Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

COMMUNICATIONS (446 journals)            First | 1 2 3 | Last

Showing 201 - 400 of 480 Journals sorted alphabetically
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
McMaster Journal of Communication     Open Access   (Followers: 1)
Media & Jornalismo     Open Access  
Media & Viestintä     Open Access   (Followers: 1)
Media and Communication     Open Access   (Followers: 15)
Media International Australia     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Mediaciones     Open Access  
Mediaciones Sociales     Open Access  
MediaTropes     Open Access   (Followers: 3)
Medical Writing     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MedieKultur. Journal of media and communication research     Open Access   (Followers: 12)
Metaphor and the Social World     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Middle East Journal of Culture and Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Middle East Media Educator     Open Access   (Followers: 2)
Myth & Symbol     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Narrative Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
NAUS : Revista Lusófona de Estudos Culturais e Comunicacionais     Open Access   (Followers: 1)
Netcom     Open Access  
Neuroimaging Clinics of North America     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
New Media and Mass Communication     Open Access   (Followers: 32)
New Review of Film and Television Studies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Nonprofit Communications Report     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Management     Open Access   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Norsk medietidsskrift     Open Access  
Nueva Revista del Pacífico     Open Access  
Observatorio (OBS*)     Open Access  
Oficios Terrestres     Open Access  
Open Medical Informatics Journal     Open Access  
Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 3)
Palabra Clave     Open Access   (Followers: 1)
Pediatric Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educacion     Open Access  
Porn Studies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
post(s)     Open Access  
Pragmatics and Society     Hybrid Journal   (Followers: 12)
PragMATIZES : Latin American Journal of Cultural Studies     Open Access   (Followers: 1)
PRISMA.COM     Open Access  
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Public Journal of Semiotics     Open Access   (Followers: 1)
Public Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Punto Cero     Open Access  
Quaderni     Open Access  
Qualitative Research Reports in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Qualitative Studies     Open Access   (Followers: 12)
Quality and User Experience     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Quarterly Journal of Speech     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Quarterly Review of Film and Video     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Question     Open Access  
Questions de communication     Open Access  
Radioelectronics and Communications Systems     Hybrid Journal   (Followers: 1)
REDD : Revista de estudios del discurso digital     Open Access  
Research Journal of Information Technology     Open Access   (Followers: 2)
Review of Cognitive Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Revista Contracampo     Open Access  
Revista ECO-Pós     Open Access  
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde     Open Access  
Revista Mediação     Open Access  
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale     Open Access  
Revue française des sciences de l’information et de la communication     Open Access   (Followers: 2)
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Russian Journal of Communication     Hybrid Journal  
Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia     Open Access  
Science China Information Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 1)
Screen     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Seminars in Interventional Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Semiotika     Open Access  
Sensorium Journal     Open Access  
Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law     Open Access   (Followers: 3)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
SIGDOC Communication Design Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sign Language & Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sign Language Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Social Communication     Open Access   (Followers: 2)
Social Interaction : Video-Based Studies of Human Sociality     Open Access   (Followers: 2)
Social Networking     Open Access   (Followers: 3)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South African Journal of Communication Disorders     Open Access   (Followers: 1)
Speech, Language and Hearing     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Studies in Asian Social Science     Open Access  
Technical Communication     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Telecommunication Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Terminology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Communication Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Post     Open Access  
Tic & société     Open Access  
Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling     Open Access  
Tijdschrift voor Communicatiewetenschappen     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
tripleC : Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society     Open Access   (Followers: 9)
Trípodos     Open Access  
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Ukrainian Information Space     Open Access  
University of Sindh Journal of Information and Communication Technology     Open Access  
Virtualidad, Educación y Ciencia     Open Access  
Vivat Academia     Open Access  
Wacana : Jurnal Sosial dan Humaniora     Open Access  
Women's Studies in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ZER : Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 | Last

Similar Journals
Journal Cover
Media & Viestintä
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2342-477X
Published by Federation of Finnish Learned Societies Homepage  [38 journals]
 • Lisää sanoja koneesta

  • Authors: Lauri Haapanen, Henrik Rydenfelt
   Pages: i–ii - i–ii
   Abstract: Generatiivista tekoälyä käytetään tehostamaan tutkimuksen eri vaiheita, mikä on johtanut keskusteluun tekoälyn käytön merkitsemisestä erilaisissa julkaisuissa. Media & viestintä -lehden toimitus on toistaiseksi katsonut, ettei erilliselle tekoälyilmoitukselle ole artikkeleissa tarvetta. Jos tekoäly on kuitenkin avustanut työskentelyä niin, ettei tutkijalla enää ole täyttä kontrollia johonkin työprosessin vaiheeseen, tulee siitä kertoa. Rajapyykit muuttuvat, ja niiden vetäminen ja merkitseminen vaativat jokaiselta tutkijalta harkintaa nyt ja tulevaisuudessa.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.146451
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Ykköslehdet alakynnessä

