Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 697 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (148 journals)
    - JUDAIC (22 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (22 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (448 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (32 journals)

RELIGION AND THEOLOGY (448 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 197 of 197 Journals sorted alphabetically
Revue Mabillon     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue Théologique de Louvain     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Ruch Biblijny i Liturgiczny     Open Access  
Ruch Filozoficzny     Open Access  
Rural Theology : international, ecumenical and interdisciplinary perspectives     Hybrid Journal  
Sacris Erudiri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Sakarya University Faculty of Theology     Open Access  
Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Science et Esprit     Open Access  
Scottish Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Scottish Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Scrinium : Journal of Patrology and Critical Hagiography     Open Access  
Scripta Instituti Donneriani Aboensis     Open Access   (Followers: 1)
Scripta Theologica     Full-text available via subscription  
Secularism and Nonreligion     Open Access   (Followers: 1)
Shofar : An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Sikh Formations: Religion, Culture, Theory     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Siwö' : Revista de Teología / Revista de Estudios Sociorreligiosos     Open Access  
Social Sciences and Missions     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sociedad y Religión     Open Access  
Sociology of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Sophia     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Speculum     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Spiritus: A Journal of Christian Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
St Mark's Review     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Stellenbosch Theological Journal     Open Access   (Followers: 2)
Studia Azjatystyczne     Open Access  
Studia Canonica     Full-text available via subscription  
Studia Historiae Ecclesiasticae     Open Access   (Followers: 3)
Studia Liturgica     Full-text available via subscription  
Studia Orientalia Christiana     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa     Open Access  
Studia z Prawa Wyznaniowego     Open Access   (Followers: 1)
Studies in Chinese Religions     Hybrid Journal  
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Interreligious Dialogue     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in Religion / Sciences Religieuses     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Studies in Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Studies in World Christianity     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Svensk teologisk kvartalskrift     Open Access  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Symposia : The Journal of Religion     Open Access  
Tang Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tarnowskie Studia Teologiczne     Open Access  
TEACH Journal of Christian Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tear Online     Open Access  
Temenos     Open Access   (Followers: 1)
TEOL-information     Open Access  
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Teología     Open Access  
Teologia i Człowiek     Open Access  
Teologia i Moralność     Open Access  
Teologia Praktyczna     Open Access  
Teología y Vida     Open Access   (Followers: 1)
Teologisk tidsskrift     Open Access  
The Biblical Annals     Open Access  
The Ecumenical Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Heythrop Journal     Hybrid Journal   (Followers: 21)
The Jurist : Studies in Church Law and Ministry     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Muslim World     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II     Open Access  
Theoforum     Full-text available via subscription  
TheoLogica : An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology     Open Access   (Followers: 1)
Theologica Xaveriana     Open Access  
Theological Librarianship : An Online Journal of the American Theological Library Association     Open Access   (Followers: 17)
Théologiques     Full-text available via subscription  
Theology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Theology and Science     Hybrid Journal   (Followers: 8)
ThéoRèmes : Enjeux des Approches Empiriques des Religions     Open Access  
Tijdschrift voor Theologie     Full-text available via subscription  
Toleransi     Open Access  
Tópicos del seminario     Open Access   (Followers: 1)
Toronto Journal of Theology     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
ULUM : Journal of Religious Inquiries     Open Access  
Uskonnontutkija : Religionsforskaren     Open Access  
Verbum et Ecclesia     Open Access   (Followers: 2)
Verbum Vitae     Open Access  
Veritas : Revista de Filosofí­a y Teología     Open Access   (Followers: 1)
Vetus Testamentum     Hybrid Journal   (Followers: 30)
VFAST Transactions on Islamic Research     Open Access   (Followers: 1)
Via Spiritus : Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso     Open Access  
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Vincentian Heritage Journal     Open Access   (Followers: 1)
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wege zum Menschen : Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln     Hybrid Journal  
Zeitschrift für junge Religionswissenschaft     Open Access  
Zeitschrift für neues Testament     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Verbum Vitae
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1644-8561 - ISSN (Online) 2451-280X
Published by John Paul II Catholic University of Lublin Homepage  [9 journals]
 • Ludzka seksualność w posoborowym nauczaniu Kościoła

