Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 749 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (148 journals)
    - JUDAIC (22 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (22 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (32 journals)

RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 197 of 197 Journals sorted alphabetically
Revue Mabillon     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue Théologique de Louvain     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Ruch Biblijny i Liturgiczny     Open Access  
Ruch Filozoficzny     Open Access  
Rural Theology : international, ecumenical and interdisciplinary perspectives     Hybrid Journal  
Sacris Erudiri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Sakarya University Faculty of Theology     Open Access  
Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Science et Esprit     Open Access  
Scottish Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Scottish Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Scrinium : Journal of Patrology and Critical Hagiography     Open Access  
Scripta Instituti Donneriani Aboensis     Open Access   (Followers: 1)
Scripta Theologica     Full-text available via subscription  
Secularism and Nonreligion     Open Access   (Followers: 1)
Shofar : An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Sikh Formations: Religion, Culture, Theory     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Siwö' : Revista de Teología / Revista de Estudios Sociorreligiosos     Open Access  
Social Sciences and Missions     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sociedad y Religión     Open Access  
Sociology of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Sophia     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Speculum     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Spiritus: A Journal of Christian Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
St Mark's Review     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Stellenbosch Theological Journal     Open Access   (Followers: 2)
Studia Azjatystyczne     Open Access  
Studia Canonica     Full-text available via subscription  
Studia Historiae Ecclesiasticae     Open Access   (Followers: 3)
Studia Liturgica     Full-text available via subscription  
Studia Orientalia Christiana     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa     Open Access  
Studia z Prawa Wyznaniowego     Open Access   (Followers: 1)
Studies in Chinese Religions     Hybrid Journal  
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Interreligious Dialogue     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in Religion / Sciences Religieuses     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Studies in Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Studies in World Christianity     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Svensk teologisk kvartalskrift     Open Access  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Symposia : The Journal of Religion     Open Access  
Tang Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tarnowskie Studia Teologiczne     Open Access  
TEACH Journal of Christian Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tear Online     Open Access  
Temenos     Open Access   (Followers: 1)
TEOL-information     Open Access  
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Teología     Open Access  
Teologia i Człowiek     Open Access  
Teologia i Moralność     Open Access  
Teologia Praktyczna     Open Access  
Teología y Vida     Open Access   (Followers: 1)
Teologisk tidsskrift     Open Access  
The Biblical Annals     Open Access  
The Ecumenical Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Heythrop Journal     Hybrid Journal   (Followers: 21)
The Jurist : Studies in Church Law and Ministry     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Muslim World     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II     Open Access  
Theoforum     Full-text available via subscription  
TheoLogica : An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology     Open Access   (Followers: 1)
Theologica Xaveriana     Open Access  
Theological Librarianship : An Online Journal of the American Theological Library Association     Open Access   (Followers: 17)
Théologiques     Full-text available via subscription  
Theology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Theology and Science     Hybrid Journal   (Followers: 8)
ThéoRèmes : Enjeux des Approches Empiriques des Religions     Open Access  
Tijdschrift voor Theologie     Full-text available via subscription  
Toleransi     Open Access  
Tópicos del seminario     Open Access   (Followers: 1)
Toronto Journal of Theology     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
ULUM : Journal of Religious Inquiries     Open Access  
Uskonnontutkija : Religionsforskaren     Open Access  
Verbum et Ecclesia     Open Access   (Followers: 2)
Verbum Vitae     Open Access  
Veritas : Revista de Filosofí­a y Teología     Open Access   (Followers: 1)
Vetus Testamentum     Hybrid Journal   (Followers: 30)
VFAST Transactions on Islamic Research     Open Access   (Followers: 1)
Via Spiritus : Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso     Open Access  
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Vincentian Heritage Journal     Open Access   (Followers: 1)
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wege zum Menschen : Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln     Hybrid Journal  
Zeitschrift für junge Religionswissenschaft     Open Access  
Zeitschrift für neues Testament     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Teologia i Człowiek
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1731-5638 - ISSN (Online) 2391-7598
Published by UMK Homepage  [22 journals]
 • Od redakcji

  • Authors: Daniel Brzeziński
   PubDate: Sat, 07 May 2022 00:00:00 +020
    
 • Iluzje polityczne stwarzane przez misjonarzy wśród Asyryjczyków w
         Hakkari: opis działalności misyjnej sporządzony przez R. Termena

