Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 749 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (148 journals)
    - JUDAIC (22 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (22 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (32 journals)

RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 197 of 197 Journals sorted alphabetically
Revue Mabillon     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue Théologique de Louvain     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Ruch Biblijny i Liturgiczny     Open Access  
Ruch Filozoficzny     Open Access  
Rural Theology : international, ecumenical and interdisciplinary perspectives     Hybrid Journal  
Sacris Erudiri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Sakarya University Faculty of Theology     Open Access  
Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Science et Esprit     Open Access  
Scottish Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Scottish Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Scrinium : Journal of Patrology and Critical Hagiography     Open Access  
Scripta Instituti Donneriani Aboensis     Open Access   (Followers: 1)
Scripta Theologica     Full-text available via subscription  
Secularism and Nonreligion     Open Access   (Followers: 1)
Shofar : An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Sikh Formations: Religion, Culture, Theory     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Siwö' : Revista de Teología / Revista de Estudios Sociorreligiosos     Open Access  
Social Sciences and Missions     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sociedad y Religión     Open Access  
Sociology of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Sophia     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Speculum     Full-text available via subscription   (Followers: 32)
Spiritus: A Journal of Christian Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
St Mark's Review     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Stellenbosch Theological Journal     Open Access   (Followers: 2)
Studia Azjatystyczne     Open Access  
Studia Canonica     Full-text available via subscription  
Studia Historiae Ecclesiasticae     Open Access   (Followers: 3)
Studia Liturgica     Full-text available via subscription  
Studia Orientalia Christiana     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studia Theologica - Nordic Journal of Theology     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa     Open Access  
Studia z Prawa Wyznaniowego     Open Access   (Followers: 1)
Studies in Chinese Religions     Hybrid Journal  
Studies in Church History     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies in East European Thought     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Studies in Interreligious Dialogue     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in Religion / Sciences Religieuses     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Studies in Spirituality     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Studies in World Christianity     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Svensk teologisk kvartalskrift     Open Access  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Symposia : The Journal of Religion     Open Access  
Tang Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tarnowskie Studia Teologiczne     Open Access  
TEACH Journal of Christian Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tear Online     Open Access  
Temenos     Open Access   (Followers: 1)
TEOL-information     Open Access  
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Teología     Open Access  
Teologia i Człowiek     Open Access  
Teologia i Moralność     Open Access  
Teologia Praktyczna     Open Access  
Teología y Vida     Open Access   (Followers: 1)
Teologisk tidsskrift     Open Access  
The Biblical Annals     Open Access  
The Ecumenical Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Heythrop Journal     Hybrid Journal   (Followers: 21)
The Jurist : Studies in Church Law and Ministry     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Muslim World     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II     Open Access  
Theoforum     Full-text available via subscription  
TheoLogica : An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology     Open Access   (Followers: 1)
Theologica Xaveriana     Open Access  
Theological Librarianship : An Online Journal of the American Theological Library Association     Open Access   (Followers: 17)
Théologiques     Full-text available via subscription  
Theology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Theology and Science     Hybrid Journal   (Followers: 8)
ThéoRèmes : Enjeux des Approches Empiriques des Religions     Open Access  
Tijdschrift voor Theologie     Full-text available via subscription  
Toleransi     Open Access  
Tópicos del seminario     Open Access   (Followers: 1)
Toronto Journal of Theology     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Traditio     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
U.S. Catholic Historian     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
ULUM : Journal of Religious Inquiries     Open Access  
Uskonnontutkija : Religionsforskaren     Open Access  
Verbum et Ecclesia     Open Access   (Followers: 2)
Verbum Vitae     Open Access  
Veritas : Revista de Filosofí­a y Teología     Open Access   (Followers: 1)
Vetus Testamentum     Hybrid Journal   (Followers: 30)
VFAST Transactions on Islamic Research     Open Access   (Followers: 1)
Via Spiritus : Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso     Open Access  
Vigiliae Christianae     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Vincentian Heritage Journal     Open Access   (Followers: 1)
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wege zum Menschen : Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln     Hybrid Journal  
Zeitschrift für junge Religionswissenschaft     Open Access  
Zeitschrift für neues Testament     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Svenskt Gudstjänstliv
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2001-5828
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Omslag