  • Authors: Heikki Hellman
   Pages: 1–25 - 1–25
   Abstract: Maakuntien johtavat lehdet eli niin sanotut ykköslehdet ovat perinteisesti muodostaneet sanomalehdistön selkärangan Suomessa. Viime vuosituhannen lopulle saakka alueellinen ykköslehti kannettiin lähes jokaiseen kotiin ja se tarjosi monille lukijoille uutisseurannan perustan. Verkkomedian aikakaudella ykköslehtien merkitys uutislähteenä on kuitenkin vähentynyt. Ne näyttävät kärsivän toimialan kutistumisesta ja digisiirtymän hitaudesta enemmän kuin valtakunnalliset tai paikallislehdet, mutta niiden kokemia muutoksia ei ole meillä aiemmin analysoitu. Artikkeli tarkastelee ykköslehtien kehitystä 2000-luvulla lehdistön kehämallin avulla käyttäen aineistonaan Uutismedian liiton julkaisemia tilastoja. Tulosten perusteella ykköslehdet ovat menettäneet niin levikkiään kuin nettomyyntiään sekä pienentäneet toimituksiaan keskimäärin enemmän kuin valtakunnalliset, alue- tai paikallislehdet. Tulokset viittaavat siihen, etteivät ykköslehdet kykene vastaamaan sen enempää valtakunnallisen median kuin paikallislehtienkään haasteeseen vaan ovat jäämässä mediakentän väliinputoajiksi. Kärjistäen tulkittuna ne ovat muuttumassa isojen kaupunkien paikallislehdiksi, joiden sisältö, merkitys ja levikki rajoittuvat enenevästi ilmestymiskaupunkiinsa ja sitä ympäröivään seutukuntaan. Valtakunnallisessa ja kansainvälisessä uutisseurannassa ne nojaavat uutistoimistojen ja yhteistoimitusten antiin.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.143659
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Temporaalisesti, kriittisesti, tunteikkaasti

  • Authors: Päivi Rasi-Heikkinen
   Pages: 26–4 - 26–4
   Abstract: Senioreiden medialukutaitoja koskeva tutkimus on viime vuosina lisääntynyt. Aiempi tutkimus on kuitenkin ongelma- ja vajekeskeistä, eikä se ole riittävästi huomioinut senioreiden taitoja kriittisesti arvioida medioita. Artikkeli vastaa tähän tutkimustiedon tarpeeseen, ja siinä tarkastellaan voimavaranäkökulmasta, kuinka seniorit kuvailevat ja arvioivat medioita ja mediasisältöjä. Tutkimusaineistona on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa yhteistyössä järjestettyyn kirjoitustapahtumaan osallistuneen 54 seniorin (65–91-vuotiaat) kirjoitukset, jotka sisälsivät sekä kuvauksen yhdestä mediapäivästä että mediasta osana kirjoittajan elämänhistoriaa. Kirjoituksia analysoitiin medialukutaidon jäsennyksiä hyödyntäen sen suhteen, miten niissä arvioitiin medioiden ja mediasisältöjen painottuneisuutta, valikoituneisuutta, näkökulmaisuutta, laatua, luotettavuutta ja henkilökohtaista merkitystä. Tutkimuksen päätulos on, että tutkimukseen osallistuneet seniorit kuvailivat ja arvioivat medioita ja niiden sisältöjä temporaalisesti, kriittisesti ja tunteikkaasti. Tutkimuksen merkittävin uusi tulos on senioreiden medialukutaidon temporaalisuus, jolla tarkoitetaan, että seniorit kuvailivat ja arvioivat nykymedioita ajallisesta näkökulmasta, vertaamalla niitä menneisyyden medioihin ja mediasisältöihin. Temporaalisuuden käsite tekee ymmärrettäväksi sen, miksi esimerkiksi joidenkin nykyisten radio- ja TV-toimittajien puheviestintä näyttäytyy osalle senioreita ”lärpätyksenä”.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.142257
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Riskinäkemykset ja turvakäytännöt suomalaisten tutkivien toimittajien
         työssä