  • Authors: Jacek Adam Goleń
   Pages: 1 - 19
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ludzkiej seksualności w świetle posoborowego nauczania Kościoła katolickiego. Najpierw autor dokonuje wyjaśnienia najważniejszych terminów, a potem ukazuje drogę do pozytywnego i całościowego ujęcia ludzkiej seksualności w nauczaniu Kościoła. Następnie ukazuje osobowy sens ludzkiej płciowości oraz naturalną celowość w niej zawartą. W ramach metody dedukcyjnej wykorzystano metody szczegółowe: analizy tekstów źródłowych, interpretacji, porównawczą, syntezy, wnioskowania. Głównym konkluzją z podjętych badań jest to, że przez szereg wieków Kościół katolicki bardzo powoli odczytywał prawdę o ludzkiej seksualności, podkreślając cel prokreacyjny. Najpełniej i w sposób pozytywny została ona ujęta dopiero w posoborowym nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13581
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Być kobietą i być mężczyzną, czy być człowiekiem po Edenie'
         Rdz 3,16-19 raz jeszcze przemyślane

  • Authors: Janusz Adam Lemański
   Pages: 21 - 36
   Abstract: Rdz 3,(14-)16-19 w tradycyjnej interpretacji rozumiane jest jako opis wyroku za złamanie Bożego zakazu. Wypowiedzi zawarte w tych wierszach najczęściej rozumiane są więc jako kara nałożona na węża (w. 14-15), kobietę (w. 16) i mężczyznę (ww. 17-19). W artykule podjęta jest jednak i analizowana sugestia, aby wypowiedzi te interpretować najpierw wyłącznie jako etiologię rzeczywistości społecznej aktualnej w czasach autor biblijnego, a potem także jako opis sytuacji dotyczący całej ludzkości (w obu wypadkach kobiet i mężczyzn), a nie samej kobiety (cierpienie z powodu licznych ciąż), czy samego tylko mężczyzny (ciężka praca na roli i śmierć).    
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.12984
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • “Snake”, “Life” or “Mother of All Living”' The Meaning of
         the Name חַוּהָ (Eve) and Its Role in Gen 3

  • Authors: Krzysztof Napora
   Pages: 37 - 50
   Abstract: In Gen 3:20, the redactor of the Book of Genesis reports for the second time the scene of naming the woman created by God from Adam’s rib (cf. Gen 2:21-23). The name אשׁה (woman) used by Adam in Gen 2:23 obviously relates—at least phonetically—to the noun אישׁ (man). In this way, the editor expresses the idea of a certain relationship between man and woman. The existence of a similar, simple connection between the name חַוָּה (Eve) and the title אם כל־חי (the mother of all living) is far less obvious and this conundrum has been noticed by translators and exegetes for at least 2000 years. An echo of these difficulties seems to be perceptible in the text of the Septuagint, in the writings of Philo and Josephus, in the Targums, as well as in the writings of some ancient Christian writers. This article represents one further attempt to present the panorama of modern hypotheses concerning Eve’s name and the role this naming play in Gen 3.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13547
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Martha the Hostess and Mary the Listener. A Dialogue with two Feminist
         Interpretations of Luke 10:38-42