  • Authors: SGL:s redaktion
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Tidegärden i kyrkotraditionerna

  • Authors: SGL:s redaktion
   Abstract: Tidegärden är vid sidan av mässan kyrkans huvudsakliga gudstjänst- och böneform. Alltsedan äldsta kristen tid har sjungandet eller läsandet av Psaltaren varit en del av fromhetslivet. Från senantik och tidig medeltid har veckans och kyrkoårets tidegärd utgjort ryggraden i både klostrens, kyrkornas, den privata fromhetens och den kristne individens gudstjänstliv. I väst har benediktinregeln från 500-talet, i vilken en sådan ordning för ”tiderna” stadfästs, därför i modern retrospektion ibland kallats västerlandets viktigaste dokument även i bredare kulturhistorisk mening. Trots sin avgörande betydelse i människors liv genom seklerna har tidegärden haft en långt krokigare väg inom svenskt kyrko- och samhällsliv än mässan. Denna volym behandlar i ett antal vetenskapliga bidrag tidegärden ur olika aspekter. Här finns perspektiv från 1500-talets första tideböcker på svenska språket, via den skepsis med vilken gudstjänstformen senare under sekler kom att betraktas och dess
   därpå följande ”återupplivande” under 1900-talet. Vidare belyses dagens läge med ett oväntat uppsving av digital, interaktiv tidegärd med tekniska hjälpmedel och oväntade ekumeniska strömningar mellan ”gamla” och ”nya” kyrkotraditioner. Sist i årsboken följer ett femtontal recensioner av nyutkommen litteratur inom liturgik, homiletik, kyrkokonst och kyrkomusik. Författare: Rickard Melkersson, fil. dr. i Nordiska språk, universitetslektor, Högskolan i Halmstad. Sverker Jullander, senior professor i musikalisk gestaltning, Luleå tekniska universitet. Jimmy Österbacka, präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, doktorand i praktisk teologi, Åbo akademi. Robert F. Taft, SJ (1932–2018), präst i den unierade ryska katolska kyrkan, professor vid Påvliga institutet för orientaliska studier i Rom. Mikael Löwegren, teol. kand. doktorand i praktisk teologi vid Lunds universitet, präst i Svenska kyrkan. Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap vid Uppsala universitet, präst i Svenska kyrkan. Karin Karlsson, kyrkomusiker, bibliotekarie, fil. lic. i litteraturvetenskap. Redaktör: Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Redaktionsgrupp: Anna J. Evertsson, Mikael Löwegren och Mattias Lundberg. Redaktion i övrigt: Erik Bergman, Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren, Stina Fallberg Sundmark, Jonas Lundblad och Gabriel Bar-Sawme. Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) och Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Titelblad och innehållsförteckning

  • Authors: SGL:s redaktion
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Förord

  • Authors: Mattias Lundberg
   Pages: 7 - 11
   Abstract: Förord
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Tonsättningen av Trons mysterium

  • Authors: Mikael Löwegren
   Pages: 12 - 12
   Abstract: Den artikel av min hand som fanns införd i föregående Årsbok för svenskt gudstjänstliv innehöll ett fel. Det vill jag gärna rätta. I ”Trons mysterium: En texts och en melodis öden och äventyr” redogör jag för hur den anamnetiska acklamationen Mysterium fidei (”Trons mysterium. – Din död förkunnar vi, Herre …) blivit en del av Svenska kyrkans nuvarande nattvardsliturgi. Den melodi som idag brukas inom såväl Stockholms katolska stift som Svenska kyrkan är komponerad 1969 av Eric Wreding d’Évora. Felaktigt hävdar jag dock att melodin till prästens inledande parti skulle vara komponerad av Anders Ekenberg. Efter artikelns publicering blev jag kontaktad av Wreding som berättade att även prästens parti är tonsatt av honom vid samma tillfälle. Eric Wreding d’Évora har alltså tonsatt momentet Trons mysterium i dess helhet. Äras den som äras bör! Han upplyste mig också om att av de tre acklamationer som finns i senaste utgåvan av Missale romanum, editio typica 2002, så framstår just Mysterium fidei som huvudalternativ. Även i den latinska utgåvan ligger denna acklamation först och är ensam om ha en melodi. På denna punkt stärker Wredings upplysningar min argumentation
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • I gränslandet mellan liturgi och enskild andakt

