Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

COMMUNICATIONS (446 journals)            First | 1 2 3 | Last

Showing 201 - 400 of 480 Journals sorted alphabetically
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
McMaster Journal of Communication     Open Access   (Followers: 1)
Media & Jornalismo     Open Access  
Media & Viestintä     Open Access   (Followers: 1)
Media and Communication     Open Access   (Followers: 15)
Media International Australia     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Mediaciones     Open Access  
Mediaciones Sociales     Open Access  
MediaTropes     Open Access   (Followers: 3)
Medical Writing     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MedieKultur. Journal of media and communication research     Open Access   (Followers: 12)
Metaphor and the Social World     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Middle East Journal of Culture and Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Middle East Media Educator     Open Access   (Followers: 2)
Myth & Symbol     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Narrative Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
NAUS : Revista Lusófona de Estudos Culturais e Comunicacionais     Open Access   (Followers: 1)
Netcom     Open Access  
Neuroimaging Clinics of North America     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
New Media and Mass Communication     Open Access   (Followers: 32)
New Review of Film and Television Studies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Nonprofit Communications Report     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Management     Open Access   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Norsk medietidsskrift     Open Access  
Nueva Revista del Pacífico     Open Access  
Observatorio (OBS*)     Open Access  
Oficios Terrestres     Open Access  
Open Medical Informatics Journal     Open Access  
Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 3)
Palabra Clave     Open Access   (Followers: 1)
Pediatric Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educacion     Open Access  
Porn Studies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
post(s)     Open Access  
Pragmatics and Society     Hybrid Journal   (Followers: 12)
PragMATIZES : Latin American Journal of Cultural Studies     Open Access   (Followers: 1)
PRISMA.COM     Open Access  
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Public Journal of Semiotics     Open Access   (Followers: 1)
Public Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Punto Cero     Open Access  
Quaderni     Open Access  
Qualitative Research Reports in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Qualitative Studies     Open Access   (Followers: 12)
Quality and User Experience     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Quarterly Journal of Speech     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Quarterly Review of Film and Video     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Question     Open Access  
Questions de communication     Open Access  
Radioelectronics and Communications Systems     Hybrid Journal   (Followers: 1)
REDD : Revista de estudios del discurso digital     Open Access  
Research Journal of Information Technology     Open Access   (Followers: 2)
Review of Cognitive Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Revista Contracampo     Open Access  
Revista ECO-Pós     Open Access  
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde     Open Access  
Revista Mediação     Open Access  
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale     Open Access  
Revue française des sciences de l’information et de la communication     Open Access   (Followers: 2)
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Russian Journal of Communication     Hybrid Journal  
Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia     Open Access  
Science China Information Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 1)
Screen     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Seminars in Interventional Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Semiotika     Open Access  
Sensorium Journal     Open Access  
Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law     Open Access   (Followers: 3)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
SIGDOC Communication Design Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sign Language & Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sign Language Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Social Communication     Open Access   (Followers: 2)
Social Interaction : Video-Based Studies of Human Sociality     Open Access   (Followers: 2)
Social Networking     Open Access   (Followers: 3)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South African Journal of Communication Disorders     Open Access   (Followers: 1)
Speech, Language and Hearing     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Studies in Asian Social Science     Open Access  
Technical Communication     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Telecommunication Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Terminology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Communication Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Post     Open Access  
Tic & société     Open Access  
Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling     Open Access  
Tijdschrift voor Communicatiewetenschappen     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
tripleC : Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society     Open Access   (Followers: 9)
Trípodos     Open Access  
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Ukrainian Information Space     Open Access  
University of Sindh Journal of Information and Communication Technology     Open Access  
Virtualidad, Educación y Ciencia     Open Access  
Vivat Academia     Open Access  
Wacana : Jurnal Sosial dan Humaniora     Open Access  
Women's Studies in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ZER : Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 | Last

Similar Journals
Journal Cover
Llengua, societat i comunicació
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1697-5928
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [57 journals]
 • Entrevista a Carles Garcia Roqueta

  • Authors: Carolina Figueras
   Abstract: Entrevista a l'advocat i mediador Carles Garcia Roqueta, a càrrec de la professora Carolina Figueras. L'entrevista es pot visualitzar en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch'v=LnIE7jeukOA&ab_channel=LSCLlengua%2CSocietatiComunicaci%C3%B3
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.10
    
 • La mediació: teoria i pràctica

  • Authors: Carolina Figueras
   Pages: 1 - 2
   Abstract: Introducció.
   PubDate: 2023-12-29
    
