Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

COMMUNICATIONS (446 journals)            First | 1 2 3 | Last

Showing 201 - 400 of 480 Journals sorted alphabetically
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
McMaster Journal of Communication     Open Access   (Followers: 1)
Media & Jornalismo     Open Access  
Media & Viestintä     Open Access   (Followers: 1)
Media and Communication     Open Access   (Followers: 15)
Media International Australia     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Mediaciones     Open Access  
Mediaciones Sociales     Open Access  
MediaTropes     Open Access   (Followers: 3)
Medical Writing     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MedieKultur. Journal of media and communication research     Open Access   (Followers: 12)
Metaphor and the Social World     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Middle East Journal of Culture and Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Middle East Media Educator     Open Access   (Followers: 2)
Myth & Symbol     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Narrative Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
NAUS : Revista Lusófona de Estudos Culturais e Comunicacionais     Open Access   (Followers: 1)
Netcom     Open Access  
Neuroimaging Clinics of North America     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
New Media and Mass Communication     Open Access   (Followers: 32)
New Review of Film and Television Studies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Nonprofit Communications Report     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Management     Open Access   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Norsk medietidsskrift     Open Access  
Nueva Revista del Pacífico     Open Access  
Observatorio (OBS*)     Open Access  
Oficios Terrestres     Open Access  
Open Medical Informatics Journal     Open Access  
Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 3)
Palabra Clave     Open Access   (Followers: 1)
Pediatric Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educacion     Open Access  
Porn Studies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
post(s)     Open Access  
Pragmatics and Society     Hybrid Journal   (Followers: 12)
PragMATIZES : Latin American Journal of Cultural Studies     Open Access   (Followers: 1)
PRISMA.COM     Open Access  
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Public Journal of Semiotics     Open Access   (Followers: 1)
Public Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Punto Cero     Open Access  
Quaderni     Open Access  
Qualitative Research Reports in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Qualitative Studies     Open Access   (Followers: 12)
Quality and User Experience     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Quarterly Journal of Speech     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Quarterly Review of Film and Video     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Question     Open Access  
Questions de communication     Open Access  
Radioelectronics and Communications Systems     Hybrid Journal   (Followers: 1)
REDD : Revista de estudios del discurso digital     Open Access  
Research Journal of Information Technology     Open Access   (Followers: 2)
Review of Cognitive Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Revista Contracampo     Open Access  
Revista ECO-Pós     Open Access  
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde     Open Access  
Revista Mediação     Open Access  
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale     Open Access  
Revue française des sciences de l’information et de la communication     Open Access   (Followers: 2)
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Russian Journal of Communication     Hybrid Journal  
Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia     Open Access  
Science China Information Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 1)
Screen     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Seminars in Interventional Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Semiotika     Open Access  
Sensorium Journal     Open Access  
Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law     Open Access   (Followers: 3)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
SIGDOC Communication Design Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sign Language & Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sign Language Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Social Communication     Open Access   (Followers: 2)
Social Interaction : Video-Based Studies of Human Sociality     Open Access   (Followers: 2)
Social Networking     Open Access   (Followers: 3)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South African Journal of Communication Disorders     Open Access   (Followers: 1)
Speech, Language and Hearing     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Studies in Asian Social Science     Open Access  
Technical Communication     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Telecommunication Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Terminology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Communication Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Post     Open Access  
Tic & société     Open Access  
Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling     Open Access  
Tijdschrift voor Communicatiewetenschappen     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
tripleC : Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society     Open Access   (Followers: 9)
Trípodos     Open Access  
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Ukrainian Information Space     Open Access  
University of Sindh Journal of Information and Communication Technology     Open Access  
Virtualidad, Educación y Ciencia     Open Access  
Vivat Academia     Open Access  
Wacana : Jurnal Sosial dan Humaniora     Open Access  
Women's Studies in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ZER : Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 | Last

Similar Journals
Journal Cover
Res Rhetorica
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2392-3113
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • Retoryka zdrowia i choroby – wprowadzenie do tematu numeru

