A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ALTERNATIVE MEDICINE (Total: 106 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Chinese Herbal Medicines
Number of Followers: 1  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1674-6384
Published by Elsevier Homepage  [2906 journals]
 • Traditional mongolian medicine: Past, present and future

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 June 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Laxinamujila Bai, Minghai Fu
    
 • Rapid quantitative analysis of 12 chemical constituents in wild-simulated
         and cultivated Astragali Radix based on UHPLC-MS

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 June 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Dan Li, Yuetao Liu, Xuemei Qin
    
 • Tea and Citrus maxima complex induces apoptosis of human liver cancer
         cells via PI3K/AKT/mTOR pathway in vitro

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 June 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Shuai Wen, Ran An, Dong-li Li, Jun-xi Cao, Zhigang Li, Wenji Zhang, Ruohong Chen, Qiuhua Li, Xingfei Lai, Lingli Sun, Shili Sun
    
 • Emerging therapeutic role of Prunella vulgaris in thyroid disease

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 May 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Wen Zhang, Qimuge Wuhan, Meiri Na, Riba Hu, Qier Mu, Xilinqiqige Bao
    
 • Auxin induces lateral root formation in Bupleurum: A heme
         oxygenase dependent approach

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 May 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Liang Feng, Hua Chen, Jun Zhao, Dan Liu, Zhen Wei, Yuchan Li, Bin Yang, Yilian He, Meng Zhang, Dabin Hou, Ma Yu
    
 • Molecular mechanisms of anti-cancer bioactivities of seaweed
         polysaccharides

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 May 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Tingting Liu, Qing Li, Xu xu, Guoxia Li, Chengwang Tian, Tiejun Zhang
    
 • Preparation and pharmacokinetics in vivo of linarin solid
         dispersion and liposome

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 April 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Yingying Huang, Lihua Xu, Fangping Zhang, Yang Liu, Yunyu Wang, Fangfeng Meng, Shuang Li, Xintao Cheng, Yuefeng Bi
    
 • Difference analysis of different parts of chicory based on HPLC
         fingerprint and multi-component content determination

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 April 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Mengzhen Yan, Zhenling Zhang, Yanze Liu
    
 • Chinese herbal medicines will illuminate the post-epidemic era

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 April 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Dacheng Hao, Changxiao Liu
    
 • Chemical constituents and pharmacological activities of medicinal plants
         from Rosa genus

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Yansheng Wang, Yanmin Zhao, Xinnan Liu, Jingyang Li, Jingze Zhang, Dailin Liu
    
 • Exploration of hanshi zufei prescription for treatment of COVID-19 based
         on network pharmacology

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Xinrui Li, Zishuai Wen, Mingdong Si, Yuxin Jia, Huixian Liu, Yuguang Zheng, Donglai Ma
    
 • Asari radix et rhizoma consumption lacks relevance for hepatocellular
         carcinoma in patients: A retrospective cohort study

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Zhi-e Fang, Yuming Guo, Zhilei Wang, Tingting He, Jiabo Wang, Zhaofang Bai, Xiaohe Xiao
    
 • Curcumin's prevention of inflammation-driven early gastric cancer and its
         molecular mechanism

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Wensen Zhang, Na Cui, Jin Ye, Bingyou Yang, Yanping Sun, Haixue Kuang
    
 • Molecular mechanisms of isoflavone puerarin against cardiovascular
         diseases: What we know and where we go

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Weida Qin, Jianghong Guo, Wenfeng Gou, Shaohua Wu, Na Guo, Yuping Zhao, Wenbin Hou
    
 • Research progress of chinese herbal medicine compounds and their
         bioactivities: Fruitful 2020

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Xiaojie Gu, Dacheng Hao, Peigen Xiao
    
 • Genus Tetrastigma: A review of its folk uses, phytochemistry and
         pharmacology

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Lizhi Zhang, Bin Li, Mengyun Wang, Haotian Lin, Yilin Peng, Xudong Zhou, Caiyun Peng, Jixun Zhan, Wei Wang
    
