Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 749 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (148 journals)
    - JUDAIC (22 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (22 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (32 journals)

RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 197 of 197 Journals sorted alphabetically
Revue Mabillon     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue Théologique de Louvain     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Ruch Biblijny i Liturgiczny     Open Access  
Ruch Filozoficzny     Open Access  
Rural Theology : international, ecumenical and interdisciplinary perspectives     Hybrid Journal  
Sacris Erudiri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Sakarya University Faculty of Theology     Open Access  
Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Science et Esprit     Open Access  
Scottish Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Scottish Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Scrinium : Journal of Patrology and Critical Hagiography     Open Access  
Scripta Instituti Donneriani Aboensis     Open Access   (Followers: 1)
Scripta Theologica     Full-text available via subscription  
Secularism and Nonreligion     Open Access   (Followers: 1)
Shofar : An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Sikh Formations: Religion, Culture, Theory     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Siwö' : Revista de Teología / Revista de Estudios Sociorreligiosos     Open Access  
Social Sciences and Missions     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sociedad y Religión     Open Access  
Sociology of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Sophia     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Speculum     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Spiritus: A Journal of Christian Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
St Mark's Review     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Stellenbosch Theological Journal     Open Access   (Followers: 2)
Studia Azjatystyczne     Open Access  
Studia Canonica     Full-text available via subscription  
Studia Historiae Ecclesiasticae     Open Access   (Followers: 3)
Studia Liturgica     Full-text available via subscription  
Studia Orientalia Christiana     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa     Open Access  
Studia z Prawa Wyznaniowego     Open Access   (Followers: 1)
Studies in Chinese Religions     Hybrid Journal  
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Interreligious Dialogue     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in Religion / Sciences Religieuses     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Studies in Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Studies in World Christianity     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Svensk teologisk kvartalskrift     Open Access  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Symposia : The Journal of Religion     Open Access  
Tang Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tarnowskie Studia Teologiczne     Open Access  
TEACH Journal of Christian Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tear Online     Open Access  
Temenos     Open Access   (Followers: 1)
TEOL-information     Open Access  
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Teología     Open Access  
Teologia i Człowiek     Open Access  
Teologia i Moralność     Open Access  
Teologia Praktyczna     Open Access  
Teología y Vida     Open Access   (Followers: 1)
Teologisk tidsskrift     Open Access  
The Biblical Annals     Open Access  
The Ecumenical Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Heythrop Journal     Hybrid Journal   (Followers: 21)
The Jurist : Studies in Church Law and Ministry     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Muslim World     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II     Open Access  
Theoforum     Full-text available via subscription  
TheoLogica : An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology     Open Access   (Followers: 1)
Theologica Xaveriana     Open Access  
Theological Librarianship : An Online Journal of the American Theological Library Association     Open Access   (Followers: 17)
Théologiques     Full-text available via subscription  
Theology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Theology and Science     Hybrid Journal   (Followers: 8)
ThéoRèmes : Enjeux des Approches Empiriques des Religions     Open Access  
Tijdschrift voor Theologie     Full-text available via subscription  
Toleransi     Open Access  
Tópicos del seminario     Open Access   (Followers: 1)
Toronto Journal of Theology     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
ULUM : Journal of Religious Inquiries     Open Access  
Uskonnontutkija : Religionsforskaren     Open Access  
Verbum et Ecclesia     Open Access   (Followers: 2)
Verbum Vitae     Open Access  
Veritas : Revista de Filosofí­a y Teología     Open Access   (Followers: 1)
Vetus Testamentum     Hybrid Journal   (Followers: 30)
VFAST Transactions on Islamic Research     Open Access   (Followers: 1)
Via Spiritus : Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso     Open Access  
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Vincentian Heritage Journal     Open Access   (Followers: 1)
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wege zum Menschen : Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln     Hybrid Journal  
Zeitschrift für junge Religionswissenschaft     Open Access  
Zeitschrift für neues Testament     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Teologia i Moralność
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1898-2964 - ISSN (Online) 2450-4602
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Pytania o życie ludzkie i znaczenie Ewangelii życia Jana
         Pawła II

