A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First |       [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SPORTS AND GAMES (Total: 199 journals)
Showing 201 - 3 of 3 Journals sorted by number of followers
Journal of New Studies in Sport Management     Open Access   (Followers: 4)

  First |       [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Forum for Idræt, Historie og Samfund
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2596-4143
Published by Idrættens Analyseinstitut Homepage  [1 journal]
 • Frivilligkrise eller frivillighed under forandring'

  • Authors: Tobias Thune Jacobsen
   Pages: 72 - 81
   Abstract: Idrætten skaber stor værdi for det danske samfund. Idrætten står på skuldrene af frivillighed, og det er frivilligheden, som får Foreningsdanmark til at løbe rundt. Forandringer i de frivilliges engagement har sat den danske velfærdsmodel på prøve. Coronapandemien har med skiftende restriktioner og lange perioder med nedlukninger ifølge idrætsorganisationerne fået frivillige til at finde andre måder at bruge deres fritid på. Forventningerne til foreningslivet har forandret sig, frivilliges engagement er blevet mere episodisk, medlemmerne stiller større krav til foreningsidrættens tilbud, idrætssektoren professionaliseres og samfundets individualistiske tendenser udfordrer foreningslivet. Artiklen diskuterer, hvordan foreningsidrætten takler forandringerne, og hvilke konsekvenser det kan få.
   PubDate: 2023-01-09
   Issue No: Vol. 37, No. 2 (2023)
    
 • Den mulige og umulige krop

  • Authors: Martine Aschenberg Frandsen, Cecilie Dalsgaard Thomsen, Jan Toftegaard Støckel
   Pages: 1 - 13
   Abstract: Artiklen omhandler kropsopfattelse og badekultur blandt piger i 4. til 6. klasse. Undersøgelsen viste, at pigerne havde en mere negativ end positiv kropsopfattelse, og at fravalget af bad efter idræt skyldtes usikkerhed om kroppen. Pigernes manglende viden om kroppens forandring og manglende opmuntring fra skoler og forældre til at bade i skolen kan også være årsag til, at få folkeskoleelever bader efter idræt. Fravalget af badet kan have negativ indflydelse på pigernes kropsopfattelse. Der kan skabes bedre forudsætninger for bad efter idræt ved at italesætte udfordringer og bekymringer overfor hinanden og opstille fælles regler for badet samt forbedring af badefaciliteterne.
   PubDate: 2022-06-01
   DOI: 10.7146/ffi.v37i2.132714
   Issue No: Vol. 37, No. 2 (2022)
    
 • Ungdomstræneren som kulturel leder

  • Authors: Sofie Dideriksen, Simon Jørgensen, Annemari Munk Svendsen, Knud Ryom, Louise Kamuk Storm
   Pages: 14 - 37
   Abstract: Formålet var at analysere, hvad der kendetegner tre ungdomstræneres praksis som kulturel ledelse, og at afprøve organisationspsykologen Edgar Scheins begrebsapparat som ramme. Data blev genereret gennem observationer og formelle interviews med trænerne. Cross-case analysen (Stake, 2006) viste bl.a., at trænerne skabte og opretholdt gruppekulturer gennem anerkendelse af bestemt adfærd og ved at fremhæve rollemodeller i gruppen. Opfattelsen af deres primære opgave og funktion som træner prægede også gruppekulturen. Scheins begrebsapparat var delvist brugbart til at analysere trænere som kulturelle ledere, men der er behov for at udvikle og kontekstualisere en undersøgelsesramme til studier af kulturel ledelse i unges idrætsmiljøer.
   PubDate: 2022-08-10
   Issue No: Vol. 37, No. 2 (2022)
    
 • ”Paa Slaget 15.45 tog Transmissionen fra Berlin fat”

  • Authors: Palle Schantz Lauridsen
   Pages: 38 - 71
   Abstract: De Olympiske Lege i Berlin i 1936 var den største mediebegivenhed, verden endnu havde oplevet. Med udgangspunkt i de medievidenskabelige begreber om mediebegivenhed og medielandskab undersøger artiklen den mediemæssige iscenesættelse af disse nazi-lege og den teknologiske hardware, nazisterne stillede til rådighed; hardware, som var forudsætningen for, at de kunne tilvejebringe den mest tidssvarende og teknisk set bedste formidling af legenes åbenlyse propagandistiske hensigt. Fokus er på, hvordan legene blev fremstillet i samtidens danske medielandskab, hvor radioens direkte transmissioner blev banebrydende, aviserne ryddede forsider, biograferne viste dokumentariske klip i ugerevyerne, og Ragnhild Hveger og Inge Sørensen blev Danmarks første medie-sportsstjerner.
   PubDate: 2022-08-18
   Issue No: Vol. 37, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.212.99.248
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-