  • Authors: Ilmari Hiltunen
   Pages: 50–7 - 50–7
   Abstract: Tutkivaa journalismia pidetään riskipitoisena journalismin lajina, ja sen harjoittajiin kohdistuu erityisiä turvallisuus- ja tietoturvauhkia. Näiden uhkien luonne ja vakavuus vaihtelevat kuitenkin merkittävästi kontekstista toiseen. Tyypillisesti journalistit pyrkivät huomioimaan nämä riskit ja varautumaan niihin omalla toiminnallaan. Tämä tutkimusartikkeli tarkastelee suomalaisten tutkivien journalistien näkemyksiä työhön liittyvistä riskitekijöistä ja kartoittaa heidän työssään soveltamia turvakäytäntöjä. Lisäksi artikkeli tarkastelee sitä, miten journalistit arvioivat turvakäytäntöjen tarvetta erilaisissa tilanteissa, millaiset tekijät hankaloittavat turvakäytäntöjen soveltamista työssä sekä mitä kautta tutkivat toimittajat ovat saaneet tietoa ja oppia turvallisuutta ja tietoturvaa koskevissa asioissa. Tutkimusaineisto koostuu 12 tutkivan journalistin teemahaastatteluista ja journalistien ennen haastattelua täyttämistä esitietokyselyistä. Aineiston analyysi osoittaa, että tutkivien journalistien huolenaiheet liittyvät Suomessa erityisesti lähteiden suojeluun. Journalistit käyttävät merkittävää itsenäistä harkintavaltaa soveltamiensa turvakäytäntöjen suhteen ja perustavat yleensä harkintansa tapauskohtaisesti tekemiinsä riskiarvioihin. Turvakäytäntöjen opiskelu ja osaamisen ylläpito jäävät tyypillisesti journalistien oman aktiivisuuden varaan, mutta tietoa ja apua jaetaan kollegiaalisesti tutkivien toimittajien ammattikunnan sisällä.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.141474
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Aikuisten neuvottelua lasten näkyvyydestä

  • Authors: Saara-Maija Kallio
   Pages: 80–1 - 80–1
   Abstract: Tässä artikkelissa tarkastelen, miten lasten toimijuus rakentuu diskursiivisesti lasten kuvien jakamista käsittelevissä uutis- ja blogiteksteissä. Lähestyn lapsuutta sosiologisen lapsuudentutkimuksen näkökulmasta, joka painottaa lasten toimijuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Artikkelin aineisto koostuu yhteensä 95 suomenkielisestä uutis- ja blogijutusta, joissa käsitellään niin sanottua sharenting-ilmiötä eli vanhempien tapaa jakaa lapsistaan kuvia ja tietoa sosiaalisen median alustoilla. Multimodaalisen kriittisen diskurssianalyysin (MCDA) avulla olen tunnistanut aineistosta kolme lasten toimijuutta määrittävää diskurssia: 1) kontrollin diskurssi, 2) ajan diskurssi sekä 3) erityislaatuisuuden diskurssi. Esitän, että sharenting-ilmiöstä käytävä julkinen keskustelu toisintaa tapaa representoida lapsuuttaikuisten toimesta ja aikuisia varten. Lasten näkemyksiä kuullaan keskustelussa vain harvoin.Keskustelua luonnehtii myös odotuksen tila, jossa aikuisten näkemykset kiinnittyvät lasten kasvuun ja kehitykseen sekä yhteiskunnallisen sääntelyn mahdollisiin muutoksiin.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.137682
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Journalismi valistajana ja kyseenalaistajana

  • Authors: Kaisa Kangas
   Pages: 104– - 104–
   Abstract: Vertailen Helsingin Sanomien (HS) ja ruotsalaisen Dagens Nyheterin (DN) tapaa käsitellä tieteellistä tietoa koronapandemian yhteydessä keväällä 2020. Kiinnostuksen kohteena ovat artikkelit, joissa esitettiin eriäviä näkökulmia tieteellisestä kysymyksestä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat, mikä oli uutisoinnin suhde kansalliseen koronapolitiikkaan, mistä esitettiin eriäviä näkemyksiä ja kuinka tieteellisiä kiistoja käsiteltiin. Lehdet käsittelivät tieteellistä epävarmuutta eri tavoin. HS ratkoi epävarmuuksia antamalla äänen eri asiantuntijoille. Lehden pyrkimyksenä oli antaa monipuolinen kuva epävarmasta asiasta. Käsittely oli teknistä ja yksityiskohtiin menevää. DN avasi tieteellisiä tuloksia toimittajan äänellä ja pyrki helppotajuisuuteen. DN myös otti suoremmin kantaa siihen, mikä oli uskottavaa tiedettä. Usein uskottavuuden arvioijana toimi Folkhälsomyndighetenin Anders Tegnell, jonka asema DN:ssä oli paljon vahvempi kuin THL:n Mika Salmisen HS:ssa. Näin DN otti HS:a voimakkaammin ”kansanvalistajaroolin” uutisoinnissaan.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.141936
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • ”Editoin julkaisua, juttua ja kirjoittajaa”

