Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 749 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (148 journals)
    - JUDAIC (22 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (22 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (32 journals)

RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 197 of 197 Journals sorted alphabetically
Revue Mabillon     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue Théologique de Louvain     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Ruch Biblijny i Liturgiczny     Open Access  
Ruch Filozoficzny     Open Access  
Rural Theology : international, ecumenical and interdisciplinary perspectives     Hybrid Journal  
Sacris Erudiri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Sakarya University Faculty of Theology     Open Access  
Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Science et Esprit     Open Access  
Scottish Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Scottish Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Scrinium : Journal of Patrology and Critical Hagiography     Open Access  
Scripta Instituti Donneriani Aboensis     Open Access   (Followers: 1)
Scripta Theologica     Full-text available via subscription  
Secularism and Nonreligion     Open Access   (Followers: 1)
Shofar : An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Sikh Formations: Religion, Culture, Theory     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Siwö' : Revista de Teología / Revista de Estudios Sociorreligiosos     Open Access  
Social Sciences and Missions     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sociedad y Religión     Open Access  
Sociology of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Sophia     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Speculum     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Spiritus: A Journal of Christian Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
St Mark's Review     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Stellenbosch Theological Journal     Open Access   (Followers: 2)
Studia Azjatystyczne     Open Access  
Studia Canonica     Full-text available via subscription  
Studia Historiae Ecclesiasticae     Open Access   (Followers: 3)
Studia Liturgica     Full-text available via subscription  
Studia Orientalia Christiana     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa     Open Access  
Studia z Prawa Wyznaniowego     Open Access   (Followers: 1)
Studies in Chinese Religions     Hybrid Journal  
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Interreligious Dialogue     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in Religion / Sciences Religieuses     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Studies in Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Studies in World Christianity     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Svensk teologisk kvartalskrift     Open Access  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Symposia : The Journal of Religion     Open Access  
Tang Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tarnowskie Studia Teologiczne     Open Access  
TEACH Journal of Christian Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tear Online     Open Access  
Temenos     Open Access   (Followers: 1)
TEOL-information     Open Access  
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Teología     Open Access  
Teologia i Człowiek     Open Access  
Teologia i Moralność     Open Access  
Teologia Praktyczna     Open Access  
Teología y Vida     Open Access   (Followers: 1)
Teologisk tidsskrift     Open Access  
The Biblical Annals     Open Access  
The Ecumenical Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Heythrop Journal     Hybrid Journal   (Followers: 21)
The Jurist : Studies in Church Law and Ministry     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Muslim World     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II     Open Access  
Theoforum     Full-text available via subscription  
TheoLogica : An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology     Open Access   (Followers: 1)
Theologica Xaveriana     Open Access  
Theological Librarianship : An Online Journal of the American Theological Library Association     Open Access   (Followers: 17)
Théologiques     Full-text available via subscription  
Theology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Theology and Science     Hybrid Journal   (Followers: 8)
ThéoRèmes : Enjeux des Approches Empiriques des Religions     Open Access  
Tijdschrift voor Theologie     Full-text available via subscription  
Toleransi     Open Access  
Tópicos del seminario     Open Access   (Followers: 1)
Toronto Journal of Theology     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
ULUM : Journal of Religious Inquiries     Open Access  
Uskonnontutkija : Religionsforskaren     Open Access  
Verbum et Ecclesia     Open Access   (Followers: 2)
Verbum Vitae     Open Access  
Veritas : Revista de Filosofí­a y Teología     Open Access   (Followers: 1)
Vetus Testamentum     Hybrid Journal   (Followers: 30)
VFAST Transactions on Islamic Research     Open Access   (Followers: 1)
Via Spiritus : Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso     Open Access  
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Vincentian Heritage Journal     Open Access   (Followers: 1)
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wege zum Menschen : Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln     Hybrid Journal  
Zeitschrift für junge Religionswissenschaft     Open Access  
Zeitschrift für neues Testament     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Teologia Praktyczna
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1642-6738
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Motywy działalności charytatywnej w Kościele
         starożytnym