 • Quantitative determination of multi-class bioactive constituents for
         quality control of yiqi jiangzhi granules

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Shaobo Guo, Shaowei Hu, Lijuan Jiang, Xiaohe Chen, Wei Zhang, Yanyan Jiang, Bin Liu
    
 • Network pharmacology analysis to explore mechanism of three flower tea
         against nonalcoholic fatty liver disease with experimental support using
         high-fat diet-induced rats

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 March 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Peixuan Wu, Shufei Liang, Yanping He, Rui Lv, Bendong Yang, Meng Wang, Chao Wang, Yong Li, Xinhua Song, Wenlong Sun
    
 • Cathayanalactone G and other constituents from leaves and twigs of
         Callicarpa cathayana

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 February 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Shuang Gong, Bin Cheng, Tiantian Sun, Xiaoli Li, Xinxin Liang, Yuan Wang, Xiaochang Dai, Weilie Xiao
    
 • Extracts of Portulaca oleracea promote wound healing by enhancing
         angiology regeneration and inhibiting iron accumulation in mice

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 February 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Jinglin Guo, Juan Peng, Jing Han, Ke Wang, Ruijuan Si, Hui Shan, Xiaoying Wang, Ju Zhang
    
 • Three new triterpenoid saponins from Aralia echinocaulis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 February 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Mengyun Yan, Yajia Sun, Ling Ding, Jiuxu Sun, Jingzhu Song, Wenbin Zhou, Lingpeng Pei
    
 • Corrigendum to “Discovery and identification of quality markers of
         Sparganii Rhizoma based on zebrafish thrombosis model” [Chin. Herb. Med.
         13 (2021) 389–395]

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: January 2022Source: Chinese Herbal Medicines, Volume 14, Issue 1Author(s): Nan Xu, Rong Sun, Yinping Shi, Liwen Han, Haiyan Shi
    
 • Congratulations to Bauer, thank authors, editors and readers for loving
         and concerning

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: January 2022Source: Chinese Herbal Medicines, Volume 14, Issue 1Author(s):
    
 • At the national development strategic height, understanding the magazine
         responsibilities and capabilities

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: January 2022Source: Chinese Herbal Medicines, Volume 14, Issue 1Author(s): Changxiao Liu
    
 • Identifying absorbable bioactive constituents of yupingfeng powder acting
         on COVID-19 through integration of UPLC-Q/TOF-MS and network pharmacology
         analysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 February 2022Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Linyan Wang, Zhongyan Du, Yang Guan, Bo Wang, Yanling Pei, Lizong Zhang, Mingsun Fang
    
 • Discussion on several statistical problems in establishing quality
         standards of standard decoctions

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Shi-shi Gu, Pei-ying Lin, Run-ling Ou, Jun-lin Guo, Xing-chu Gong
    
 • Effects of novel Fufang Biejia Ruangan Tablets with sheep placenta as
         substitute for hominis placenta on CCl4-induced liver fibrosis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Bao-de Shen, Li Deng, Yuan Liu, Rui-sheng Li, Cheng-ying Shen, Xiao Liu, Yin-chao Li, Hai-long Yuan
    
 • Regulatory effect of traditional Chinese medicines on signaling pathways
         of process from chronic atrophic gastritis to gastric cancer

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Xin-nan Liu, Shu-ping Wang, Jing-yang Li, Jing-ze Zhang, Dai-lin Liu
    
 • ‘Food and medicine continuum’ – why we should promote cross-cultural
         communication between the global East and West

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Michael Heinrich, Ru-yu Yao, Pei-gen Xiao
    
 • Taxonomy of Epimedium (Berberidaceae) with special reference to
         chinese species

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 December 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Yan-jun Zhang, Jian-qiang Li, Ying Wang, Qiong Liang
    
 • Anti-diabetic effects of linarin from Chrysanthemi Indici Flos
         via AMPK activation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 December 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Zhen-ji Wang, Zhe Bai, Jing-hua Yan, Teng-teng Liu, Ying-mei Li, Jia-hui Xu, Xiao-qian Meng, Yue-feng Bi
    
