A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> VETERINARY SCIENCE (Total: 231 journals)
Showing 201 - 63 of 63 Journals sorted alphabetically
Veterinary Clinical Pathology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Veterinary Clinics of North America: Equine Practice     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice     Full-text available via subscription   (Followers: 23)
Veterinary Dermatology     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Veterinary Immunology and Immunopathology     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Veterinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi     Open Access  
Veterinary Medicine and Science     Open Access   (Followers: 2)
Veterinary Medicine International     Open Access   (Followers: 5)
Veterinary Medicine: Research and Reports     Open Access   (Followers: 1)
Veterinary Microbiology     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Veterinary Nurse     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Veterinary Nursing Journal     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Veterinary Ophthalmology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Veterinary Parasitology     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Veterinary Parasitology : Regional Studies and Reports     Full-text available via subscription  
Veterinary Parasitology : X     Open Access  
Veterinary Pathology     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Veterinary Quarterly     Open Access   (Followers: 1)
Veterinary Radiology & Ultrasound     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Veterinary Record     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Veterinary Research     Open Access   (Followers: 10)
Veterinary Research Communications     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Veterinary Science Development     Open Access   (Followers: 1)
Veterinary Surgery     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Wartazoa. Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences     Open Access  
Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin     Hybrid Journal  
Zoonoses and Public Health     Hybrid Journal   (Followers: 4)

  First | 1 2        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Veterinary Microbiology
Journal Prestige (SJR): 1.175
Citation Impact (citeScore): 3
Number of Followers: 8  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Print) 0378-1135 - ISSN (Online) 1873-2542
Published by Elsevier Homepage  [2807 journals]
 • Characterization of a novel RepA_N-family plasmid harbouring the
         phenicol-oxazolidinone resistance gene optrA in Enterococcus faecalis ST16
         high-risk clone of goat origin

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: March 2022Source: Veterinary Microbiology, Volume 266Author(s): Wenlin Yang, Qiu Xu, Qin Yang, Lingli Wang, Siguo Liu, Yao Zhu, Wanjiang Zhang
    
 • Campylobacter hepaticus, the cause of Spotty Liver Disease in chickens,
         can enter a viable but nonculturable state

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Canh Phung, Robert J. Moore, Thi Thu Hao Van
    
 • Relationship between CRISPR sequence type and antimicrobial resistance in
         avian pathogenic Escherichia coli

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Koeun Kim, Young Ju Lee
    
 • Ovine footrot in Southern Portugal: detection of Dichelobacter nodosus and
         Fusobacterium necrophorum in sheep with different lesion scores

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Catarina Albuquerque, Sandra Cavaco, Pedro Caetano, Sandra Branco, Helena Monteiro, Marcos Ramos, Anabel Usié Chimenos, Célia Leão, Ana Botelho
    
 • Experimental infection of specific-pathogen-free domestic lambs with
         Mycoplasma ovipneumoniae causes asymptomatic colonization of the upper
         airways that is resistant to antibiotic treatment

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Thea Johnson, Kerri Jones, B. Tegner Jacobson, Julia Schearer, Noah Adams, Isaak Thornton, Cassie Mosdal, Steven Jones, Mark Jutila, Agnieszka Rynda-Apple, Thomas Besser, Diane Bimczok
    
 • Interaction of 43 K OMP of Fusobacterium necrophorum with fibronectin
         mediates adhesion to bovine epithelial cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Xianjing He, Kai Jiang, Jiawei Xiao, Shuai Lian, Yaping Chen, Rui Wu, Lina Wang, Donghua Guo, Dongbo Sun
    
 • Characterization of Genotoxin-Encoding Escherichia coli Isolated from
         Specific-Pathogen Free Cats with Impaired Fertility

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Anthony Mannion, Whitney McGee, Yan Feng, Zeli Shen, Ellen Buckley-Jordan, JoAnn L. Dzink-Fox, James G. Fox
    
 • Co-occurrence of cfr-mediated linezolid-resistance in ST398 LA-MRSA and
         Non-aureus staphylococci isolated from a pig farm

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Gi Yong Lee, Geun-Bae Kim, Soo-Jin Yang
    
 • The emergence and molecular study of methicillin-resistant Staphylococcus
         aureus ST239, ST59, ST9, and ST630 in food animals, Chongqing, China

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Yafei Li, Wei Li, Yu Pan, Chang Liu, Siyu Liang, Zhenling Zeng
    
 • Study of the inhibitory effect of STAT1 on PDCoV infection

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Huan Qu, Yimin Wen, Jingfei Hu, Dai Xiao, Shiqian Li, Luwen Zhang, Yijie Liao, Rui Chen, Yujia Zhao, Yiping Wen, Rui Wu, Qin Zhao, Senyan Du, Qigui Yan, Xintian Wen, Sanjie Cao, Xiaobo Huang
    
 • The antagonistic interactions between a polyvalent phage SaP7 and
         β-lactam antibiotics on combined therapies

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Dongxin Ma, Lei Li, Kaiou Han, Leping Wang, Yajie Cao, Yuqing Zhou, Huaijun Chen, Xiaoye Wang
    
 • Antigenic Cross-reactivity among Human, Swine, Rabbit and Avian Hepatitis
         E Virus Capsid Proteins