  • Authors: Jerzy Brusiło
   Pages: 9 - 23
   Abstract: Na pytania o fenomen (osobliwość) życia w ogóle i znaczenie, sens życia ludzkiego nauki przyrodnicze nie znajdują wystarczającej odpowiedzi. Czy z punktu widzenia człowieka-obserwatora życia z zewnątrz lub świadomego uczestnika życia, można pomóc w tych pytaniach' Co ma do powiedzenia w tych kwestiach teologia i antropologia teologiczna, zwłaszcza w kontekście stworzenia i odkupienia osoby ludzkiej' W poszukiwaniu znaczenia życia ludzkiego i odpowiedzi na pytania o życie w ogóle ważną, adekwatną i uniwersalną odpowiedź formułuje koncepcja Ewangelii życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Istotną treść tej koncepcji zawiera encyklika Papieża Jana Pawła II, pod tym samym tytułem, Evangelium vitae (Ewangelia życia). Wykład encykliki o życiu pochodzącym od Boga, danym człowiekowi od Boga i zmierzającym do życia w Bogu ukazuje prawdziwy sens życia ludzkiego.  W przejściu z biologii i metafizyki życia do duchowych cech Ewangelii (Dobrej nowiny) życia ludzkiego, które jest niepowtarzalne, wyjątkowe, nienaruszalne, niezwykłe, Jan Paweł II pozwala również na odkrycie znaczenia życia każdej istoty, każdego gatunku i formy życia na Ziemi. Kwestie te są również obecne we wspomnianej już encyklice.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.1
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Kontrowersja animacji poczęciowej: spór nierozwiązywalny' Krytyczna
         ocena wybranych koncepcji animacji embrionu ludzkiego

  • Authors: Piotr Guzdek
   Pages: 25 - 64
   Abstract: Fenomen poronienia klinicznego wzbudza coraz większe zainteresowanie badaczy z dyscyplin pozamedycznych. Choć nadal dostrzegalna jest znacząca dysproporcja pomiędzy obszerną literaturą traktującą o poronieniu spontanicznym z perspektywy medycznej w porównaniu do wzrastających liczebnie studiów prowadzonych w zakresie nauk społecznych i filozoficznych, to sukcesywnie postępuje proces zmiany orientacji badawczej wczesnych strat prokreacyjnych. Dominujące dotychczas jednostronne podejście biomedyczne ustępujące miejsca holistycznym ujęciom aksjomedycznym. Niniejsze studium wpisuje się w aksjomedyczny model poronienia klinicznego. Jego celem jest pogłębiona analiza czterech kluczowych kontekstów straty prokreacyjnej występującej na początkowych etapach rozwoju prenatalnego ‒ antropologicznego, relacyjnego (przywiązania rodzicielskiego), psychologicznego i pomocowego. W rezultacie prowadzonych badań dochodzimy do wniosku, iż główną dominantą charakterystyk poronienia klinicznego jako zdarzenia tanatycznego jest płaszczyzna rozstrzygnięć antropologicznych statusu płodu i jego implikacji etycznych.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/10.14746/TIM.2021.29.1.9
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Naturalna regulacja poczęć wyrazem odpowiedzialnego rodzicielstwa.
         Interdyscyplinarna argumentacja o. Karola Meissnera w Memoriale Krakowskim
         

  • Authors: Maciej Olczyk
   Pages: 65 - 81
   Abstract: Artykuł przypomina doniosły wkład o. Karola Meissnera w sformułowanie argumentacji na rzecz promocji metod naturalnej regulacji poczęć w kontekście przygotowań do opublikowania encykliki Humanae vitae. Argumentacja ta została zaprezentowana w dokumencie znanym jako Memoriał Krakowski, który został opracowany z inicjatywy Karola Wojtyły przez środowisko krakowskich teologów, etyków i lekarzy. Wartością  tego dokumentu było i jest pod dzień dzisiejszy nie tylko jego personalistyczne ukierunkowanie oraz interdyscyplinarność, ale także wskazanie alternatywy dla działań antykoncepcyjnych w postaci naturalnej regulacji poczęć, za którą przemawiają wyłożone w dokumencie argumenty teologiczne, etyczne oraz medyczne.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.3
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Wokół początku i końca ludzkiego życia. Refleksja nad stosunkiem
         Polaków do wybranych kwestii bioetycznych z zakresu nauczania Kościoła
         katolickiego w świetle badań opinii społecznej

  • Authors: Maciej Gębka
   Pages: 83 - 114
   Abstract: W artykule został zaprezentowany zarejestrowany na przestrzeni lat stosunek Polaków do czterech wybranych problemów bioetycznych (aborcja, in vitro, antykoncepcja, eutanazja), na które w swoim nauczaniu szczególną uwagę zwraca Kościół katolicki, a które związane są z początkiem lub końcem życia ludzkiego. W pierwszej kolejności został zaprezentowany stosunek do wspomnianych kwestii ogółu respondentów, a następnie respondentów deklarujących regularne praktyki religijne. Analiza opinii tych ostatnich każe postawić pytanie o skuteczność przekazu nauczania Kościoła odnośnie do wspomnianych kwestii bioetycznych.
   PubDate: 2021-12-02
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.4
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Rodzina miejscem afirmacji życia i spełnienia człowieka w świetle
         nauczania Papieża Jana Pawła II