  • Authors: Matteo Crimella
   Pages: 51 - 67
   Abstract: This article examines the pericope of Lk 10:38-42 through the lens of gender. It presents the specific contributions of E. Schüssler Fiorenza and also M. Perroni, both of whom have interpreted the passage according to a feminist approach. The former has developed some hermeneutical criteria while the latter has insisted on female discipleship, claiming that, for Luke, the women are believers but not missionaries. The present article turns critically on the essential points of the two commentators, showing that a careful philological and contextual analysis does not allow the episode to be read as a representation of ministry in the Church. Instead, Mary’s behaviour of placing herself at the Lord’s feet appears alienating, an action which is both surprising and contrary to the social canons. The episode lays stress on precisely this difference, showing that the two poles are not "service" and "listening" but rather "distracting preoccupations" versus a "disciple’s attitude". The behaviour of the two sisters thus functions as a mirror by which the reader is invited to discern different attitudes towards Jesus.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13543
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Płeć ludzka a tajemnica wcielenia Syna Bożego według
         św. Augustyna

  • Authors: Sylwester Jaśkiewicz
   Pages: 69 - 84
   Abstract: Celem artykułu jest ukazanie spojrzenia św. Augustyna na płeć ludzką (sexus), obecnego w jego nauczaniu na temat wcielenia Syna Bożego. Z uwagi na znaczną rozpiętość zagadnienia artykuł koncentruje się na najbardziej reprezentatywnym komentarzu Augustyna do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju: De Genesi ad litteram libri duodecim. Dzieło to jest cennym świadectwem nauczania o boskim pochodzeniu płci. „Człowiek” (homo) w dostępnej Augustynowi wersji łacińskiej Rdz 1,26–27 to zarówno „mężczyzna” (mas, masculus), jak i „kobieta” (femina, mulier). Kobieta różni się od mężczyzny fizjonomią i cechami biologicznymi, inne różnice wynikają z uwarunkowań życia społecznego, jednak co do godności bycia stworzoną na obraz Boży kobieta jest równa mężczyźnie. Tak jak w Chrystusie objawia się pełna godność płci męskiej, tak w Matce Chrystusa objawia się pełna godność płci kobiecej. Zdaniem Augustyna Chrystus, choć mógł z żebra czy z jakiegoś innego członka ciała Maryi stworzyć własne ciało, a więc pokazać w swoim ciele, iż po raz wtóry potrafiłby zdziałać to, co się stało przez cud stworzenia, to jednak przez wcielenie unaocznił, że w czystym ciele matki, tym samym jej płci kobiecej, nie ma nic zawstydzającego. Kobiety zmartwychwstaną w swoich ciałach kobiecych, w których uwydatni się ich piękno otrzymane w momencie stworzenia
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13459
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • O oblubieńczym i rodzicielskim sensie ludzkiego ciała

  • Authors: Jarosław Kupczak
   Pages: 85 - 98
   Abstract: Charakterystyczny dla współczesnej kultury dualizm antropologiczny, który rozdziela człowieka na dwie różne sfery: materialną i duchową, uniemożliwia rozmowę na fundamentalne dla współczesności tematy, dotyczące ciała, płci, seksualności. W swojej filozoficznej i teologicznej antropologii Jan Paweł II zmierzył się z tym błędem, tworząc pojęcie sensu ciała, oblubieńczego i rodzicielskiego. Artykuł jest próbą zastosowania tego pojęcia, kluczowego dla tzw. „teologii ciała” Jana Pawła II, do krytycznej refleksji na temat rozszerzonego rozumienia ojcostwa i macierzyństwa, zrywającego więź pomiędzy biologicznym pochodzeniem dziecka i emocjonalną, realną więzią z rodzicami.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13344
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Sakralność życia w ciele w nauczaniu Jana Pawła II

