Subjects -> LANGUAGE AND LITERATURE (Total: 2147 journals)
    - LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)
    - LANGUAGES (276 journals)
    - LITERARY AND POLITICAL REVIEWS (201 journals)
    - LITERATURE (GENERAL) (180 journals)
    - NOVELS (13 journals)
    - PHILOLOGY AND LINGUISTICS (500 journals)
    - POETRY (23 journals)

LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 127 of 127 Journals sorted alphabetically
Studia Rossica Gedanensia     Open Access  
Studia Scandinavica     Open Access  
Studia Slavica     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studien zur deutschen Sprache und Literatur     Open Access   (Followers: 4)
Studies in African Languages and Cultures     Open Access  
Studies in American Indian Literatures     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Studies in Applied Linguistics & TESOL (SALT)     Open Access   (Followers: 3)
Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in ELT and Applied Linguistics     Open Access   (Followers: 15)
Studies in Scottish Literature     Open Access   (Followers: 5)
Studies in the Age of Chaucer     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Studies in the Novel     Full-text available via subscription   (Followers: 16)
SubStance     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne     Open Access  
Sustainable Multilingualism     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
Sylloge epigraphica Barcinonensis : SEBarc     Open Access  
symploke     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sztuka Edycji     Open Access   (Followers: 4)
Tabuleiro de Letras     Open Access  
Teksty Drugie     Open Access  
Telar     Open Access  
Telondefondo : Revista de Teoría y Crítica Teatral     Open Access  
Temps zero     Open Access  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Terminàlia     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Texas Studies in Literature and Language     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Text Matters     Open Access   (Followers: 6)
Textual Cultures     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Textual Practice     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Texturas     Open Access  
The BARS Review     Open Access  
The CLR James Journal     Full-text available via subscription  
The Comparatist     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
The Explicator     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The F. Scott Fitzgerald Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Highlander Journal     Open Access   (Followers: 2)
The Hopkins Review     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Lion and the Unicorn     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
The Literacy Trek     Open Access  
The Mark Twain Annual     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The New Yorker     Full-text available via subscription   (Followers: 31)
The Vernal Pool     Open Access  
Tirant : Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries     Open Access  
Tolkien Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
TradTerm     Open Access  
Traduire : Revue française de la traduction     Open Access   (Followers: 2)
TRANS : Revista de Traductología     Open Access   (Followers: 1)
Transalpina     Open Access  
Transfer : e-Journal on Translation and Intercultural Studies     Open Access   (Followers: 2)
Translation and Literature     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Translation Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Translation Studies     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Translationes     Open Access   (Followers: 1)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Transmotion     Open Access   (Followers: 8)
Transversal     Open Access  
Trasvases Entre la Literatura y el Cine     Open Access  
Trípodos     Open Access  
Tropelías : Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada     Open Access  
Tsafon : Revue Interdisciplinaire d'études Juives     Open Access   (Followers: 1)
Tulsa Studies in Women's Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Tutur : Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara     Open Access  
Tydskrif vir Letterkunde     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access  
Unidiversidad     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
US Latino & Latina Oral History Journal     Full-text available via subscription  
Valenciana     Open Access  
Variants : Journal of the European Society for Textual Scholarship     Open Access  
Verba : Anuario Galego de Filoloxía     Full-text available via subscription  
Verba Hispanica     Open Access  
Vertimo studijos (Translation Studies)     Open Access   (Followers: 1)
Via Panorâmica : Revista de Estudos Anglo-Americanos     Open Access  
Victorian Literature and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Victorian Poetry     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Vilnius University Open Series     Open Access  
Vision : Journal for Language and Foreign Language Learning     Open Access   (Followers: 1)
Vita Latina     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
Voix et Images     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Vox Romanica     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Wacana     Open Access  
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wasafiri     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Werkwinkel : Journal of Low Countries and South African Studies     Open Access  
Western American Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Wicazo Sa Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
WikiJournal of Humanities     Open Access  
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Word Structure     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Writing Systems Research     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Written Language & Literacy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Year's Work in English Studies     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Yearbook of Ancient Greek Epic Online     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Yearbook of Langland Studies     Full-text available via subscription  
Zeitschrift fuer deutsches Altertum und Literatur     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Wortbildung / Journal of Word Formation     Full-text available via subscription  
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie     Open Access  
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Œuvres et Critiques     Full-text available via subscription  
Известия Южного федерального университета. Филологические науки     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2449-8297
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Strona tytułowa wraz ze spisem treści