  • Authors: Mieczysław Ozorowski
   Pages: 115 - 124
   Abstract: Dwadzieścia pięć lat po encyklice Jana Pawła II Evangelium vitae  stoimy nadal przed poważnymi wyzwaniami związanymi z afirmacją ludzkiego życia. Rodzina jest naturalnym miejscem, gdzie życie się zaczyna, rozwija i kończy. Jest ona naturalnym „sanktuarium życia”. Kościół w tradycyjny sposób przypomina o szacunku do ludzkiego życia, które jest największym darem Bożym. Współcześni papieże  upominają się w swoim nauczaniu o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kościół zachęca do pracy wychowawczej, która pozwala stawać się coraz bardziej człowiekiem, zachować szacunek do życia i nawiązywać prawidłowe relacje międzyosobowe. Najpiękniejszym wymiarem afirmacji życia jest modlitwa dziękczynna.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.5
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Padre dei “figli prediletti di Dio” e Papa della famiglia - due
         maestri e annunciatori del Vangelo della vita

  • Authors: Jarosław Wojtkun
   Pages: 125 - 140
   Abstract: Jednym z istotnych tematów podejmowanych zarówno przez błogosławionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego, jak i w nauczaniu św. Jana Pawła II, był temat życia. Wartość życia obejmuje zarówno wymiar doczesny, jak i nadprzyrodzony udział życia Bożego w człowieku. Prymas Wyszyński i Papież Polak upominali się konsekwentnie o poszanowanie nienaruszalnego charakteru życia od poczęcia do naturalnej śmierci. O pięknym kształcie życia decyduje łaska Boża w człowieku. Wrażliwość na piękno duszy człowieka jest jednym z istotnych czynników nauczania Jana Pawła II, jak też charakteryzujących osobę Prymasa Tysiąclecia. Zagadnienie życia wiąże się także z płodnością i ojcostwem. Ojcostwo wyraża się w odpowiedzialnym wypełnianiu zadań związanych zarówno z ojcostwem duchowym kapłanów, jak też z ojcostwem fizycznym ojców w rodzinie.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.6
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Zasady nowej kultury życia

  • Authors: Andrzej Pryba
   Pages: 141 - 151
   Abstract: Autor artykułu odwołując się do encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” stawia pytania dotyczące współczesnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury życia. Jak współcześnie wprowadzać kulturę życia' Czy jest to możliwe' Pomocą w odpowiedzi na tak postawione pytania były intuicje zawarte w „Ewangelii życia”. Dobra nowina o życiu winna być ciągle głoszona i wysławiana. Poznawszy ją winno jej się służyć.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.7
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • La teologalitàdellavita morale alla luce del pensiero di san
         TommasoD’Aquino

  • Authors: Jacek Bramorski
   Pages: 155 - 175
   Abstract: Cnoty teologalne (wiara, nadzieja, miłość) uzdalniają władze człowieka do uczestnictwa w naturze Bożej, do życia w jedności z Trójcą Świętą. Ukierunkowują one życie chrześcijańskie do pełnej komunii z Bogiem. Ich początkiem, motywem i przedmiotem jest Bóg, poznawany przez wiarę, w którym pokładamy nadzieję i którego miłujemy dla Niego samego. Cnoty teologalne kształtują, pobudzają i charakteryzują działanie moralne chrześcijanina – życie teologalne. Są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie wieczne. Odsłaniają cel życia ludzkiego – Bóg powołuje nas do swojego własnego szczęścia. Cnoty teologalne stanowią rękojmię obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka. Życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.8
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Komisje etyczne i ich zadania w świetle Nowej Karty Pracowników
         Służby Zdrowia

  • Authors: Krzysztof Smykowski
   Pages: 177 - 186
   Abstract: Współczesny rozwój medycyny przyniósł szereg nieznanych wcześniej dylematów etycznych. Jednym z miejsc ich rozwiązywania są komisje etyczne. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie zadań, jakie stawia przed nimi nauczanie Kościoła zawarte w Nowej Karcie Pracowników Służby Zdrowia wydanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w 2016 r. Przedstawiona została działalność komisji do spraw badań klinicznych, komisji do spraw eksperymentów terapeutycznych oraz komisji do spraw etyki klinicznej.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.9
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Cnoty pokrewne sprawiedliwości w świetle etyki personalistycznej

