Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 749 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (148 journals)
    - JUDAIC (22 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (22 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (32 journals)

RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 197 of 197 Journals sorted alphabetically
Revue Mabillon     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue Théologique de Louvain     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Ruch Biblijny i Liturgiczny     Open Access  
Ruch Filozoficzny     Open Access  
Rural Theology : international, ecumenical and interdisciplinary perspectives     Hybrid Journal  
Sacris Erudiri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Sakarya University Faculty of Theology     Open Access  
Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Science et Esprit     Open Access  
Scottish Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Scottish Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Scrinium : Journal of Patrology and Critical Hagiography     Open Access  
Scripta Instituti Donneriani Aboensis     Open Access   (Followers: 1)
Scripta Theologica     Full-text available via subscription  
Secularism and Nonreligion     Open Access   (Followers: 1)
Shofar : An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Sikh Formations: Religion, Culture, Theory     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Siwö' : Revista de Teología / Revista de Estudios Sociorreligiosos     Open Access  
Social Sciences and Missions     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sociedad y Religión     Open Access  
Sociology of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Sophia     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Speculum     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
Spiritus: A Journal of Christian Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
St Mark's Review     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Stellenbosch Theological Journal     Open Access   (Followers: 2)
Studia Azjatystyczne     Open Access  
Studia Canonica     Full-text available via subscription  
Studia Historiae Ecclesiasticae     Open Access   (Followers: 3)
Studia Liturgica     Full-text available via subscription  
Studia Orientalia Christiana     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa     Open Access  
Studia z Prawa Wyznaniowego     Open Access   (Followers: 1)
Studies in Chinese Religions     Hybrid Journal  
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Interreligious Dialogue     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in Religion / Sciences Religieuses     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Studies in Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Studies in World Christianity     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Svensk teologisk kvartalskrift     Open Access  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Symposia : The Journal of Religion     Open Access  
Tang Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tarnowskie Studia Teologiczne     Open Access  
TEACH Journal of Christian Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tear Online     Open Access  
Temenos     Open Access   (Followers: 1)
TEOL-information     Open Access  
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Teología     Open Access  
Teologia i Człowiek     Open Access  
Teologia i Moralność     Open Access  
Teologia Praktyczna     Open Access  
Teología y Vida     Open Access   (Followers: 1)
Teologisk tidsskrift     Open Access  
The Biblical Annals     Open Access  
The Ecumenical Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Heythrop Journal     Hybrid Journal   (Followers: 21)
The Jurist : Studies in Church Law and Ministry     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Muslim World     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II     Open Access  
Theoforum     Full-text available via subscription  
TheoLogica : An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology     Open Access   (Followers: 1)
Theologica Xaveriana     Open Access  
Theological Librarianship : An Online Journal of the American Theological Library Association     Open Access   (Followers: 17)
Théologiques     Full-text available via subscription  
Theology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Theology and Science     Hybrid Journal   (Followers: 8)
ThéoRèmes : Enjeux des Approches Empiriques des Religions     Open Access  
Tijdschrift voor Theologie     Full-text available via subscription  
Toleransi     Open Access  
Tópicos del seminario     Open Access   (Followers: 1)
Toronto Journal of Theology     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
ULUM : Journal of Religious Inquiries     Open Access  
Uskonnontutkija : Religionsforskaren     Open Access  
Verbum et Ecclesia     Open Access   (Followers: 2)
Verbum Vitae     Open Access  
Veritas : Revista de Filosofí­a y Teología     Open Access   (Followers: 1)
Vetus Testamentum     Hybrid Journal   (Followers: 30)
VFAST Transactions on Islamic Research     Open Access   (Followers: 2)
Via Spiritus : Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso     Open Access  
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Vincentian Heritage Journal     Open Access   (Followers: 1)
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wege zum Menschen : Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln     Hybrid Journal  
Zeitschrift für junge Religionswissenschaft     Open Access  
Zeitschrift für neues Testament     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Tarnowskie Studia Teologiczne
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0239-4472 - ISSN (Online) 2391-6826
Published by Pontifical University of John Paul II in Krakow Homepage  [9 journals]
 • Jak powstała Wulgata i któremu tekstowi Pisma Świętego przysługuje
         to miano'

  • Authors: Janusz Królikowski
   Pages: 5 - 20
   Abstract: Wulgata jest łacińskim tłumaczeniem Biblii, któremu przypisywano wielkie znaczenie w Kościele i który nadal jest uznawany za wzniosły tekst, zwłaszcza w liturgii. Istnieje jednak wiele nieporozumień dotyczących Wulgaty i w konsekwencji zdarza się, że niektóre łacińskie tłumaczenia Biblii odnoszą się do Wulgaty, podczas gdy są zupełnie odmiennymi tekstami. Ten artykuł jest próbą wyjaśnienia, jakie były początki Wulgaty jako autentycznego tekstu Biblii po soborze trydenckim i jak to przekonanie zostało zachowane w życiu i tradycji Kościoła katolickiego.