  • Authors: Kazimierz Lubowicki
   Pages: 99 - 115
   Abstract: Na podstawie katechez środowych Jana Pawła II, poświęconych teologii ciała, artykuł ukazuje zasadnicze elementy etosu cielesności człowieka. Uwypukla nowatorskie podejście papieża, który zmienił perspektywę nauczania w tym względzie, i mówiąc o życiu małżeńskim, wychodzi nie od obowiązków i zasad, ani na nich nie poprzestaje, lecz ukazuje je jako wzniosłe powołanie do świętości, którego te obowiązki i zasady są konsekwencją. W sobie właściwy sposób „wypływa na głębię” i uczy wolności nie tyle „od”, co „do”. W trosce o realizm poznawczy punktem wyjścia tego nauczania uczynił Pismo Święte, gdzie, szczególnie w Księdze Rodzaju, odczytuje „Boży plan względem małżeństwa i rodziny”. Charakteryzując etos ciała, najpierw zwraca się uwagę na piękno ciała, ściśle związane z godnością człowieka, chociażby był on zmiażdżony chorobą i słabościami; piękno, wobec którego dojrzałą odpowiedzią wiary jest wzruszenie i zachwyt. Następnie omawia się dar płciowości, którą charakteryzuje jedność w różnorodności, bezwzględna równość oraz wzajemna komplementarność. Czystość ukazuje się w oryginalny sposób jako konsekwencję poczucia sacrum ludzkiego ciała. Odrzuca się manichejską pogardę dla ciała jako herezję obcą chrześcijaństwu. Ciało ludzkie nie może być podejrzane, ale wezwane. Wymownym znakiem powołania ciała do świętości jest fakt, że współżycie w ciele stanowi integralną część sakramentalnego znaku małżeństwa (ratum et consumatum).
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13456
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Znaczenie słowa geniusz w wyrażeniu geniusz kobiety/kobiecy w czterech
         tekstach Jana Pawła II

  • Authors: Marzena Jadwiga Makuchowska
   Pages: 117 - 131
   Abstract: Artykuł analizuje znaczenie słowa geniusz w wyrażeniu geniusz kobiecy/kobiety, które wprowadził papież Jan Paweł II do dyskursu Kościoła katolickiego na temat płci. Badania pokazują, że to nowe użycie słowa geniusz bazuje na jego już istniejących znaczeniach, ale nie jest z nimi tożsame. Znaczenie rozumiane jest szeroko – jako zespół sądów o różnym statusie, mający charakter podmiotowy (związany z czyjąś koncepcją) i dyskursowy (włączony w „porządek” danego dyskursu, w tym wypadku – dyskursu katolickiego). W warstwie opisowej geniusz (kobiety/kobiecy) oznacza esencjalistycznie i komplementarnie pojętą istotę płci, ale bardzo ważne jest także wysoce pozytywne nacechowanie słowa, które konotuje (a zarazem komunikuje) informację o byciu wyjątkowym, nadzwyczajnym, wyróżnionym przez fakt przynależności do swej płci, przy czym jest to komunikat zaadresowany głównie do kobiet.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.12832
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Teologia małżeństwa w adhortacjach "Familiaris consortio" i "Amoris
         laetitia". Aspekty duszpasterskie

