Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

COMMUNICATIONS (446 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 480 of 480 Journals sorted alphabetically
Studia Socialia Cracoviensia     Open Access  
Studies in Asian Social Science     Open Access  
Studies in Media and Communication     Open Access   (Followers: 15)
Synthesis Lectures on Professionalism and Career Advancement for Scientists and Engineers     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Techné : Research in Philosophy and Technology     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Technical Communication     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Telecommunication Systems     Hybrid Journal   (Followers: 3)
TELKOMNIKA (Telecommunication, Computing, Electronics and Control)     Open Access   (Followers: 2)
Terminology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Textos y Contextos     Open Access  
The Communication Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Post     Open Access  
The Poster     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Tic & société     Open Access  
Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling     Open Access  
Tijdschrift voor Communicatiewetenschappen     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
tripleC : Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society     Open Access   (Followers: 6)
Trípodos     Open Access  
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Ubiquity     Hybrid Journal  
Ukrainian Information Space     Open Access  
University of Sindh Journal of Information and Communication Technology     Open Access  
Verso e Reverso     Open Access  
Virtualidad, Educación y Ciencia     Open Access  
Vivat Academia     Open Access  
Wacana : Jurnal Sosial dan Humaniora     Open Access  
Wardah : Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan     Open Access  
Women's Studies in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 4)
ZER : Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2245-9855
Published by U of Copenhagen Homepage  [10 journals]
 • Indledning til no. 15+16

  • Authors: Bolette Moldenhawer, Sabrina Ebbersmeyer
   Pages: 1 - 3
   Abstract: Indledning på vegne af redaktion
   PubDate: 2021-10-28
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2021)
    
 • Mimesis and Metaphor

  • Authors: Frederik-Emil Friis Jakobsen
   Pages: 4 - 22
   Abstract: Aristoteles’ Poetikken synes at give Empedokles en dobbelt status som forfatter: Han er først og fremmest physiologon, naturvidenskabsmand, men han er tilsyneladende også digter. Med den aristoteliske distinktion mellem teoretisk og praktisk videnskab in mente, hvor naturvidenskab regnes for teoretisk og poetik for praktisk, kræver denne dobbeltstatus forklaring – hvordan kan det samme skrift være genstand for både teoretisk og praktisk videnskab' Med udgangs-punkt i Aristoteles’ begreb om metafor foreslår og forsvarer denne artikel tre sådanne forklaringer: Én med afsæt i Aristoteles’ tænkning om stil, en med afsæt i epistemologiske overvejelser, og en med afsæt i hans skrifter om sproget.
   PubDate: 2021-10-28
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2021)
    
 • The Good Life and the Body

  • Authors: Victor Lange
   Pages: 23 - 43
   Abstract: Brevkorrespondancen mellem Elisabeth og Descartes er velkendt for sin diskussion af ’sind-krop problemet’. Dog angår en betydelig del af korrespondancen spørgsmålet om, hvordan man bør leve, og hvad der kendetegner det gode liv. Descartes’ neo-stoiske (eller rationalistiske) synspunkt reflekteres tydeligt i de tre livsregler, han anbefaler Elisabeth at følge,især når hun står over for svære omstændigheder. Denne artikel viser, hvordan Elisabeths skepsis er funderet i en idé om kroppens etiske signifikans, hvor kroppen og visse kropslige tilstande er nødvendige for at leve godt. Udover at denne idé er af almen filosofisk interesse, så bidrager den også til den gamle filosofiske diskussion om, hvordan det gode liv opnås i praksis—i særdeleshed hvorvidt korrekt anvendelse af ens egen fornuft er tilstrækkeligt for at opnå et sådant, eller om eksterne faktorer (såsom kroppen eller ens politiske position) må inddrages. Nærværende artikel slutter med at foreslå, at Elisabeths bidrag kan anses som selvstændig filosofi, og at hun i sammenhæng hermed bør have status af filosof.
   PubDate: 2021-10-28
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2021)
    
 • Tag magten tilbage til folket

  • Authors: Silas Marker
   Pages: 44 - 68
   Abstract: Denne artikel foretager en diskursanalyse af en række centrale tekster fra partierne Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti med fokus på disses brug af den populistiske figur hjertelandet: Et narrativ om det altid allerede tabte eller truede harmoniske fællesskab, der skal forsvares imod folkets fjender. Det konkluder-es, at idéen om hjertelandet er stærkt til stede i partiernes respektive diskurser, og at det i Nye Borgerliges diskurs i lige høj grad trues af de fremmede og eliten, mens det i Dansk Folkepartis diskurs mest trues af de fremmede, og antagonismen til eliten er nedtonet.
   PubDate: 2021-10-28
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2021)
    
 • Strong Emergence and its Relation to Philosophy of Mind

  • Authors: Ida Skovhus Hansen
   Pages: 69 - 87
   Abstract: Denne artikel forsøger at besvare spørgsmålet om hvorvidt stærk emergens er et holdbart begreb, hvad det medfører, om der findes eksempler på stærk emergens og hvordan dette vedrører bevidsthedsfilosofi. Ifølge stærk emergens er visse sandheder om et givet høj-niveaus fænomen ikke reducer-bare, end ikke principielt, til det fænomen på lavere niveau som det afhænger af. I artiklen argumenteres der for at selvom stærk emergens er et holdbart begreb, så findes der ikke nogen overbevisende og uproblematiske eksempler i naturen. Ydermere medfører stærk emergens kontraintuitive konsekvenser for kausale strukturer og bevidsthedsfilosofi.
   PubDate: 2021-10-28
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2021)
    
 • Epiphenomenalism and Knowledge

  • Authors: Marcus Damm Strøm-Hansen
   Pages: 88 - 105
   Abstract: Ifølge epifænomenalisme har mentale hændelser ingen kausal indflydelse på fysiske hændelser. En af de stærkeste indvendinger mod dette synspunkt er den såkaldte indvending om selvundegravelse, som forsøger at vise, at epifænomenalisme er inkompatibel med vores viden om egne oplevelser. William Robinson (2006) argumenterer for, at epifænomenalisme kan und-slippe beskyldningerne om selvundergravelse ved at appellere til den underliggende årsag, som vores mentale hændelser og vores ytringer om mentale hændelser har til fælles. I denne artikel forsvarer jeg Robinsons position mod en række indvendinger, som Dwayne Moore (2012) rejser. Jeg konkluder at Robinsons løsning på indvendingen om selvundergravelse består.
   PubDate: 2021-10-28
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.25.113
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-