Subjects -> LANGUAGE AND LITERATURE (Total: 2147 journals)
    - LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)
    - LANGUAGES (276 journals)
    - LITERARY AND POLITICAL REVIEWS (201 journals)
    - LITERATURE (GENERAL) (180 journals)
    - NOVELS (13 journals)
    - PHILOLOGY AND LINGUISTICS (500 journals)
    - POETRY (23 journals)

LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 127 of 127 Journals sorted alphabetically
Studia Litteraria et Historica     Open Access  
Studia Metrica et Poetica     Open Access  
Studia Neophilologica     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Studia Pigoniana     Open Access  
Studia Romanica Posnaniensia     Open Access  
Studia Rossica Gedanensia     Open Access  
Studia Scandinavica     Open Access  
Studia Slavica     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studien zur deutschen Sprache und Literatur     Open Access   (Followers: 4)
Studies in African Languages and Cultures     Open Access   (Followers: 1)
Studies in American Indian Literatures     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Studies in Applied Linguistics & TESOL (SALT)     Open Access   (Followers: 5)
Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Studies in ELT and Applied Linguistics     Open Access   (Followers: 11)
Studies in Scottish Literature     Open Access   (Followers: 5)
Studies in the Age of Chaucer     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Studies in the Novel     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
SubStance     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne     Open Access  
Sustainable Multilingualism     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
Sylloge epigraphica Barcinonensis : SEBarc     Open Access  
symploke     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sztuka Edycji     Open Access   (Followers: 4)
Tabuleiro de Letras     Open Access  
Teksty Drugie     Open Access  
Telar     Open Access  
Telondefondo : Revista de Teoría y Crítica Teatral     Open Access  
Temps zero     Open Access  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Terminàlia     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Texas Studies in Literature and Language     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Text Matters     Open Access   (Followers: 6)
Textual Cultures     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Textual Practice     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Texturas     Open Access  
The BARS Review     Open Access  
The CLR James Journal     Full-text available via subscription  
The Comparatist     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 39)
The Explicator     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The F. Scott Fitzgerald Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Highlander Journal     Open Access   (Followers: 2)
The Hopkins Review     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Lion and the Unicorn     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
The Literacy Trek     Open Access  
The Mark Twain Annual     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The New Yorker     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
The Vernal Pool     Open Access  
Tirant : Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries     Open Access  
Tolkien Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
TradTerm     Open Access  
Traduire : Revue française de la traduction     Open Access   (Followers: 2)
TRANS : Revista de Traductología     Open Access   (Followers: 1)
Transalpina     Open Access  
Transfer : e-Journal on Translation and Intercultural Studies     Open Access   (Followers: 2)
Translation and Literature     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Translation Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Translation Studies     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Translationes     Open Access   (Followers: 1)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Transmotion     Open Access   (Followers: 20)
Transversal     Open Access  
Trasvases Entre la Literatura y el Cine     Open Access   (Followers: 1)
Trípodos     Open Access  
Tropelías : Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada     Open Access  
Tsafon : Revue Interdisciplinaire d'études Juives     Open Access   (Followers: 1)
Tulsa Studies in Women's Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Tutur : Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara     Open Access  
Tydskrif vir Letterkunde     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access   (Followers: 1)
Unidiversidad     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
US Latino & Latina Oral History Journal     Full-text available via subscription  
Valenciana     Open Access  
Variants : Journal of the European Society for Textual Scholarship     Open Access   (Followers: 1)
Verba : Anuario Galego de Filoloxía     Full-text available via subscription  
Verba Hispanica     Open Access  
Vertimo studijos (Translation Studies)     Open Access   (Followers: 1)
Via Panorâmica : Revista de Estudos Anglo-Americanos     Open Access  
Victorian Literature and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Victorian Poetry     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Vilnius University Open Series     Open Access  
Vision : Journal for Language and Foreign Language Learning     Open Access   (Followers: 1)
Vita Latina     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
Voix et Images     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Vox Romanica     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Wacana     Open Access  
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wasafiri     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Werkwinkel : Journal of Low Countries and South African Studies     Open Access  
Western American Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Wicazo Sa Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
WikiJournal of Humanities     Open Access  
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Word Structure     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Writing Systems Research     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Written Language & Literacy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Year's Work in English Studies     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Yearbook of Ancient Greek Epic Online     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Yearbook of Langland Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Załącznik Kulturoznawczy / Cultural Studies Appendix     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift fuer deutsches Altertum und Literatur     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Wortbildung / Journal of Word Formation     Full-text available via subscription  
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie     Open Access   (Followers: 1)
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Œuvres et Critiques     Full-text available via subscription  
Известия Южного федерального университета. Филологические науки     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Teksty Drugie
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0867-0633
Published by OpenEdition Journals Homepage  [457 journals]
 • W poszukiwaniu duchowej syntezy. Eksperymentalny tekst ezoteryczny z 1921
         roku

