Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 697 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (148 journals)
    - JUDAIC (22 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (22 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (448 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (32 journals)

RELIGION AND THEOLOGY (448 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 197 of 197 Journals sorted alphabetically
Revue Mabillon     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue Théologique de Louvain     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Ruch Biblijny i Liturgiczny     Open Access  
Ruch Filozoficzny     Open Access  
Rural Theology : international, ecumenical and interdisciplinary perspectives     Hybrid Journal  
Sacris Erudiri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Sakarya University Faculty of Theology     Open Access  
Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Science et Esprit     Open Access  
Scottish Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Scottish Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Scrinium : Journal of Patrology and Critical Hagiography     Open Access  
Scripta Instituti Donneriani Aboensis     Open Access   (Followers: 1)
Scripta Theologica     Full-text available via subscription  
Secularism and Nonreligion     Open Access   (Followers: 1)
Shofar : An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Sikh Formations: Religion, Culture, Theory     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Siwö' : Revista de Teología / Revista de Estudios Sociorreligiosos     Open Access  
Social Sciences and Missions     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sociedad y Religión     Open Access  
Sociology of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Sophia     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Speculum     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Spiritus: A Journal of Christian Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
St Mark's Review     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Stellenbosch Theological Journal     Open Access   (Followers: 2)
Studia Azjatystyczne     Open Access  
Studia Canonica     Full-text available via subscription  
Studia Historiae Ecclesiasticae     Open Access   (Followers: 3)
Studia Liturgica     Full-text available via subscription  
Studia Orientalia Christiana     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa     Open Access  
Studia z Prawa Wyznaniowego     Open Access   (Followers: 1)
Studies in Chinese Religions     Hybrid Journal  
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Interreligious Dialogue     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in Religion / Sciences Religieuses     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Studies in Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Studies in World Christianity     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Svensk teologisk kvartalskrift     Open Access  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Symposia : The Journal of Religion     Open Access  
Tang Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tarnowskie Studia Teologiczne     Open Access  
TEACH Journal of Christian Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tear Online     Open Access  
Temenos     Open Access   (Followers: 1)
TEOL-information     Open Access  
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Teología     Open Access  
Teologia i Człowiek     Open Access  
Teologia i Moralność     Open Access  
Teologia Praktyczna     Open Access  
Teología y Vida     Open Access   (Followers: 1)
Teologisk tidsskrift     Open Access  
The Biblical Annals     Open Access  
The Ecumenical Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Heythrop Journal     Hybrid Journal   (Followers: 21)
The Jurist : Studies in Church Law and Ministry     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Muslim World     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II     Open Access  
Theoforum     Full-text available via subscription  
TheoLogica : An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology     Open Access   (Followers: 1)
Theologica Xaveriana     Open Access  
Theological Librarianship : An Online Journal of the American Theological Library Association     Open Access   (Followers: 17)
Théologiques     Full-text available via subscription  
Theology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Theology and Science     Hybrid Journal   (Followers: 8)
ThéoRèmes : Enjeux des Approches Empiriques des Religions     Open Access  
Tijdschrift voor Theologie     Full-text available via subscription  
Toleransi     Open Access  
Tópicos del seminario     Open Access   (Followers: 1)
Toronto Journal of Theology     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
ULUM : Journal of Religious Inquiries     Open Access  
Uskonnontutkija : Religionsforskaren     Open Access  
Verbum et Ecclesia     Open Access   (Followers: 2)
Verbum Vitae     Open Access  
Veritas : Revista de Filosofí­a y Teología     Open Access   (Followers: 1)
Vetus Testamentum     Hybrid Journal   (Followers: 30)
VFAST Transactions on Islamic Research     Open Access   (Followers: 1)
Via Spiritus : Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso     Open Access  
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Vincentian Heritage Journal     Open Access   (Followers: 1)
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wege zum Menschen : Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln     Hybrid Journal  
Zeitschrift für junge Religionswissenschaft     Open Access  
Zeitschrift für neues Testament     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Uskonnontutkija : Religionsforskaren
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1796-4407
Published by Federation of Finnish Learned Societies Homepage  [38 journals]
 • Pyhän Franciscuksen jalanjäljissä – Papit muistisairaiden ihmisten
         uskonnollisuuden tukena hoivakodeissa

  • Authors: Jari Pirhonen
   Abstract: Muistisairaudet yleistyvät Suomessa väestön ikääntyessä. Hoivakotien asukkaista jo nyt valtaosalla on diagnostisoitu muistisairaus. Perustuslaki takaa kaikille oikeuden ilmaista ja harjoittaa omaa uskontoaan, mutta miten oikeus taataan silloin, kun ihminen ei sairautensa vuoksi edes muista aina olevansa uskossa' Artikkelissa tutkin, millaisin keinoin evankelis-luterilaisen kirkon papit tukevat vaikeasti muistisairaiden ihmisten uskonnollisuutta hoivakodeissa. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä papin teemahaastattelusta. Olen analysoinut aineistoa sekä aineistolähtöisen että teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Teoreettisena viitekehyksenä toimii vammaisuuden teologia. Tulosten mukaan muistisairaiden ihmisten uskonnollisuutta tuetaan mahdollistamalla kirkollisiin tilaisuuksiin osallistuminen erityisesti hartauksissa ja tarjoamalla mahdollisuuksia henkilökohtaisiin kohtaamisiin papin kanssa. Muistisairaiden uskonnollisuuden tukemisessa pappeja auttaa sukupolvitaju eli ymmärrys parhaillaan hoivakodeissa asuvien ihmisten sukupolvikokemuksista. Papin näkyvillä ja saatavilla oleminen hoivakodissa on myös tärkeä työkalu muistisairaiden asukkaiden uskonnollisuuden tukemisessa. Artikkeli osoittaa, että uskonnollisuutta voidaan tukea vielä silloinkin, kun ihminen on muistisairautensa vuoksi jo sanallisen kommunikaation ulottumattomissa.
   PubDate: 2021-12-19
   DOI: 10.24291/uskonnontutkija.112942
   Issue No: Vol. 10, No. 4 (2021)
    