  • Authors: Anna M. Kiełbiewska, Joanna Partyka
   Pages: 2 - 4
   PubDate: 2023-03-31
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki
         naprawczej w judeo-hebrajskim i judeo-chrześcijańskim dyskursie
         formacyjnym

  • Authors: Anna Maria Kapuścińska-Jawara
   Pages: 5 - 17
   Abstract: Retoryka naprawcza powiązana z retoryką cielesności/choroby już przed dekadą znalazła na Zachodzie zastosowanie w badaniach nad późnoantycznym piśmiennictwem monastycznym. Badania te nie są jednak w Polsce popularne, czego skutkiem jest brak ożywionej dyskusji w środowisku akademickim – chociażby nad terminologią, której brak w rodzimym dyskursie, a także nad specyfiką oraz perspektywami zastosowań retoryki naprawczej jako propozycji metodologicznej. Dlatego niniejszy artykuł będzie próbą zainicjowania dyskusji na gruncie polskim i rekonesansem możliwości, jakie oferuje paradygmat retoryki naprawczej w połączeniu z tradycyjną analizą retoryczną (w odniesieniu do tematyki choroby w literaturze formacyjnej pierwszych wieków po Chrystusie).
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.1
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Pochwała medyka. Mowa Jana Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela
         Falloppia, anatoma (1562)

  • Authors: Małgorzata Ciszewska
   Pages: 18 - 33
   Abstract: Studium podejmuje kwestię pochwały medyka w wieku XVI na przykładzie łacińskiej oratio funebris wygłoszonej przez Jana Sariusza Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela Falloppia w 1562 roku. Fallopius był znakomitym anatomem, którego ustalenia do dziś pozostają aktualne, wybitym botanikiem, wyjątkowym chirurgiem i szanowanym wykładowcą Uniwersytetu w Padwie. Oratio funebris zawiera pochwałę opartą na biografii zmarłego i w ten sposób realizuje humanistyczne założenia poddawania wzorców osobowych do naśladowania w dążeniu do cnoty. Artykuł przedstawia analizę wyborów dokonanych przez mówcę w zakresie retorycznej inwencji i amplifikacji pochwały.
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.2
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Religia kontra medycyna w dialogu Jana z Bakova Sedlák povycvičený
         rozmlouvání s doktorem lékařským o moru maje (1582)

  • Authors: Klaudia Koczur-Lejk
   Pages: 34 - 52
   Abstract: Celem artykułu jest prześledzenie argumentacji formułowanej w dialogu Jana z Bakova Sedlák povycvičený rozmlouvání s doktorem lékařským o moru maje (1582). W pierwszej części rozważań scharakteryzowano czołowe dzieła literatury staroczeskiej realizujące formę gatunkową dialogu. Następnie poruszono problematykę epidemii morowych w literaturze staroczeskiej. Na tym tle opisano rozmowę poduczonego chłopa z doktorem medycyny, która koncentruje się wokół problematyki zakaźności moru. Pierwszy z rozmówców twierdzi, że choroba nie jest zaraźliwa, a jej źródłem są grzechy, za które Bóg karze ludzi. W swoich wywodach opiera się na Piśmie Świętym. Drugi prezentuje odmienne stanowisko i stara się przekonać swego interlokutora, że mór może być przenoszony przez ludzi. Jego zdaniem przyczyna choroby tkwi w zainfekowanym powietrzu. Utwór to typowy dla piśmiennictwa staroczeskiego spór z układem ról, o charakterze dydaktycznym. Jeden z bohaterów wprowadza twierdzenia, drugi obala je i rozwija poglądy właściwe, tj. zgodne z intencją twórcy. W tym wypadku chłop stanowi maskę autora, jego wypowiedzi są dłuższe i autorytatywne. Z kolei lekarz to partner pouczany, który w finale odkrywa swój błąd i przyznaje rację oponentowi.
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.3
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Choroby duszy i ciała w perswazji kaznodziejskiej (na przykładzie kazań
         z XVII i początku XVIII wieku)