  • Authors: Monika Rzeczycka, Agata Świerzowska
   Abstract: Niewielka książka zatytułowana Na skrzydłach szału jest unikalnym dokumentem związanym z dziejami ezoteryzmu w międzywojennej Polsce. Oryginalna kompozycja i specyficzna strategia narracyjna zastosowana przez Jerzego Znamierowskiego, ukrywającego się pod pseudonimem Jaksa-Mnich, wskazuje na inicjacyjny charakter tej publikacji. Kierunki analizy i interpretacji utworu zostały wyznaczone przez metodologię Western Esotericism Studies oraz historię idei. międzywojenne piśmiennictwo ezoteryczne, polski mesjanizm ezoteryczny, Jerzy Znamierowski, Ludwik Chomiński, Lucifer-Agni
   PubDate: 2023-09-28
    
 • Sobąprzepisywanie. Między wydaniami. Wiedeńskiej apokalipsy i Podróży
         do granic sztuki Ewy Kuryluk

  • Authors: Maciej Mazur
   Abstract: Artykuł proponuje nowy termin badawczy: sobąprzepisywanie, utworzony w nawiązaniu do pojęcia Michela Foucaulta, ujawniający narcystyczny i transgresywny aspekt kultury siebie. Staje się on narzędziem do analizy osobowościowej pracy autora nad sobą oraz stylotwórczej pracy nad tekstem. W rozprawie przeanalizowano przemiany stylu pisarskiego Ewy Kuryluk w latach 1970-2005. Badania obejmują porównanie dwóch wydań dwóch książek naukowych tj. Wiedeńskiej apokalipsy (1974; 1999) oraz Podróży do granic sztuki (1982; 2005), które zostały poddane przez autorkę poważnej autokorekcie obejmującej wykreślenie nadmiaru treści. Sobąprzepisywanie Kuryluk uwidacznia, jakie piętno na jej stylu odcisnęło doświadczenie emigracji, adaptacje językowe i kulturowe, zdobycie wiedzy na temat żydowskiej tożsamości matki oraz przejście z maszyny do pisania na komputer. Rozprawa proponuje także nowe podejście do badań nad idiostylem akademików oparte na analizie wariantów tekstów naukowych.
   PubDate: 2023-09-28
    
 • Miłość, choroba, śmierć, czyli trzy wiersze Andrzeja Lenartowskiego
         wobec biografii Trakla, Nervala i Jesienina

  • Authors: Łukasz Tofil
   Abstract: Artykuł jest analizą trzech wierszy autorstwa współczesnego pisarza Andrzeja Lenartowskiego: trakl pisze list ze szpitala wojskowego, nerval i jesienin żył jeszcze tamtego wieczora. Prezentuje relacje pomiędzy wymienionymi utworami a biografiami i dorobkiem artystycznym Georga Trakla, Gérarda de Nervala i Siergieja Jesienina. Odwołuje się również do koncepcji poetyckiej Lenartowskiego opartej na triadzie: Miłość, Choroba, Śmierć. Na początku tekstu zostaje krótko zaprezentowana sylwetka mało znanego twórcy.  
   PubDate: 2023-09-28
    
 • Proces socjalizacji w Autobiografiach Thomasa Bernharda

  • Authors: Jan Radomski
   Abstract: Artykuł analizuje społeczny aspekt autobiograficznej twórczości Thomasa Bernharda. Interpretacji poddanych zostało pięć tekstów, które składają się na zbiór „Autobiografie”. Środki za pomocą których austriacki pisarz opisuje jednostkę oraz strukturę społeczną skonfrontowane zostały z tezami z zakresu nauk społecznych. Osią pracy jest rekonstrukcja poszczególnych etapów socjalizacji. Zgodnie z koncepcjami mikrosocjologicznymi wskazane zostają najważniejsze momenty tego procesu. Pod względem społecznym proza austriackiego pisarza wykracza poza próbę rozliczenia narodu austriackiego po wojennej traumie. Bernhard kreśli bowiem granicę pomiędzy tym, co indywidualne a tym, co zbiorowe. Okazuje się, że w wymiarze politycznym jest to nie tylko wiwisekcja, ale także opis dominacji systemu nad jednostką.
   PubDate: 2023-09-28
    
 • Erotyka i polityka. Uwagi o szyfrowaniu w Czarnej róży Juliana
         Stryjkowskiego