  • Authors: Kamen Rikev
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2021-12-12
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Лингвокултурологична интерпретация на
         турцизмите в християнски религиозни
         текстове

  • Authors: Mariyana Petrova Tsibranska-Kostova
   Pages: 7 - 19
   Abstract: Lingwistyczno-kulturowa interpretacja turcyzmów w chrześcijańskich tekstach religijnychJedną z najważniejszych tendencji obserwowanych w leksyce języka bułgarskiego w okresie osmańskim jest obecność obcego słownictwa, zwłaszcza tzw. turcyzmów lub osmanizmów. W artykule omówiono funkcję konotacyjną kilku tureckich zapożyczeń w Żywocie prologowym św. Jerzego Nowego Sofijskiego. Jeden z jego odpisów, zwany Elenskim, pochodzący z początku XVIII wieku, jest adaptacją nieznanego autora. W celu uaktualnienia emocjonalnego postrzegania męczeństwa, które miało miejsce dwa wieki temu oraz w dążeniu do autentyczności i wiarygodności opowieści, zostały do niej wprowadzone tureckie określenia elementów ówczesnej rzeczywistości. Dzięki tej przeróbce tekst, choć oddalił się od oryginału, stał się bardziej zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, a przesłanie dzieła zostało pogłębione.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.7-19
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • List Piotra Zrinskiego z 29 kwietnia 1671 roku do żony Anny Katarzyny
         Zrinskiej z perspektywy językoznawcy

  • Authors: Magdalena Baer
   Pages: 20 - 32
   Abstract: W artykule poddano analizie lingwistycznej z elementami informacji archiwalnej list pożegnalny Piotra Zrinskiego do żony Katarzyny napisany 29 kwietnia 1671 roku. Manuskrypt powstał na dzień przed egzekucją jego autora, który został stracony za zdradę wobec cesarza Austrii Leopolda I. Dzięki analizie lingwistycznej można potwierdzić hipotezę, że tekst powstał w chorwackim języku hybrydowym, którego propagatorami byli Zrinscy i Frankopani. Dane pozatekstowe przytoczone w artykule dotyczą ówczesnej sytuacji politycznej, uwarunkowań społecznych i wydźwięku dziejowego działalności Zrinskich i Frankopanów, gdyż wszystko to składa się na niekwestionowaną legendę analizowanego tekstu w społeczeństwie chorwackim. Celem artykułu prócz analizy lingwistycznej jest także przytoczenie danych archiwalnych dotyczących tekstu oraz prezentacja propozycji tłumaczenia omawianego listu na język polski.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.20-32
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Wieloimienność wśród kobiet z warstwy mieszczańskiej i chłopskiej
         środkowo-zachodniego Podlasia (na materiale XVIII-wiecznych katolickich i
         unickich akt metrykalnych)

  • Authors: Piotr Złotkowski
   Pages: 33 - 47
   Abstract: Niniejszy artykuł poświęcony jest problemowi wieloimienności wśród kobiet ze środowiska mieszczańskiego i chłopskiego w XVIII wieku. Materiał antroponimiczny, będący podstawą analizy, pochodzi z lat 1706–1799. Wyekscerpowano go z 14 ksiąg metrykalnych 8 parafii (7 katolickich i 1 unickiej) środkowo-zachodniego Podlasia. Mimo, iż formacje dwuimienne i trójimienne nie są liczne (w przebadanym materiale onomastycznym stanowią 2,7% nominacji) jawią się jako interesujący obiekt badań. W opracowaniu poddano analizie ich pochodzenie i frekwencję. Dodatkowo zbadano rozprzestrzenienie nominacji wieloimiennych na badanym terenie oraz ich chronologię.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.33-47
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • „Новий рік якый, цілий рік такый” –
         łemkowskie przysłowia ludowe półrocza zimowo-wiosennego we wsi
         Świątkowa Wielka