  • Authors: Andreas Müller, Adam Kalbarczyk
   Pages: 9 - 20
   Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia w sposób systematyczny uzasadnienie dobroczynności, jakie dawało wielu ojców Kościoła – począwszy od Cypriana z Kartaginy – w swoich mowach i pismach na temat jałmużny i uczynków miłosierdzia. Kościół starożytny posługiwał się licznymi tekstami biblijnymi dla uzasadnienia dobroczynności. W wielu z nich znajdziemy bezpośrednie wezwania do indywidualnego zaangażowania charytatywnego. Taka motywacja czyni jednak z diakonii formę sprawiedliwości z uczynków, która jest nie do przyjęcia dla protestantów. Niemniej w nauczaniu ojców Kościoła znaleźć można również takie linie argumentacji, które zwrócone są przede wszystkim w stronę adresata dobroczynności, oparte na chrześcijańskiej antropologii. Obok takiej argumentacji spotkać można także uzasadnienia związane z diakonią instytucjonalną, w ramach której do działalności charytatywnej mogła pobudzać presja międzyreligijnej konkurencji, a także chęć zdobycia prestiżu u dostojników kościelnych i wywierania osobistego wpływu na życie Kościoła i społeczeństwa.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.01
    
 • Odnowa przygotowania narzeczonych do małżeństwa po
         adhortacji Amoris laetitia

  • Authors: Jacek Goleń
   Pages: 21 - 35
   Abstract: Po ukazaniu się adhortacji apostolskiej Amoris laetitia rodzi się pytanie, jakiej odnowy wymaga przygotowanie narzeczonych do małżeństwa w Polsce. Analiza tekstu adhortacji pozwala wydobyć podstawy tejże odnowy, czyli dowartościowanie etapu wychowania w rodzinie oraz etapu pracy z parą narzeczonych, a także odpowiedni dobór treści formacyjnych, cele formacji, jej podmiot oraz zadania tegoż procesu. Pośród kierunków odnowy przygotowania do małżeństwa papieski dokument wskazuje na ewangelizację oraz mistagogiczne przygotowanie narzeczonych oraz pomoc w poznawaniu się i uczeniu miłości do konkretnej osoby. Akcentuje także pomoc w pogłębieniu motywacji zawarcia małżeństwa oraz w rozpoznaniu niezgodności i sygnałów ostrzegawczych zagrożeń wzajemnej relacji. Adhortacja rzuca także jasne światło na kierunek pracy duszpasterskiej z parami żyjącymi „bez ślubu”. Z przedstawionych przesłanek w artykule zostały sformułowane wnioski, dotyczące form przygotowania narzeczonych.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.02
    
 • Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii
         Eucharystii Aleksandra Schmemanna

  • Authors: Paweł Kiejkowski
   Pages: 37 - 52
   Abstract: Aleksander Schmemann (1921-1983) należy do najważniejszych współczesnych myślicieli prawosławnych, którzy tworzyli na emigracji we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Eucharystia: misterium Kościoła to ostatnie dzieło tego wybitnego myśliciela. Stanowi ciąg rozmyślań poświęconych Eucharystii, będących świadectwem i owocem ponad trzydziestoletniej pracy tego prawosławnego duchownego jako duszpasterza, wykładowcy, pisarza. Niniejszy tekst podejmuje wybrane wątki z jego teologii eucharystycznej. Po pierwsze, w Eucharystii urzeczywistnia się Kościół jako zgromadzenie zwołane przez Zmartwychwstałego Pana. Po drugie, Święta Liturgia jest misterium królestwa Bożego. Po trzecie, Eucharystia jest sakramentem jedności.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.03
    
 • Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do nieba'
         Przyczynek do eschatologii praktycznej

  • Authors: Bogdan Kulik
   Pages: 53 - 68
   Abstract: Według diagnozy postawionej przez papieża Franciszka, zainteresowanie eschatologią na poziomie akademickim i duszpasterskim przeżywa kryzys. Ojciec Święty wyraził swoja opinię przy okazji XXIII wspólnego posiedzenia członków Akademii Papieskich zgromadzonych 4 grudnia 2018 roku w Watykanie, które odbyło się pod hasłem: „Wieczność, inne oblicze życia”. Jednakże można zauważyć, że pewne problemy dotyczące związku życia doczesnego i wiecznego wciąż nurtują współczesnego człowieka i skłaniają do stawiania pytań o jego los po śmierci. Artykuł jest próbą odpowiedzi na jedno z takich pytań: „Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do nieba'”. Prezentowane rozważania mają na celu stać się przyczynkiem do eschatologii praktycznej. Oznacza to, że poprzez teologiczną refl eksję nad treścią pojęć: „dobry człowiek” i „dostać się do nieba” pragnie się doprowadzić do sformułowania odpowiedzi i wskazania praktycznych wniosków kształtujących właściwe postawy wobec życia i wieczności.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.04
    