   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2321
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Miłosierdzie jako kategoria życia społecznego

  • Authors: Jacek Siewiora
   Pages: 21 - 36
   Abstract: Refleksja nad rzeczywistością miłosierdzia w życiu społecznym, a więc także w przestrzeni pedagogicznej, prowadzi do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy miłosierdzie jest oznaką słabości i rezygnacji z wymagań, czy przeciwnie – jest raczej znakiem rzetelnej troski o jakość życia społecznego i rozwój młodego pokolenia. Artykuł jest próbą poszukiwań odpowiedzi na to kluczowe pytanie i wypływające z niego problemy szczegółowe, w oparciu o wiedzę teologiczną i pedagogiczną.
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2322
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Zanikanie świętości. Natura i źródła procesu desakralizacji
         w kulturze Zachodu

  • Authors: Bogumił Chmiel
   Pages: 37 - 57
   Abstract: Celem niniejszego artykułu było wskazanie zasadniczych elementów składających się na proces desakralizacji kultury Zachodu. W pierwszej części przedstawiono zasadnicze elementy charakteryzujące „tradycyjne” pojmowanie kultury, którego wyróżnikiem był brak ostrego rozróżnienia na sferę sacrum i profanum ugruntowany w idei kosmicznego ładu. Druga część dotyczy genezy desakralizacji, którą – w przypadku kultury zachodniej – należy wiązać najpierw z myślą sofistów, a następnie z ideami renesansu. W obu przypadkach desakralizacja wiąże się z antropocentryzmem. Istotą antropocentryzmu jest takie postrzeganie rzeczywistości, w którym człowiek pojmuje samego siebie nie jako integralną część boskiego ładu, który winien rozpoznać i realizować we właściwy sobie sposób, ale jako autonomicznego twórcę kreującego „swój” świat wedle własnych praw. Kwestia, czy owe ludzkie prawa są zgodne z boskim porządkiem, czy pozostają z nim w sprzeczności jawi się tym samym jako drugorzędna – tym, co zasadnicze, jest geneza i natura ładu panującego w świecie człowieka.


   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2323
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Pobożność maryjna św. Jadwigi Śląskiej na tle ówczesnej epoki

  • Authors: Paweł Nowak
   Pages: 59 - 81
   Abstract: Na duchowość św. Jadwigi – księżnej śląskiej wpływ wywarły trzy wielkie zakony wczesnego średniowiecza: benedyktyni, cystersi i franciszkanie. Jadwiga w młodości została wychowana w benedyktyńskim klasztorze w Kitzingen. Wraz z mężem ufundowała cysterski klasztor w Trzebnicy, według reguły którego żyła po śmierci męża, a jej spowiednikiem był zakonnik franciszkański. Maryjna duchowość tych trzech zakonów znalazła odzwierciedlenie w kulcie Matki Bożej w życiu św. Jadwigi.
   Księżna śląska czciła Matkę Bożą poprzez modlitwę do niej, fundowanie kościołów i ołtarzy ku jej czci. W sposób szczególny oddawała Maryi cześć, nosząc przy sobie jej figurkę bądź też obraz. Tekst łaciński Legenda maior nie wskazuje jednoznacznie, czy była to figurka. Jednak analiza tego tekstu i zwyczajów, które panowały we wczesnym średniowieczu, pozwala na stwierdzenie, że była to figurka Matki Bożej.
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2324
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Handel organami ludzkimi – problem nadal aktualny

  • Authors: Tomasz Stec
   Pages: 83 - 97
   Abstract: Wraz z rozwojem transplantologii pojawił się problem pozyskania odpowiedniej liczby organów dla osób potrzebujących przeszczepu. Zapotrzebowanie na narządy nadal znacznie przerasta liczbę dawców. W tej sytuacji narodził się nowy problem natury etycznej. Chodzi o handel ludzkimi organami. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i różne autorytety moralne potępiły ten precedens. Niestety, są dziś kraje na świecie, jak choćby Indie czy Mołdawia, które dopuszczają możliwość majątkowej rekompensaty za oddanie narządów. Wśród wielu przyczyn tego przyzwolenia należy wskazać skrajną biedę ludzi, którzy w handlu własnymi organami widzą nadzieję na poprawę bytu.
   Celem artykułu jest zaprezentowanie problemu handlu organami jako ogólnoświatowego problemu, na przykładzie poszczególnych krajów świata, w tym Polski. Autor wyjaśnia, w czym tkwi zło moralne takich czynów, wskazuje możliwe sposoby rozwiązania tego problemu.
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2325
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Rys historyczny posługi kapelanów wojskowych w Polsce do czasów
         utworzenia stałego duszpasterstwa

  • Authors: Piotr Jaworski
   Pages: 99 - 118
   Abstract: Duchowa i żołnierska służba Bogu i ojczyźnie, stanowiąca szczególny wymiar powołania kapelanów wojskowych, ma długą historię sięgającą najdawniejszych czasów. Wraz z rozwojem organizacji armii, na przestrzeni wieków powstawały różne regulacje, próbujące unormować organizację posługi religijnej w wojsku i dostosować ją do potrzeb rozwijających się sił zbrojnych. To ważne zagadnienie stanowi przedmiot refleksji historycznej obejmującej swym zasięgiem służbę duszpasterską w Wojsku Polskim do czasu ukonstytuowania się stałego duszpasterstwa wojskowego.