 • La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució
         pacífica dels conflictes

  • Authors: Carles Garcia Roqueta
   Pages: 3 - 10
   Abstract: La mediació compta amb un gran recorregut i un fort reconeixement dins dels sistemes públics de justícia de molts Estats europeus. Va ser el 21 de gener de 1998 quan s’aprovà la recomanació R(98)1 del Consell d’Europa sobre mediació en l’àmbit familiar, que va ser el primer document legislatiu d’àmbit europeu i que va impulsar el foment de mecanismes alternatius, anomenats adequats des de fa poc, per a la resolució de conflictes i litigis mitjançant solucions properes o bé amistoses entre les parts implicades. Cinc lustres després, la mediació, fent gala del seu caràcter inherentment transversal, s’ha anat estenent i demostrant la seva utilitat en àmbits tan diversos com són el consum, l’esport o la salut. Precisament, ha sigut en aquestes i també en altres àrees diferents on la mediació ha posat en relleu que aquesta constitueix una forma d’actuar, basada en elements com el diàleg, l’empatia i l’escolta activa, que ens porta a millorar la comunicació entre les parts, a obtenir un benefici econòmic important i a ser un exemple del que ha de ser la convivència en societat.
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.1
    
 • Reflexions sobre mediació i altres mètodes autocompositius des de
         l’experiència judicial

  • Authors: Carme Guil Román
   Pages: 11 - 17
   Abstract: Com a presidenta del GEMME a Espanya explico qui integra la nostra associació, com va néixer i quin és el seu objectiu actual. A banda d’aquesta informació, l’article reflexiona sobre la situació de la justícia i de la societat avui dia i sobre l’estat de la mediació i altres mètodes autocompositius de resolució de conflictes i la seva implementació al nostre país, amb una breu referència al projecte de llei d’eficiència processal que es va tramitar durant els anys 2022-2023 i que va quedar sense aprovar en la legislatura corresponent. Incorporo alguns exemples de mediacions en l’àmbit de la família i administratiu per visualitzar els beneficis i les fortaleses d’aquestes eines i la importància de canviar el paradigma actual de confrontació en el qual molts ciutadans estan instal·lats. La millora de la convivència i la defensa de la cultura de la pau són els nostres objectius principals, i considerem que tots dos integren la tutela judicial efectiva de la qual som garants segons la Constitució espanyola.
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.2
    
 • Mediació: del llenguatge dels drets al dels interessos

  • Authors: Teresa Arsuaga Acaso
   Pages: 18 - 25
   Abstract: El fet que la ciutadania compti amb una esfera cada vegada més àmplia de drets, així com amb una consciència plena sobre la seva capacitat per a fer-los valer enfront dels altres, és, sens dubte, un avenç essencial en el camp de la justícia, però pot tenir alguns efectes negatius si no s’acompanya d’una educació, una cultura i unes institucions que facilitin una gestió més pacífica, racional i eficaç dels conflictes provocats per la inevitable fricció entre drets. Això és, precisament, el que pretenen aconseguir els diferents països amb el foment i implantació d’un conjunt de mètodes de resolució de conflictes alternatius a la via judicial, entre els quals es troba la mediació. La utilització d’un procediment com aquest, en el qual un tercer imparcial ajuda les parts en conflicte que siguin elles mateixes les que aconsegueixin un acord satisfactori per a les dues, requereix d’un canvi d’actitud i de llenguatge: en lloc de pensar i parlar, davant un conflicte, de drets i que es busqui una solució guanyar-perdre, cal que es pensi i es parli d’interessos i que el que es persegueixi sigui un acord.
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.3
    
 • L’anàlisi del discurs i la pràctica de la mediació: la noció de marc
         cognitiu

  • Authors: Esperanza Morales López
   Pages: 26 - 32
   Abstract: La proposta del present treball és explorar la relació de l’anàlisi del discurs amb la pràctica de la mediació. En concret, es proposa la reflexió sobre els diferents marcs cognitius o narratives activats pels actors socials implicats en un conflicte sotmès a mediació, així com analitzar-ne la posterior evolució. Per fer-ho, es descriu un cas de conflicte entre la propietària d’una casa i una veïna per la reparació d’una paret. L’anàlisi evidencia la incompatibilitat dels marcs inicials, aspecte que continua fins al moment de la seva resolució en un acte formal de conciliació. La conclusió apunta a la importància de la reflexió metadiscursiva dels mediadors sobre la major o menor incompatibilitat d’aquests marcs com a pas previ al desplegament de les estratègies pròpies.
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.4
    