  • Authors: Rickard Melkersson
   Pages: 13 - 52
   Abstract: This article studies the little offices of the Blessed Virgin and of the Holy Spirit in nine books of hours from 15th- and 16th-century Sweden and Denmark. Among these, four are printed books, two in Latin, one in Danish, and one in Swedish. One of the main purposes of the present study is to assess and analyse possible differences in liturgical uses between these printed books. Five manuscripts are included in the study – one in Danish, four in Latin – in order to provide a wider context for the printed books. Furthermore, the comparison between these Scandinavian sources is discussed in the light of the Marian office proper for the Bridgettine Order (the so-called Cantus sororum), as well as in relation to the Marian little office of some major religious orders and the Roman (Tridentine) little office. A theoretical section of the study stresses the importance of treating the genre of little offices according to its own internal logic, which is somewhat different from that of the divine office proper. The study shows that no clear distinction between different diocesan liturgies can be observed in the Swedish material, although some such distinctions between the Danish and the Swedish books can be
   made. The overall impression is one of unity on the level of liturgical use (usus), especially when compared to the Roman little office and orders of the offices of the religious Orders, none of which seem to have had any major influence on the Swedish and Danish office. However, all of the primary sources – printed and handwritten alike – exhibit a considerable degree of variation on other levels, in such a way that it seems evident that they have been edited more or less independently. It is further argued that a Swedish little office of the Blessed Virgin, similar to the one found in the later sources, is likely to have existed prior to the compilation of the Bridgettine liturgy, contrary to what has been argued in some studies in previous scholarship.
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • På väg mot en perfekt symbios'

  • Authors: Sverker Jullander
   Pages: 53 - 96
   Abstract: This study deals with different approaches to the use of Gregorian chant with Swedish texts in the Divine Office, from the 1920:s onward, with particular focus on psalmody. In 1924, the clergymen Arthur Adell and Knut Peters published Evangelisk tidegärd, the first modern Swedish-language service order for the Office using exclusively Gregorian melodies. The official Vesperale and Psalterium of 1925, using mainly Gregorian melodies, was severely criticized by Peters, who, together with Adell, sought to establish principles for the use of Swedish texts to Gregorian psalmody. How such principles ought to be formulated and applied was discussed intermittently in the following decades. While all participants in these debates agreed that using Gregorian chant to Swedish texts entailed special difficulties, opinions on how to handle these problems varied widely, and, especially from the 1980:s, it was questioned whether the Swedish language was at all suitable for Gregorian chant. The Laurentius Petri Society, founded by Adell and Peters, maintained that original Gregorian melodies could – and should – be used, whereas the Roman-Catholic diocese in Sweden advocated a modified psalmody, albeit still based on the traditional psalm tones. These differences, reflected in the respective editions, still persist as different ideals and principles, although a converging tendency may be observed in recent years.
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Facebook-sända tideböner som ekumeniskt tecken