  • Authors: Eevi Heikkinen
   Pages: 129– - 129–
   Abstract: Tässä analyysissä tarkastellaan journalistista tekstineditointia featurejutun editointiprosessissa. Tavoitteena on kartoittaa jutun rakenteeseen, kieliasuun ja merkityksiin tehtyjä muutoksia ja niiden perusteluja. Analyysin kohteena on helmikuussa 2021 julkaistu Rotuteorioiden suurmaa -juttu. Analyysi toteutettiin ensin analysoimalla jutusta saatuja tekstiversioita versioita kirjoitus- ja editointiprosessin varrelta hyödyntämällä medialingvistiseen tutkimusperinteeseen kytkeytyvää versioanalyysiä. Siinä tarkasteltiin versioiden välillä tekstissä tapahtuneita korvauksia, lisäyksiä, poistoja ja siirtoja. Näihin havaintoihin haettiin perusteluja editoijan ja toimittajan puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joissa sovellettiin stimuloitua mieleenpalauttamista. Tulokseksi muodostui kronologinen malli editointiprosessin etenemisestä. Tulokset osoittavat, että editointiin vaikuttavat olennaisesti sekä editointiprosessin vaihe että editoijan ja toimittajan välinen vuorovaikutus. Keskeinen johtopäätös on, kuinka käsittelevä editointi koskee erityisesti tiettyjä jutun avainkohtia ja rajausta. Viimeistelevässä editoinnissa keskeistä on tiivistää tekstiä ja tehdä jutusta kielellisesti ja visuaalisesti mahdollisimman miellyttävä. Niin ikään tärkeä johtopäätös koskee sitä, kuinka editointi on erottamattomasti sosiaalista. Editoijan ja toimittajan välinen työskentelysuhde vaikuttaa oleellisesti tekstineditoinnin kohteisiin ja laajuuteen. Editointi kohdistuu paitsi juttuun myös kirjoittajan taitoihin.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.146088
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Journalistin ohjeet uudistuvat lokakuussa

  • Authors: Minna Holopainen
   Pages: 145– - 145–
   Abstract: Journalistin ohjeisiin on tehty laaja päivitys. Ohjeisiin tulee neljä kokonaan uutta kohtaa, ja lisäksi monia kohtia on täydennetty ja ohjeiden rakennetta ja kirjoitusasua on selkeytetty. Päivitetyt ohjeet hyväksyttiin huhtikuussa, ja ne tulevat voimaan lokakuussa.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.146327
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Matti Kuuselan juttujen todenperäisyys

  • Authors: Maria Lassila-Merisalo
   Pages: 148– - 148–
   Abstract: Aamulehden eläköitynyt toimittaja Matti Kuusela paljasti keväällä 2024 muistelmateoksessaan sepittäneensä osia juttuihinsa. Aamulehti poisti kaikki Kuuselan jutut verkosta ja tilasi ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään, kuinka laajasta ongelmasta on ollut kyse. Selvityksessä kävi ilmi, että journalismin standardit ovat muuttuneet Kuuselan nelikymmenvuotisen uran aikana, mutta Kuusela ei ole muuttanut toimintaansa. Valtaosa Kuuselan jutuista poikkeaa perusjournalismista, ja yksittäin verkossa julkaistuina ne tarvitsisivat lukuohjeen.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.146437
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Journalismin historiasta joutilaalla kierteellä

  • Authors: Ari Heinonen, Heikki Luostarinen, Raimo Salokangas
   Pages: 154– - 154–
   Abstract: Journalismin Suomi on journalistiikan konkariosaston hieman vinoon kirjoitettu blogi suomalaisen uutismedian menneisyydestä. Blogi tutkii, pohtii, arvioi, kommentoi ja luo ajankuvaa. Sen tavoitteena on löytämisen, kirjoittamisen ja yhdessä tekemisen ilo. Mahdolliset lukijat ovat pelkkää bonusta.
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.146445
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Tutkijan retrospektiivinen katse julkisen osallistumisen
         kokemuksellisuuteen