   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2326
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Rekursy administracyjne w systemie sprawiedliwości
         administracyjnej w Kościele

  • Authors: Marcin Bałdyga
   Pages: 119 - 137
   Abstract: Sprawiedliwość administracyjna w Kościele to całokształt środków prawnych, dzięki którym wierni mogą domagać się od władzy administracyjnej Kościoła działania zgodnego z przepisami prawa i szeroko rozumianą sprawiedliwością. Jest ona odzwierciedleniem podstawowego prawa do obrony, które przysługuje wszystkim wiernym, a które wynika z ich godności i konkretnej pozycji w Kościele.
   Poprzez zasadę legalności ustawodawca kościelny wskazuje, że kościelne organy władzy wykonawczej mają obowiązek wydawania decyzji oraz stanowienia konkretnych aktów administracyjnych z zachowaniem norm prawa kanonicznego, które należy rozumieć jako zespół norm usytułowanych w ustawach i innych aktach prawnych, odpowiednio usystematyzowanych, zarówno pochodzenia czysto ludzkiego, jak i Bożego.
   W systemie kościelnego prawa administracyjnego wierni mają szeroki wachlarz środków prawnych, służących ochronie należnych im praw podmiotowych: od środków pojednawczych, których celem jest podjęcie działań zmierzających do uniknięcia sporu administracyjnego, po środki odwoławcze, umożliwiające dochodzenie własnych praw na sali sądowej czy forum administracyjnym.
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2327
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Le fonti bibliche della colletta per l’anniversario
         dell’Ordinazione sacerdotale

  • Authors: Andrzej Dudek
   Pages: 139 - 152
   Abstract: La formula eucologica del Missale Romanum per l’anniversario dell’Ordinazione al sacerdozio (1092-C) è piena dei contenuti teologici. Il testo latino tradotto in lingua volgare deve trasmettere quello che si cela nei concetti latini. La formazione dei testi liturgici è un processo di composizione nel quale si mettono insieme tante citazioni e allusioni ai concetti che fanno parte del tesoro della Chiesa universale, elaborati durante la preghiera e attraverso la riflessione teologica. In presente articolo, seguendo indizi dell’ermeneutica liturgica, si cercava di individuare tutte le fonti bibliche della coletta. E bisogna confermare che sono molteplici. Iniziando dall’invocazione a Dio Padre, attraverso il concetto dell’unico sacerdozio della Nuova Alleanza, cioè quello di Gesù Cristo, si arriva ai compiti presbiterali che si svolgono all’interno della Chiesa come ministero e amministrazione di grazia divina.


   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2328
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Wystąpienie dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie w czasie
         inauguracji w dniu 6 października 2016 roku

  • Authors: Janusz Królikowski
   Pages: 155 - 164
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2329
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Miłość jest naszą misją. Rodzina w pełni żywa (World Meeting
         of Families Congress – Filadelfia, 22–25 września 2015 roku)

  • Authors: Józef Młyński
   Pages: 165 - 182
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2330
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego 52.
         Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych
         i w Wyższych Seminariach Duchownych (Tarnów, 13–15 września 2016
         roku)

  • Authors: Andrzej Dudek
   Pages: 183 - 185
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2331
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Ecclesia semper renovanda – Kościół ustawicznie się odnawia
         i czyni pokutę (LG 8) Konferencja naukowa na Wydziale Teologicznym
         Sekcja w Tarnowie (30 listopada 2016 roku)

  • Authors: Michał Pierz
   Pages: 187 - 192
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2332
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki. Wybór, red. ks.
         Janusz Królikowski, Anna Gąsior (Źródła do Dziejów Kultury Duchowej
         w Polsce, 1), Kraków 2016, 288ss.

  • Authors: Monika Kaczor
   Pages: 195 - 200
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2333
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 • Theological Reflections on the Hong Kong Umbrella Movement, ed. Justin
         H. K. Tse, Jonathan Y. Tan, New York 2016, 184ss.

  • Authors: Piotr Sebastian Popiołek
   Pages: 201 - 205
   PubDate: 2018-02-15
   DOI: 10.15633/tst.2334
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2018)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.223.251
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-