  • Authors: Jimmy Österbacka
   Pages: 97 - 114
   Abstract: The present article is an attempt to explore receptive or ”convergent” ecumenism at a digital grass-root level during the global covid-19 pandemic. It is a case study of digital Vesper and Compline, live-streamed over Facebook via a personal user profile. In these hours participants pray with a prayer book of daily hours of the office issued by The Ecumenical Community at Bjärka-Säby (EKiBS). By using an ethnographical approach the author has interviewed one of the key persons behind the streamed office hours about this form of prayer in a digital ”room”, the use of daily prayer liturgies during the pandemic, prayer-requests from those participating, and about the book of hours by EKiBS, Tideböner under året. It is important to note that in this kind of research one participates in the generation of data without necessarily knowing where the research process will lead. The study furthermore explores some of the written prayers in Tideböner under året by Peter Halldorf that explicitly constitute prayers for ”unity”. The author attempts to analyze what kind of unity it is that is prayed for through participation in these hours of the office. In both the interviews and in the study of the prayers it may be observed and demonstrated what kind of ecclesial imaginations and concepts of unity that are at work. It is concluded that a receptive ecumenical spirituality is manifested here, and that it may possibly be seen as something of an ”extension” of the spirituality that emanates from EKiBS, which is interesting since EKiBS have until recently been rather cautious with the use of social media.
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Tidegärden

  • Authors: Robert F. Taft; SJ, Mikael Löwegren
   Pages: 115 - 168
   Abstract: Robert F. Taft, SJ (1932–2018) var amerikansk jesuit och liturgihistoriker. Han var arkimandrit i den unierade ryska katolska kyrkan och under åren 1975–2011 professor vid Påvliga institutet för orientaliska studier i Rom (Pontificio Institutio Orientale). Artikeln utgörs av kap. 21 och 22 i hans stora historik över tidegärdens historia, The Liturgy of the Hours in East and West: The Origins of the Divine Office and it’s Meaning for Today, vars andra, reviderade upplaga kom ut 1993. Översättning: Mikael Löwegren.
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Ställa om – och sen'

  • Authors: Ninna Edgardh
   Pages: 169 - 192
   Abstract: This article studies the effects of the covid-19 pandemic on church life in Sweden, and especially the liturgical life of Church of Sweden. During the first year of the pandemic (spring 2020 – spring 2021) local services were increasingly replaced by worship in front of the computer screen. Eucharist was celebrated less frequently and church buildings were for extended periods of time closed not only for services, but also for visitors. The article discusses ecclesiological challenges related to two aspects of these changes. The first aspect concerns the exploding amount of locally shaped varieties and types of worship, when parishes were encouraged to celebrate ”in a way that is possible”. The author relates this to a longer development that may be observed since the early 1970:s, and which has been summarized by theologian Marie Rosenius as ”autonomization”. Parishes have gradually become more separated from each other on a horizontal axis, while simultaneously being dissociated from their dioceses vertically. The effects of the pandemic seem to intensify this development, in turn challenging the ecclesiological idea of the Church of Sweden as defined by a liturgy that is recognizable from one week to the next and from one parish to another. This relates to the second aspect studied here, which concerns the tension between embodiment and disembodiment of church life. Digitalization of liturgical life clearly taps into the latter trend, challenging the ecclesiological idea of the local gathering as the primary expression of the church.
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Gemensamma psalmer – i olika böcker

  • Authors: Karin Karlsson
   Pages: 193 - 250
   Abstract: The present study constitutes an annotated inventory of hymnals and hymn collections in Sweden since the middle of the twentieth century. The material draws on books published by all Christian denominations during the period in question and sheds light on ecumenical matters, adaptation of hymns to new contexts, as well as on tendencies and idiosyncrasies of different waves and inclinations of original hymn writing. Sub-categories, such as hymns for children and schools, and hymns in periods of changing religious and cultural landscapes are given particular attention. The text also studies the changing relationships between those who have issued and consolidated hymns and hymn collections of semi-official and official status. In the latter process individual authors and composers, church leaders, bishops, governments and commercial publishers may operate with different degrees of interaction.
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Recensioner