 • Microbial inoculants and garbage fermentation liquid reduced root-knot
         nematode disease and As uptake in Panax quinquefolium cultivation by
         modulating rhizosphere microbiota community

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 November 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Pei Cao, Xue-min Wei, Gang Wang, Xiao-chen Chen, Jian-ping Han, Yuan Li
    
 • 6,6′-bieckol induces apoptosis and suppresses TGF-β-induced
         epithelial-mesenchymal transition in non-small lung cancer cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 November 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Yong-xin Li, Man Liu, Kun-long Yang, Jun Tian
    
 • He-Wei Granule enhances anti-tumor activity of cyclophosphamide by
         changing tumor microenvironment

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 October 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Jian-xiu Zhai, Ze-hai Song, Hang Chang, Yu-wei Wang, Na Han, Zhi-hui Liu, Jun Yin
    
 • Immunomodulatory activity of polysaccharides from Brassica rapa by
         activating Akt/NF-κB signaling

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 October 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Wei-wei Guo, Qian-xiao Zhang, Yu Du, Jun-ting Guo, Ting-ting Zhao, Li-ping Bai, Xi-qiang An
    
 • Capilliposide from Lysimachia capillipes promotes terminal
         differentiations and reverses paclitaxel resistance in A2780T cells of
         human ovarian cancer by regulating Fos/Jun pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 September 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Ke Zhang, Han-yue Ying, Ru-ping Zhao, Yuan-yuan Chen, Qing-hua Deng
    
 • Analgesic alkaloids from Urticae Fissae Herba

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 September 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Xiao-ru Feng, Pei-jun Ju, Yan Chen, Xiao-bo Li, Meng-yue Wang
    
 • Safety and efficacy of Compound Huangdai Tablets combined with all-trans
         retinoic acid for treatment of acute promyelocytic leukemia: Clinical
         evidence and potential mechanisms

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 September 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Qian-qian Huang, Tao Wang, Yan Xiong, Li-ping Qu, Qiao-zhi Yin, Wen-jun Zou
    
 • Functional and binding studies of gallic acid showing platelet aggregation
         inhibitory effect as a thrombin inhibitor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 September 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Yu-xin Zhang, Xing Wang, Bi-nan Lu, Yan-bin Gao, Yan-ling Zhang, Ya-tong Li, Hong-juan Niu, Lu Fan, Zong-ran Pang, Yan-jiang Qiao
    
 • Xiaoke Decoction in treatment of type II diabetes: A Meta-analysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 27 August 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Bao-chang Zhou, Guo-qing Zhang, Wen-fang Guo, Cun-xia Ren, Min-hui Li
    
 • Systematic review and Meta-analysis of 26 randomized controlled clinical
         trials of Compound Danshen Dripping Pill for non-proliferating diabetic
         retinopathy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 August 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Yu Wang, Lei Hao, Zhi-peng Huo, Yuan-xue Liu, Yu-jing Sun, Zhao-hui Song
    
 • Genome-wide identification and transcriptional profiling analysis of
         PIN/PILS auxin transporter gene families in Panax ginseng

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 August 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Shui-ming Xiao, Yang Chu, Yan-jun Chen, Qing-he Zhao, Bao-sheng Liao, Jing-jing Zhang, Yuan Gao, Jiang Xu, Shi-lin Chen
    
 • Didymin attenuates doxorubicin-induced cardiotoxicity by inhibiting
         oxidative stress

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 July 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Rong-chang Chen, Gui-bo Sun, Li-jiao Xu, Xu Zhang, Wen-ying Zeng, Xiao-bo Sun
    
 • Effect and molecular mechanism research of Astragalus membranaceus on
         inhibiting intestinal absorption of six alkaloids of Aconitum carmichaelii
         in spleen deficiency rats

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 July 2021Source: Chinese Herbal MedicinesAuthor(s): Xu-long Chen, Xin-li Liang, Xiao-qiang Kong, Miao-miao Ji, Abid Naeem, Cheng Li, Hao Zheng, Ming-xia Gao, Zheng-gen Liao
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.201.96.43
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-