  • Authors: Maurizio Pietro Faggioni
   Pages: 133 - 145
   Abstract: Artykuł podejmuje zagadnienie ujęć teologii małżeństwa w adhortacjach Familiaris consortio oraz Amoris laetitia z punktu widzenia duszpasterstwa. Podjęty problem rozwiązywany jest przede wszystkim za pomocą metody analizy porównawczej tekstów źródłowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono refleksję na temat kontynuacji oraz rozwoju nauczania w Kościele. Ciągłość tego rozwoju przypomina wzrost organizmu żywego, który poprzez różne etapy dochodzi do form coraz dojrzalszych. W podobny sposób adhortacja Amoris laetitia, wychodząc od nauczania zawartego w Familiaris consortio, rozwija je zgodnie ze specyficznym, nowym podejściem papieża Franciszka, przestawionym w adhortacji Evangelii Gaudium. Druga część artykułu pokazuje, że Amoris laetitia wpisuje się w tradycję nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, współbrzmiąc z takimi dokumentami, jak: soborowa konstytucja Gaudium et spes, encyklika Humanae vitae Pawła VI, list do rodzin Gratissimam sane Jana Pawła II, a przede wszystkim adhortacja Familiaris consortio. Obydwa analizowane w artykule dokumenty postulują koncentrację na konkretnych życiowych realiach oraz przedstawiają wspólny ideał małżeństwa chrześcijańskiego, jego sakramentalności i otwartości na życie. Trzecia część artykułu, koncentrując się szczególnie na podejściu do tzw. sytuacji „nieregularnych”, pokazuje, w jaki sposób Amoris laetitia jest rozwinięciem nauczania Familiaris consortio. Rozwój doktryny przedstawiono w szerszym kontekście, prezentując nauczanie Franciszka jako kolejny etap na drodze zapoczątkowanej przez jego poprzedników, uwzględniającej „prawo stopniowości”, rozeznanie osobiste i duszpasterskie oraz integrację wiernych w sytuacjach niedoskonałych. Przeprowadzone analizy wykazały, że adhortacje Familiaris consortio oraz Amoris laetitia stanowią dwa istotne kroki na drodze Kościoła posoborowego, wyznaczonej przez konstytucję Gaudium et spes, oraz że pomiędzy dokumentami widać wyraźnie ciągłość oraz rozwój nauczania.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13541
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Ujęcie duchowości małżeńskiej w adhortacjach "Familiaris consortio" i
         "Amoris laetitia"

  • Authors: Jan Kobak
   Pages: 147 - 157
   Abstract: Artykuł przedstawia ujęcie duchowości małżeńskiej w adhortacjach apostolskich Familiaris consortio i Amoris laetitia oraz prezentuje podobieństwa i różnice dotyczące tego zagadnienia w obydwu dokumentach. Posłużono się metodą analizy tekstów źródłowych z wykorzystaniem dostępnych opracowań, a także metodą porównawczą i dedukcyjną. W pierwszej części artykułu omówione zostały pojęcia duchowości chrześcijańskiej oraz duchowości małżeńskiej. Część druga stanowi analizę adhortacji Familiaris consortio pod kątem elementów duchowości małżeńskiej. W części trzeciej przeprowadzono analizę koncepcji duchowości małżeńskiej zawartej w adhortacji Amoris laetitia, opierając się przede wszystkim na treści rozdziału dziewiątego dokumentu. Część czwarta omawia podobieństwa i różnice w nauczaniu obydwu adhortacji. Familiaris consortio i Amoris laetitia przedstawiają podobną dynamikę duchowości małżeńskiej i dobrze się uzupełniają. Jan Paweł II bardziej szczegółowo przedstawia różne formy modlitewne, natomiast Franciszek w większym stopniu skupia się na konkretnych czynach miłości.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13582
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • The Conjugal communio amoris in the Apostolic Exhortations "Familiaris
         Consortio" and "Amoris Laetitia"

  • Authors: Sławomir Bukalski, Adam Falewicz
   Pages: 159 - 175
   Abstract: The concept of marital communio amoris expressed in the apostolic exhortations Familiaris Consortio of John Paul II and Amoris Laetitia of Pope Francis is the subject of this paper. In theology, this phrase has generally been used to describe the relationship of the Divine Persons in the Trinity. The phrase communio amoris in relation to marriage and family comes from the theological thought of John Paul II. The Pope used this term several times in the exhortation. An important issue is the reference of the phrase “communion of love” to spouses entering into a sacramental union. Pope Francis, although he uses the phrase to refer to Trinitarian relationships, does not explicitly use this expression to refer to marital relationships. Communio amoris, however, can be read into the concept of marital love presented in Amoris Laetitia.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13210
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Naturalne planowanie rodziny wewnętrznym aspektem odpowiedzialnego
         rodzicielstwa