 • ”Meneekö kirkko rikki'” Pappien näkemykset samaa sukupuolta
         olevien kirkollisen avioliittoon vihkimisen seurauksista

  • Authors: Laura Kallatsa
   Abstract: Samaa sukupuolta olevien avioliitosta on muodostunut 2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenten näkyvin keskustelunaihe Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Avioliittolain muututtua vuonna 2017 kirkollinen vihkimiskäytäntö ei muuttunut, vaikka kirkkoon kohdistui kova paine arvioida avioliittokäsitystä uudelleen. Tässä artikkelissa tarkastelen, millaisia seurauksia samaa sukupuolta olevien kirkollisella avioliittoon vihkimisellä pappien mukaan olisi. Tutkimusaineisto koostuu 506 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin vastauksista sähköiseen kyselylomakkeeseen. Tutkimusmenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimus osoittaa, että pappien esittämät seuraukset ovat jaettavissa neljään teemaan: 1) Kirkko osana suomalaista yhteiskuntaa, 2) Kirkon sisäinen pirstaloituminen, 3) Kristillisten arvojen vahvistuminen ja murentuminen sekä 4) Toisia kunnioittava vai syrjivä tulevaisuus'
   PubDate: 2021-12-19
   DOI: 10.24291/uskonnontutkija.112943
   Issue No: Vol. 10, No. 4 (2021)
    
 • ”Sama porukka tapaa toisiaan hirvijahdissa.” – Yritysjohtajat
         ortodoksista kulttuuriperinnettä tukemassa

  • Authors: Mira Karjalainen
   Abstract: Tutkimus tarkastelee suomalaisen yritysmaailman johtajien antamia merkityksiä toiminnalleen ortodoksista kulttuuria tukevassa Valamo-säätiössä, joka toimii likellä Suomen ortodoksista kirkkoa. Tutkimuksen pääaineistoon haastateltiin kymmentä liike-elämän johtajaa ja viittä kulttuurielämän johtajaa ja vaikuttajaa. Tukiaineistona toimii säätiön dokumenteista tehdyt muistiinpanot. Systemaattisen teema-analyysin keinoin analysoitiin aineistossa esiin tulevia tutkittavien asenteita ja merkityksellistämisen tapoja. Näitä merkityksiä löydettiin muun muassa suomalaisuudesta ja karjalaisuudesta, jolloin ortodoksisuus linkittyi kansallistunteeseen, sekä toisaalta monikulttuurisuudesta. Osalle keskeinen merkitys syntyi hengellisyydestä ja henkisyydestä, toisten nähdessä vähemmistöuskonnon tukemisen verkostoitumismahdollisuutena tai strategisena toimintana. Näitä merkityskenttiä tarkasteltiin sekularisaation, uushenkisyyden, nationalismin ja altruismin valossa, sitoen ne uskonnon- ja hyväntekeväisyystutkimuksen keskusteluihin. Merkityksenantojen kattavaksi teemaksi nousi kansallistunne, joka jäsensi merkityskentistä etenkin suomalaisuutta ja Karjalaa, mutta osin myös monikulttuurisuudessa ja hengellisyydessä ilmeni kansallistunteen ulottuvuuksia. Kansallistunnetta korostavista merkityskentistä poiketen verkostoitumisen, brändäyksen ja bisnesmahdollisuuksien merkityskentät nousivat strategisesta ajattelusta, jossa pyrittiin hyvään lopputulokseen ortodoksisen kirkon ja/tai oman (yrityksen) kannalta. Osa merkityksistä oli siten henkilökohtaisia, osa rakenteellisempia.
   PubDate: 2021-12-19
   DOI: 10.24291/uskonnontutkija.112944
   Issue No: Vol. 10, No. 4 (2021)
    
 • Voimaannuttavaa puhetta naisille vai patriarkaalista yhteisöä
         säilyttäviä riittitekstejä'

  • Authors: Teuvo Laitila
   PubDate: 2021-12-19
   DOI: 10.24291/uskonnontutkija.112945
   Issue No: Vol. 10, No. 4 (2021)
    
 • Laadullisia näkökulmia suomalaiseen uskonnollisuuteen

  • Authors: Heikki Pesonen
   PubDate: 2021-12-19
   DOI: 10.24291/uskonnontutkija.112946
   Issue No: Vol. 10, No. 4 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.231.247.88
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-