  • Authors: Tomasz Kwoka
   Pages: 48 - 65
   Abstract: Analiza łemkowskich przysłów pochodzących z wydanej w 2021 roku książki „Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic” Bolesława Bawolaka daje podstawę do rekonstrukcji utrwalonych w paremiach ludowych sądów na temat zasad prowadzenia gospodarstwa domowego, zależności między zjawiskami przyrodniczymi i ich wpływu na życie człowieka. Analizowane łemkowskie przysłowia to prognostyki, zalecenia i wskazówki do działania, ostrzeżenia i przestrogi, zasady i normy, a także inne ludowe spostrzeżenia na temat natury i ich wpływu na życie dawnych łemkowskich mieszkańców wsi Świątkowa Wielka w Beskidzie Niskim. Przysłowia kalendarzowe stanowią niezwykle ważną część kultury duchowej narodów i wspólnot. Tym bardziej więc ważne jest gromadzenie i analiza przysłów gwarowych, która stanowić może podstawę do opisu zmian cywilizacyjnych dokonujących się w społecznościach lokalnych. Nawet bowiem jeśli znaczna jej część utraciła swoją pierwotną motywację, to ciągle pozostaje zapisem dawnej kultury, codziennych zwyczajów ludowych, wrażliwości i sposobu myślenia tamtych pokoleń. Zbiór łemkowskich przysłów kalendarzowych ze Świątkowej Wielkiej jest tym ważniejszy, iż stanowi świadectwo kultury ludności, której większość bezpowrotnie opuściła swoje domy w latach 1945–1947.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.48-65
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Toponymické komponenty v českých, srbochorvatských a bulharských
         frazémech se strukturou propoziční a polypropoziční

  • Authors: Pavel Krejčí
   Pages: 66 - 75
   Abstract: Komponenty toponimiczne w czeskich, serbsko-chorwackich i bułgarskich frazemach o strukturze propozycyjnej i polipropozycyjnejW niniejszym tekście przedmiotem analizy są toponimy, które wchodzą w skład bułgarskich, serbsko-chorwackich i czeskich jednostek frazeologicznych, mających formę zdania (tradycyjnie nazywanych również przysłowiami i powiedzeniami). Z punktu widzenia struktury składniowej większość analizowanych przykładów ma postać prostego zdania (np. serb.-chorw. Puno je vode proteklo Savom), mniejszą część stanowią zdania złożone (np. bułg. Ходил в/на Стамбул, а царя не видял). Wyjątkiem są tzw. struktury intersubiektywne, jak np. czes. Jak je ti, Rakousko' – Ouzko!. W strukturze składniowej frazemu może brakować predykatu, np. bułg. Нерде Ямбол, нерде Стамбул lub serb.-chorw. Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba. W badanym materiale frazeologicznym odnotowano również toponimy, które nie występują w formie literackiej bądź współczesnej.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.66-75
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Конструкциите с предикативи за
         психически състояния в българския език
         – номенклатура и диференциални
         характеристики