  • Authors: Krzysztof Niewiadomski
   Pages: 187 - 199
   Abstract: Cnoty pokrewne sprawiedliwości analizowane w optyce personalistycznej wskazują na pewne cechy i uprawnienia osoby ludzkiej, przysługujących jej ze względu na wrodzoną godność. Te cnoty to pietas, cześć, szacunek, posłuszeństwo, wdzięczność, przyjaźń, hojność, prawdomówność, vindicatio i epikeia. Osoba ludzka jawi się jako godna ich aktów, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego.  
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.10
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Ukostiumowienie płci i dekonstrukcja kostiumujako znaku tożsamości
         płciowej. Refleksja humanisty, pedagoga kultury fizycznej

  • Authors: Andrzej Pawłucki
   Pages: 201 - 214
   Abstract: Ideologiagenderiqueer dekonstruujepojęcieczłowieka. Kostium, który konserwuje znakową prawdę o człowieczej męskości i kobiecości, a w konsekwencji – o upłciowieniu ku prokreacyjności jako zasadzie konstytuowania wspólnoty życia – zostajezanegowany (gender) albo zastąpiony kreacją symbolizującą bezpłciową seksualność (queer). Obie postaci gender i queer zatracają, z dwóch różnych powodów, możność prokreacyjną: gender przez pozostawanie w związku homopłciowym, a queer – apłciowym i dowolnie seksualnym. Upodabnia je niemożność prokreacyjna, a w konsekwencji odrealnienie rodzicielskie. Tymczasem prawo życia zakłada prokreacyjność, a tym samym ojcostwo mężczyzny i macierzyństwo kobiety. Życie jako życie ustaje, kiedy warunek rodzicielstwa nie może być spełniony. W eseju źródłem tych twierdzeń jest prawo naturalne (iusnaturalis), będące uniwersalną przesłanką osądzania czynów obydwu postaci ponowoczesności jako sprzeniewierzających się idei życia.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.11
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Etyczny wymiar badań nad przygotowaniem i zastosowaniem szczepionki
         przeciw COVID-19

  • Authors: Marcin Szczodry
   Pages: 215 - 229
   Abstract: Pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 uruchomiła wyścig w celu znalezienia szczepionki na COVID-19 i na nowo otworzyła pytania natury etycznej, które są aktualne przy każdorazowo podejmowanych badaniach i poszukiwaniach w celu znalezienia adekwatnej szczepionki na choroby zakaźne, na które brak jeszcze skutecznej ochrony. Artykuł przedstawia problemy etyczne związane z procesem przygotowania szczepionki w fazie eksperymentów i badań oraz kwestie etyczne związane z dystrybucją i dostępnością szczepień, gdy szczepionka jest już dostępna na rynku. Międzynarodowe dokumenty, m.in.  Światowej Organizacji Zdrowia, dokumenty Kościoła i dyskusja w środowisku bioetycznym wskazują, iż temat ten jest niezwykle ważny i nie można go pominąć w procesie badań i prac nad przygotowaniem nowej szczepionki. Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia etyczne z tym związane: kwestię proporcjonalności ryzyka, wyrażania świadomej zgody na udział w eksperymencie, wykorzystania materiału biologicznego z niegodziwego źródła, problem metodologii i organizacji badań medycznych w trakcie pandemii, kwestię kontrolowanego zakażenia wirusem ochotników eksperymentu, problemy etyczno-społeczne związane z dostępnością i zastosowaniem szczepionki, szczególnie dla ubogich osób, dla ubogich państw. Przegląd problematyki etycznej związanej z przygotowywaniem szczepionki na COVID-19, prowadzeniem badań klinicznych na ludziach, jak również z fazą szczepień w czasie pandemii, pokazuje, że jest to temat bardzo złożony i wymagający interdyscyplinarnego podejścia.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.12
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Professionalization of non-medical support of women in perinatal period:
         the significance of the doula profession