  • Authors: Marzena Walińska
   Pages: 53 - 69
   Abstract: Zjawisko choroby stanowiło dogodny materiał inwencyjny dla kaznodziejów, którzy kierowali swe teksty do szerokiego grona odbiorców, temat zaś traktowano dwojako: jako podstawę analogii oraz dosłownie. Artykuł zawiera m. in. omówienie kazań alegorycznych, w całości opartych na wspomnianej analogii i przedstawia sposoby wykorzystania tematu choroby i chorowania w funkcji perswazyjnej. Materiał egzemplifikacyjny stanowią zbiory kazań autorstwa Antoniego Węgrzynowicza, Franciszka Rychłowskiego, Waleriana Gutowskiego, Aleksandra Lorencowicza, Jana Krosnowskiego, Benedykta Zawadzkiego i Bazylego Rychlewicza.
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.4
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty
         pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)

  • Authors: Magdalena Hawrysz
   Pages: 70 - 87
   Abstract: Przedmiotem zainteresowania uczyniono w opracowaniu 15 najpopularniejszych polskich blogów onkologicznych. Te internetowe autopatografie stanowią ważny element dyskursu maladycznego, ponieważ tworzą alternatywny wobec stricte medycznego sposób ujmowania tego fragmentu rzeczywistości, jakim jest choroba, jej doświadczanie, proces leczenia oraz nowego funkcjonowania w świecie w trakcie choroby i po niej. Przede wszystkim jednak stanowią one miejsce kreowania wirtualnej wspólnoty pacjentów chorych na nowotwory złośliwe – wspólnoty opartej na doświadczeniu granicznym, doświadczeniu groźnej, realnie śmiertelnej choroby.
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.5
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu
         „Twój Styl”

  • Authors: Magdalena Pataj
   Pages: 88 - 105
   Abstract: Celem artykułu jest analiza tekstów zamieszczonych na portalu Twój Styl, oznaczonych tagiem „medycyna”, z perspektywy wykorzystanych w nich chwytów retorycznych. Zebrany materiał został podzielony ze względu na gatunek wypowiedzi (celowy wybór konwencji), następnie poddany analizie z uwagi na zastosowanie językowych i pozajęzykowych środków, które mają na celu oddziaływanie na odbiorców (od przyciągnięcia ich uwagi po nakłonienie do proponowanych postaw). Dzięki tak przeprowadzonemu badaniu możliwe było nakreślenie strategii komunikacyjnych, służących pozyskiwaniu odbiorców przez autorów tekstów. Główną konkluzją wynikającą z przeprowadzonego badania jest fakt intencyjnego, ukierunkowanego chęcią realizacji funkcji nakłaniającej ukształtowania treści dotyczących zdrowia.
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.6
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Poetyka exemplum w reportażu Pawła Kapusty
         „Pandemia”

  • Authors: Magdalena Piechota
   Pages: 106 - 128
   Abstract: W artykule przeprowadzona została analiza części tomu reportażowego Pawła Kapusty „Pandemia” potraktowanej jako exemplum, czyli argument z przykładu. Tom został opublikowany jesienią 2020 roku, a znalazły się w nim między innymi świadectwa doświadczeń i przeżyć czterech pracownic systemu ochrony zdrowia (ratowniczki medycznej, pielęgniarek i diagnostyczki laboratoryjnej) z pierwszego miesiąca pandemii covid-19 w Polsce. Ich opowieści opisują sytuacje i stany odmienne od tych, które były deklarowane przez decydentów w głównonurtowym przekazie medialnym. Subnarracje wplecione w reportaż Kapusty zostały uznane z jednej strony za oddanie głosu „niesłyszalnym” i tym samym wypełnienie etosu reporterskiego, z drugiej – za exemplum zarówno dla tworzenia indywidualnych obrazów rzeczywistości przez potencjalnych czytelników, jak i głos o charakterze kontrargumentu w debacie publicznej.
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.7
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki
         dyskredytacji przeciwnika w dyskursie sceptycznym wobec szczepień