  • Authors: Maxim Stamenov
   Pages: 76 - 113
   Abstract: Struktury z predykatami wyrażającymi stany psychiczne w języku bułgarskim – nomenklatura i cechy dyferencyjneW artykule podjęto próbę klasyfikacji semantycznej oraz zbadano możliwość użycia predykatów odnoszących się do stanu psychicznego w języku bułgarskim. Przedmiotem analizy są konstrukcje predykatywne wyrażające przeżycia wewnętrzne, które w języku bułgarskim interpretowane są jako stany psychiczne (procesy, czynności itp.). W opracowaniu przyjęto trzy założenia badawcze: (1) Obiektem analizy są konstrukcje z predykatami. (2) Z semantycznego punktu widzenia opis jest zgodny z tematyczną rolą tzw. Trȃpnika (Doświadczającego), o ile dotyczy to predykatów wyrażających wewnętrzne stany mentalne. (3) Omówiono miejsce i rolę relacji przypadkowych, a w szczególności sposób ich oznaczenia za pomocą klityki. Przypadek jest synkretyczną kategorią gramatyczną na styku morfologii, składni i semantyki, odgrywa więc fundamentalną rolę w ukazaniu specyfiki danej konstrukcji na poziomie jej genezy i funkcji. Szczególną uwagę zwrócono na rolę tematycznej i akcjonalnej (Vendlerowskiej) klasyfikacji predykatów i predykatywów będących składnikiem konstrukcji stosowanych do wyrażania stanów mentalnych Doświadczającego.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.76-113
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Наблюдения върху синтактичната
         реализация на предикати за емоционални
         състояния

  • Authors: Yovka Tisheva
   Pages: 114 - 136
   Abstract: Uwagi dotyczące realizacji składni predykatów stanów emocjonalnychPrzedmiotem przeprowadzonej w artykule analizy są zdania z czasownikami wyrażającymi stany emocjonalne (czasowniki psychologiczne; czasowniki z eksperiencerem) w języku bułgarskim. Głównym celem badania jest ukazanie syntaktycznej realizacji argumentów reprezentatywnego dla tej grupy czasownika обичам (lubić / kochać). O selektywnych ograniczeniach realizacji argumentów decyduje semantyka leksykalna i struktura tematyczna predykatów. W przypadku czasowników psychologicznych podmiot spełnia rolę Eksperiencera, dopełnienie zaś jest Tematem (Przedmiotem emocji) lub Bodźcem. W przypadku czasownika przechodniego обичам dopełnienie reprezentuje obiekt, do którego skierowana jest relacja emocjonalna. Obserwacje pokazują, że w pozycji podmiotu, oprócz rzeczowników oznaczających obiekty ożywione, można również używać nazw konkretnych obiektów nieożywionych lub abstrakcyjnych. Da-zdania są głównym sposobem wyrażania dopełnienia obiektu odnoszącego się do czasownika обичам. W niektórych przypadkach z czasownikiem обичам mogą być również użyte zdania podrzędne z wolnymi relatywami.</>
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.114-136
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Предикати за състояние: свойства и
         лингвистични тестове

  • Authors: Svetla Koeva
   Pages: 137 - 157
   Abstract: Predykaty stanu: właściwości i testy językoweW pracy przedstawiono niektóre z testów językowych, które służą do rozróżniania typów sytuacyjnych Zeno Vendlera, a dla języka bułgarskiego ich działanie zilustrowano na wybranej grupie czasowników wyrażających stan o ściśle określonym znaczeniu. Testy podzielono na trzy grupy uwzględniające: rozróżnienie gramatyczne, czas trwania i limit oraz agentywność. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że testy, które opierają się na zgodności semantycznej na poziomie leksykalnym (a nie na zgodności semantycznej między poziomem leksykalnym i gramatycznym) funkcjonują zarówno w języku angielskim, jak i w bułgarskim. W tekście przedstawiono również klasyfikacje typów sytuacyjnych Emmona Bacha i Davida Dowty, w których rozróżnia się stany trwałe i tymczasowe, przy czym w tej drugiej klasyfikacji wprowadza się rozróżnienie na podstawie obecności agentywności. Klasyfikacje typów sytuacyjnych zostały uzupełnione przez Claudię Maienborn przez przeniesienie Davidsonowskiej analizy czasowników oznaczających czynności jako predykatów z ukrytym argumentem zdarzenia do formalnego opisu predykatów stanu. W wyniku tego przeciwstawiono dwa typy stanów: stałe predykaty statyczne (stan Kimiana) i tymczasowe predykaty stanu (stan Davidsona), jak również sformułowane zostały testy językowe. Dzięki temu możliwy jest opis stanów jako grupy heterogenicznej i zyskuje się niezawodne narzędzia do określania przynależności czasownika lub przymiotnika orzekającego do odpowiedniej grupy klasyfikacyjnej.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.137-157
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Синтактично описание на предикативите
         за ментално състояние