  • Authors: Ireneusz Piekarski
   Abstract: PL
   Rzecz o Czarnej róży jest szkicową rekonstrukcją jej genezy (na podstawie brulionów i publikacji prasowych) oraz próbą aspektowej interpretacji tej nieco zapomnianej i niedocenionej – a ważnej w dorobku Stryjkowskiego – książki. Analizie poddane zostały retoryczne chwyty zastosowane przez pisarza: zabiegi, służące szyfrowaniu treści antykomunistycznych (w zakresie narracji i obrazowania) oraz – treści intymnych: homoerotycznych i rodzinnych, sekretnych. W perspektywie przeprowadzonej analizy powieść stanowi nie tylko rozrachunek z ideologiczną przeszłością autora, ale ujawnia też potencjał autokomunikacyjny. Czarna róża to więc nie tylko rodzaj gry z państwową cenzurą polityczną i obyczajową, ale również z uwewnętrznioną cenzurą indywidualną. Zgodnie z poglądem ugruntowanym w krytyce i historii literatury analizowana powieść znajduje się w politycznym nurcie dorobku Juliana Stryjkowskiego obok takich utworów, jak: Bieg do Fragalà, Dziedzictwo, Wielki strach czy To samo, ale inaczej...
   PubDate: 2023-09-28
    
 • O wartościowaniu życia, czyli polski dyskurs eugeniczny wobec osób z
         niepełnosprawnościami

  • Authors: Anna Piniewska
   Abstract: Celem artykułu jest analiza polskiego dyskursu eugenicznego dwudziestolecia międzywojennego, prowadzona z perspektywy krytycznych studiów o niepełnosprawności. Główny materiał badawczy stanowią artykuły eugenistów publikowane na łamach czasopisma „Zagadnienia Rasy” (później: „Eugenika Polska”) oraz projekty ustaw eugenicznych. W artykule stematyzowane są następujące zagadnienia: konceptualizowania jakości i wartości życia,   postrzegania osób z niepełnosprawnościami jako ciężaru społecznego, ekonomicznego i dewiacji sytuowanej poza (wytwarzaną w porządku etycznym i estetycznym) normą. Analiza dyskursu oraz filologiczne badania sposobów mówienia o niepełnosprawnościach uznane zostają za niezwykle istotne przy namyśle nad językami artystycznymi, podejmującymi tematykę niepełnosprawności i tworzonymi przez osoby jej doświadczające.
   PubDate: 2023-09-28
    
 • „Odbyt świata” pod „niebem bez ptaków”.
         Nazywanie kacetu

  • Authors: Piotr Weiser
   Abstract: Artykuł stanowi próbę odczytania znaczeń obozów koncentracyjnych na podstawie tytułów, które więźniowie nadawali swoim pamiętnikom, relacjom i wspomnieniom.
   PubDate: 2023-09-28
    
 • „Części luźne”. O symptomie i literaturze

  • Authors: Anna Turczyn
   Abstract: Artykuł ma na celu zaprezentowanie psychoanalitycznego symptomu jako kategorii opisowej w charakterystyce nowoczesnego i późnonowoczesnego podmiotu. Autorka wychodzi od porównania koncepcji Freuda i Lacana, wskazując jednocześnie możliwość ich przełożenia na grunt literaturoznawstwa. Zaproponowane przykłady literaturoznawczych interpretacji dzieł literackich — ściślej dzieła Gombrowicza w interpretacji M. P. Markowskiego i L. Neugera — nie tylko odwzorowują psychoanalityczny dwupodział w rozumieniu funkcji symptomu, ale dają się wpisać w szerszą perspektywę refleksji nad podmiotem. Tym samym artykuł stanowi próbę wykorzystania psychoanalizy jako narzędzia do budowania wypowiedzi metaliteraturoznawczych.
   PubDate: 2023-09-28
    
 • Metody wizualizacji mediów

  • Authors: Lev Manovich
   Abstract: Wizualizacja mediów jest metodą badań jakościowych, które pozwalają nam pracować z dużymi zbiorami danych bez uprzedniego ich liczenia i przekładu obrazów na liczby. Artykuł omawia techniki wizualizacji mediów w zakresie montażu obrazu, próbkowania czasowego i przestrzennego oraz remapowania. Montaż obrazu pozwala uporządkować dane wizualne według metadanych lub funkcji wizualnej wyodrębnionej ze wszystkich obrazów za pomocą przetwarzania obrazu. Próbkowanie czasowe oznacza wybranie podzbioru obrazów z większej ich sekwencji, która jest określona przez metadane. Próbkowanie przestrzenne polega na wybraniu fragmentów obrazów zgodnie z określoną procedurą. Remapowanie jest funkcją takich działań jak techniki projekcji geometrycznej, izometrycznej i perspektywicznej, które są używane do tworzenia dwuwymiarowych obrazów trójwymiarowych scen.
   PubDate: 2023-09-28
    
 • Opisać kobiecy podmiot lagrowy

  • Authors: Andrzej Juchniewicz
   Abstract: Recenzja: B. Czarnecka: Słabe ciała wojny. Biologie i biografie kobiet w obozach koncentracyjnych [Weak Bodies of War. Biologies and Biographies of Women in Concentration Camps], Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2022.
   PubDate: 2023-09-28
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.175.107.142
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-