  • Authors: Wioletta Wilczek, Bernadetta Ciesek-Ślizowska
   Pages: 129 - 144
   Abstract: Przedmiotem artykułu jest opis wybranych inwektyw służących dyskredytacji przeciwnika (głównie rządu i ministra zdrowia), jakimi na portalu społecznościowym Facebook posługują się osoby sceptyczne wobec szczepień. W omawianym dyskursie obserwujemy zróżnicowane środki językowe służące deprecjacji, wśród nich szczególne miejsce zajmują te, które odwołują się do wątków antysemickich i wojennych. Materiał analityczny stanowi korpus tekstów zawierających komentarze użytkowników Facebooka. Badania koncentrują się na analizie sposobów negatywnego wartościowania (deprecjonowania) przeciwnika i pokazują wykorzystywane w tym celu środki językowe. Wśród nich można wymienić m.in. określenia: jude Niedziel, zbrodniarze, dr Mengele vel Niedzielski, covidowe hitlerki, ludobójstwo.
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.8
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza
         logocentryczna

  • Authors: Iwona Loewe
   Pages: 145 - 162
   Abstract: Materiał artykułu stanowią warstwy językowe emitowanych w telewizji polskiej bajek, programów fabularnych i reportaży. Gatunki są dobrane na zasadzie zróżnicowania pod względem struktury, funkcjonalności i stylu, by łatwo dało się wykazać realizacje strategii estetycznych, które mają cel retoryczny. Estetyzacja oraz anestetyzacja i antyestetyzacja powinny się w tych zróżnicowanych tekstach pojawić i być umotywowane. Autorka prowadzi rozważania z perspektywy mediolingwistyki, używa narzędzi stylistyki i posiłkuje się ustaleniami aksjolingwistyki. Analiza stylistyczna wykazała, że kategorie estetyczne mogą służyć jako narzędzie w badaniu multimodalnego tekstu telewizyjnego, który prymarnie nie jest przeznaczony do analizy przeżyć estetycznych.
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.9
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Czas poróżnienia: retoryka zatargu o strategie polityczne wobec
         pandemii covid-19

  • Authors: Michał Mokrzan
   Pages: 163 - 179
   Abstract: Akceptując postulat Jean-Françoisa Lyotarda, mówiący o konieczności świadczenia o poróżnieniach, w artykule poddałem analizie retorycznej wielowymiarowy charakter zatargu o polityki wobec pandemii covid-19. ‘Polityki pandemiczne’ to stosowane przez podmioty polityczne materialno-semiotyczne strategie radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Za sprawą akcentowania roli konfliktu oraz rytuałów identyfikacji i wykluczenia w procesach społecznych, teoria retoryczna Kennetha Burke’a stanowi wartościowe poznawczo uzupełnienie wspomnianej Lyotardowskiej koncepcji poróżnienia. Zastosowanie pentady dramatystycznej do analizy retoryki zatargu o reakcje na pandemię covid-19 pozwoliło autorowi udzielić odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie elementy tworzą dramat społeczny (sytuację retoryczną)' Czego dotyczy działanie oraz na jakiej scenie się ono rozgrywa' Kim są postaci owego działania, jakie podejmują środki i jaki jest cel ich użycia' I wreszcie, jakie relacje (ratios), konstytuujące poróżnienie – samo będące sytuacją retoryczną – stanowią instancję determinującą motywy działania aktorów społecznych'
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.10
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 • Recenzja/Review: Christian Kock, Lisa Villadsen (eds) Populist Rhetorics
         Case Studies and a Minimalist Definition, Palgrave Macmillan 2022

  • Authors: Agnieszka Kampka
   Pages: 180 - 184
   PubDate: 2023-03-31
   DOI: 10.29107/rr2023.1.11
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.94.177
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