  • Authors: Marina Dzhonova
   Pages: 158 - 182
   Abstract: Syntaktyczny opis predykatów określających stan psychicznyW artykule przedstawiono strukturę argumentacyjną konstrukcji z predykatem opisującym stan psychiczny w języku bułgarskim. Uwaga autorki skupiona jest na predykatach wyrażających wiedzę lub jej brak, pewność siebie i wątpliwość. Predykatywy wchodzące w skład tych konstrukcji mogą być przysłówkami orzekającymi (jasno, wiadomo, wątpliwie), przymiotnikami orzekającymi (pewny), a także rzeczownikami orzekającymi (prawda, fakt). W badanym materiale występują przykłady zarówno eksperiencera jawnego (wiem, na pewno), jak i ogólnego (jasne jest, wątpliwe jest, faktem jest). Autorka rozpatruje również możliwości wyrażenia treści i przedmiotu wiedzy. Jednym z celów artykułu jest również zbadanie stopnia przekonania osoby doświadczającej w zakresie określonej wiedzy za pomocą przysłówków.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.158-182
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Експресивизмите като реторичносредство
         в публичната реч

  • Authors: Dilyana Dencheva
   Pages: 183 - 197
   Abstract: Ekspresywizmy jako środek retoryczny w przemówieniach publicznychCelem opracowania jest określenie, które jednostki językowe w bułgarszczyźnie można określić jako ekspresywizmy, jaka jest częstotliwość ich użycia, a także funkcja w przemówieniach publicznych. Na podstawie analizy bogatego materiału badawczego, pochodzącego przede wszystkim z programów telewizyjnych i audycji radiowych ustalono, że najczęściej występującymi ekspresywizmami są frazeologizmy, metafory i turcyzmy. W przemówieniach publicznych spełniają one głównie funkcję retoryczną, niekiedy występują również w funkcji poetyckiej. W artykule starano się wyjaśnić przyczyny tego stanu.
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.183-197
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • O kognitivnoj etnolingvistici u Srbiji

  • Authors: Dejan Ajdačić
   Pages: 199 - 203
   Abstract: O lingwistyce kognitywnej w SerbiiRecenzja książki: Ristić, Stana & Ivana Lazić-Konjik. A Cognitive Trend in Serbian Ethnolinguistics: Early Development and Current Issues. Belgrade: SASA Institute for the Serbian Language, 2020, 401 pp. ISBN 978-86-82873-71-6. [Oryginał w języku serbskim: Ristić, Stana & Ivana Lazić-Konjik. Kognitivni pravac u srpskoj etnolingvistici – počeci razvoja i aktuelni problemi. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2020, 401 s.]
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.199-203
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Najnowsze neologizmy: kolejny przyczynek do leksykografii bułgarskiej

  • Authors: Petar Sotirov
   Pages: 204 - 207
   Abstract: Recenzja książki: Blagoeva, Diana & Siya Kolkovska & Vanina Sumrova & Atanaska Atanasova & Cvetelina Georgieva & Nadezhda Kostova & Svetlomira Manova. Dictionary of New Words in the Bulgarian Language (from the First Two Decades of the 21st Century). Edited by D. Blagoeva & S. Kolkovska. Sofia: Nauka i izkustvo, 2021, 336 pp. ISBN 978-954-020-351-5. [Oryginał w języku bułgarskim: Благоева, Диана & Сия Колковска & Ванина Сумрова & Атанаска Атанасова & Цветелина Георгиева & Надежда Костова & Светломира Манова. Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век). Ред. Д. Благоева & С. Колковска. София: Наука и изкуство, 2021, 336 с.]
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.204-207
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Poezja Atanasa Dałczewa inaczej