  • Authors: Andrzej Pryba
   Pages: 177 - 191
   Abstract: Artykuł traktuje o pryncypialnym aspekcie odpowiedzialnego rodzicielstwa, za który uznaje się podjęcie w dialogu małżeńskim i konsekwentną realizację w postawach rodzicielskich decyzji o wyborze naturalnego planowania rodziny jako metody regulacji poczęć. Analiza problemu badawczego została rozłożona na cztery etapy. Najpierw przedstawiono podstawy teologiczne, biblijne i antropologiczne odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na drugim etapie ukazano wielorakie konteksty decyzji rodzicielskiej z perspektywy uwarunkowań dialogu małżeńskiego. W dalszej części przedłożono walory teologiczne, etyczne i psychologiczne metod naturalnego planowania rodziny. Finalnie podjęto próbę sprecyzowania istoty decyzji rodzicielskiej, która implikuje stosowanie przez małżonków naturalnych metod regulacji poczęć. Kluczem hermeneutycznym, spinającym całość analiz teologicznych pracy, stała się kategoria daru osobowego małżonków. W kontekście sformułowanych wniosków ukazano etyczny, antropologiczny, teologiczny, charyzmatyczny i kultyczno-liturgiczny wymiar decyzji rodzicielskiej określającej strategię planowania rodziny przez małżonków.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13526
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Regulacja poczęć a cykl życia rodziny w świetle badań małżonków

  • Authors: Kamila Rzepka
   Pages: 193 - 207
   Abstract: Życie małżeńskie obejmuje kilka etapów, na których małżonkowie mają do zrealizowania konkretne zadania. Niniejszy artykuł podejmuje tematykę regulacji poczęć u respondentów na różnych etapach cyklu życia rodziny. W pierwszej części prezentuje podstawy teoretyczne podjętego zagadnienia, a także opisuje grupę badawczą i metodologię badań. Badania objęły grupę 345 osób zamieszkujących diecezję sandomierską. W drugiej części artykuł ukazuje wyniki badań dotyczących rozumienia regulacji poczęć, wiedzy na temat metod planowania rodziny oraz stosowanych tych metod przez małżonków. Pod uwagę wzięto to, w jaki sposób małżonkowie rozumieją regulację poczęć, a także, czy potrafią odróżnić ją od regulacji urodzeń. Wyniki potwierdziły założenie, że etap w cyklu życia rodziny oddziałuje na posiadaną przez nich wiedzę dotyczącą metod regulacji poczęć oraz rozróżniania metod naturalnego planowania rodziny od metod antykoncepcyjnych. Etapy te różnicowały także stosowanie konkretnego rodzaju regulacji poczęć przez małżonków. W części końcowej artykuł przedstawia wnioski z badań oraz wskazania dla duszpasterstwa rodzin w omawianym zakresie. Wykazano, że małżonkowie, którzy są na etapie małżeństwa bez dzieci (M) częściej rozumieją regulację poczęć jako stosowanie antykoncepcji oraz aborcję. Z większą łatwością rozróżniają również metody antykoncepcyjne od pozostałych. Mniejszą wiedzę oraz zainteresowanie regulacją poczęć deklarują małżonkowie będący w fazie „pustego gniazda” (P). W związku z powyższym wskazane zostały działania zmierzające do umacniania wiedzy małżonków na temat regulacji poczęć niezależnie od fazy w cyklu życia rodziny. W tym celu pomocne może okazać się wzajemne towarzyszenie par będących na różnych etapach oraz aktywizacja i wymiana doświadczeń. Potrzebne wydaje się uwzględnianie w duszpasterstwie rozwojowych zadań małżonków oraz ukierunkowanie troski pastoralnej na wspieranie małżonków w realizacji zamysłu Bożego dotyczącego odpowiedzialnego rodzicielstwa.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13445
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Postrzeganie dzietności rodziny na podstawie badań porównawczych z 2013
         i 2021. Wskazania dla katolickiego duszpasterstwa rodzin