 • Emocions i empatia en la mediació

  • Authors: Carolina Figueras
   Pages: 33 - 38
   Abstract: La mediació és un procediment de resolució de conflictes en què es privilegia el compromís i la cooperació a través de la participació d’una tercera part neutral. En la mediació es busca disminuir la càrrega agressiva i de confrontació que sovint caracteritzen les disputes en un context de litigació (Garcia 2000). Malgrat l’esperit pacífic amb què s’aspira a conduir els processos de mediació, les emocions (negatives) associades al conflicte afloren. El professional ha de saber gestionar el tenor emocional dels encontres, a fi d’aconseguir l’entesa entre els disputants. L’empatia se situa, per tant, en el centre de la interacció. Atenent al model d’empatia aplicat, la finalitat i el resultat de la mediació variaran. En el present article reflexionem sobre les interrelacions entre emocions i empatia en funció dels principals marcs ideològics de la mediació: individualista i relacional (Della Noce 1999).
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.5
    
 • L’assertivitat, una qüestió de salut

  • Authors: María Antonia Brualla Giménez
   Pages: 39 - 46
   Abstract: Aquest article planteja l’assertivitat com una proposta comunicativa en benefici de la interacció interpersonal. Fa un repàs a diversos aspectes que poden dificultar la comunicació interpersonal, com ara les reaccions (vegeu Rosenberg 1999, Gottam i Silver [1999]2015, Gordon [1970]2008), les creences (McKay i Fanning 2019) o l’impacte emocional i neurològic que pot tenir l’exclusió comunicativa d’un grup (Del Rosario 2019). Després es parla d’empatia i, especialment, d’assertivitat com una porta oberta a trobar punts d’entesa entre les persones. De manera més concreta, d’aspectes lingüístics lligats a l’empatia, les tècniques d’assertivitat i els drets assertius. Tot plegat condueix el lector a considerar l’assertivitat com una proposta lligada al bé comú i, en definitiva, a millorar la salut.
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.6
    
 • Mediació, conflictes i salut: el paper del llenguatge i la
         comunicació

  • Authors: Immaculada Armadans
   Pages: 47 - 55
   Abstract: Fa més de 10 anys que la mediació en salut s’ha proposat com una alternativa pacífica de gestió de conflictes que aporta benestar, entesa, reconeixement, desjudicialització de conflictes. Tot i els avenços en el seu coneixement, encara no podem dir que el seu ús estigui establert com una eina clau de resolució de conflictes en aquest àmbit, però té la capacitat de transformació i gestió positiva dels conflictes. La mediació pot ser vista com la intervenció, principalment a través del llenguatge i la comunicació, en les relacions interpersonals i intergrupals amb l’objectiu de resoldre un conflicte. La mediació ha de fer possible la prevenció i l’educació per minimitzar les reclamacions sanitàries, millorar la qualitat assistencial i cuidar les relacions interpersonals. Per això, en aquest treball plantegem la necessitat de considerar, ara més que mai, el paper del llenguatge i la comunicació en les relacions sanitàries en la mediació en salut.
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.7
    
 • La mediació dels conflictes en l’habitatge: de l’accés i les
         relacions de veïnatge a la seva sostenibilitat

  • Authors: Isabel Viola Demestre
   Pages: 56 - 63
   Abstract: La mediació és un procediment en què una tercera persona imparcial i neutral gestiona la comunicació entre les persones que tenen un conflicte en diferents àmbits de l’habitatge per tal que s’aclareixin malentesos, s’arribi a acords de solució que permetin una convivència pacífica i el manteniment en l’habitatge, evitant les situacions de sensellarisme. S’hi analitzen els àmbits de la llar on poden sorgir els conflictes, la seva tipologia (des de l’accés a les reformes perquè sigui ecològic) i la incidència de la mediació en la gestió de les controvèrsies per preservar la relació o posar-hi fi de manera pacífica.
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.8
    
 • Mediació narrativa: una proposta per a la prevenció i resolució dels
         conflictes entre pares i fills adolescents a la Xina i a Espanya

  • Authors: Lin Shao
   Pages: 64 - 72
   Abstract: Aquest article explora com la mediació narrativa pot ajudar a gestionar els conflictes entre pares i els seus fills adolescents a la vida familiar a la Xina i a Espanya. En primer lloc, s’enumeren els conflictes més freqüents entre pares i adolescents als dos països. A continuació, s’introdueix el concepte de mediació narrativa i s’analitzen els seus avantatges i limitacions i el seu potencial per a la resolució del conflicte a l’esfera familiar.
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.9
    