 • Czy istnieją jakiekolwiek punkty styczne między
         chrześcijaństwem a islamem'

  • Authors: Piotr Halczuk
   Pages: 69 - 84
   Abstract: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy istnieją jakiekolwiek punkty styczne między chrześcijaństwem a islamem' Podstawę rozważań stanowią niektóre wypowiedzi Jana Pawła II z 1986 roku oraz islamski dokument: Jednakowe słowo dla nas i dla was z 2007 roku, a także inne dokumenty Kościoła katolickiego czy różne opracowania. Najpierw autor ukazuje to, co czyni chrześcijaństwo i islam podobnymi – wyznawana jedyność Boga oraz wezwanie do wypełniania „przykazań” miłości Boga i miłości bliźniego. Następnie przedstawia to, co jest charakterystyczne dla obu religii, tzn. co je jednocześnie łączy i dzieli – świadomość pełnienia Bożej woli oraz realizowanie konkretnego posłannictwa (misji), a także prezentuje, jak obie religie spoglądają na siebie nawzajem. W konkluzji przywołuje natomiast doświadczenia z dziedziny dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, które również były poprzedzone licznymi stereotypami i uprzedzeniami. Istotne jest, aby nieustannie głosić Dobrą Nowinę, a zatem najpierw to, co łączy chrześcijaństwo i islam, a następnie to, co dzieli, by w taki sposób tworzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia i pokoju.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.05
    
 • Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje
         pastoralne

  • Authors: Jolanta Kostecka
   Pages: 85 - 98
   Abstract: Autorka w artykule proponuje analizę teoretycznych i praktycznych aspektów spiralnej koncepcji czasu. W pierwszej części wyjaśnia znaczenie pojęć: czas i wieczność, a następnie omawia konstrukcję spiralnej koncepcji czasu. Kolejne części pracy odnoszą się kolejno do aspektów czasowych w prawie, spojrzenia na czas w świetle nauki Kościoła katolickiego i teologii (perspektywa wieczności) oraz do zastosowania spiralnej koncepcji czasu w normach prawa kanonicznego. Przedmiotowa koncepcja stanowi syntezę dwóch innych teorii czasu, tj. cyklicznej i linearnej. Kościelny prawodawca korzysta ze spiralnej koncepcji czasu i konstruuje normy prawne mające na celu pomoc ludziom w odnalezieniu sensu ich życia – wieczności. Istotne jest, aby ukierunkować ich na troskę o jakość przeżywanego czasu – przemianę chronos w kairos. Współcześnie powszechnym doświadczeniem staje się problem nieustannego braku czasu, pośpiechu i lęku przed śmiercią, związany w pewien sposób z utratą perspektywy wieczności. W tym kontekście kairos to czas niosący nadzieję, dający szansę na wyjście z kryzysu i rozpoczynanie od nowa – korzystając z dotychczasowych doświadczeń, powracając do pewnych zdarzeń, lecz przeżywając je niejako w ruchu spiralnym, na nowym, wyższym etapie rozwoju. Autorka zwraca również uwagę, że prawo kanoniczne jest podporządkowane misji Kościoła, która polega na prowadzeniu wiernych do wieczności. Oznacza to konieczność ciągłego rozwoju i dążenia do chrześcijańskiej doskonałości.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.06
    
 • Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i
         Kościołowi

  • Authors: Dariusz Kwiatkowski
   Pages: 99 - 113
   Abstract: Artykuł ukazuje konieczność zachowania wierności prawu liturgicznemu odnoszącemu się szczególnie do Eucharystii. Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II dała możliwość różnym adaptacjom w liturgii, ażeby wierni mogli w niej uczestniczyć w sposób bardziej świadomy i zaangażowany. Niestety, ta wolność przez wielu kapłanów bywa niewłaściwie interpretowana i często wprowadzają oni zmiany w celebracjach liturgicznych tam, gdzie tego nie wolno czynić. Dotyczy to przede wszystkim Eucharystii. Należy podkreślić, że wszelkie nadużycia i błędy w sprawowaniu Eucharystii powodują zaciemnienie prawidłowej wiary i nauczania katolickiego odnośnie do tego przedziwnego Sakramentu. Najczęściej przyczyną różnych błędów i nadużyć jest fałszywe rozumienie wolności, niewłaściwe praktyki ekumeniczne, ignorancja oraz przede wszystkim brak wiary. Artykuł uzasadnia tezę, że wierność prawu liturgicznemu jest jednocześnie wiernością Chrystusowi i Kościołowi. Podstawowym źródłem artykułu jest instrukcja wydana 25 marca 2004 roku przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii Redemptionis Sacramentum. W sposób szczególny w artykule zostały omówione nadużycia dotyczące materii Eucharystii, modlitwy eucharystycznej i Komunii Świętej.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.07
    
 • Funkcja spowiednika i realizacja sakramentalnej posługi wobec duchowych
         potrzeb ludzi młodych

  • Authors: Bartłomiej Dolata
   Pages: 115 - 127
   Abstract: Sakrament pokuty i pojednania to wielki dar dla Kościoła. W nim człowiek otrzymuje pojednanie z Bogiem i z Kościołem, w nim doznaje oczyszczenia i formuje swoją osobowość chrześcijanina, doskonaląc rozwój swoich nadprzyrodzonych cnót i życia duchowego. Pomocą dla niego na tej drodze jest spowiednik. W duchu swojego powołania pełni on posługę Dobrego Pasterza na wzór Chrystusa, o czym uczy nas Katechizm Kościoła katolickiego (KKK 1465). Zadaniem, jakie spoczywa na spowiedniku, jest troska o lud mu powierzony i postawa sługi, który pochyla się nad nędzą drugiego człowieka. Posługa miłosierdzia, jaką podejmuje spowiednik, zawsze powinna mieć na celu dobro bliźniego. Dlatego wszystkie wskazówki udzielane penitentowi powinny być tak dostosowane, aby w jak największym stopniu odpowiadały jego wiekowi i stanowi. W niniejszym artykule omówiono obowiązki i kompetencje kapłana, a także wymagania co do sakramentu pokuty. Następnie ukazano znaczenie tychże kompetencji w realizacji posługi sakramentalnej pośród ludzi młodych z uwzględnieniem ich oczekiwań i problemów.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.08
    
 • Religijność a postawa wobec kary śmierci

  • Authors: Tomasz Korczyński, Jacek Śliwak
   Pages: 129 - 151
   Abstract: Celem prezentowanych w tym artykule analiz było poszukiwanie powiązań pomiędzy religijnością a postawą wobec kary śmierci. Problem badawczy można oddać w pytaniu: Czy istnieje zależność pomiędzy religijnością a postawą wobec kary śmierci' W artykule sformułowano pięć hipotez i w celu ich weryfi kacji zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę Intensywności Postawy Religijnej – W. Prężyny, Skalę Relacji do Boga – D. Hutsebauta, Skalę Religijności Personalnej – R. Jaworskiego oraz Kwestionariusz Postaw wobec Kary Śmierci – w opracowaniu autorów artykułu. Ogółem przebadano 100 osób, wśród nich było 55 kobiet oraz 45 mężczyzn. Średni wiek wyniósł 31,59 (SD = 9,01). Analiza wyników niniejszej pracy pozwala dosyć jednoznacznie stwierdzić, że istnieją powiązania między analizowanymi zmiennymi, tzn. postawą wobec kary śmierci a religijnością. Pozostałe hipotezy potwierdziły się tylko częściowo. W wielu przypadkach obraz powiązań w podgrupie kobiet był różny niż w podgrupie mężczyzn.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.09
    
 • Akceptacja treści przekonań religijnych a religijne style myślenia i
         osobowość. Badania empiryczne studentów