  • Authors: Julia Gorbaniuk, Małgorzata Szyszka, Jacek Goleń
   Pages: 209 - 234
   Abstract: Liczebność rodziny jest jednym z aspektów różnicujących jej postrzeganie. Niniejszy artykuł podejmuje problem postrzegania rodzin mało- i wielodzietnych przez różne grupy wiekowe w kontekście katolickiego duszpasterstwa rodzin. Podstawą analiz są badania własne z lat 2013 i 2021, przeprowadzone wśród 506 respondentów pogrupowanych w trzy kategorie wiekowe (młodszą, średnią i starszą). Dokonane analizy koncentrowały się na ukazaniu różnic i przemian w sposobie definiowania rodziny małej i dużej oraz postrzeganiu tych typów rodziny. Omówienie wyników badań jest poprzedzone wprowadzeniem w terminologię mało- i wielodzietności oraz zaprezentowaniem próby badawczej pod kątem zmiennych demograficznych. Analiza danych empirycznych wykazała zmianę w definiowaniu rodzin. Rodzina małodzietna, zdaniem badanych, to rodzina z dwójką dzieci, zaś wielodzietna – z czwórką dzieci. Natomiast przemiany w postrzeganiu rodzin ukazują bardziej zróżnicowany obraz rodziny wielodzietnej, a novum jest zwrócenie uwagi badanych na zdrowotne możliwości poczęcia dziecka, warunkujące liczebność rodziny. Artykuł zwieńczają wnioski i wskazania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin wzmacniającego szacunek dla życia ludzkiego.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13493
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Assessing Kenyan Catholics’ Understanding of Human Sexuality on the
         Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: A
         Theological-Pastoral Perspective

  • Authors: Jacek Goleń, Jan Kobak
   Pages: 235 - 249
   Abstract: The aim of the article is to discuss the understanding of human sexuality evinced by a group of Kenyan Catholics from the methodological perspective of pastoral theology, pointing out certain conclusions and pastoral suggestions. The article comprises the following parts: theological-normative, sociological, and theological-postulating. The first synthetically presents human sexuality from the point of view of the teaching of the Catholic Church, the second discusses methodology and results of the conducted empirical research, while the third presents conclusions and suggestions for pastoral care of families. The research results show that the majority of respondents shared Catholic convictions on sexuality. However, less than half of the respondents believed that love of a man and a woman serves to transmit life to children and that true love of a man and woman requires an indissoluble marriage. A quite high percentage of respondents did not agree that sexual intercourse aims to forge a psychological and spiritual bond between the partners. Women more rarely than men shared Catholic convictions on human sexuality and more rarely than men believed that a human being should not be used as if he/ she was an object. This may show women’s lack of access to education as well as a strong impact of local traditional cultural models on their understanding of the role of women. These results point to some missionary-pastoral challenges, especially as regards education of youth, spouses, and spouses-to-be, as well as that of clergy, catechists, and lay employees of family ministry.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13405
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • L’accompagnement pastoral des couples et des familles. La perspective du
         ministère paroissial

  • Authors: François-Xavier Amherdt
   Pages: 251 - 261
   Abstract: À l’heure où le nombre de mariages sacramentels diminue drastiquement, il convient d’offrir à nouveaux frais la Bonne Nouvelle de l’amour pour toujours. La contribution détaille la perspective de ce ministère auprès des conjoints selon les cinq étapes de toute pastorale sacramentelle : proposer abondamment, accueillir sans réserve, favoriser une progression, célébrer dans la beauté et accompagner le suivi mystagogique.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13468
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Natchnienie, prawda i zbawienie w ujęciu Henryka Witczyka