  • Authors: Mattias Lundberg, Torbjörn Axner, Johan Norrback, Martin Kjellgren, Jakob Lindblad, Frida Mannerfelt, Martin Berntson, Judith Fagrell, Hans Bernskiöld, Hedvig Brander Jonsson, Thomas Girmalm, Jonas Lundblad, Sven-Åke Selander, Bengt Lundin, Gunnar Weman, Anna J Evertsson
   Pages: 251 - 316
   Abstract: Recenserade böcker: Martin Bagge. Andelige Blommor & Werldzlige Lillior Johan Runius Psalmer och Wisor. (Med bidrag av Anders Dillmar, Eva Helenius och Mikael Paulsson). Göteborg: Ejeby, 2019. 171 s. ISBN 978-91-88316-92-9 Oloph Bexell, Gunilla Gren-Eklund, Fredrik Santell och Andreas Weiderstam (red.). ”Gör också våra kalla hjärtan brinnande” Societas Sanctæ Birgittæ 1920–2020. Skellefteå: Artos, 2020. 550 s. ISBN 978-91-7777-152-4 Jan H. Börjesson. Söderling En västsvensk orgelbyggarfamilj. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2019. 139 s. + CD. ISBN 978-91-8668-146-3 Otfried Czaika. Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg. Utgåva med inledande kommentarer. (Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar, 235; Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 98). Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2019. 168 s. ISBN 978-91-8668-142-5 Karl Johan Eklund och Gunnar Weman. En protestskrift i ord och bild. Elisabeth Abrahamsdotter af Sillén och Mariakyrkan i Sigtuna vid sekelskiftet 1900. Sigtuna: Sigtuna museum, 2019. 64 s. ISBN 978-91-8629-233-1 Wilfried Engemann. Homiletics: Principles and Patterns of Reasoning. (övers. Helen Heron och Anna Walchshofer). Berlin: De Gruyter, 2019. 578 s. ISBN 978-3-11-0419-62-7 Mari Eyice. An emotional Landscape of Devotion Religious Experience in Reformation-period Sweden. (Libelli iucundi historicorum Holmiensium, 3). Åbo: Iloinen tiede, 2019. 229 s. ISBN 978-95-2689-291-7 Sune Fahlgren (red.). Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse. Karlstad: Votum, 2019. 304 s. ISBN 978-91-8843-592-7 Leander Franke. Skönt från själ till själ det ljöd. Svenska Missionsförbundets musikaliska historia berättad genom Gunno och Axel Söderstens gärningar. Skellefteå: Norma, 2020. 300 s. ISBN 978-91-7217-124-4 Markus Hagberg. Bilder av tron Trosbekännelserna kommenterade och speglade i kyrkorna på Kinnekulle. (foto Robin Gulbrandsson och Helena Långström Schön). (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 97). Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2019. 127 s. ISBN 978-91-8668-141-8 Andreas Holmberg. Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan. Diss. Åbo akademi. Skellefteå: Artos, 2019. 384 s. ISBN 978-91-7777-084-8 Torbjörn Johansson (red.). Bethelbekännelsen 1933. Ett lutherskt försök. (Dietrich Bonhoeffer, Hermann Sasse m.fl.). (Församlingsfakultetens akademiska skriftserie, 15). Göteborg: Församlingsförlaget, 2021. 108 s. ISBN 978-91-7271-073-3 Torbjörn Larspers. Socken, kyrkoförsamling, missionsförsamling. Kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862–ca 1920. Skellefteå: Artos, 2020. 224 s. ISBN 978-91-7777-157-9 Mattias Lundberg Sven-Erik Bäck (Kungliga Musikaliska akademiens skriftserie, 146) Möklinta: Gidlund, 2020. 254 s. ISBN 978-91-7844-408-3 Anders Piltz. En kort introduktion till liturgins tecken. (Veritas skriftserie, 1). Stockholm: Veritas, 2020. 147 s. ISBN 978-91-8738-971-9 Susanne Wigorts Yngvesson. All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier. Stockholm: Verbum 2019. 302 s. ISBN 978-91-526-3799-9 Jakob Wirén. Att ge plats för den andre' Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet. Stockholm: Verbum, 2021. 411 s. ISBN 978-91-526-38552
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 • Svenskt Gudstjänstliv fr.o.m. 1926

  • Authors: SGL:s redaktion
   Pages: 317 - 318
   PubDate: 2022-06-01
   Issue No: Vol. 96 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.59.38
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-