  • Authors: Mirosław Rucki
   Abstract: Celem referatu jest ukazanie problemu religijno-politycznego ostatnich dziesięcioleci istnienia wspólnot chrześcijańskich w regionie Hakkari południowo-wschodniej Turcji przed ich totalną zagładą. Źródłem opracowania jest raport rosyjskiego generała Ryszarda Termena (1870–1937), który w latach 1905–1908 był wicekonsulem w wilajecie Wan. Znaczną część raportu stanowią opisy działalności misjonarzy rosyjskich (reprezentujących Kościół prawosławny), francuskich (Kościół katolicki), angielskich (Kościół anglikański) i amerykańskich (Kościoły protestanckie) wśród chrześcijańskiej ludności asyryjskiej regionu Hakkari. Termen wskazuje, że Asyryjczycy należący do Kościoła Wschodu („niestoriańskiego”) pomimo bardzo silnego przywiązania do swojej wiary i tradycji, chętnie zmieniali przynależność denominacyjną, kiedy widzieli nadzieję wsparcia politycznego. Po części zjawisko to było wynikiem politycznej natury islamu, który jako dominująca religia Turcji Osmańskiej nadawał chrześcijanom status obywateli drugiej kategorii. Wskutek dyskryminacji chrześcijan, korupcji urzędników i bezkarności band muzułmańskich Kurdów, Asyryjczycy w stanie skrajnej rozpaczy gotowi byli do masowej emigracji lub do powstania zbrojnego w sojuszu z dowolnym państwem prowadzącym wojnę przeciwko Turcji. Każda niemuzułmańska władza polityczna jawiła się im jako korzystna, o czym dobitnie świadczą niezwykle pozytywne wrażenia Asyryjczyków wyjeżdżających zarobkowo do Rosji. Innym ważnym elementem zmiany denominacji w celach politycznych było to, że Asyryjczycy uważali chrześcijaństwo za jednolitą religię, przejawiającą się w różnych formach. Za cenę krwi opierali się przyjęciu islamu, ale po kilka razy przechodzili na prawosławie, anglikanizm lub katolicyzm, kiedy widzieli płynące z tego korzyści materialne i polityczne. I w końcu najważniejszy chyba problem religijno-politycznego charakteru misji był związany z tym, że na Zachodzie Kościół już nie miał takiego wpływu na politykę rządów, jak na Wschodzie, i często obietnice misjonarzy – zarówno te wyartykułowane, jak i te domniemane przez Asyryjczyków – były bez pokrycia. Skończyło się to katastrofą chrześcijaństwa w Hakkari, gdyż Asyryjczycy ulegli wpierw rozbiciu jedności religijnej, a potem zdradzeni przez polityczne władze Zachodu zostali zmasakrowani przez przeważające siły muzułmańskich Kurdów i Turków.
   PubDate: Sat, 07 May 2022 00:00:00 +020
    
 • Family Counseling for the Polish Community in France: Is It Needed and Is
         It Possible' A Report from Research on Polish Catholics in France

  • Authors: Małgorzata Słowik
   Abstract: Poradnictwo rodzinne dla Polonii francuskiej – czy potrzebne i czy możliwe' Raport z badań nad polskimi katolikami we Francji Życie Polaków na emigracji, choć wydaje się łatwiejsze na poziomie ekonomicznym, to nie wyklucza przeżywania trudnych sytuacji rodzinnych. Emigracja nie zawsze sprzyja rozwiązaniu takich problemów, czasem przeciwnie: zaostrza „stare” problemy lub generuje nowe. W polskich rodzinach polonijnych, mogą zderzać się różne postawy wobec wartości i stylów życia na obczyźnie. W specyficznym położeniu znajdują się ponadto ci, którzy weszli w tzw. związki mieszane (pod względem kulturowym czy wyznaniowym). W literaturze i badaniach naukowych nad Polonią można znaleźć niewiele informacji o życiu rodzinnym emigrantów, w tym Polonii francuskiej, której dotyczy ten tekst. Prezentowany tekst oparto na przeprowadzonych w latach 2019–2020 badaniach, których celem było określenie potrzeb i możliwości rozwoju poradnictwa rodzinnego dla Polonii w strukturach Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Problemy badawcze wyrażono w pytaniach: Jakie są problemy rodzinne Polonii francuskiej w opinii badanych osób' Na jaką pomoc w zakresie poradnictwa rodzinnego mogą liczyć rodziny polonijne we Francji' Jaką ofertą z zakresu poradnictwa rodzinnego zainteresowane są osoby badane' Czy osoby badane są gotowe ponosić koszty za uzyskiwaną pomoc w zakresie poradnictwa rodzinnego' Jakie są możliwości i utrudnienia w organizowaniu poradnictwa rodzinnego dla Polonii we Francji' Chcąc rozwiązać powyższe problemy, posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem technik: ankiety, wywiadu swobodnego, wywiadu pogłębionego i zogniskowanego wywiadu grupowego. W rezultacie badań stworzono „mapę problemów rodzinnych” doświadczanych i/lub obserwowanych przez badanych, określono ich zapotrzebowanie na poradnictwo rodzinne oraz określono możliwości i utrudnienia w organizowaniu poradnictwa rodzinnego w strukturach PMK we Francji. Wyniki przeprowadzonych badań są reprezentatywne dla tej części francuskiej Polonii, która deklaruje wyznanie katolickie.
   PubDate: Sat, 07 May 2022 00:00:00 +020
    
 • O pochodzeniu teorii ewolucji

  • Authors: Michał Chaberek
   Abstract: Artykuł omawia powstanie paradygmatu ewolucyjnego w zachodniej filozofii i kulturze, który ostatecznie wprowadził Karol Darwin w połowie XIX wieku. Darwin nie był jednak pierwszym autorem, który zaproponował ewolucyjne pochodzenie gatunków. Kilku znaczących autorów podjęło próbę zbudowania i popularyzacji ewolucyjnego pochodzenia życia już we wczesnej nowożytności. Artykuł omawia dychotomię chrześcijańskiego kreacjonizmu i nowożytnego ewolucjonizmu oraz ukazuje, że ewolucjonizm od początku był raczej światopoglądem niż jedną z teorii w nauce.
   PubDate: Sat, 07 May 2022 00:00:00 +020
    