  • Authors: Auli Harju
   Pages: 157– - 157–
   Abstract: Väitöskirjan "Julkista osallistumista – ja sen tutkimista – kokemassa" lektio (16.2.2024).
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.145834
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 • Graafinen merkki graafisen suunnittelun semioottisena työkaluna ja
         abstrahoitujen mielikuvien rakentajana

  • Authors: Jukka Kiviniemi
   Pages: 161– - 161–
   Abstract: Väitöskirjan "Abstrahoidut mielikuvat – Lappi matkailuyritysten graafisissa merkeissä" lektio (15.9.2023).
   PubDate: 2024-06-19
   DOI: 10.23983/mv.144480
   Issue No: Vol. 47, No. 2 (2024)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.198.73
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

COMMUNICATIONS (446 journals)            First | 1 2 3 | Last

Showing 201 - 400 of 480 Journals sorted alphabetically
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
McMaster Journal of Communication     Open Access   (Followers: 1)
Media & Jornalismo     Open Access  
Media & Viestintä     Open Access   (Followers: 1)
Media and Communication     Open Access   (Followers: 15)
Media International Australia     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Mediaciones     Open Access  
Mediaciones Sociales     Open Access  
MediaTropes     Open Access   (Followers: 3)
Medical Writing     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MedieKultur. Journal of media and communication research     Open Access   (Followers: 12)
Metaphor and the Social World     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Middle East Journal of Culture and Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Middle East Media Educator     Open Access   (Followers: 2)
Myth & Symbol     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Narrative Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
NAUS : Revista Lusófona de Estudos Culturais e Comunicacionais     Open Access   (Followers: 1)
Netcom     Open Access  
Neuroimaging Clinics of North America     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
New Media and Mass Communication     Open Access   (Followers: 32)
New Review of Film and Television Studies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Nonprofit Communications Report     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Management     Open Access   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Norsk medietidsskrift     Open Access  
Nueva Revista del Pacífico     Open Access  
Observatorio (OBS*)     Open Access  
Oficios Terrestres     Open Access  
Open Medical Informatics Journal     Open Access  
Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 3)
Palabra Clave     Open Access   (Followers: 1)
Pediatric Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educacion     Open Access  
Porn Studies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
post(s)     Open Access  
Pragmatics and Society     Hybrid Journal   (Followers: 12)
PragMATIZES : Latin American Journal of Cultural Studies     Open Access   (Followers: 1)
PRISMA.COM     Open Access  
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Public Journal of Semiotics     Open Access   (Followers: 1)
Public Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Punto Cero     Open Access  
Quaderni     Open Access  
Qualitative Research Reports in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Qualitative Studies     Open Access   (Followers: 12)
Quality and User Experience     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Quarterly Journal of Speech     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Quarterly Review of Film and Video     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Question     Open Access  
Questions de communication     Open Access  
Radioelectronics and Communications Systems     Hybrid Journal   (Followers: 1)
REDD : Revista de estudios del discurso digital     Open Access  
Research Journal of Information Technology     Open Access   (Followers: 2)
Review of Cognitive Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Revista Contracampo     Open Access  
Revista ECO-Pós     Open Access  
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde     Open Access  
Revista Mediação     Open Access  
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale     Open Access  
Revue française des sciences de l’information et de la communication     Open Access   (Followers: 2)
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Russian Journal of Communication     Hybrid Journal  
Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia     Open Access  
Science China Information Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 1)
Screen     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Seminars in Interventional Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Semiotika     Open Access  
Sensorium Journal     Open Access  
Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law     Open Access   (Followers: 3)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
SIGDOC Communication Design Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sign Language & Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sign Language Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Social Communication     Open Access   (Followers: 2)
Social Interaction : Video-Based Studies of Human Sociality     Open Access   (Followers: 2)
Social Networking     Open Access   (Followers: 3)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South African Journal of Communication Disorders     Open Access   (Followers: 1)
Speech, Language and Hearing     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Studies in Asian Social Science     Open Access  
Technical Communication     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Telecommunication Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Terminology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Communication Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Post     Open Access  
Tic & société     Open Access  
Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling     Open Access  
Tijdschrift voor Communicatiewetenschappen     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
tripleC : Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society     Open Access   (Followers: 9)
Trípodos     Open Access  
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Ukrainian Information Space     Open Access  
University of Sindh Journal of Information and Communication Technology     Open Access  
Virtualidad, Educación y Ciencia     Open Access  
Vivat Academia     Open Access  
Wacana : Jurnal Sosial dan Humaniora     Open Access  
Women's Studies in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ZER : Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 | Last

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.198.73
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-