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Yani Sun, Wenlong Yan, Xu Chen, Qianqian Liu, Pinpin Ji, Jiahong Zhu, Lili Gai, Xiaoxuan Li, Jiakai Zhao, Lu Zhang, Hao Zhang, Baoyuan Liu, En-Min Zhou, Qin Zhao
    
 • Mycoplasma gallisepticum induced inflammation-mediated Th1/Th2 immune
         imbalance via JAK/STAT signaling pathway in chicken trachea: Involvement
         of respiratory microbiota

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 January 2022Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Yusong Miao, Dong Niu, Ze Wang, Jian Wang, Zhiyong Wu, Jiaxin Bao, Wanying Hu, Yuquan Guo, Rui Li, Muhammad Ishfaq, Jichang Li
    
 • Mycoplasma synoviae dihydrolipoamide dehydrogenase is an immunogenic
         fibronectin/plasminogen binding protein and a putative adhesin

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Jingjing Qi, Yu Wang, Haoran Li, Yuanbing Shang, Song Gao, Chan Ding, Xiaohan Liu, Shaohui Wang, Tao Li, Mingxing Tian, Shengqing Yu
    
 • Pseudorabies virus UL16 protein influences the inhibition of LRPPRC for
         the viral proliferation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Jingjing Xu, Xuefei Cheng, Yuting Liu, Xinling Fu, Wu Tong, Hao Zheng, Guangzhi Tong, Fei Gao, Guoxin Li
    
 • G protein-coupled receptor 17 restricts rabies virus replication via
         BAK-mediated apoptosis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Wei Liu, Yaping Yang, Zonghui Zeng, Yuling Tian, Qiong Wu, Ming Zhou, Zhen F. Fu, Ling Zhao
    
 • Bacillus-based probiotics affect gut barrier integrity in different ways
         in chickens subjected to optimal or challenge conditions

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 27 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Paweł Konieczka, Dorthe Sandvang, Misza Kinsner, Dominika Szkopek, Natalia Szyryńska, Jan Jankowski
    
 • Cell-surface glycans act as, attachment factors for porcine
         hemagglutinating encephalomyelitis virus

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 24 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Shiyu Hu, Kui Zhao, Yungang Lan, Junchao Shi, Jiyu Guan, Lu Huijun, Feng Gao, Haihua Feng, Wenqi He, Zi Li
    
 • Pathogenicity of the newly emerged Lagovirus europaeus GI.2 strain in
         China in experimentally infected rabbits

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Mengmeng Chen, Zhiyu Fan, Bo Hu, Yanhua Song, Houjun, Rulong Qiu, Weifeng, Weizhong Xu, Fang Wang
    
 • HSP90 inhibitors 17-AAG and VER-82576 inhibit porcine deltacoronavirus
         replication in vitro

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Yujia Zhao, Dai Xiao, Luwen Zhang, Daili Song, Rui Chen, Shiqian Li, Yijie Liao, Yimin Wen, Weizhe Liu, Enbo Yu, Yiping Wen, Rui Wu, Qin Zhao, Senyan Du, Xintian Wen, Sanjie Cao, Xiaobo Huang
    
 • Mutations in PB2 and HA are crucial for the increased virulence and
         transmissibility of H1N1 swine influenza virus in mammalian models

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Junyi Hu, Zhe Hu, Yandi Wei, Ming Zhang, Senlin Wang, Qi Tong, Honglei Sun, Juan Pu, Jinhua Liu, Yipeng Sun
    
 • The variable lipoprotein family participates in the interaction of
         Mycoplasma hyorhinis with host extracellular matrix and plasminogen

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Jun Li, Jia Wang, Jia Shao, Yao Li, Yanfei Yu, Guoqing Shao, Zhixin Feng, Qiyan Xiong
    
 • A natural product, (S)-10-Hydroxycamptothecin inhibits pseudorabies virus
         proliferation through DNA damage dependent antiviral innate immunity

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Xing Liu, Lin Lv, Chenlong Jiang, Juan Bai, Yanni Gao, Zicheng Ma, Ping Jiang
    
 • Decreased virulence of duck Tembusu virus harboring a mutant NS2A with
         impaired interaction with STING and IFNβ induction

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Wei Zhang, Bowen Jiang, Miao Zeng, Tong Lu, Tao Hu, Jiaqi Guo, Mingshu Wang, Renyong Jia, Dekang Zhu, Mafeng Liu, Xinxin Zhao, Qiao Yang, Ying Wu, Shaqiu Zhang, Yunya Liu, Ling Zhang, Yanling Yu, Leichang Pan, Anchun Cheng, Shun Chen
    
 • Genetics and pathology associated with Klebsiella pneumoniae and
         Klebsiella spp. isolates from North American Pacific coastal marine
         mammals

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 December 2021Source: Veterinary MicrobiologyAuthor(s): Erica K. Chang, Melissa Miller, Khalid Shahin, Francesca Batac, Cara L. Field, Pádraig Duignan, Carsten Struve, Barbara A. Byrne, Michael J. Murray, Katherine Greenwald, Woutrina A. Smith, Michael Ziccardi, Esteban Soto
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 54.83.119.159
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-