 • Formacja apostolska liderów świeckich

  • Authors: Dariusz Lipiec
   Abstract: Określenie liderzy świeccy w niniejszym artykule oznacza te osoby spośród laikatu, które stoją na czele grup religijnych lub kierują dziedzinami apostolstwa powierzonymi im przez duszpasterzy. Formacja apostolska tych osób obejmuje działania zmierzające do ukształtowania w nich postaw i umiejętności koniecznych do przewodzenia zespołami ludzkimi. Związana jest ona ściśle z innymi wymiarami formacji chrześcijańskiej: ludzkim, duchowym i intelektualnym. Powinny być one kształtowane łącznie ze względu na owocność ich posługi oraz ze względu na ich dobro, którym jest realizacja powołania chrześcijańskiego. W ramach formacji apostolskiej, biorąc pod uwagę nauki o zarządzaniu, kładzie się akcent na postawę liderów świeckich zarówno wobec realizowanych celów, jak i budowanie wspólnoty religijnej oraz dobro jej członków. Konieczne jest, aby liderzy ci byli do swojej pracy odpowiednio przygotowani. Najlepsze przygotowanie mogą oni otrzymać podczas studiów akademickich z teologii, lecz gdy jest to niemożliwe, trzeba organizować dla nich kursy i szkolenia. Podstawowym miejscem ich organizacji jest diecezja.
   PubDate: Sat, 07 May 2022 00:00:00 +020
    
 • Czy wizja małżeństwa i rodziny papieża Franciszka ujęta w Amoris
         laetitia może być pastoralną kontynuacją encykliki Pawła VI Humanae
         vitae'

  • Authors: Wiesław Pieja
   Abstract: Poprawnie zbudowana etyka jest możliwa na fundamencie integralnej antropologii. Antropologia ta zakłada poszanowanie godności osoby ludzkiej. Owa godność w szczególny sposób dotyka małżeństwa i rodziny. Karol Wojtyła wiele razy poruszał zagadnienie godności małżeńskiej. Obecnie, ponownie przypominamy aktualność nauczania Humanae vitae Pawła VI, czyli te podstawowe prawdy dotyczące małżeństwa i rodziny, zrodzenia potomstwa, przekazu wiary, uzupełnione o Amoris laetitia papieża Franciszka. W końcowej wersji artykułu zamieszczamy, zagrożenia wynikające z „wybujałego indywidualizmu” oraz kryzysy przekazane przez papieża Franciszka. Naszym celem było ukazanie aktualnego nauczania Franciszka w adhortacji Amoris laetitia, o małżeństwie, rodzinie i zagrożeniach, jako pastoralnej kontynuacji encykliki Humanae vitae Pawła VI.
   PubDate: Sat, 07 May 2022 00:00:00 +020
    
 • Pośrednictwo Ducha Świętego w myśli Paula Tillicha

  • Authors: Marcin Walczak
   Abstract: Temat pośrednictwa jest jednym z istotnych dla teologii dogmatycznej, a także dla dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym w chrześcijaństwie jest pośrednictwo Chrystusa, jednak nie wyklucza ono innych pośrednictw. Do świadomości teologów coraz bardziej przebija się pośrednicząca rola Ducha Świętego. Paul Tillich w swojej pneumatologii nie nazywał Ducha Pośrednikiem, jednak ukazywał Go w roli pośredniczącej. Niniejszy artykuł analizuje myśl Tillicha o Duchu Świętym w kluczu pośrednictwa. Najpierw ukazane zostaną podstawy pneumatologii Tillicha, następnie zaś przedstawiona będzie rola Ducha w procesie uświęcenia człowieka. W trzeciej części przedstawione zostaną media, którymi posługuje się Duch Święty, by zapośredniczyć swoją obecność (słowo, sakramenty).
   PubDate: Sat, 07 May 2022 00:00:00 +020
    
 • Das Interesse des Theologen an naturwissenschaftlichem Wissen. Die Suche
         nach den Gründen

  • Authors: Andrzej Anderwald
   Abstract: Teolog zainteresowany wiedzą przyrodniczą. W poszukiwaniu racji Artykuł jest próbą wskazania na racje, z powodu których teolog powinien interesować się innymi naukami. Otwarcie Kościoła na naukę jest kwestią istotną dla wiary chrześcijańskiej. Jej uzasadnienie dokonywane jest dziś w klimacie myślenia naukowego, w którym ważną rolę odgrywają naukowe sposoby poznawania świata, jak również sam przyrodniczy obraz świata. W artykule zostaną przedstawione kolejno następujące racje: 1) antropologiczna; 2) ekologiczna; 3) kerygmatyczna.
   PubDate: Thu, 02 Sep 2021 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.228.219
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-