COMMUNICATIONS (446 journals)            First | 1 2 3 | Last

Showing 201 - 400 of 480 Journals sorted alphabetically
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
McMaster Journal of Communication     Open Access   (Followers: 1)
Media & Jornalismo     Open Access  
Media & Viestintä     Open Access   (Followers: 1)
Media and Communication     Open Access   (Followers: 15)
Media International Australia     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Mediaciones     Open Access  
Mediaciones Sociales     Open Access  
MediaTropes     Open Access   (Followers: 3)
Medical Writing     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MedieKultur. Journal of media and communication research     Open Access   (Followers: 12)
Metaphor and the Social World     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Middle East Journal of Culture and Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Middle East Media Educator     Open Access   (Followers: 2)
Myth & Symbol     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Narrative Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
NAUS : Revista Lusófona de Estudos Culturais e Comunicacionais     Open Access   (Followers: 1)
Netcom     Open Access  
Neuroimaging Clinics of North America     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
New Media and Mass Communication     Open Access   (Followers: 32)
New Review of Film and Television Studies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Nonprofit Communications Report     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Management     Open Access   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Norsk medietidsskrift     Open Access  
Nueva Revista del Pacífico     Open Access  
Observatorio (OBS*)     Open Access  
Oficios Terrestres     Open Access  
Open Medical Informatics Journal     Open Access  
Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 3)
Palabra Clave     Open Access   (Followers: 1)
Pediatric Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educacion     Open Access  
Porn Studies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
post(s)     Open Access  
Pragmatics and Society     Hybrid Journal   (Followers: 12)
PragMATIZES : Latin American Journal of Cultural Studies     Open Access   (Followers: 1)
PRISMA.COM     Open Access  
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Public Journal of Semiotics     Open Access   (Followers: 1)
Public Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Punto Cero     Open Access  
Quaderni     Open Access  
Qualitative Research Reports in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Qualitative Studies     Open Access   (Followers: 12)
Quality and User Experience     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Quarterly Journal of Speech     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Quarterly Review of Film and Video     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Question     Open Access  
Questions de communication     Open Access  
Radioelectronics and Communications Systems     Hybrid Journal   (Followers: 1)
REDD : Revista de estudios del discurso digital     Open Access  
Research Journal of Information Technology     Open Access   (Followers: 2)
Review of Cognitive Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Revista Contracampo     Open Access  
Revista ECO-Pós     Open Access  
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde     Open Access  
Revista Mediação     Open Access  
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale     Open Access  
Revue française des sciences de l’information et de la communication     Open Access   (Followers: 2)
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Russian Journal of Communication     Hybrid Journal  
Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia     Open Access  
Science China Information Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 1)
Screen     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Seminars in Interventional Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Semiotika     Open Access  
Sensorium Journal     Open Access  
Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law     Open Access   (Followers: 3)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
SIGDOC Communication Design Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sign Language & Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sign Language Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Social Communication     Open Access   (Followers: 2)
Social Interaction : Video-Based Studies of Human Sociality     Open Access   (Followers: 2)
Social Networking     Open Access   (Followers: 3)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South African Journal of Communication Disorders     Open Access   (Followers: 1)
Speech, Language and Hearing     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Studies in Asian Social Science     Open Access  
Technical Communication     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Telecommunication Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Terminology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Communication Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Post     Open Access  
Tic & société     Open Access  
Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling     Open Access  
Tijdschrift voor Communicatiewetenschappen     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
tripleC : Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society     Open Access   (Followers: 9)
Trípodos     Open Access  
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Ukrainian Information Space     Open Access  
University of Sindh Journal of Information and Communication Technology     Open Access  
Virtualidad, Educación y Ciencia     Open Access  
Vivat Academia     Open Access  
Wacana : Jurnal Sosial dan Humaniora     Open Access  
Women's Studies in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ZER : Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 | Last

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.94.177
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-