  • Authors: Władysław Chaim
   Pages: 153 - 176
   Abstract: Przedmiotem artykułu są teoretyczne i empiryczne relacje między postawą wobec doktryny religii chrześcijańskiej a innymi zmiennymi religijności oraz osobowością. Prównano dwie grupy osób istotnie zróżnicowanych stopniem akceptacji trzech wymiarów Skali Spójności Przekonań Religijnych (przekonania podstawowe, przekonania kościelne, przekonania naturalne) w zakresie kilku innych apektów religijności (religijne style poznawcze, samoocena religijności, nawrócenie, częstotliwość korzystania z Biblii i sposoby jej recepcji) oraz kilku aspektów osobowości (obraz siebie, preferencje psychologiczne, cechy osobowości). Stwierdzono, że osoby zróżnicowane w zakresie postawy wobec chrześcijańskiego credo różnią się istotnie także w zakresie wymiarów – stylów religijnego myślenia (ortodoksja, wtórna naiwność, krytyka zewnętrzna): oceną swojej religijności, częstotliwością posługiwania się Biblią, obrazem siebie, ugodowością oraz ekstrawersją. Respondenci, którzy wykazywali wyższy stopień akceptacji trzech wymiarów doktryny chrześcijańskiej, uzyskali istotnie wyższe wyniki w dwóch wymiarach religijnego myślenia (ortodoksji i wtórnej naiwności), w religijnej samoocenie, dwóch cechach osobowości (ekstrawersji i ugodowości) oraz w obrazie siebie. Respondenci, którzy w akceptacji doktryny chrześcijańskiej uzyskali istotnie niższe wyniki, uzyskali istotnie wyższe wyniki w zakresie krytyki zewnętrznej. W celu uzyskania lepszego wglądu w otrzymane rezultaty porównań, dodatkowo zostały przedstawione także współczynniki korelacji miedzy badanymi zmiennymi.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.10
    
 • Propozycje realizacji duszpasterstwa pielgrzymkowego w okresie między
         pieszymi pielgrzymkami

  • Authors: Dariusz Żochowski
   Pages: 177 - 187
   Abstract: W chrześcijańskiej duchowości – w zasadzie od początków istnienia chrześcijaństwa – ważne miejsce zajmuje praktyka pielgrzymowania do miejsc świętych. Wyraża ona między innymi fakt bycia na ziemi pielgrzymem, który nie ma tu swojego trwałego i ostatecznego miejsca. Podejmowanie pielgrzymek wiązało się także z praktykami pokutnymi, z decyzjami o nawróceniu, zmianie życia. W latach 80. i 90. XX wieku w Polsce nastąpiło ożywienie praktyki pielgrzymowania. Duszpasterze dość szybko zauważyli, że to jednorazowe wydarzenie powinno znaleźć kontynuację w różnych inicjatywach duszpasterskich realizowanych w czasie między pielgrzymkami. Niniejsze opracowanie – oparte na doświadczeniach pielgrzymowania z lat przełomu XX i XXI wieku – prezentuje sposoby ciągłej formacji pielgrzymów na płaszczyznach: ogólnopolskiej, diecezjalnej i grupy pielgrzymkowej.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.11
    
 • Stewardship. Włodarstwo w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych
         Ameryki Północnej

  • Authors: Michał Jacenty Sznajder
   Pages: 189 - 209
   Abstract: Niniejszy artykuł jest refl eksją profesora ekonomii nad sposobem zarządzania parafiami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stanowi przyczynek do rozwoju nowoczesnej, katolickiej teorii ekonomii, zarządzania i fi nansów. Podstawę jej prezentacji stanowi zarysowana blisko 60 lat temu przez Konferencję Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych koncepcja kościelnego włodarzowania (stewardship), która odwołuje się zarówno do Biblii, jak i do społecznego nauczania Kościoła. Jest to pewna teoria ekonomii, fi nansowania i zarządzania na poziomie parafi i i diecezji. Istota jej polega na włączeniu w życie Kościoła tysięcy wolontariuszy zainspirowanych do działania opisaną tu koncepcją kościelnego włodarzowania. Jest to pierwsza część opracowania. Druga ukaże się w kolejnym tomie czasopisma.
   PubDate: 2019-12-30
   DOI: 10.14746/tp.2019.20.12
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.59.38
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-