  • Authors: Sławomir Zatwardnicki
   Pages: 263 - 277
   Abstract: W artykule dokonano prezentacji oraz krytycznej oceny treści monografii Henryka Witczyka Natchnienie. Prawda. Zbawienie. W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienie natchnienia, prawdy oraz zbawienia w ujęciu autora książki. Za dokumentem Natchnienie i prawda Pisma Świętego Papieskiej Komisji Biblijnej (PKB) rozpatruje on pojęcie natchnienia w ramach objawienia Bożego na tle różnego sposobu pochodzenia ksiąg biblijnych od Boga. Wspólnym mianownikiem genezy świętych pism okazuje się wiara hagiografa w Boga. Witczyk wskazuje następnie, że w Nowym Testamencie księgi są natchnione za pośrednictwem Słowa Wcielonego, podkreśla aktywność Ducha Świętego w autorach natchnionych oraz w natchnionym tekście – księgi Pisma są zarazem natchnione, jak i inspirujące. Prawdę Pisma Świętego autor łączy z faktem natchnienia – tylko słowo od Boga może mówić o Bogu. Witczyk ukazuje oryginalny charakter prawdy Pisma Świętego i za dokumentem PKB wymienia najważniejsze jej cechy. Dokonuje również przekonującej apologii wiarygodności naocznych świadków kluczowych wydarzeń historii zbawienia oraz ich oralnego świadectwa. Biblista analizuje następnie związek między objawieniem Boga a zbawieniem człowieka. Poświęca uwagę przede wszystkim soteriologii Księgi Apokalipsy. Realizacja zamiaru ukazania organicznego związku między natchnieniem, prawdą i zbawieniem wydaje się nie do końca udana. W drugiej części recenzji wyrażone zostały pewne uwagi krytyczne, które nie deprecjonują jednak wagi monografii
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13578
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Czym jest natchnienie Pisma Świętego, Prawda i Zbawienie' W
         odpowiedzi Sławomirowi Zatwardnickiemu

  • Authors: Henryk Witczyk
   Pages: 279 - 299
   Abstract: Artykuł jest odpowiedzią na recenzję monografii Natchnienie. Prawda. Zbawienie (2020). Recenzent, Sławomir Zatwardnicki, stawia w niej pytania, które domagają się odpowiedzi. Najważniejsze dotyczy tego, na czym polega novum w rozumieniu natchnienia Pisma Świętego. Autor artykułu podkreśla, że jakkolwiek w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego (2014) analizowane są różne modele komunikacji Boga z wybranymi ludźmi (autorami ksiąg), to ukazują one różne aspekty jednego procesu. Ma on swój etap kulminacyjny w osobie i działalności (słowach i czynach) Syna Bożego, który stał się człowiekiem, w którym trwale pozostawał Duch Święty. Stąd też najważniejszym rysem natchnienia biblijnego jest wymiar chrystologiczno-pneumatologiczny. W nim znajdują swe wypełnienie wcześniejsze formy objawicielskiej komunikacji Boga z ludźmi. Z kolei w odpowiedzi na pytanie o sakramentalny charakter Słowa Bożego autor artykułu wyjaśnia, że jest ono wręcz pra-sakramentem. Słowo to ma moc zbawczą własną: jest nie tylko natchnione przez Ducha Świętego, ale tchnie Duchem Świętym, wnosi Go do ludzkich wnętrz. Wreszcie pokazuje, na czym polega organiczny związek między natchnieniem, Prawdą i Zbawieniem. Natchnione Pismo Święte uobecnia dla człowieka Chrystusa, który jest Prawdą (Synem Bożym w nierozerwalnej więzi z Ojcem) i Zbawicielem.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13624
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 • Mariusz Szram, Wokół osoby i myśli Orygenesa (Lublin:
         Wydawnictwo KUL 2021)

  • Authors: Bogdan Stanisław Czyżewski
   Pages: 301 - 302
   Abstract: Recenzja książki: Ks. Mariusz Szram, Wokół osoby i myśli Orygenesa (Lublin: Wydawnictwo KUL 2021). Ss. 477. 55 PLN. ISBN 978-83-8061-928-9
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.31743/vv.13576
   Issue No: Vol. 40, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.231.247.88
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-