerrig fremhæves inden for individuel sport.
   PubDate: 2023-03-01
   Issue No: Vol. 38 (2023)
    
 • Temabaseret idrætsundervisning – lige til højrebenet eller
         sort snak'

  • Authors: Andreas Bolding Christensen, Jonas Degn, Christopher Huus
   Pages: 47 - 66
   Abstract: I artiklen undersøger vi udfordringer og potentialer forbundet med temabaseret idrætsundervisning. Det gør vi med udgangspunkt i dokumentanalyser af forskellige styringsdokumenter samt resultater fra undersøgelser og forskningsprojekter. I forlængelse heraf inddrages tre kvalitative interviews med idrætslærere, som har til formål at nuancere og konkretisere udfordringer og potentialer, som de oplever i deres praksis. Afslutningsvis samler vi op på analysen ved at præsentere fire anbefalinger til arbejdet med temabaseret idrætsundervisning.
   PubDate: 2023-03-20
   Issue No: Vol. 38 (2023)
    
 • ”Der, hvor teori blev til praksis for mig”

  • Authors: Marianne Friis Andersen, Thomas Skovgaard
   Pages: 67 - 86
   Abstract: Lærerne i den danske folkeskole skal tage højde for eksplicitte lovkrav omhandlende inklusion og bevægelse i undervisningen. Det er afgørende, at lærere arbejder bevidst med et inkluderende sigte, når de gør brug af bevægelse i undervisningen. Artiklen belyser, hvordan en bestemt gruppe grundskolelærere arbejder med at skabe rammer for en inkluderende bevægelsespraksis. Artiklens empiriske udgangspunkt er et konkret aktionslæringsforløb forankret i Karl Weicks udredninger af forudsætninger for produktiv meningsskabelse. På baggrund af vores analytiske fund påviser vi, at aktionslæringsforløbet og Weicks meningsskabelsestilgang hjælper lærerne med at forankre og skabe mening og retning i arbejdet med inkluderende bevægelsesaktiviteter i praksis.
   PubDate: 2023-10-26
   Issue No: Vol. 38 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.220.62.183
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.220.62.183
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-