 • Enllaços d'interès

  • Authors: Claudia Allison Waldman
   Pages: 73 - 74
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.11
    
 • Recull de premsa

  • Authors: Claudia Allison Waldman
   Pages: 75 - 76
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.12
    
 • Revisors del número

  • Authors: Claudia Allison Waldman
   Pages: 77 - 77
   PubDate: 2023-12-29
   DOI: 10.1344/LSC-2023.21.13
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.182.206
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

COMMUNICATIONS (446 journals)            First | 1 2 3 | Last

Showing 201 - 400 of 480 Journals sorted alphabetically
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
McMaster Journal of Communication     Open Access   (Followers: 1)
Media & Jornalismo     Open Access  
Media & Viestintä     Open Access   (Followers: 1)
Media and Communication     Open Access   (Followers: 15)
Media International Australia     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Mediaciones     Open Access  
Mediaciones Sociales     Open Access  
MediaTropes     Open Access   (Followers: 3)
Medical Writing     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MedieKultur. Journal of media and communication research     Open Access   (Followers: 12)
Metaphor and the Social World     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Middle East Journal of Culture and Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Middle East Media Educator     Open Access   (Followers: 2)
Myth & Symbol     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Narrative Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
NAUS : Revista Lusófona de Estudos Culturais e Comunicacionais     Open Access   (Followers: 1)
Netcom     Open Access  
Neuroimaging Clinics of North America     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
New Media and Mass Communication     Open Access   (Followers: 32)
New Review of Film and Television Studies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Nonprofit Communications Report     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Management     Open Access   (Followers: 3)
Nordic Journal of Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Norsk medietidsskrift     Open Access  
Nueva Revista del Pacífico     Open Access  
Observatorio (OBS*)     Open Access  
Oficios Terrestres     Open Access  
Open Medical Informatics Journal     Open Access  
Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 3)
Palabra Clave     Open Access   (Followers: 1)
Pediatric Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educacion     Open Access  
Porn Studies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
post(s)     Open Access  
Pragmatics and Society     Hybrid Journal   (Followers: 12)
PragMATIZES : Latin American Journal of Cultural Studies     Open Access   (Followers: 1)
PRISMA.COM     Open Access  
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Public Journal of Semiotics     Open Access   (Followers: 1)
Public Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Punto Cero     Open Access  
Quaderni     Open Access  
Qualitative Research Reports in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Qualitative Studies     Open Access   (Followers: 12)
Quality and User Experience     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Quarterly Journal of Speech     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Quarterly Review of Film and Video     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Question     Open Access  
Questions de communication     Open Access  
Radioelectronics and Communications Systems     Hybrid Journal   (Followers: 1)
REDD : Revista de estudios del discurso digital     Open Access  
Research Journal of Information Technology     Open Access   (Followers: 2)
Review of Cognitive Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Revista Contracampo     Open Access  
Revista ECO-Pós     Open Access  
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde     Open Access  
Revista Mediação     Open Access  
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale     Open Access  
Revue française des sciences de l’information et de la communication     Open Access   (Followers: 2)
RIHC : Revista Internacional de Historia de la Comunicación     Open Access  
Russian Journal of Communication     Hybrid Journal  
Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia     Open Access  
Science China Information Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Scientific Bulletin     Open Access   (Followers: 1)
Screen     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Seminars in Interventional Radiology     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Semiotika     Open Access  
Sensorium Journal     Open Access  
Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law     Open Access   (Followers: 3)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
SIGDOC Communication Design Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sign Language & Linguistics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sign Language Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Social Communication     Open Access   (Followers: 2)
Social Interaction : Video-Based Studies of Human Sociality     Open Access   (Followers: 2)
Social Networking     Open Access   (Followers: 3)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
South African Journal of Communication Disorders     Open Access   (Followers: 1)
Speech, Language and Hearing     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Studies in Asian Social Science     Open Access  
Technical Communication     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Telecommunication Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Terminology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Communication Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Post     Open Access  
Tic & société     Open Access  
Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling     Open Access  
Tijdschrift voor Communicatiewetenschappen     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
tripleC : Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society     Open Access   (Followers: 9)
Trípodos     Open Access  
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Ukrainian Information Space     Open Access  
University of Sindh Journal of Information and Communication Technology     Open Access  
Virtualidad, Educación y Ciencia     Open Access  
Vivat Academia     Open Access  
Wacana : Jurnal Sosial dan Humaniora     Open Access  
Women's Studies in Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ZER : Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 | Last

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.182.206
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-