  • Authors: Georgi Minczew
   Pages: 208 - 213
   Abstract: Recenzja książki: Rikev, Kamen. “Because It Is Hidden…” The Christian Worldview in the Works of Atanas Dalchev. Lublin: UMCS Press, 2020, 340 pp. ISBN 978-83-227-9424-1. [Oryginał w języku bułgarskim: “Защото е на скрито…” Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев. Lublin: UMCS, 2020, 340 стр.] 
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.208-213
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Дървото на полската литература, което
         чертае Калина Бахнева

  • Authors: Katherina Kokinova
   Pages: 214 - 217
   Abstract: Drzewo literatury polskiej rysowane przez Kalinę BahnevąRecenzja książki: Bahneva, Kalina. Hellas and Rome in Polish Literature of the 19th and 20th Centuries (Selected Aspects). Sofia: Paradigma, 2019, 1040 pp. ISBN: 9789543263813. [Oryginał w języku bułgarskim: Бахнева, Калина. Елада и Рим в полската литература през XIX и XX век (Избрани аспекти). София: Парадигма, 2019, 1040 стр.]
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.214-217
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Паметта за тоталитарното зло. За книгите
         на Вили Лилков

  • Authors: Lyudmila Mindova
   Pages: 218 - 224
   Abstract: Pamięć o totalitarnym złu: o książkach Vili LilkovaRecenzja książek: Lilkov, Vili & Hristo Hristov. Former People according to State Security Classification. Sofia: Ciela, 2017, 536 pp. ISBN 9789542822882; Lilkov, V. & H. Hristov. The Lost Bulgaria: On the Bulgarian Elite after September 9th, 1944. Sofia: Ciela, 2019, 476 pp. ISBN 9789542829058; Lilkov, V. Valour and Punishment: The People’s Court and DS against the Saviors of Bulgarian Jews. Sofia: Ciela, 2021, 476 pp. ISBN 9789542835288. [Oryginalne publikacje w języku bułgarskim: Лилков, Вили & Христо Христов. Бивши хора по класификацията на Държавна сигурност. София: Сиела, 2017, 536 стр.; Лилков, В. & Хр. Христов. Погубената България. За съдбата на българския елит след 9 септември 1944 г. София: Сиела, 2019, 476 с.; Лилков, В. Доблест и наказание. Народният съд и ДС срещу спасителите на българските евреи. София: Сиела, 2021, 476 с.]
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.218-224
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • История, истина и чест. Сборник в чест на
         професор Светлозар Елдъров

  • Authors: Lyudmila Mindova
   Pages: 225 - 229
   Abstract: Historia, prawda i honor: o zbiorze studiów dedykowanych Profesorowi Svetlozarowi EldarovowiRecenzja tomu: Konstantinova, Rayna, ed. The Historian’s History: A Collective Volume in Honor of the 65th Birthday and 40 Years of Academic Activity of Professor DSc Svetlozar Eldarov. Sofia: Ivray, 2021, 400 pp. ISBN 978-954-9388-97-8. [Oryginał w języku bułgarskim: Константинова, Райна, ред. Историята на историка. Сборник по случай 65 години от рождението и 40 години от началото на научната дейност на проф. дин Светлозар Елдъров. София: Иврай, 2021, 400 с.]
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.225-229
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Съвременни интерактивни практики в
         обучението по литература

  • Authors: Svetlana Stoycheva
   Pages: 230 - 232
   Abstract: Współczesne interaktywne praktyki nauczania literaturyRecenzja książki: Dushkova, Mira. Interactive Мethods in Тeaching Children’s and Teenage Literature. Ruse: Angel Kanchev University of Ruse Press, 2021, 121 pp. ISBN 978-954-712-846-0. [Oryginał w języku bułgarskim: Душкова, Мира. Интерактивни методи в обучението по дисциплината „Литература за деца и юноши“. Русе: АИ Русенски университет, 2021, 121 с.]
   PubDate: 2021-12-12
   DOI: 10.17951/zcm.2021.10.230-232
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 • Noty o Autorach

  • Authors: Kamen Rikev
   Pages: 234 - 235
   PubDate: 2021-12-12
   Issue No: Vol. 10 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.229.124.74
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-