  • Authors: Justyna Stępkowska, Anna Królak, Katarzyna Stępkowska
   Pages: 231 - 245
   Abstract: Wprowadzenie:
   Doula (gr. „kobieta, która służy”) to osoba przeszkolona do udzielania kobiecie i jej rodzinie wsparcia emocjonalnego, fizycznego i informacyjnego w czasie ciąży,
   porodu i połogu. Cel:
   Celem pracy jest próba analizy roli i zadań douli na płaszczyźnie zróżnicowanych potrzeb kobiet rodzących z uwzględnieniem wyników wstępnych badań dotyczących opinii i doświadczeń polskich kobiet na temat wsparcia douli w okresie okołoporodowym. Metody:
   Przeprowadzone badanie miało charakter wstępny. Badaniem ilościowym objęto 526 kobiet z wywiadem położniczym, w wieku od 18 do 50 lat. Próba została podzielona na grupę badaną (kobiety, które kiedykolwiek skorzystały z usług douli) N=62 i grupę kontrolną (kobiety, które nigdy nie korzystały z asysty douli) N=464. Dane zostały zebrane anonimowo, za pomocą autorskiego kwestionariusza w formie badania on-line. Dobór próby celowy. Wyniki poddano analizie statystycznej. Obliczenia
   wykonano w programie PQStat (wersja 1.6.6). Wyniki:
   Zawód douli i możliwość skorzystania z jej wsparcia w okresie okołoporodowym nie są szeroko rozpoznawane wśród badanych kobiet w Polsce. Wyniki wskazują na konieczność lepszego wsparcia rodzącej, zwłaszcza w zakresie potrzeb informacyjnych, emocjonalnych oraz wsparcia w zakresie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. W opinii badanych kobiet, które korzystały z asysty douli, jej wsparcie miało korzystny wpływ na przebieg okresu okołoporodowego. Wnioski:
   Wydaje się, że wsparcie douli jako dodatkowa forma opieki na oddziałach położniczych powinna być traktowana bardziej otwarcie. Niezbędna jest również promocja i popularyzacja alternatywnych form wsparcia prenatalnego i poporodowego poprzez kampanie edukacyjne i promocję dedykowanych usług opiekuńczych i wspierających, takich jak usługi douli, w celu zapewnienia lepszej opieki dla kobiet w okresie około porodowym i redukcji czynników stresogennych. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę popularyzowania informacji o istnieniu zawodu douli oraz rozpowszechniania wiedzy o zadaniach i roli douli.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.13
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Rola duchowieństwa Kościoła rzymskokatolickiego w czasie ludobójstwa w
         Rwandzie w 1994 roku. Spojrzenie z perspektywy 27 lat po wydarzeniach

  • Authors: Dawid Stelmach
   Pages: 247 - 257
   Abstract: Podczas ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r. swoistą rolę odegrali duchowni Kościoła rzymskokatolickiego. W powszechnej opinii publicznej dominuje pogląd, że ci duchowni, bądź biernie, bądź czynnie, wspierali ludobójstwo dokonywane przez plemię Hutu na plemieniu Tutsi. Rzeczywistość jednak jest bardziej skomplikowana. O ile kolaborujących duchownych było około 20, o tyle ponad 200 duchownych zginęło w wyniku ludobójstwa. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie, jak skomplikowana i niejednoznaczna była sytuacja duchownych podczas realnego zagrożenia śmiercią w 1994 r.
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.14
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • M. Bednarska, „Wolność człowieka w komunikacji medialnej”,
         Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2020, ss. 295, ISBN 978-83-7438-677-7
         (recenzja)

  • Authors: Piotr Guzdek
   Pages: 261 - 266
   Abstract: brak
   PubDate: 2021-12-23
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.15
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Urszula Dudziak, Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania.
         Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego, Lublin 2021, ss.
         197, ISBN 978-83-8061-879-4

  • Authors: Dariusz Krok
   Pages: 267 - 268
   Abstract: brak
   PubDate: 2021-12-20
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.16
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Urszula Dudziak, Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania.
         Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego, Lublin 2021, ss.
         197, ISBN 978-83-8061-879-4

  • Authors: Jakub Pawlikowski
   Pages: 269 - 270
   Abstract: brak
   PubDate: 2021-12-23
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.17
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Bogdan Kulik, Głosić rodzinie Ewangelię o życiu wiecznym, Wydawnictwo
         „Bernardinum”, Pelplin 2021, ss. 184, ISBN 978-83-8127-611-5

  • Authors: Urszula Dudziak
   Pages: 271 - 273
   Abstract: brak
   PubDate: 2021-12-23
   DOI: 10.14746/doi: 10.14746/TIM.2021.30.2.18
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 • Konferencja „Godność osób oraz szacunek dla życia” (Konferencja
         online, 24 kwietnia 2021 r.)

  • Authors: Tomasz Gwoździewicz
   Pages: 277 - 281
   Abstract: brak
   PubDate: 2021-12-23
   Issue No: Vol. 16, No. 2(30) (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.59.38
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-